Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 11 stycznia 2019

Wydział Biologii

Uniwersytet Szczeciński

Ul. Wąska 13

71-415 Szczecin

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 laboratorium


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-10:15

Czy można zobaczyć bakterie?

Prowadzą: dr Małgorzata Pawlikowska-Warych, dr Anna Wierzbicka-Woś oraz studencki Koła Naukowego Mikrobiologów

Prezentacja hodowli i preparatów bakteryjnych oraz samodzielne wykonie preparatu.
rezerwacja: 91 444 15 92
dr Małgorzata Pawlikowska-Warych

Liceum, Gimnazjum

13, ul. Felczaka 3c

12

Tak

10:00-11:00

Grupy krwi człowieka: układ AB0 i Rh

Prowadzą: dr Wioleta Dudzińska, dr Katarzyna Sielatycka

Samodzielne wykonanie oznaczania grup krwi układu ABO i Rh we krwi włośniczkowej za pomocą przeciwciał monoklonalnych.

rezerwacja: 914441599

gimnazjum, liceum

401 i 402, ul. Felczaka 3c (4 piętro)

12

Tak

10:00-11:00

Ocena składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej

Prowadzi: dr Ewa Skotnicka

Analiza bioimpedancji elektrycznej (BIA, bioelectrical impedance analysis) umożliwia wiarygodną, nieinwazyjną, bezpieczną ocenę zmian składu ciała u ludzi (m.in. zawartość wody całkowitej, wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej, masę tkanki tłuszczowej, masę tkanki mięśniowej).

rezerwacja: 914441599

b/o

405, ul. Felczaka 3c (4 piętro)

10

Tak

10:00-12:00

Czy na pewno wiesz co jesz?

Prowadzi: dr Magdalena Bihun dr Bożenna Białecka

Wykrywanie związków organicznych
w produktach żywnościowych.


rezerwacja:dr Bożenna Białecka
91 577 09 44

VI-VIII SP, Gimnazjum, liceum

Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie Małkocin 37

25

Tak

10:15-11:30

Czy można zobaczyć bakterie?

Prowadzą: dr Małgorzata Pawlikowska-Warych, dr Anna Wierzbicka-Woś oraz studencki Koła Naukowego Mikrobiologów

Prezentacja hodowli i preparatów bakteryjnych oraz samodzielne wykonie preparatu.
rezerwacja: 91 444 15 92
dr Małgorzata Pawlikowska-Warych

Liceum, Gimnazjum

13, ul. Felczaka 3c

12

Tak

12:00-13:00

Jaki układ odpornościowy takie zdrowie.

Prowadzą: Dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła, dr hab. prof US Beata Hukowska-Szematowicz, dr hab prof US Paulina Niedźwiedzka-Rystwej oraz Studenci Koła Naukowego Mikrobiologów

Prezentacja, technika wykonania preparatu z krwi oraz pokaz preparatów wzorcowych krwi.

rezerwacja: dr Małgorzata Pawlikowska-Warych
91 444 15 92

Liceum, Gimnazjum

109, ul. Felczaka 3c

12

Tak

13:00-15:00

Czy na pewno wiesz co jesz?

Prowadzi: dr Magdalena Bihun dr Bożenna Białecka

Wykrywanie związków organicznych
w produktach żywnościowych.


rezerwacja:dr Bożenna Białecka
91 577 09 44

VI-VIII SP, Gimnazjum, liceum

Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie Małkocin 37

25

Tak

13:00-14:00

Jaki układ odpornościowy takie zdrowie.

Prowadzą: Dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła, dr hab. prof US Beata Hukowska-Szematowicz, dr hab prof US Paulina Niedźwiedzka-Rystwej oraz Studenci Koła Naukowego Mikrobiologów

Prezentacja, technika wykonania preparatu z krwi oraz pokaz preparatów wzorcowych krwi.

rezerwacja: dr Małgorzata Pawlikowska-Warych
91 444 15 92

Liceum, Gimnazjum

109, ul. Felczaka 3c

12

Tak

13:45-14:30

Zbadaj swoje DNA.

