Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 10 stycznia 2020

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Zielonogórski

Ul. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 laboratoria


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:00-16:45

Tajemnice drzew

Prowadzą: mgr Żanna Tyrała-Wierucka, dr hab. prof. UZ. Grzegorz Iszkuło

Celem jest przekazanie wiedzy na temat sposobu określania wieku drzew i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów

PRZEBIEG: Przy pomocy świdra przyrostowego pobrane będą wywierty z widocznymi słojami rocznymi. Następnie będziemy rozpoznawać drzewa i krzewy po pędach spoczynkowych. Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów liściastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

b/o

Bud. A-8, sala 204, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

16:00-16:50

Kryształowe komórki

Prowadzą: dr Anna Wróblewska-Kurdyk, dr Katarzyna Dancewicz, lic. Paulina Bylica, lic. Patrycja Nakonieczna

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie uczestników z budową i obsługą mikroskopu świetlnego oraz techniką wykonywania preparatów mikroskopowych przy wykorzystaniu drobnego sprzętu laboratoryjnego.

PRZEBIEG: Prowadzący zapozna uczestników z budową i obsługą mikroskopów oraz zaprezentuje szkło laboratoryjne i narzędzia potrzebne do przygotowania preparatów mikroskopowych. Uczestnicy korzystając z przygotowanego materiału biologicznego i narzędzi laboratoryjnych samodzielnie przygotują preparaty mikroskopowe, które następnie będą oglądać pod mikroskopem. Przy pomocy materiałów dydaktycznych zidentyfikują różne formy kryształów szczawianu wapnia obecne w komórkach roślinnych.

od 15 lat

Bud. A-8, sala 7, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

16:00-16:55

Pasożyty – mistrzowie innowacji

Prowadzą: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, dr Elżbieta Roland, dr Agnieszka Ważna, mgr Monika Popiwczuk

CELE:
Każde zwierzę ma swoje specyficzne siedlisko. Dla jednych jest to ocean, a dla innych las. Jest jednak grupa zwierząt, dla których siedliskiem jesteśmy my - ludzie. Niektóre preferują naszą skórę i włosy, inne znajdują przytulne schronienie w naszej krwi, jelitach i płucach. Jakie ewolucyjne przystosowania pozwoliły tym zwierzętom zasiedlić nasze organizmy i jakimi drogami przedostają się do naszego ciała? Okazja, żeby poznać zwierzęta, dla których jesteśmy wygodnym mieszkaniem.


PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie:
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką endo- i egzopasożytów.
2. Realizacja:
a) Obserwacja mikroskopowa i makroskopowa wybranych przedstawicieli pasożytów człowieka.
b) Analiza przystosowań organizmów do pasożytniczego trybu życia.
c) Przegląd najgroźniejszych pasożytów człowieka.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

Bud. A-8, sala 216, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Zatrzymać oddech

Prowadzą: dr hab. prof. UZ. Mariusz Kasprzak prof., dr Mateusz Ciepliński, mgr Monika Grandtke

CEL: Zapoznanie z anatomią i fizjologią układu oddechowego; określenie wpływu środowiska na układ oddechowy człowieka.
PRZEBIEG:
1. Omówienie podstaw budowy i fizjologii układu oddechowego.
2. Fizjologia zatrzymanego oddechu – ćwiczenia pomagające prawidłowo oddychać i kontrolować oddech.
3. Badanie spirometrem – określenie pojemności płuc.
4. Badanie pikflometrem – określenie szczytowego przepływu powietrza przez płuca.
5. Wpływ zmian zachodzących w środowisku na układ oddechowy.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 4, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Tajemnice drzew

Prowadzą: mgr Żanna Tyrała-Wierucka, dr hab. prof. UZ. Grzegorz Iszkuło

Celem jest przekazanie wiedzy na temat sposobu określania wieku drzew i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów

PRZEBIEG: Przy pomocy świdra przyrostowego pobrane będą wywierty z widocznymi słojami rocznymi. Następnie będziemy rozpoznawać drzewa i krzewy po pędach spoczynkowych. Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów liściastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

b/o

Bud. A-8, sala 204, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

17:00-17:50

Kryształowe komórki

Prowadzą: dr Anna Wróblewska-Kurdyk, dr Katarzyna Dancewicz, lic. Paulina Bylica, lic. Patrycja Nakonieczna

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie uczestników z budową i obsługą mikroskopu świetlnego oraz techniką wykonywania preparatów mikroskopowych przy wykorzystaniu drobnego sprzętu laboratoryjnego.

