Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 11 stycznia 2019

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Zielonogórski

Ul. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 laboratorium


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-17:15

Na tropie przestępcy

Prowadzą: dr Ewa Bok, dr Sylwia Andrzejczak-Grządko, mgr Aleksandra Kożańska, dr hab. prof. UZ Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE:
Przybliżenie metod wykorzystywanych w kryminalistyce.
Porównanie starych-tradycyjnych metod z nowoczesnymi metodami biologii molekularnej stosowanymi w celu identyfikacji osobniczej.
Identyfikacja „hipotetycznego przestępcy” na podstawie analizy genetycznej z wykorzystaniem technik biologii molekularnej.

PRZEBIEG:
1. Uczestnicy przygotują reakcję trawienia materiału genetycznego zebranego od „podejrzanych” i „z miejsca przestępstwa”.
2. Uczestnicy przeprowadzą rozdział uzyskanych po trawieniu fragmentów DNA w polu elektrycznym.
3. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tradycyjnymi i nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w kryminalistyce (prezentacja multimedialna).
4. Na podstawie analizy uzyskanych wyników uczestnicy rozwiążą zagadkę i wskażą, który z „podejrzanych” popełnił przestępstwo.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 124

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzą: dr Justyna Mazurek-Popczyk, mgr Justyna Pisarska, prof. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE: Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Prezentacja bakterii probiotycznych.
PRZEBIEG:
1.Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek i różnic w budowie oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu na podłożach
2. Oglądanie pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych, probiotyków.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 13

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Noc w zielniku

Prowadzi: dr Dmytro Iakushenko

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom fenomenu zielnika jako narzędzia badań naukowych oraz elementu dziedzictwa kulturowego.
PRZEBIEG: Wykład multimedialny wprowadzający w temat zajęć (15 min), praktyczne opracowywanie niektórych podstawowych etapów przygotowania zielnika z demonstracją technik i materiałów (30 min).

od 14 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 118

3 z 10

Tak

15:30-16:30

Biotechnolog w kuchni

Prowadzi: dr Andrzej Jurkowski

CELE: Zapoznanie z metodą izolacji DNA roślinnego.
PRZEBIEG: W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak wyizolować DNA z warzyw i owoców za pomocą środków i metod dostępnych w kuchni. Podczas zajęć uczestnicy wykonają także „sztuczny kawior”- kolorowe, zdrowe i smaczne kuleczki, które urozmaicą każde danie.

od 12 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 205-206

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Zimna krew

Prowadzą: : mgr Mateusz Ciepliński, mgr Ariel Durajski mgr Monika Grandtke, dr hab. Mariusz Kasprzak

CEL: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Morfologia krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi na przygotowanych wcześniej preparatach mikroskopowych.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

od 16 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Zabawa z mszycami

Prowadzą: lic. Paulina Bylica, lic. Patrycja Nakonieczna, dr Anna Wróblewska-Kurdyk, dr Katarzyna Dancewicz

CELE: Poznanie małych mieszkańców naszego Uniwersytetu – mszyc, które są pasożytami otaczających nas roślin.
Komu są potrzebne mszyce?
Czy mszyce wiedzą co jedzą? – poznanie preferencji żywieniowych mszyc.
PRZEBIEG: Prezentacja multimedialna podstawowych informacji o mszycach.
Obserwacja żywych okazów bytujących na roślinach z wykorzystaniem lup oraz mikroskopów stereoskopowych.
Przeprowadzenie prostego doświadczenia sprawdzającego preferencje żywieniowe wybranych gatunków mszyc (tzw. test wyboru).

7+

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

15:30-17:00

Białko nie zawsze jest białe

Prowadzą: dr Elżbieta Heger, dr Dżamila Bogusławska, dr Renata Grochowalska, dr Beata Machnicka

Przedmiotem warsztatów laboratoryjnych będzie opowieść o tym jak białka budują, wspierają metabolizm komórki i całego organizmu, rozwijają i go bronią. W ramach krótkiego wstępu przedstawione zostaną przykłady cech budowy białek, ich właściwości, funkcji i lokalizacji
w komórkach, tkankach i organach. Jak i z czego powstają białka? Ile białek mieści się w komórce? Czy różne komórki zawierają różne białka? Czy białko można zobaczyć? Jak wykryć białko
w probówce? Co lubią białka? Czy białko można zepsuć? Co się dzieje kiedy białka zabraknie? – na te pytania uczestnik uzyska odpowiedź w trakcie zaplanowanych doświadczeń i dyskusji w laboratorium biochemicznym.