Prowadzi: mgr Robert Kościów

Wyizoluj i zobacz własne DNA?

rezerwacja: 91 444 16 37

Liceum

23 ul. Wąska 13

15

Tak

14:30-15:15

Zbadaj swoje DNA.

Prowadzi: mgr Robert Kościów

Wyizoluj i zobacz własne DNA?

rezerwacja: 91 444 16 37

Liceum

23 ul. Wąska 13

15

Tak

 Pokazy / prezentacje


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

06:00-06:00

Chemia w kuchni.

Prowadzi: dr Anna Bucior-Kawczyńska

Warsztaty będą dotyczyły pokazania ile środków chemicznych znajduje sie w kuchni w każdym domu i w jakich w produktach spożywczych, w jaki sposób można je wykryć, a przede wszystkim w jaki sposób można wykorzystać produkty spożywcze by przeprowadzić proste ciekawe doświadczenia chemiczne.
UWAGA:
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym godziny warsztatów w szkole/przedszkolu u danej klasy/grupy tylko na terenie miasta Szczecina i powiatu polickiego.rezerwacja: 91 444 15 71

4-8 lat

brak miejsc

Tak

11:15-12:00

Lichenoindykacja zanieczyszczeń powietrza.

Prowadzi: Dr Edyta Stępień

Porosty jako bioindykatory. Metody lichenoidykacji zanieczyszczeń powietrza.

rezerwacja: 91 444 1672

od 14 lat

302, ul. Wąska 13

15

Tak

 Warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-10:00

Z czego jesteśmy zbudowani – podstawowe tkanki zwierzęce.

Prowadzi: dr Lucyna Kirczuk

Prezentacja multimedialna, mikroskopowanie preparatów tkanek i narządów zwierzęcych.

rezerwacja: 91 444 16 22

od 12 lat

sala 202, ul. Felczaka 3c

brak miejsc

Tak

09:00-11:00

Mikroorganizmy – partner czy zabójca roślin

Prowadzi: mgr Piotr Karczyński

Uczestnicy poznają zależności kierujące światem mikroorganizmów glebowych i roślin. Dowiedzą się, dlaczego i w jaki sposób rośliny poszukują partnerów wśród bakterii i grzybów. Czy bakterie lub grzyby sprzyjają roślinie w walce z mikroorganizmami chorobotwórczymi? Zajęcia obejmują przygotowanie i oglądanie preparatów mikrobiologicznych.
rezerwacja: 91 444 15 27

Gimnazjum, liceum

210, ul. Wąska 13

15

Tak

10:00-10:45

Techniki mikroskopowe w badaniach biologicznych.

Prowadzi: dr Lucyna Kirczuk

Prezentacja multimedialna, mikroskopowanie preparatów tkanek i narządów zwierzęcych.
rezerwacja: 91 444 16 22

od 12 lat

202, ul. Felczaka 3c

brak miejsc

Tak

10:00-10:45

Jak zrobić preparat histologiczny

Prowadzą: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

Celem zajęć jest poznanie procedury wykonania preparatu histologicznego połączone z samodzielnym wykonaniem niektórych etapów.

rezerwacja:91 444 16 22

od 12 lat

016, ul. Wąska 13

brak miejsc

Tak

10:00-11:00

Zdrowie naszych kości

Prowadzą: dr Ewa Rębacz – Maron

Wykład multimedialny połączony z prezentacją naturalnego materiału kostnego człowieka.
rezerwacja: 91 444 16 55

od 12 lat

103, ul. Wąska 13

28

Tak

10:00-11:00

Świat węży

Prowadzi: mgr Piotr Piliczewski

Pokaz multimedialny dotyczący biologii węży połączony z pokazem żywych okazów gadów.
rezerwacja: 91 444 16 55

b/o

323, ul. Wąska 13

25

Tak

10:00-10:45

Pospolite drzewa i krzewy iglaste

Prowadzi: dr Anna Nowak

Celem zajęć jest poznanie przez uczniów pospolitych gatunków drzew i krzewów iglastych oraz wybranych aspektów ich znaczenia w lecznictwie.
Zajęcia prowadzone metodą gier dydaktycznych z wykorzystaniem naturalnych okazów roślin.
rezerwacja: 91 444 16 72

uczniowie klas III-IV SP

302, ul. Wąska 13

20

Tak

10:00-10:45

Bezkręgowce przenoszące choroby na inne organizmy.