PRZEBIEG: Prowadzący zapozna uczestników z budową i obsługą mikroskopów oraz zaprezentuje szkło laboratoryjne i narzędzia potrzebne do przygotowania preparatów mikroskopowych. Uczestnicy korzystając z przygotowanego materiału biologicznego i narzędzi laboratoryjnych samodzielnie przygotują preparaty mikroskopowe, które następnie będą oglądać pod mikroskopem. Przy pomocy materiałów dydaktycznych zidentyfikują różne formy kryształów szczawianu wapnia obecne w komórkach roślinnych.

od 15 lat

Bud. A-8, sala 7, ul. Prof. Z. Szafrana 1

1 z 8

Tak

17:00-17:55

Pasożyty – mistrzowie innowacji

Prowadzą: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, dr Elżbieta Roland, dr Agnieszka Ważna, mgr Monika Popiwczuk

CELE:
Każde zwierzę ma swoje specyficzne siedlisko. Dla jednych jest to ocean, a dla innych las. Jest jednak grupa zwierząt, dla których siedliskiem jesteśmy my - ludzie. Niektóre preferują naszą skórę i włosy, inne znajdują przytulne schronienie w naszej krwi, jelitach i płucach. Jakie ewolucyjne przystosowania pozwoliły tym zwierzętom zasiedlić nasze organizmy i jakimi drogami przedostają się do naszego ciała? Okazja, żeby poznać zwierzęta, dla których jesteśmy wygodnym mieszkaniem.


PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie:
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką endo- i egzopasożytów.
2. Realizacja:
a) Obserwacja mikroskopowa i makroskopowa wybranych przedstawicieli pasożytów człowieka.
b) Analiza przystosowań organizmów do pasożytniczego trybu życia.
c) Przegląd najgroźniejszych pasożytów człowieka.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

Bud. A-8, sala 216, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Zatrzymać oddech

Prowadzą: dr hab. prof. UZ. Mariusz Kasprzak prof., dr Mateusz Ciepliński, mgr Monika Grandtke

CEL: Zapoznanie z anatomią i fizjologią układu oddechowego; określenie wpływu środowiska na układ oddechowy człowieka.
PRZEBIEG:
1. Omówienie podstaw budowy i fizjologii układu oddechowego.
2. Fizjologia zatrzymanego oddechu – ćwiczenia pomagające prawidłowo oddychać i kontrolować oddech.
3. Badanie spirometrem – określenie pojemności płuc.
4. Badanie pikflometrem – określenie szczytowego przepływu powietrza przez płuca.
5. Wpływ zmian zachodzących w środowisku na układ oddechowy.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 4, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

18:00-18:45

Tajemnice drzew

Prowadzą: mgr Żanna Tyrała-Wierucka, dr hab. prof. UZ. Grzegorz Iszkuło

Celem jest przekazanie wiedzy na temat sposobu określania wieku drzew i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów

PRZEBIEG: Przy pomocy świdra przyrostowego pobrane będą wywierty z widocznymi słojami rocznymi. Następnie będziemy rozpoznawać drzewa i krzewy po pędach spoczynkowych. Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów liściastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

b/o

Bud. A-8, sala 204, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

18:00-18:50

Kryształowe komórki

Prowadzą: dr Anna Wróblewska-Kurdyk, dr Katarzyna Dancewicz, lic. Paulina Bylica, lic. Patrycja Nakonieczna

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie uczestników z budową i obsługą mikroskopu świetlnego oraz techniką wykonywania preparatów mikroskopowych przy wykorzystaniu drobnego sprzętu laboratoryjnego.

