Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 13 stycznia 2023

Instytut Biologii

Uniwersytet Szczeciński

Ul. Wąska 13

71-415 Szczecin

Opis projektu

Noc Biologów 2023


 


Już 13 stycznia 2023 roku zapraszamy wszystkich: DUŻYCH i MAŁYCH pasjonatów przyrody na kolejne spotkanie z Pracownikami i Studentami Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach ogólnopolskiej akcji  znanej Wam pod nazwą NOC BIOLOGÓW.  Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Woda – źródło życia – teraźniejszość i przyszłość”.


Brzmi ciekawie? I to jak! Przekonacie się, że woda to nie tylko środowisko, w którym żyją ryby. Poznacie osobiście skorupiaki planktonowe oraz dennych mieszkańców zbiorników. Dowiecie się m.in. gdzie żyją i co porabiają ważki zanim Natura doda im skrzydeł i czy akurat to, że są tam gdzie są, to dobrze świadczy o jakości wody czy wręcz przeciwnie? Co jeszcze pływa w rzece czy jeziorze lub siedzi przyczajone na dnie? Czy mamy się czego obawiać? Więcej szczegółów poznacie na warsztatach laboratoryjnych poświęconych badaniom mikrobiologicznym wody oraz pokazie: „Pasożyty w wodzie”.


A to dopiero początek! A czy wiecie, że Szczecin ma własną „Amazonię”? Plątanina kanałów, dzikich zakątków, zamieszkała przez rzadkie gatunki zwierząt, a przede wszystkim ptaków. Jeśli to cię zainteresowało, to zapraszamy na prezentację multimedialną poświęconą  Międzyodrzu, bo o nim mowa, połączoną z bogatą dokumentacją fotograficzną tego regionu.


Proponujemy też dać się „wciągnąć” w torfowiska. Warto poświęcić chwilę uwagi tym  fascynującym ekosystemom, należących do jednych z najszybciej zanikających w naszej strefie klimatycznej. Poznaj je bliżej, obejrzyj alegaty zielnikowe.  „Oko w oko” czy może „ząb w ząb” z rosiczką?! Czemu nie!


Katastrofa ekologiczna na Odrze. Każdy słyszał i śledził z przerażeniem kolejne medialne doniesienia. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przyczyn? Nic prostszego. Zapraszamy na wykład: „Co dalej z Odrą”. A jeśli masz pytania, to zanotuj je. Ekspert udzieli Ci odpowiedzi.


Zapraszamy również do obejrzenia dwóch wystaw. Jedna poświęcona jest wybranym grzybom leczniczym i trującym, które możemy spotkać nie tylko podczas jesiennego grzybobrania. Druga, to wystawy szkła laboratoryjnego – podstawowego wyposażenia każdego laboratorium. Poznacie historię szkła oraz o jego przeznaczenie: czy zlewka służy do zlewania zlewek? a bagietki czy  to coś co można zjeść? O tym i o wielu innych ciekawych przykładach dowiecie się podczas zwiedzania.  


W naszym programie nie zabraknie również  bardzo popularnych wykładów m.in., dobierania się ludzi w pary, śmiechoterapii z pokazem kilku technik śmiechoterapeutycznych. W tym dniu będzie okazja by odwiedzić nasze nowocześnie wyposażone laboratoria, poznać techniki badawcze jakimi posługują się na co dzień nasi naukowcy, samodzielnie wykonać doświadczenie, zaobserwować ciekawe zjawiska. Przygotowaliśmy łącznie ok. 20 zajęć w formie warsztatów, pokazów, laboratoriów o charakterze obserwacyjnym jak i doświadczalnym. Będzie możliwość m.in. samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych z bakterii,  lub „własnoręcznie” oznaczyć grupę krwi. Te i wiele innych ciekawych zajęć już 13 stycznia 2023 r.


W imieniu głównego organizatora wydarzenia jakim jest Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego raz jeszcze zapraszamy.


 


Działaj i eksperymentuj! Nie przegap tego wydarzenia! Zapraszamy!


UWAGA! Zajęcia stacjonarne będą prowadzone wyłącznie dla osób wcześniej zarejestrowanych. Chętnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.


 


 


REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY POPULARYZUJĄCEJ NAUKĘ


'NOC BIOLOGÓW'


odbywającej się w dniu 13 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Szczecińskim


 


 


§ 1.  Postanowienia ogólne 1. W wydarzeniu „Noc Naukowców” biorą udział polskie uczelnie publiczne, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, instytuty badawcze PAN, centra edukacji przyrodniczej, których lista dostępna jest na stronie link. Głównym koordynatorem imprezy jest Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 2. Noc Biologów odbędzie się w terminie: 13 stycznia 2023 roku i obejmuje szereg imprez organizowanych przez podmioty wskazane w ust 1, przy czym każdy z tych podmiotów odpowiada za promocję, organizację i przebieg organizowanej przez siebie imprezy.

 3. Program wydarzenia, w tym poszczególnych imprez, dostępny jest są na stronie: link pod przydzielonym linkiem, w ustalonym przez poszczególnych organizatorów terminie.


 


§2.  Postanowienia szczegółowe 1. Udział w imprezie 'Noc Biologów' odbywającej się na Uniwersytecie Szczecińskim (dalej jako „impreza”) jest bezpłatny.

 2. Na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązują przepisy regulowane Zarządzeniem  NR 27/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w Uniwersytecie Szczecińskim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych niebędących imprezami masowymi, korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego, informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii oraz wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia.

 3. W imprezie mogą wziąć udział grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.

 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką osób dorosłych.

 5. Uczestnicy imprezy mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

 6. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a także do podporządkowania się poleceniom organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

 7. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

 8. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Uniwersytet Szczeciński wypowiedzi oraz wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką drukarską oraz elektroniczną, w całości lub w części, zwielokrotnienie, opublikowanie na stronie internetowej link, na portalu facebook.com, w materiałach prasowych dotyczących projektu oraz w relacjach telewizyjnych, oraz ich rozpowszechnianie.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany programu imprezy pod względem merytorycznym i czasowym, w tym także natychmiastowego zakończenia imprezy, w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej.

 10. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

 11. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez uczestników powstałe w wyniku działań lub zaniechań podmiotów trzecich, na których działanie organizator nie ma wpływu.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

 13. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.


 


 


 


 


 

Odwiedzin: 4073679 | Ostatnia aktualizacja: 2023-04-21, 14:51  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.