Prowadzą: dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska prof. US, mgr Aleksandra Bańkowska mgr Tomasz Czernicki

Zapoznanie się z wybranymi bezkręgowcami przenoszącymi choroby, omówienie chorób i sposobów ich przenoszenia, zapobieganie zagrożeniom. Obserwacje mikroskopowe, prezentacja multimedialna.

rezerwacja: 91 444 16 63

Liceum, gimnazjum

403, ul. Wąska 13

20

Tak

10:00-11:30

Barwy ukryte w liściach – analiza barwników asymilacyjnych

Prowadzą: dr Danuta Cembrowska-Lech, dr Izabela Ruduś, mgr Agata Wójcik

Zajęcia mają charakter warsztatów. W ich trakcie uczestnicy samodzielnie wykonają ekstrakcję barwników z liści różnych gatunków roślin. Następnie przeprowadzą rozdział chromatograficzny oraz analizę spektrofotometryczną uzyskanych ekstraktów.
rezerwacja TAK
91 444 15 06

016

brak miejsc

Tak

11:00-11:45

Techniki mikroskopowe w badaniach biologicznych.

Prowadzi: dr Lucyna Kirczuk

Prezentacja multimedialna, mikroskopowanie preparatów tkanek i narządów zwierzęcych.
rezerwacja: 91 444 16 22

od 12 lat

202, ul. Felczaka 3c

brak miejsc

Tak

11:00-11:45

Jak zrobić preparat histologiczny

Prowadzą: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

Celem zajęć jest poznanie procedury wykonania preparatu histologicznego połączone z samodzielnym wykonaniem niektórych etapów.

rezerwacja:91 444 16 22

od 12 lat

016, ul. Wąska 13

brak miejsc

Tak

11:00-12:00

Świat węży

Prowadzi: mgr Piotr Piliczewski

Pokaz multimedialny dotyczący biologii węży połączony z pokazem żywych okazów gadów.
rezerwacja: 91 444 16 55

b/o

323, ul. Wąska 13

25

Tak

11:00-11:45

Dzika kuchnia

Prowadzą: mgr Aleksandra Bańkowska dr hab. A. Szlauer-Łukaszewska, prof. US

Poznajmy dziko rosnące rośliny przydatne w kuchni. Własności odżywcze, lecznicze, sposoby zastosowania. Prezentacja wybranych okazów roślin i prezentacja multimedialna
rezerwacja: 91 444 16 63

Liceum, gimnazjum

403, ul. Wąska 13

20

Tak

11:00-12:30

Rośliny zamknięte w szkle.

Prowadzi: Członkowie Koła Naukowego KBR PlantX

Krótka prezentacja technik kultur in vitro roślin. Praktyczne zajęcia w laboratorium kultur in vitro, praca w sterylnych warunkach pod komorami z laminarnym przepływem powietrza. Przenoszenie eksplantatów na różne pożywki, indukcja ryzogenezy.
rezerwacja: 91 444 15 27

Gimnazjum, liceum

210, ul. Wąska 13

15

Tak

12:00-12:45

Mamo jakieś robaki chodzą po kuchni! Czy one mogą mnie zjeść?

Prowadzą: mgr Grzegorz Michoński dr hab. A. Zawal, prof. US

Przegląd grup i gatunków owadów występujących w najbliższym otoczeniu człowieka – w mieszkaniach, na ubraniach, w ogrodach. Czy są niebezpieczne i należy się ich bać? Czy może jednak są pożyteczne i należałoby im pomóc przetrwać w środowisku człowieka?
rezerwacja: 91 444 16 63

Liceum, gimnazjum

403, ul. Wąska 13

20

Tak

12:00-13:00

Czyj to ślad? Czyj to trop?

Prowadzi: Studenci KN Zoologii Kręgowców "Wąsatka".

Poznawanie rozmaitych form aktywności zwierząt zapisanych w śladach i tropach. Pokaz multimedialny oraz prezentacja okazów. Konkurs z nagrodami.

rezerwacja: 91 444 16 55

10-13 lat

316, ul. Wąska 13

15

Tak

12:00-13:00

Drosophila melanogaster w służbie człowieka – organizm modelowy.