PRZEBIEG: Prowadzący zapozna uczestników z budową i obsługą mikroskopów oraz zaprezentuje szkło laboratoryjne i narzędzia potrzebne do przygotowania preparatów mikroskopowych. Uczestnicy korzystając z przygotowanego materiału biologicznego i narzędzi laboratoryjnych samodzielnie przygotują preparaty mikroskopowe, które następnie będą oglądać pod mikroskopem. Przy pomocy materiałów dydaktycznych zidentyfikują różne formy kryształów szczawianu wapnia obecne w komórkach roślinnych.

od 15 lat

Bud. A-8, sala 7, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

18:00-18:55

Pasożyty – mistrzowie innowacji

Prowadzą: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, dr Elżbieta Roland, dr Agnieszka Ważna, mgr Monika Popiwczuk

CELE:
Każde zwierzę ma swoje specyficzne siedlisko. Dla jednych jest to ocean, a dla innych las. Jest jednak grupa zwierząt, dla których siedliskiem jesteśmy my - ludzie. Niektóre preferują naszą skórę i włosy, inne znajdują przytulne schronienie w naszej krwi, jelitach i płucach. Jakie ewolucyjne przystosowania pozwoliły tym zwierzętom zasiedlić nasze organizmy i jakimi drogami przedostają się do naszego ciała? Okazja, żeby poznać zwierzęta, dla których jesteśmy wygodnym mieszkaniem.


PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie:
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką endo- i egzopasożytów.
2. Realizacja:
a) Obserwacja mikroskopowa i makroskopowa wybranych przedstawicieli pasożytów człowieka.
b) Analiza przystosowań organizmów do pasożytniczego trybu życia.
c) Przegląd najgroźniejszych pasożytów człowieka.
3. Podsumowanie.

od 10 lat

Bud. A-8, sala 216, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

18:00-18:45

Zatrzymać oddech

Prowadzą: dr hab. prof. UZ. Mariusz Kasprzak prof., dr Mateusz Ciepliński, mgr Monika Grandtke

CEL: Zapoznanie z anatomią i fizjologią układu oddechowego; określenie wpływu środowiska na układ oddechowy człowieka.
PRZEBIEG:
1. Omówienie podstaw budowy i fizjologii układu oddechowego.
2. Fizjologia zatrzymanego oddechu – ćwiczenia pomagające prawidłowo oddychać i kontrolować oddech.
3. Badanie spirometrem – określenie pojemności płuc.
4. Badanie pikflometrem – określenie szczytowego przepływu powietrza przez płuca.
5. Wpływ zmian zachodzących w środowisku na układ oddechowy.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 4, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

 laboratorium


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:00-16:50

Co nas truje? Analiza żywności i wody

Prowadzi: dr hab. prof. UZ. Ewa Jaśkiewicz

CELE: Identyfikacja wybranych trucizn w żywności i wodzie.

PRZEBIEG: Wprowadzenie do tematu. Przeprowadzenie testów wykrywających skażenia w przyniesionych przez uczestników próbkach.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 211a, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

17:00-17:50

Co nas truje? Analiza żywności i wody

Prowadzi: dr hab. prof. UZ. Ewa Jaśkiewicz

CELE: Identyfikacja wybranych trucizn w żywności i wodzie.

PRZEBIEG: Wprowadzenie do tematu. Przeprowadzenie testów wykrywających skażenia w przyniesionych przez uczestników próbkach.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 211a, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

18:00-18:50

Co nas truje? Analiza żywności i wody

Prowadzi: dr hab. prof. UZ. Ewa Jaśkiewicz

CELE: Identyfikacja wybranych trucizn w żywności i wodzie.

PRZEBIEG: Wprowadzenie do tematu. Przeprowadzenie testów wykrywających skażenia w przyniesionych przez uczestników próbkach.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 211a, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

 warszaty


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:00-16:45

W ślad za 'Śladem ekologicznym'

Prowadzi: dr Olaf Ciebiera

Jaki jest związek pomiędzy naszym stylem życia a stopniem zużycia zasobów naturalnych Ziemi?
Celem zajęć jest wskazanie oddziaływania na środowisko przyrodnicze każdego uczestnika. Uświadomienie wagi podejmowanych przez społeczeństwo codziennych decyzji konsumenckich i ich wpływu na środowisko, a łącznie powodujących globalne zmiany na Ziemi.