PRZEBIEG:
1. Quiz zagadkowy ujawniający rolę białek w organizmie, ich cechy, funkcje i patologie.
2. Reakcje wykrywania i analizy białek:
3. Strącanie białek za pomocą soli metali ciężkich oraz alkoholu.
4. Wykrywanie białek w roztworze wodnym - reakcja biuretowa Piotrowskiego.
5. Odwracalne wysalanie białek.
6. Oznaczanie aktywności peroksydazy ziemniaka.
7. Denaturacja cieplna peroksydazy.
8. Wykrywanie aminokwasów siarkowych w białkach.

od 14 lat

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 15

10 z 12

Tak

15:30-16:30

Tajemnice fotosyntezy

Prowadzą: Prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło, mgr Żanna Tyrała-Wierucka, mgr Róża Andrzejczak

CELE: Obserwacja preparatów mikroskopowych liści moczarki kanadyjskiej oraz zapoznanie się z mechanizmem wpływu światła na proces fotosyntezy.

PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie:
a) Krótka charakterystyka posługiwania się mikroskopem optycznym oraz zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych.
2. Realizacja:
b) Wykonania preparatów nietrwałych z użyciem liści moczarki kanadyjskiej
c) Przeprowadzenie doświadczenia sprawdzającego wpływ światła na intensywność procesu fotosyntezy z użyciem tzw. ‘floating discs’.
3. Podsumowanie:
d) Niespodzianka dla ciekawskich

VI-VIII SP, Gimnazjum, liceum

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 7

1 z 15

Tak

16:45-17:45

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzą: dr Justyna Mazurek-Popczyk, mgr Justyna Pisarska, prof. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE: Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Prezentacja bakterii probiotycznych.
PRZEBIEG:
1.Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek i różnic w budowie oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu na podłożach
2. Oglądanie pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych, probiotyków.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 13

7 z 10

Tak

16:45-17:45

Noc w zielniku

Prowadzi: dr Dmytro Iakushenko

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom fenomenu zielnika jako narzędzia badań naukowych oraz elementu dziedzictwa kulturowego.
PRZEBIEG: Wykład multimedialny wprowadzający w temat zajęć (15 min), praktyczne opracowywanie niektórych podstawowych etapów przygotowania zielnika z demonstracją technik i materiałów (30 min).

od 14 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 118

4 z 10

Tak

16:45-17:45

Biotechnolog w kuchni

Prowadzi: dr Andrzej Jurkowski

CELE: Zapoznanie z metodą izolacji DNA roślinnego.
PRZEBIEG: W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak wyizolować DNA z warzyw i owoców za pomocą środków i metod dostępnych w kuchni. Podczas zajęć uczestnicy wykonają także „sztuczny kawior”- kolorowe, zdrowe i smaczne kuleczki, które urozmaicą każde danie.

od 12 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 205-206

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Zimna krew

Prowadzą: : mgr Mateusz Ciepliński, mgr Ariel Durajski mgr Monika Grandtke, dr hab. Mariusz Kasprzak

CEL: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Morfologia krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi na przygotowanych wcześniej preparatach mikroskopowych.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

od 16 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 4

1 z 8

Tak

16:45-17:45

Zabawa z mszycami

Prowadzą: lic. Paulina Bylica, lic. Patrycja Nakonieczna, dr Anna Wróblewska-Kurdyk, dr Katarzyna Dancewicz

CELE: Poznanie małych mieszkańców naszego Uniwersytetu – mszyc, które są pasożytami otaczających nas roślin.
Komu są potrzebne mszyce?
Czy mszyce wiedzą co jedzą? – poznanie preferencji żywieniowych mszyc.
PRZEBIEG: Prezentacja multimedialna podstawowych informacji o mszycach.
Obserwacja żywych okazów bytujących na roślinach z wykorzystaniem lup oraz mikroskopów stereoskopowych.
Przeprowadzenie prostego doświadczenia sprawdzającego preferencje żywieniowe wybranych gatunków mszyc (tzw. test wyboru).

7+

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Tajemnice fotosyntezy

Prowadzą: Prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło, mgr Żanna Tyrała-Wierucka, mgr Róża Andrzejczak

CELE: Obserwacja preparatów mikroskopowych liści moczarki kanadyjskiej oraz zapoznanie się z mechanizmem wpływu światła na proces fotosyntezy.

PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie:
a) Krótka charakterystyka posługiwania się mikroskopem optycznym oraz zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych.
2. Realizacja:
b) Wykonania preparatów nietrwałych z użyciem liści moczarki kanadyjskiej
c) Przeprowadzenie doświadczenia sprawdzającego wpływ światła na intensywność procesu fotosyntezy z użyciem tzw. ‘floating discs’.
3. Podsumowanie:
d) Niespodzianka dla ciekawskich

VI-VIII SP, Gimnazjum, liceum

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 7

brak miejsc

Tak

17:15-18:45

Białko nie zawsze jest białe

Prowadzą: dr Elżbieta Heger, dr Dżamila Bogusławska, dr Renata Grochowalska, dr Beata Machnicka

Przedmiotem warsztatów laboratoryjnych będzie opowieść o tym jak białka budują, wspierają metabolizm komórki i całego organizmu, rozwijają i go bronią. W ramach krótkiego wstępu przedstawione zostaną przykłady cech budowy białek, ich właściwości, funkcji i lokalizacji
w komórkach, tkankach i organach. Jak i z czego powstają białka? Ile białek mieści się w komórce? Czy różne komórki zawierają różne białka? Czy białko można zobaczyć? Jak wykryć białko
w probówce? Co lubią białka? Czy białko można zepsuć? Co się dzieje kiedy białka zabraknie? – na te pytania uczestnik uzyska odpowiedź w trakcie zaplanowanych doświadczeń i dyskusji w laboratorium biochemicznym.

PRZEBIEG:
1. Quiz zagadkowy ujawniający rolę białek w organizmie, ich cechy, funkcje i patologie.
2. Reakcje wykrywania i analizy białek:
3. Strącanie białek za pomocą soli metali ciężkich oraz alkoholu.
4. Wykrywanie białek w roztworze wodnym - reakcja biuretowa Piotrowskiego.
5. Odwracalne wysalanie białek.
6. Oznaczanie aktywności peroksydazy ziemniaka.
7. Denaturacja cieplna peroksydazy.
8. Wykrywanie aminokwasów siarkowych w białkach.

od 14 lat

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 15

8 z 12

Tak

17:30-19:45

Na tropie przestępcy

Prowadzą: dr Ewa Bok, dr Sylwia Andrzejczak-Grządko, mgr Aleksandra Kożańska, dr hab. prof. UZ Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE:
Przybliżenie metod wykorzystywanych w kryminalistyce.
Porównanie starych-tradycyjnych metod z nowoczesnymi metodami biologii molekularnej stosowanymi w celu identyfikacji osobniczej.
Identyfikacja „hipotetycznego przestępcy” na podstawie analizy genetycznej z wykorzystaniem technik biologii molekularnej.

PRZEBIEG:
1. Uczestnicy przygotują reakcję trawienia materiału genetycznego zebranego od „podejrzanych” i „z miejsca przestępstwa”.
2. Uczestnicy przeprowadzą rozdział uzyskanych po trawieniu fragmentów DNA w polu elektrycznym.
3. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tradycyjnymi i nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w kryminalistyce (prezentacja multimedialna).
4. Na podstawie analizy uzyskanych wyników uczestnicy rozwiążą zagadkę i wskażą, który z „podejrzanych” popełnił przestępstwo.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 124

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzą: dr Justyna Mazurek-Popczyk, mgr Justyna Pisarska, prof. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE: Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Prezentacja bakterii probiotycznych.
PRZEBIEG:
1.Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek i różnic w budowie oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu na podłożach
2. Oglądanie pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych, probiotyków.

od 15 lat

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 13

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Biotechnolog w kuchni

Prowadzi: dr Andrzej Jurkowski

CELE: Zapoznanie z metodą izolacji DNA roślinnego.
PRZEBIEG: W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak wyizolować DNA z warzyw i owoców za pomocą środków i metod dostępnych w kuchni. Podczas zajęć uczestnicy wykonają także „sztuczny kawior”- kolorowe, zdrowe i smaczne kuleczki, które urozmaicą każde danie.

od 12 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 205-206

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Zimna krew

Prowadzą: : mgr Mateusz Ciepliński, mgr Ariel Durajski mgr Monika Grandtke, dr hab. Mariusz Kasprzak