Prowadzą: dr hab. Marianna Soroka, prof. US

Prezentacja hodowli różnych mutacji muszki owocowej, zapisywanie krzyżówek genetycznych.

rezerwacja: 91 444 15 21

od 15 lat

407, ul. Wąska 13

15

Tak

12:00-12:45

Zdrowy pies/ kot w domu i na wakacjach - jak chronić zwierzęta przed pasożytami.

Prowadzi: dr Izabella Rząd

Dbanie o zdrowie naszych zwierząt - zapobieganie zarażeniom psów i kotów przez pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne. Świadomość obecności form inwazyjnych pasożytów w środowisku. Odzwierzęce choroby pasożytnicze ludzi. Pokaz multimedialny. Ulotki edukacyjne dla wszystkich uczestników warsztatu i dyskusja.

rezerwacja:
91 444 15 88;

od 14 lat, liceum

107, ul. Wąska 13

brak miejsc

Tak

12:00-13:30

Barwy ukryte w liściach – analiza barwników asymilacyjnych

Prowadzą: dr Danuta Cembrowska-Lech, dr Izabela Ruduś, mgr Agata Wójcik

Zajęcia mają charakter warsztatów. W ich trakcie uczestnicy samodzielnie wykonają ekstrakcję barwników z liści różnych gatunków roślin. Następnie przeprowadzą rozdział chromatograficzny oraz analizę spektrofotometryczną uzyskanych ekstraktów.
rezerwacja TAK
91 444 15 06

016

12

Tak

12:15-13:15

Ewolucyjne przystosowania skorupiaków planktonowych

Prowadzi: dr Łukasz Sługocki

Ekologia i cechy skorupiaków planktonowych. Doświadczenia na przykładzie rozwielitki. Obserwacje mikroskopowe.
Rezerwacja: 91 444 16 22

od 15 lat

202 ul. Felczaka 3c

brak miejsc

Tak

13:00-14:30

Rośliny zamknięte w szkle.

Prowadzi: Członkowie Koła Naukowego KBR PlantX

Krótka prezentacja technik kultur in vitro roślin. Praktyczne zajęcia w laboratorium kultur in vitro, praca w sterylnych warunkach pod komorami z laminarnym przepływem powietrza. Przenoszenie eksplantatów na różne pożywki, indukcja ryzogenezy.
rezerwacja: 91 444 15 27

Gimnazjum, liceum

210, ul. Wąska 13

15

Tak

13:00-14:00

Czyj to ślad? Czyj to trop?

Prowadzi: Studenci KN Zoologii Kręgowców "Wąsatka".

Poznawanie rozmaitych form aktywności zwierząt zapisanych w śladach i tropach. Pokaz multimedialny oraz prezentacja okazów. Konkurs z nagrodami.

rezerwacja: 91 444 16 55

10-13 lat

316, ul. Wąska 13

15

Tak

13:00-13:45

Wybrane roztocze towarzyszące człowiekowi.

Prowadzą: mgr Grzegorz Michoński dr hab. A. Zawal, prof. US

Poznajmy naszych towarzyszy dnia codziennego, np. roztocze kurzu domowego, kleszcze i wiele innych. Zagrożenia dla zdrowia człowieka (preparaty i prezentacja multimedialna).

rezerwacja: 91 444 16 63

Liceum, gimnazjum

403, ul. Wąska 13

20

Tak

13:30-15:00

Denne życie bezkręgowca

Prowadzi: dr Tomasz Krepski

W trakcie tych warsztatów uczestnicy dowiedzą się co żyje na dnie rzek i jezior, poznają przystosowania tych organizmów do życia w tak trudnym środowisku, oraz nauczą się rozpoznawać najczęściej spotykane bezkręgowce wodne. Warsztaty odbywają się przy użyciu mikroskopów stereoskopowych.

rezerwacja: 91 444 16 22

Gimnazjum, liceum

202, ul. Felczaka 3c

brak miejsc

Tak

15:00-15:45

Zdrowy pies/ kot w domu i na wakacjach - jak chronić zwierzęta przed pasożytami.