PRZEBIEG:
Krótkie wprowadzenie, Fragment filmu „Punkt krytyczny Świadoma konsumpcja” WWF,
Ćwiczenie: Sprawdź swój ślad ekologiczny – każdy uczestnik musi być wyposażony we własny telefon/smartfon/tablet itp. z dostępem do Internetu,
Omówienie wyników i wyciągnięcie wniosków.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 117, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

16:00-16:55

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: mgr Anna Bator, dr Jan Cichocki

Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?
PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką biologii i ekologii nietoperzy, z naciskiem na gatunki synantropijne,
b) Oglądanie budek dla nietoperzy, detektorów ultrasonicznych i eksponatów.
c) Spotkanie z żywymi zwierzętami i ich karmienie.
d) Podsumowanie.

od 10 lat

Bud. A-8, sala 217, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Współczesne przyczyny zanikania populacji płazów na świecie

Prowadzą: dr hab. prof. UZ Bartłomiej Najbar, mgr Magdalena Wieczorek

Celem projektu jest ukazanie przyczyn zanikania populacji płazów na świecie. Poznanie cech charakterystycznych gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Ważne wydaje się również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tych zwierząt oraz rolę jaką pełnią w ekosystemach.

PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowane będą karty pracy. Uczestnicy będą korzystali z plansz przedstawiających wybrane gatunki płazów. Przy każdym stanowisku będzie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników.

od 14 lat

Bud. A-8, sala 18, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Śledztwo w sprawie tłuszczu

Prowadzą: dr Ewa Nowacka- Chiari, mgr Barłomiej Hes, studenci kierunku Wychowanie Fizyczne

CELE: wskazanie zagrożeń wynikających z nadmiaru tłuszczu i jego rozłożenia, zapoznanie z wybranymi metodami oceniającymi masę ciała, poziom oraz dystrybucję tłuszczu w organizmie.

PRZEBIEG: uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawy teoretyczne – krótki wykład, a następnie włączą się w realizację części praktycznej, w której przewidziana jest:
• analiza składu ciała metodą BIA,
• pomiar cech informujących o dystrybucji tłuszczu,
• ocena wskaźnika BMI w zależności od wieku.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 203, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

W ślad za 'Śladem ekologicznym'

Prowadzi: dr Olaf Ciebiera

Jaki jest związek pomiędzy naszym stylem życia a stopniem zużycia zasobów naturalnych Ziemi?
Celem zajęć jest wskazanie oddziaływania na środowisko przyrodnicze każdego uczestnika. Uświadomienie wagi podejmowanych przez społeczeństwo codziennych decyzji konsumenckich i ich wpływu na środowisko, a łącznie powodujących globalne zmiany na Ziemi.

PRZEBIEG:
Krótkie wprowadzenie, Fragment filmu „Punkt krytyczny Świadoma konsumpcja” WWF,
Ćwiczenie: Sprawdź swój ślad ekologiczny – każdy uczestnik musi być wyposażony we własny telefon/smartfon/tablet itp. z dostępem do Internetu,
Omówienie wyników i wyciągnięcie wniosków.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 117, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

17:00-17:55

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: mgr Anna Bator, dr Jan Cichocki

Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?
PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką biologii i ekologii nietoperzy, z naciskiem na gatunki synantropijne,
b) Oglądanie budek dla nietoperzy, detektorów ultrasonicznych i eksponatów.
c) Spotkanie z żywymi zwierzętami i ich karmienie.
d) Podsumowanie.

od 10 lat

Bud. A-8, sala 217, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Współczesne przyczyny zanikania populacji płazów na świecie

Prowadzą: dr hab. prof. UZ Bartłomiej Najbar, mgr Magdalena Wieczorek

Celem projektu jest ukazanie przyczyn zanikania populacji płazów na świecie. Poznanie cech charakterystycznych gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Ważne wydaje się również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tych zwierząt oraz rolę jaką pełnią w ekosystemach.

PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowane będą karty pracy. Uczestnicy będą korzystali z plansz przedstawiających wybrane gatunki płazów. Przy każdym stanowisku będzie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników.

od 14 lat

Bud. A-8, sala 18, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Śledztwo w sprawie tłuszczu

Prowadzą: dr Ewa Nowacka- Chiari, mgr Barłomiej Hes, studenci kierunku Wychowanie Fizyczne

CELE: wskazanie zagrożeń wynikających z nadmiaru tłuszczu i jego rozłożenia, zapoznanie z wybranymi metodami oceniającymi masę ciała, poziom oraz dystrybucję tłuszczu w organizmie.