CEL: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Morfologia krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi na przygotowanych wcześniej preparatach mikroskopowych.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

od 16 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Zabawa z mszycami

Prowadzą: lic. Paulina Bylica, lic. Patrycja Nakonieczna, dr Anna Wróblewska-Kurdyk, dr Katarzyna Dancewicz

CELE: Poznanie małych mieszkańców naszego Uniwersytetu – mszyc, które są pasożytami otaczających nas roślin.
Komu są potrzebne mszyce?
Czy mszyce wiedzą co jedzą? – poznanie preferencji żywieniowych mszyc.
PRZEBIEG: Prezentacja multimedialna podstawowych informacji o mszycach.
Obserwacja żywych okazów bytujących na roślinach z wykorzystaniem lup oraz mikroskopów stereoskopowych.
Przeprowadzenie prostego doświadczenia sprawdzającego preferencje żywieniowe wybranych gatunków mszyc (tzw. test wyboru).

7+

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Tajemnice fotosyntezy

Prowadzą: Prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło, mgr Żanna Tyrała-Wierucka, mgr Róża Andrzejczak

CELE: Obserwacja preparatów mikroskopowych liści moczarki kanadyjskiej oraz zapoznanie się z mechanizmem wpływu światła na proces fotosyntezy.

PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie:
a) Krótka charakterystyka posługiwania się mikroskopem optycznym oraz zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych.
2. Realizacja:
b) Wykonania preparatów nietrwałych z użyciem liści moczarki kanadyjskiej
c) Przeprowadzenie doświadczenia sprawdzającego wpływ światła na intensywność procesu fotosyntezy z użyciem tzw. ‘floating discs’.
3. Podsumowanie:
d) Niespodzianka dla ciekawskich

VI-VIII SP, Gimnazjum, liceum

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 7

brak miejsc

Tak

 pokaz i warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:30-16:30

Węże Polski - zwierzęta mało znane

Prowadzą: dr hab. Bartłomiej Najbar, mgr Magdalena Wieczorek

CELE: Celem projektu jest przedstawienie rodzimych gatunków węży. Poznanie cech charakterystycznych umożliwiających określenie ich przynależności systematycznej oraz zwrócenie uwagi na rolę jaką pełnią w ekosystemach. Ważne wydaje się również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tych zwierząt.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowane będą karty pracy. Uczestnicy będą korzystali z plansz przedstawiających wybrane gatunki . Przy każdym stanowisku będzie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników

od 14 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 203

5 z 14

Tak

15:30-16:30

Sowy Polski

Prowadzi: Sławek Rubacha (Stowarzyszenie Ochrony Sów)

CELE:
Większość ludzi nie miała okazji zobaczyć sów w ich środowisku ponieważ mają one aktywność nocną. Wciąż żywe zabobony oraz brak świadomości o ich roli ekologicznej powodują, że sowy postrzegane są jako zwiastun nieszczęścia, są płoszone lub wręcz zabijane oraz niszczone są ich siedliska. Na warsztatach przedstawiony będzie inny świat sów, ten prawdziwy i fascynujący, który pokaże niezwykłe zdolności tych ptaków do życia w ciemnościach. Zmysły, mechanizm cichego lotu powodują, że są to tylko niezwykle skuteczni łowcy, a także wyjątkowi sprzymierzeńcy człowieka.

PRZEBIEG:
1. Zapoznanie się z elementami przystosowania się sów do aktywności nocnej,
2. Charakterystyka poszczególnych gatunków sów Polski,
3. Zagrożenia oraz ochrona sów – prezentacja wybranych budek lęgowych

od 10 lat

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 117

3 z 16

Tak

15:30-16:30

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: mgr Anna Bator, dr Jan Cichocki, prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

CELE:
Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?


PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką biologii i ekologii nietoperzy, z naciskiem na gatunki synantropijne,
2. Realizacja
a) Oglądanie budek dla nietoperzy, detektorów ultrasonicznych i eksponatów.
b) Spotkanie z żywymi zwierzętami i ich karmienie.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Terenowe obserwacje ssaków

Prowadzą: mgr inz. Krzysztof Nowakowski, dr inz. Agnieszka Ważna, dr Elżbieta Roland

Żyjemy zamknięci w rozrastających się miastach w nieustannym biegu codziennych obowiązków. Chyba jednak wszyscy odczuwamy niekiedy znużenie przewidywalnością i powtarzalnością naszych działań. Tymczasem tuż obok nas czekają tajemnice lubuskich pól i lasów, dając nam okazję aby znowu poczuć dziecięcą radość z odkrywania sekretów otaczającego nas nieznanego świata dzikich zwierząt. Podczas spotkania z osobą zajmującą się terenowymi obserwacjami drapieżników zamieszkujących nasze lasy będzie okazja zapoznania się z praktyczną stroną skutecznego ich prowadzenia m.in. przy wykorzystaniu coraz popularniejszych fotopułapek.