Prowadzi: dr Izabella Rząd

Dbanie o zdrowie naszych zwierząt - zapobieganie zarażeniom psów i kotów przez pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne. Świadomość obecności form inwazyjnych pasożytów w środowisku. Odzwierzęce choroby pasożytnicze ludzi. Pokaz multimedialny. Ulotki edukacyjne dla wszystkich uczestników warsztatu i dyskusja.

rezerwacja:
91 444 16 80;
91 444 16 55

od 14 lat, liceum

107, ul. Wąska 13

20

Tak

15:00-15:45

Co nas kręci w nosie?

Prowadzą: dr hab. M. Puc, prof. US

Oglądanie pyłku roślin pod mikroskopem. Ciekawostki o kichaniu. Preparat z własnego włosa, nitki i liścia Jak powstają objawy alergii pyłkowej - pokaz multimedialny. Eksperymenty z powietrzem: łuk wiatru, uwięziona piłeczka.

rezerwacja: 91 444 15 64

Od 10 lat

5, ul. Felczaka 3c

20

Tak

16:00-16:45

Co nas kręci w nosie?

Prowadzą: dr hab. M. Puc, prof. US

Oglądanie pyłku roślin pod mikroskopem. Ciekawostki o kichaniu. Preparat z własnego włosa, nitki i liścia Jak powstają objawy alergii pyłkowej - pokaz multimedialny. Eksperymenty z powietrzem: łuk wiatru, uwięziona piłeczka.

rezerwacja: 91 444 15 64

Od 10 lat

5, ul. Felczaka 3c

20

Tak

16:30-17:30

Co łączy mszaki z sukulentami?

Prowadzi: dr Marcin Wilhelm

Czy istnieje ogniwo łączące mszaki i sukulenty? Adaptacje do życia w ekstremalnych warunkach, zmienność morfologiczna i siedliskowa gatunków.

Pokaz laboratoryjny – przegląd wybranych gatunków torfowców na przykładzie preparatów świeżych i trwałych.
rezerwacja:

gimnazjum

302, ul. Wąska 13

20

Tak

 Wykłady


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-09:45

Wykorzystanie zarodników grzybów w kryminalistyce.

Prowadzą: dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US

Na wykładzie podane będą przykłady wykorzystania zarodników grzybów w procesach dochodzeniowych.

rezerwacja: 91 444 16 72

Liceum

302, ul. Wąska 13

20

Tak

09:30-10:30

Borelioza – dlaczego warto zbadać kleszcza

Prowadzą: dr hab. Beata Wodecka, prof. US

Czym jest choroba, jak zakaża kleszcz, kiedy skuteczne jest leczenie i jak w tym pomaga badanie kleszcza.

rezerwacja: 91 444 15 21

Od 15 lat

203 ul. Wąska 13

50

Tak

10:00-10:45

Tajemnice układu immunologicznego – co wiemy o ostatnio opisanych zjawiskach odpornościowych

Prowadzi: dr hab. prof. US Paulina Niedźwiedzka-Rystwej

Nowości dotyczące układu odpornościowego.
rezerwacja: 91 444 15 92

Liceum

104 ul. Wąska 13

90

Tak

10:00-11:00

Płeć człowieka – ewolucyjne spojrzenie na różnice w zachowaniu między mężczyznami a kobietami

Prowadzi: dr Łukasz Jankowiak

Ewolucyjne wyjaśnienie powstania fenomenu płci u organizmów. Jak nasze genetyczne dziedzictwo wpływa na nasze zachowanie? Dlaczego mężczyźni idą na wojnę a kobiety są bardziej opiekuńcze? Dlaczego kobiety częściej pamiętają o dacie urodzin swoich bliskich? Te i wiele innych zagadnień wyjaśnia ekologia behawioralna.

rezerwacja: 91 444 16 55

od 16 lat, szkoły średnie

102, ul. Wąska 13

90

Tak

10:00-10:45

Zielony dom. Sekrety roślin doniczkowych.