PRZEBIEG: uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawy teoretyczne – krótki wykład, a następnie włączą się w realizację części praktycznej, w której przewidziana jest:
• analiza składu ciała metodą BIA,
• pomiar cech informujących o dystrybucji tłuszczu,
• ocena wskaźnika BMI w zależności od wieku.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 203, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

18:00-18:45

W ślad za 'Śladem ekologicznym'

Prowadzi: dr Olaf Ciebiera

Jaki jest związek pomiędzy naszym stylem życia a stopniem zużycia zasobów naturalnych Ziemi?
Celem zajęć jest wskazanie oddziaływania na środowisko przyrodnicze każdego uczestnika. Uświadomienie wagi podejmowanych przez społeczeństwo codziennych decyzji konsumenckich i ich wpływu na środowisko, a łącznie powodujących globalne zmiany na Ziemi.

PRZEBIEG:
Krótkie wprowadzenie, Fragment filmu „Punkt krytyczny Świadoma konsumpcja” WWF,
Ćwiczenie: Sprawdź swój ślad ekologiczny – każdy uczestnik musi być wyposażony we własny telefon/smartfon/tablet itp. z dostępem do Internetu,
Omówienie wyników i wyciągnięcie wniosków.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 117, ul. Prof. Z. Szafrana 1

6 z 20

Tak

18:00-18:55

Mój sąsiad – nietoperz

Prowadzą: mgr Anna Bator, dr Jan Cichocki

Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wielu twierdzi, że są brzydkie i odrażające, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?
PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie
a) Zapoznanie się z ogólną charakterystyką biologii i ekologii nietoperzy, z naciskiem na gatunki synantropijne,
b) Oglądanie budek dla nietoperzy, detektorów ultrasonicznych i eksponatów.
c) Spotkanie z żywymi zwierzętami i ich karmienie.
d) Podsumowanie.

od 10 lat

Bud. A-8, sala 217, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

18:00-18:45

Śledztwo w sprawie tłuszczu

Prowadzą: dr Ewa Nowacka- Chiari, mgr Barłomiej Hes, studenci kierunku Wychowanie Fizyczne

CELE: wskazanie zagrożeń wynikających z nadmiaru tłuszczu i jego rozłożenia, zapoznanie z wybranymi metodami oceniającymi masę ciała, poziom oraz dystrybucję tłuszczu w organizmie.

PRZEBIEG: uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawy teoretyczne – krótki wykład, a następnie włączą się w realizację części praktycznej, w której przewidziana jest:
• analiza składu ciała metodą BIA,
• pomiar cech informujących o dystrybucji tłuszczu,
• ocena wskaźnika BMI w zależności od wieku.

od 12 lat

Bud. A-8, sala 203, ul. Prof. Z. Szafrana 1

brak miejsc

Tak

18:00-18:50

Współczesne przyczyny zanikania populacji płazów na świecie

Prowadzą: dr hab. prof UZ artłomiej Najbar, mgr Magdalena Wieczorek

CELE: Celem projektu jest ukazanie przyczyn zanikania populacji płazów na świecie. Poznanie cech charakterystycznych gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Ważne wydaje się również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tych zwierząt oraz rolę jaką pełnią w ekosystemach.

PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowane będą karty pracy. Uczestnicy będą korzystali z plansz przedstawiających wybrane gatunki płazów. Przy każdym stanowisku będzie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników

od 14 lat

Bud. A-8, sala 18, ul. Prof. Z. Szafrana 1

14 z 14

Tak

 wykład


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:00-17:00

Norma biologiczna w rozwoju dzieci i młodzieży województwa lubuskiego

Prowadzą: dr hab. prof UZ. Józef Tatarczuk, mgr Marta Choptiany, mgr Adam Pobihuszka