PRZEBIEG: praktyczna demonstracja sposobu działania podstawowego sprzętu używanego podczas terenowych obserwacji ssaków uzupełniona o przedstawienie zdjęć i filmów powstałych przy ich wykorzystaniu.

bez ograniczeń

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 217

16 z 16

Tak

16:45-17:45

Węże Polski - zwierzęta mało znane

Prowadzą: dr hab. Bartłomiej Najbar, mgr Magdalena Wieczorek

CELE: Celem projektu jest przedstawienie rodzimych gatunków węży. Poznanie cech charakterystycznych umożliwiających określenie ich przynależności systematycznej oraz zwrócenie uwagi na rolę jaką pełnią w ekosystemach. Ważne wydaje się również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tych zwierząt.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowane będą karty pracy. Uczestnicy będą korzystali z plansz przedstawiających wybrane gatunki . Przy każdym stanowisku będzie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników

od 14 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 203

1 z 14

Tak

16:45-17:45

Sowy Polski

Prowadzi: Sławek Rubacha (Stowarzyszenie Ochrony Sów)

CELE:
Większość ludzi nie miała okazji zobaczyć sów w ich środowisku ponieważ mają one aktywność nocną. Wciąż żywe zabobony oraz brak świadomości o ich roli ekologicznej powodują, że sowy postrzegane są jako zwiastun nieszczęścia, są płoszone lub wręcz zabijane oraz niszczone są ich siedliska. Na warsztatach przedstawiony będzie inny świat sów, ten prawdziwy i fascynujący, który pokaże niezwykłe zdolności tych ptaków do życia w ciemnościach. Zmysły, mechanizm cichego lotu powodują, że są to tylko niezwykle skuteczni łowcy, a także wyjątkowi sprzymierzeńcy człowieka.

PRZEBIEG:
1. Zapoznanie się z elementami przystosowania się sów do aktywności nocnej,
2. Charakterystyka poszczególnych gatunków sów Polski,
3. Zagrożenia oraz ochrona sów – prezentacja wybranych budek lęgowych

od 10 lat

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 117

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: mgr Anna Bator, dr Jan Cichocki, prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

CELE:
Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?


PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką biologii i ekologii nietoperzy, z naciskiem na gatunki synantropijne,
2. Realizacja
a) Oglądanie budek dla nietoperzy, detektorów ultrasonicznych i eksponatów.
b) Spotkanie z żywymi zwierzętami i ich karmienie.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Terenowe obserwacje ssaków

Prowadzą: mgr inz. Krzysztof Nowakowski, dr inz. Agnieszka Ważna, dr Elżbieta Roland

Żyjemy zamknięci w rozrastających się miastach w nieustannym biegu codziennych obowiązków. Chyba jednak wszyscy odczuwamy niekiedy znużenie przewidywalnością i powtarzalnością naszych działań. Tymczasem tuż obok nas czekają tajemnice lubuskich pól i lasów, dając nam okazję aby znowu poczuć dziecięcą radość z odkrywania sekretów otaczającego nas nieznanego świata dzikich zwierząt. Podczas spotkania z osobą zajmującą się terenowymi obserwacjami drapieżników zamieszkujących nasze lasy będzie okazja zapoznania się z praktyczną stroną skutecznego ich prowadzenia m.in. przy wykorzystaniu coraz popularniejszych fotopułapek.