Prowadzi: mgr Patrycja Radke Koło Naukowe Katedry. Botaniki i Ochrony Przyrody

Które rośliny najlepiej oczyszczają powietrze w domu, a na które trzeba uważać, bo są trujące? Poznaj sekrety zielonych domowników.

rezerwacja: 91 444 15 64

5 ul. Felczaka 3C

20

Tak

10:30-11:30

Borelioza – dlaczego warto zbadać kleszcza

Prowadzą: dr hab. Beata Wodecka, prof. US

Czym jest choroba, jak zakaża kleszcz, kiedy skuteczne jest leczenie i jak w tym pomaga badanie kleszcza.

rezerwacja: 91 444 15 21

Od 15 lat

203 ul. Wąska 13

50

Tak

10:45-11:15

Cząsteczki mikroRNA na straży zdrowia.

Prowadzi: dr hab. prof. US Beata Hukowska-Szematowicz

Jak można wykorzystać małe cząsteczki RNA w ocenie zdrowia człowieka.

rezerwacja: 91 444 15 92

Liceum

104 ul. Wąska 13

90

Tak

11:00-12:00

Feromony rządzą światem?

Prowadzi: mgr Mateusz Kulasza

Komunikacja zwierząt za pomocą zapachów.

rezerwacja: 91 444 16 22

Gimnazjum, liceum

102, ul. Wąska 13

60

Tak

11:00-11:45

Niesamowite kwiaty

Prowadzi: mgr Patrycja Radke Koło Naukowe Katedry. Botaniki i Ochrony Przyrody

Jakie sztuczki stosują kwiaty, aby zwabić zapylacza? Nietypowe i dziwne kwiaty w świecie roślin.

rezerwacja: 91 444 15 64

od 12 lat

5, ul. Felczaka 3C

20

Tak

12:00-12:45

Kryminalny świat roślin.

Prowadzi: mgr Patrycja Radke Koło Naukowe Katedry. Botaniki i Ochrony Przyrody

Dusiciele, truciciele i oszuści- dowiedz się, które rośliny to czarne charaktery , i czy rośliny potrafią płakać i czuć?

rezerwacja:91 444 15 64

od 12 lat

5, ul. Felczaka 3C

20

Tak

12:00-12:45

Epigenetyka –klucz do zmiany genetycznego przeznaczenia.

Prowadzi: dr Magdalena Achrem

Od czego zależą zmian epigenomu. Jak kształtuje go środowisko – głównie dieta. Jakie nawyki poprzez epigenom dziedziczymy po przodkach.

Gimnazjum, Liceum

102, ul. Wąska 13

90

Nie

12:15-13:00

Śmiech to zdrowie

Prowadzą: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US

Skąd się bierze śmiech, dlaczego ha-ha,
a nie hi-hi. Śmiech a młodość, odchudzanie i zwalczanie chorób. Poczucie humoru jako sposób na zdobywanie partnera i przyjaciół.


rezerwacja: 91 444 15 64

od 10 lat

104, ul. Wąska 13

90

Tak

12:30-13:30

Borelioza – dlaczego warto zbadać kleszcza

Prowadzą: dr hab. Beata Wodecka, prof. US

Czym jest choroba, jak zakaża kleszcz, kiedy skuteczne jest leczenie i jak w tym pomaga badanie kleszcza.

rezerwacja: 91 444 15 21

Od 15 lat

203 ul. Wąska 13

50

Tak

12:30-13:30

Gatunki obce – korzyści i zagrożenia.

Prowadzi: dr Monika Myśliwy

Czy introdukcja gatunków obcych wyszła nam na zdrowie? Przykłady gatunków inwazyjnych; konsekwencje dla przyrody oraz zdrowia i gospodarki człowieka.
rezerwacja: 91 444 16 72

302, ul. Wąska 13

20

Tak

13:00-13:45

Wykorzystanie systemu komputerowej analizy plemników w diagnostyce nasienia.

Prowadzą: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

Budowa plemnika. Nasienie. Ocena jakości nasienia. Wartości referencyjne dla nasienia ludzkiego wg WHO. Zastosowanie oprogramowania CASA w diagnostyce plemników. Automatyczna analiza koncentracji, ruchliwości, morfologii, żywotności plemników oraz fragmentacji DNA. Wady plemników.
rezerwacja: 91 444 16 22

od 16 lat

102, ul. Wąska 13

60

Tak

13:15-14:00

Życie jezior od noworodka do staruszka.