Wiedza o prawidłowościach i uwarunkowaniach procesów rozwoju dzieci i młodzieży jest obecnie bardzo szeroka, a mimo tego, zagadnienia te są cały czas potrzebne i budzą zainteresowanie przedstawicieli wielu nauk. Właściwa ocena wieku biologicznego dziecka jest możliwa tylko wtedy, kiedy dysponujemy odpowiednim układem odniesienia. Funkcję takiego układu odniesienia spełniają normy lub standardy rozwoju, służące do diagnozy
i kontroli indywidualnego rozwoju dziecka na tle populacji, do której on należy. Powszechnie stosowanym graficznie obrazem normy rozwojowej jest siatka centylowa, która podaje pełny zakres zmienności cechy. Jest ona jedną z metod obiektywnej oceny rozwoju biologicznego człowieka.
W wykładzie zostaną przedstawione siatki centylowe wybranych cech somatycznych. Powszechne granice obszaru normy wyznaczają centyle C25-C75. Pięćdziesiąty centyl oznacza, że u połowy osobników w danej populacji parametr cechy przyjmuje wartości mniejsze, a w drugiej połowie większe. Badania przeprowadzono w latach 2015-2018, które objęły 1049 uczniów w wieku 7-16 lat z województwa lubuskiego.

od 14 lat

Bud. A-8, sala 219, ul. Prof. Z. Szafrana 1

50

Nie

 wykład i dyskusja


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:00-16:45

Kalorie – z czym się je „je” i jak je policzyć

Prowadzi: dr Artur Wandycz

CELE: poznanie przez słuchaczy podstawowych zagadnień związanych z „energetyczną” stroną odżywiania, zasadami kalorymetrii oraz energetyką pracy i wypoczynku.

PRZEBIEG: przedstawienie zagadnień związanych z przemianami energetycznymi w organizmie człowieka i częściowo z odżywianiem w formie wykładu uzupełnionego prezentacją multimedialną, połączonego z dyskusją. W trakcie wykładu omówione zostaną następujące kwestie:
- podstawowe pojęcia dotyczące energii,
- źródła energii i dostępność w pożywieniu,
- podstawowa przemiana materii i tempo metabolizmu – oznaczanie metodami pośrednimi,
- magazynowanie energii w organizmie (zmiany składu ciała i ilości tkanki tłuszczowej),
- praca mięśni i zużycie tlenu (procesy tlenowe i beztlenowe),
- optimum energetyczne i koszt poruszania się,
- dobowy wydatek energetyczny,
- wydatek energetyczny związany z aktywnością zawodową, odpoczynkiem i szeroko rozumianą aktywnością fizyczną.

od 16 lat

Bud. A-8, sala 115, ul. Prof. Z. Szafrana 1

11 z 25

Tak

17:00-17:55

Jakie są granice odpowiedzi organizmu człowieka na globalizację środowiska?

Prowadzi: prof. UZ. dr hab. Piotr Kamiński

CELE WYKŁADU:
1. fizjologiczne granice możliwości funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach efektów globalizacji.
2. uwarunkowania kondycji organizmu pod wpływem oddziaływań mechanizmów obronnych, aktywnych już na poziomie układu nerwowego, poprzez sygnały wysyłane przez Ośrodkowy Układ Nerwowy do różnych ośrodków.
3. możliwości obrony enzymatycznej i nieenzymatycznej oraz poprzez białka stresowe.
4. możliwości kodowania układów białkowych i enzymatycznych, odpowiedzialnych za detoksykację i obronę przed stresorami środowiska, co zwiększa możliwości uniknięcia trwałych defektów organizmu poddanego destabilizacji.
5. możliwości układu immunologicznego w obliczu zagrożeń środowiskowych (szerokie granice skutecznej obrony w warunkach dyskomfortu środowiskowego).

od 16 lat

Bud. A-8, sala 115, ul. Prof. Z. Szafrana 1

65

Nie

18:00-18:45

Zdrowie zaczyna się w brzuchu

Prowadzi: dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

CELE: Przybliżenie uczestnikom znaczenia mikroflory jelitowej dla zdrowia i samopoczucia człowieka. Ponadto podkreślenie wpływu zmian w środowisku na zmiany składu bakterii jelitowych, a tym samym na człowieka.