PRZEBIEG: praktyczna demonstracja sposobu działania podstawowego sprzętu używanego podczas terenowych obserwacji ssaków uzupełniona o przedstawienie zdjęć i filmów powstałych przy ich wykorzystaniu.

bez ograniczeń

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 217

1 z 16

Tak

18:00-19:00

Węże Polski - zwierzęta mało znane

Prowadzą: dr hab. Bartłomiej Najbar, mgr Magdalena Wieczorek

CELE: Celem projektu jest przedstawienie rodzimych gatunków węży. Poznanie cech charakterystycznych umożliwiających określenie ich przynależności systematycznej oraz zwrócenie uwagi na rolę jaką pełnią w ekosystemach. Ważne wydaje się również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tych zwierząt.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowane będą karty pracy. Uczestnicy będą korzystali z plansz przedstawiających wybrane gatunki . Przy każdym stanowisku będzie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników

od 14 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 203

1 z 14

Tak

18:00-19:00

Sowy Polski

Prowadzi: Sławek Rubacha (Stowarzyszenie Ochrony Sów)

CELE:
Większość ludzi nie miała okazji zobaczyć sów w ich środowisku ponieważ mają one aktywność nocną. Wciąż żywe zabobony oraz brak świadomości o ich roli ekologicznej powodują, że sowy postrzegane są jako zwiastun nieszczęścia, są płoszone lub wręcz zabijane oraz niszczone są ich siedliska. Na warsztatach przedstawiony będzie inny świat sów, ten prawdziwy i fascynujący, który pokaże niezwykłe zdolności tych ptaków do życia w ciemnościach. Zmysły, mechanizm cichego lotu powodują, że są to tylko niezwykle skuteczni łowcy, a także wyjątkowi sprzymierzeńcy człowieka.

PRZEBIEG:
1. Zapoznanie się z elementami przystosowania się sów do aktywności nocnej,
2. Charakterystyka poszczególnych gatunków sów Polski,
3. Zagrożenia oraz ochrona sów – prezentacja wybranych budek lęgowych

od 10 lat

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 117

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: mgr Anna Bator, dr Jan Cichocki, prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

CELE:
Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?


PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką biologii i ekologii nietoperzy, z naciskiem na gatunki synantropijne,
2. Realizacja
a) Oglądanie budek dla nietoperzy, detektorów ultrasonicznych i eksponatów.
b) Spotkanie z żywymi zwierzętami i ich karmienie.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 118

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Terenowe obserwacje ssaków

Prowadzą: mgr inz. Krzysztof Nowakowski, dr inz. Agnieszka Ważna, dr Elżbieta Roland

Żyjemy zamknięci w rozrastających się miastach w nieustannym biegu codziennych obowiązków. Chyba jednak wszyscy odczuwamy niekiedy znużenie przewidywalnością i powtarzalnością naszych działań. Tymczasem tuż obok nas czekają tajemnice lubuskich pól i lasów, dając nam okazję aby znowu poczuć dziecięcą radość z odkrywania sekretów otaczającego nas nieznanego świata dzikich zwierząt. Podczas spotkania z osobą zajmującą się terenowymi obserwacjami drapieżników zamieszkujących nasze lasy będzie okazja zapoznania się z praktyczną stroną skutecznego ich prowadzenia m.in. przy wykorzystaniu coraz popularniejszych fotopułapek.

PRZEBIEG: praktyczna demonstracja sposobu działania podstawowego sprzętu używanego podczas terenowych obserwacji ssaków uzupełniona o przedstawienie zdjęć i filmów powstałych przy ich wykorzystaniu.

bez ograniczeń

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 217

13 z 16

Tak

18:00-19:00

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: mgr Anna Bator, dr Jan Cichocki, prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

CELE:
Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?


PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką biologii i ekologii nietoperzy, z naciskiem na gatunki synantropijne,
2. Realizacja
a) Oglądanie budek dla nietoperzy, detektorów ultrasonicznych i eksponatów.
b) Spotkanie z żywymi zwierzętami i ich karmienie.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

ul. prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

 warsztaty/pokazy/wykłady


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:30-16:30

Ogród przyjazny naturze – bioróżnorodność „pod” domem

Prowadzą: mgr Ewa Burda, mgr Karolina Chosińska, mgr Andżelina Łopińska, Brajan Pochroń

Celem jest przedstawienie prostych rozwiązań, które stworzą przyjazne ekosystemy dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt w naszych ogrodach/działkach. Dowiemy się jak zachęcić ptaki do zakładania lęgów na naszych posesjach. Jakie gatunki zwierząt pomagają pozbyć się szkodników np. ślimaków, mszyc, a także jak naturalnie walczyć z komarami. Ochrona przyrody jest w zasięgu reki, jeśli chcesz być ochroniarzem, przyjdź a powiemy Ci jak to zrobić.