Prowadzą: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US

Jezioro, jak człowiek, kiedyś się rodzi i kiedyś umiera. Wykład przedstawia jak wygląda proces życia jezior i jakie zmiany w nim zachodzą wraz z jego wiekiem.
Rezerwacja: 91 444 16 22

wykład w ramach programu: PotamON Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej
i Monitoringu Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego

od 15 lat

104, ul. Wąska 13

60

Tak

14:00-15:00

Pochodzenie roślin uprawnych.

Prowadzą: dr hab. Helena Więcław, prof. US

Skąd przybył pomidor, ziemniak, ananas itp.? Rośliny z ośrodka południowo-amerykańskiego: morfologia, biologia, czas przybycia do Europy, znaczenie dla człowieka. Pokaz multimedialny.
rezerwacja: 91 444 16 72

gimnazjum, liceum

302, ul. Wąska 13

20

Tak

14:00-14:45

Kriokonserwacja i banki genów.

Prowadzą: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

Opis procedury mrożenia struktur biologicznych w ciekłym azocie.
rezerwacja: 91 444 16 22

od 16 lat

102, ul. Wąska 13

60

Tak

14:00-15:00

Sowy i ich najbliżsi krewni.

Prowadzi: dr Marta Cholewa

Wykład dotyczący biologii sów i ich krewnych. Anatomia i fizjologia sów.
rezerwacja
TAK
91 444 16 55

od 16 lat

104 ul. Wąska 13

Tak

14:00-15:00

Sowy i ich najbliżsi krewni

Prowadzi: dr Marta Cholewa

Wykład dotyczący biologii sów i ich krewnych. Anatomia i fizjologia sów.
rezerwacja: 91 444 16 55

od 16 lat

104 ul. Wąska 13

90

Tak

15:00-16:00

Z psem przez tysiąclecia.

Prowadzi: mgr Piotr Piliczewski

Pokaz multimedialny dotyczący historycznych relacji człowieka z psem, udział psa w kulturze, rozwój ras.
rezerwacja: 91 444 16 55

od 12 lat

104, ul. Wąska 13

90

Tak

15:00-16:00

Mit niebieskiej truskawki

Prowadzi: dr Izabela Ruduś

Organizmy genetycznie modyfikowane – wybrane zagadnienia związane z genetyczną transformacją roślin.
Prelekcja 30 minut + quiz
NIE
Rezerwacja nie jest konieczna, ale możliwa
91 444 15 06

102

90

Tak

15:15-16:15

Rośliny drzewiaste: rekordy i znaczenie przyrodnicze.

Prowadzą: dr hab. Beata Bosiacka, prof. US

Definicja i historia roślin drzewiastych. Najwyższe, najgrubsze, najstarsze drzewa świata. Formacje leśne i ich znaczenie w biosferze. Pokaz multimedialny.
rezerwacja: 91 444 16 72

gimnazjum, liceum

302, ul. Wąska 13

20

Tak

 Wystawy


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-12:00

Grzyby i ich tajemnice.

Prowadzą: mgr Mateusz Bocian, Koło naukowe systematyki roślin i grzybów „Głazowisko”

Prezentacja wybranych gatunków grzybów jadalnych i trujących; suche i ‘świeże’ okazy grzybów; plakaty, plansze.

10-12 osób w jednej turze, co 30 minut

rezerwacja: 91 444 15 64

b/o

9b ul. Felczaka 3c.

10

Tak

13:00-16:00

Grzyby i ich tajemnice.

Prowadzą: mgr Mateusz Bocian, Koło naukowe systematyki roślin i grzybów „Głazowisko”

Prezentacja wybranych gatunków grzybów jadalnych i trujących; suche i ‘świeże’ okazy grzybów; plakaty, plansze.

10-12 osób w jednej turze, co 30 minut

rezerwacja: 91 444 15 64

b/o

9b ul. Felczaka 3c.

10

Tak

Odwiedzin: 2757751 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 15:58  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.