W czasie wykładu zostanie przedstawiona, zarówno pod względem struktury, jak i funkcji, mikroflora jelitowa człowieka. Prezentacja skupiać się będzie na mikroorganizmach jelitowych, zarówno probiotycznych - sprzyjających zdrowiu, jak i oportunistycznych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Omówione zostaną główne funkcje mikroflory, tj. synteza witamin, wspomaganie trawienia, detoksykacja. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli bakterii jelitowych w immunomodulacji - budowaniu i pobudzaniu układu odpornościowego oraz wpływie na oś jelito-mózg, czyli pośredniemu oddziaływaniu mikroorganizmów jelitowych na samopoczucie i zdrowie psychiczne człowieka. Ponadto podkreślony zostanie wpływ diety oraz stylu życia, w tym stanu środowiska życia, na skład mikroflory jelitowej. Podjęty zostanie problem nadużywania antybiotyków oraz środków chemicznych w rolnictwie i przemyśle spożywczym, który bezpośrednio przekłada się na mikroorganizmy zasiedlające ludzkie ciało, a pośrednio na zdrowie człowieka

od 12 lat

Bud. A-8, sala 115, ul. Prof. Z. Szafrana 1

65

Nie

 wykład i pokaz


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:00-17:25

Blaski i cienie ewolucji molekularnej

Prowadzą: dr Elżbieta Heger, dr Dżamila Bogusławska, dr Renata Grochowalska, dr Beata Machnicka, mgr Ewelina Czarnecka

CELE:
Przedmiotem wykładu i warsztatów laboratoryjnych będzie opowieść o tym jakie zyski i straty pociąga za sobą proces ewolucji molekularnej dokonujący się na szczeblu DNA, RNA i białek.
W ramach części wykładowej przedstawione zostaną zasadnicze mechanizmy powstawania nowych genów, modyfikacje już istniejących oraz przykłady ich wpływu na kodowane białka i obserwowane cechy organizmów.
Czy mutacje genetyczne są częste? Czy my też jesteśmy mutantami? Czy zmiany w genomach są groźne? Czy mogą być pożądane? Jakie czynniki sprzyjają mutacjom DNA? Czy mutacje zawsze odbijają się negatywnie? – na te pytania uczestnik uzyska odpowiedź w trakcie prezentowanego wykładu i dyskusji w laboratorium biologii molekularnej.

PRZEBIEG:
1. Wykład połączony z dyskusją
2. Quiz zagadkowy prezentujący intrygujące przypadki międzygatunkowych i międzyosobniczych różnic budowy genomów
3. Prezentacja technologii i metod analizy molekularnej DNA, RNA i białek
- źródła i sposoby izolacji DNA
- metody analizy DNA i RNA
- metody analizy białek

od 15 lat

Bud. A-26, sala 15, ul. Monte Cassino 21b

brak miejsc

Tak

17:30-19:00

Blaski i cienie ewolucji molekularnej

Prowadzą: dr Elżbieta Heger, dr Dżamila Bogusławska, dr Renata Grochowalska, dr Beata Machnicka, mgr Ewelina Czarnecka

CELE:
Przedmiotem wykładu i warsztatów laboratoryjnych będzie opowieść o tym jakie zyski i straty pociąga za sobą proces ewolucji molekularnej dokonujący się na szczeblu DNA, RNA i białek.
W ramach części wykładowej przedstawione zostaną zasadnicze mechanizmy powstawania nowych genów, modyfikacje już istniejących oraz przykłady ich wpływu na kodowane białka i obserwowane cechy organizmów.
Czy mutacje genetyczne są częste? Czy my też jesteśmy mutantami? Czy zmiany w genomach są groźne? Czy mogą być pożądane? Jakie czynniki sprzyjają mutacjom DNA? Czy mutacje zawsze odbijają się negatywnie? – na te pytania uczestnik uzyska odpowiedź w trakcie prezentowanego wykładu i dyskusji w laboratorium biologii molekularnej.

PRZEBIEG:
1. Wykład połączony z dyskusją
2. Quiz zagadkowy prezentujący intrygujące przypadki międzygatunkowych i międzyosobniczych różnic budowy genomów
3. Prezentacja technologii i metod analizy molekularnej DNA, RNA i białek
- źródła i sposoby izolacji DNA
- metody analizy DNA i RNA
- metody analizy białek

od 15 lat

Bud. A-26, sala 15, ul. Monte Cassino 21b

brak miejsc

Tak

Odwiedzin: 3180073 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 14:49  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.