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane przykładowe karmniki, budki lęgowe, domki dla owadów.
1. Czym jest ogród przyjazny naturze?
2. Jakie gatunki zwierząt chętnie odwiedzają nasze ogrody?
3. Jak zachęcić zwierzęta do zamieszkania w naszym ogrodzie?
- owady, płazy, gady, ptaki, ssaki.
Jakie korzyści płyną z sąsiedztwa dzikiej fauny?
4. Łąka alternatywą trawnika.
5. Oczko wodne – zakątek bioróżnorodności.
6. Gatunki inwazyjne roślin.
7. Każdy może ochraniać przyrodę.

od 10 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 18

6 z 15

Tak

16:45-17:45

Ogród przyjazny naturze – bioróżnorodność „pod” domem

Prowadzą: mgr Ewa Burda, mgr Karolina Chosińska, mgr Andżelina Łopińska, Brajan Pochroń

Celem jest przedstawienie prostych rozwiązań, które stworzą przyjazne ekosystemy dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt w naszych ogrodach/działkach. Dowiemy się jak zachęcić ptaki do zakładania lęgów na naszych posesjach. Jakie gatunki zwierząt pomagają pozbyć się szkodników np. ślimaków, mszyc, a także jak naturalnie walczyć z komarami. Ochrona przyrody jest w zasięgu reki, jeśli chcesz być ochroniarzem, przyjdź a powiemy Ci jak to zrobić.

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane przykładowe karmniki, budki lęgowe, domki dla owadów.
1. Czym jest ogród przyjazny naturze?
2. Jakie gatunki zwierząt chętnie odwiedzają nasze ogrody?
3. Jak zachęcić zwierzęta do zamieszkania w naszym ogrodzie?
- owady, płazy, gady, ptaki, ssaki.
Jakie korzyści płyną z sąsiedztwa dzikiej fauny?
4. Łąka alternatywą trawnika.
5. Oczko wodne – zakątek bioróżnorodności.
6. Gatunki inwazyjne roślin.
7. Każdy może ochraniać przyrodę.

od 10 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 18

2 z 15

Tak

18:00-19:00

Ogród przyjazny naturze – bioróżnorodność „pod” domem

Prowadzą: mgr Ewa Burda, mgr Karolina Chosińska, mgr Andżelina Łopińska, Brajan Pochroń

Celem jest przedstawienie prostych rozwiązań, które stworzą przyjazne ekosystemy dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt w naszych ogrodach/działkach. Dowiemy się jak zachęcić ptaki do zakładania lęgów na naszych posesjach. Jakie gatunki zwierząt pomagają pozbyć się szkodników np. ślimaków, mszyc, a także jak naturalnie walczyć z komarami. Ochrona przyrody jest w zasięgu reki, jeśli chcesz być ochroniarzem, przyjdź a powiemy Ci jak to zrobić.

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane przykładowe karmniki, budki lęgowe, domki dla owadów.
1. Czym jest ogród przyjazny naturze?
2. Jakie gatunki zwierząt chętnie odwiedzają nasze ogrody?
3. Jak zachęcić zwierzęta do zamieszkania w naszym ogrodzie?
- owady, płazy, gady, ptaki, ssaki.
Jakie korzyści płyną z sąsiedztwa dzikiej fauny?
4. Łąka alternatywą trawnika.
5. Oczko wodne – zakątek bioróżnorodności.
6. Gatunki inwazyjne roślin.
7. Każdy może ochraniać przyrodę.

od 10 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 18

15 z 15

Tak

 wycieczka


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

17:00-18:00

Wieczór w Ogrodzie Botanicznym

Prowadzi: mgr Sebastian Pilichowski

CELE: poznanie szaty Ogrodu zimową wieczorową porą oraz uwrażliwianie na zanik bioróżnorodności
PRZEBIEG: Zajęcia odbędą się jako wycieczka z przewodnikiem. Zbiórka nastąpi pod budynkiem kas Ogrodu Botanicznego, następnie przewodnik poprowadzi grupę zwiedzających przez działy Ogrodu Botanicznego zwracając uwagę na następujące zagadnienia: 1) jak wygląda praca w Ogrodzie Botanicznym zimą, 2) dlaczego ważne jest, aby dobierać różnorodne gatunki roślin w przestrzeni zurbanizowanej, 3) jaką rolę zimą odgrywa lokalnie Ogród Botaniczny, 4) jakie są zagrożenia dla bioróżnorodności? Dużym atutem spaceru jest również możliwość poznania Ogrodu Botanicznego w porze dnia i roku, gdy jest on zamknięty dla turystów.

od 15 lat

Ogród Botaniczny, ul. Botaniczna 50a

34 z 35

Tak

 wykład


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:30-16:15

Bioróżnorodność flory jelitowej – wpływ na odporność, nastrój i zachowanie

Prowadzi: dr Ewa Bok

CELE: Przybliżenie uczestnikom różnorodności bakterii wchodzących w skład mikroflory jelitowej człowieka. Omówienie roli jaką odgrywa mikroflora jelitowa w budowaniu odporności oraz jaki ma wpływ na nasz nastrój i zachowanie.

PRZEBIEG: Wykład w formie prezentacji multimedialnej.

od 10 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

Bez ograniczeń

Nie

 wykład i dyskusja


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:45-18:00

„ – od zmian w genach do zmian w organizmie – ”

Prowadzi: dr hab. Piotr Kamiński

Celem wykładu jest syntetyczne ujęcie uwarunkowań zmian patofizjologicznych, zachodzących w organizmie, związanych ze zmianami w jego materiale genetycznym pod wpływem tzw. stresorów (zewnętrznych i wewnętrznych). Pokazano kolejne drogi transferu bodźców w organizmie, od chwili zadziałania stresora – aż do efektu w postaci zmiany patofizjologicznej. Uwzględniono naturalne możliwości obronne organizmu, aktywne już na poziomie podwzgórza i układu nerwowego (OUN). Odpowiedzi te powiązano z reakcjami na poziomach komórkowych, a potem – z reakcjami ze strony układu immunologicznego – i pokazano maksymalne granice wydolności tych procesów. Przeanalizowano możliwości oddziaływania polimorfizmów genów, kodujących aktywność układów białkowych i enzymatycznych, odpowiedzialnych za detoksykację, i efekty tych relacji. Wskazano na istotne znaczenie procesów epigenetycznych i dziedziczenia (predyspozycje dziedziczne).
Po wykładzie (60 minut) przewidziana jest dyskusja z uczestnikami.

od 15 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

Bez ograniczeń

Nie

 wykład z pokazem


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:30-17:45

Świat widziany oczami zwierząt

Prowadzi: dr Anna Timoszyk

Przedstawienie w interesujący sposób zagadnień związanych z widzeniem: rodzaje narządów wzroku (ich budowa) na przykładach określonych gatunków; przystosowawcze strategie zwierząt – kierunki ewolucji – w zależności od środowiska w jakim żyją zwierzęta. Próba odpowiedzenia na pytania: dlaczego w ogóle widzimy i dlaczego widzimy barwy?; Czy wszystkie zwierzęta widzą tak samo?; Czy istnieją oczy (pod względem budowy) doskonałe? Co wspólnego z widzeniem mają takie zjawiska jak: dyfrakcja, interferencja i polaryzacja?
Celem wykładu jest pokazanie związku pomiędzy wiedzą z biologii, biochemii, biofizyki i fizyki.
PRZEBIEG: klasyczny wykład z quizem przyrodniczym pt.: „Zgadnij czyje to oczy” oraz obserwacja otoczenia przez „czarodziejskie” okulary.

od 14 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 219

Bez ograniczeń

Nie

18:00-19:15

Świat widziany oczami zwierząt

Prowadzi: dr Anna Timoszyk

Przedstawienie w interesujący sposób zagadnień związanych z widzeniem: rodzaje narządów wzroku (ich budowa) na przykładach określonych gatunków; przystosowawcze strategie zwierząt – kierunki ewolucji – w zależności od środowiska w jakim żyją zwierzęta. Próba odpowiedzenia na pytania: dlaczego w ogóle widzimy i dlaczego widzimy barwy?; Czy wszystkie zwierzęta widzą tak samo?; Czy istnieją oczy (pod względem budowy) doskonałe? Co wspólnego z widzeniem mają takie zjawiska jak: dyfrakcja, interferencja i polaryzacja?
Celem wykładu jest pokazanie związku pomiędzy wiedzą z biologii, biochemii, biofizyki i fizyki.
PRZEBIEG: klasyczny wykład z quizem przyrodniczym pt.: „Zgadnij czyje to oczy” oraz obserwacja otoczenia przez „czarodziejskie” okulary.

od 14 lat

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 119

Bez ograniczeń

Nie

Odwiedzin: 2757696 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 15:58  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.