Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 13 stycznia 2023

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Zielonogórski

Ul. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 Laboratorium


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

11:00-12:00

Wyizoluj i zmodyfikuj DNA!

Prowadzą: dr Dżamila Bogusławska, dr Andżelina Łopińska

Celem jest przybliżenie wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu medycyny spersonalizowanej. W pierwszej części zapoznamy uczestników z metodami izolacji materiału genetycznego, a w drugiej poznamy typy mutacji powodujących większość schorzeń genetycznych wykorzystując do tego centralny dogmat biologii molekularnej, czyli hipotezę dotyczącą przepływu informacji genetycznej sformułowaną przez Francisa Cricka w 1957 roku.
PRZEBIEG: Zaproponowany temat składać się będzie z dwóch etapów.
W pierwszym wyizolujemy DNA z materiału roślinnego, rozpuścimy go w najpowszechniejszym rozpuszczalniku: w WODZIE. Porównamy zastosowaną metodę do standardowych metod izolacji materiału genetycznego stosowanych w laboratoriach specjalistycznych.
W drugim omówimy typy jednonukleotydowych mutacji punktowych na podstawie praktycznego zadania, w którym zidentyfikujemy mutacje na podstawie podanej sekwencji kodującej DNA wykorzystując zasadę komplementarności zasad w DNA i RNA, kod genetyczny i omówione w trakcie spotkania typy mutacji.

> 15 lat

Bud. A-8, sala 210

brak miejsc

Tak

11:00-12:00

Woda jako środowisko wewnętrzne i zewnętrzne organizmów żywych

Prowadzą: dr Katarzyna Dancewicz, mgr inż. Magdalena Jandy, inż. Sebastian Jursza

CELE: Zapoznanie uczestników z rolą wody jako środowiska wewnętrznego organizmu żywego, zapewniającego: ruchy cytoplazmy, ruchy turgorowe i higroskopijne roślin, zjawisko gutacji i plazmolizy. Zapoznanie uczestników z przystosowaniami bezkręgowców do życia w środowisku wodnym.
PRZEBIEG: Uczestnicy wykonują doświadczenia ukazujące rolę wody jako środowiska wewnętrznego organizmów żywych: gutacja, ruchy turgorowe i higroskopijne roślin, ruchy cytoplazmy, plazmoliza. Następnie uczestnicy przeprowadzają obserwacje żywych bezkręgowców słodkowodnych: wypławki, rozwielitki, ochotki, rureczniki, ochotki, ślimaki, małżoraczki…i analizują ich różnorodne przystosowania do życia w wodzie.

> 12 lat

Bud. A-8, sala 7

brak miejsc

Tak

11:00-12:30

Twarda woda – czyli jaka?

Prowadzą: dr inż. Iwona Sergiel, dr inż. Agnieszka Mirończyk

CELE: Celem zajęć jest oznaczenie zasadowości i twardości wody wodociągowej metodą miareczkowania kompleksometrycznego oraz wykorzystanie adsorpcji jonowymiennej, jako jednej z metod usuwania twardości wody.
PRZEBIEG: Zajęcia rozpoczną się krótkim wstępem teoretycznym wprowadzającym
w tematykę zajęć. Następnie uczestnicy samodzielnie oznaczą zasadowość i twardość wody wodociągowej metodą miareczkowania kompleksometrycznego i wyciągną wnioski z doświadczenia.

> 16 lat

Bud. A-8, sala 206

brak miejsc

Tak

11:00-11:45

Wodny mikroświat

Prowadzi: dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

W czasie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji pod mikroskopem mikroorganizmów wodnych, a także zrobić preparaty barwione w celu wizualizacji kształtów i elementów komórkowych.

> 12 lat

Bud. A-8, sala 208

8 z 8

Tak

12:00-12:45

Zimna krew

Prowadzi: dr Mateusz Ciepliński

CEL: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią.
2. Omówienie roli wody w organizmie człowieka.
3. Obraz mikroskopowy krwi. Różnicowanie elementów morfotycznych: erytrocytów, leukocytów oraz płytek krwi.
4. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

> 14 lat

Bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

12:00-13:00

Woda jako środowisko wewnętrzne i zewnętrzne organizmów żywych

Prowadzą: dr Katarzyna Dancewicz, mgr inż. Magdalena Jandy, inż. Sebastian Jursza

CELE: Zapoznanie uczestników z rolą wody jako środowiska wewnętrznego organizmu żywego, zapewniającego: ruchy cytoplazmy, ruchy turgorowe i higroskopijne roślin, zjawisko gutacji i plazmolizy. Zapoznanie uczestników z przystosowaniami bezkręgowców do życia w środowisku wodnym.
PRZEBIEG: Uczestnicy wykonują doświadczenia ukazujące rolę wody jako środowiska wewnętrznego organizmów żywych: gutacja, ruchy turgorowe i higroskopijne roślin, ruchy cytoplazmy, plazmoliza. Następnie uczestnicy przeprowadzają obserwacje żywych bezkręgowców słodkowodnych: wypławki, rozwielitki, ochotki, rureczniki, ochotki, ślimaki, małżoraczki…i analizują ich różnorodne przystosowania do życia w wodzie.

> 12 lat

Bud. A-8, sala 7

brak miejsc

Tak

12:00-12:45

Mniej znani mieszkańcy zbiorników wodnych

Prowadzą: dr Elżbieta Roland, dr Monika Grandtke

Zbiorniki i oczka wodne odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Stanowią przeważnie bardzo bogate ekosystemy. Są środowiskiem życia wielu roślin i zwierząt. Gdyby nie one, nasze środowisko naturalne byłoby znacznie uboższe, mniej różnorodne. Zwykle najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę zwierząt stanowią bezkręgowce. Podczas spotkania będzie okazja, żeby poznać niektóre z nich.

Uczestnik dokonuje obserwacji wybranych organizmów i cech przystosowujących je do warunków naturalnego środowiska życia.

> 12 lat

Bud. A-8, sala 218

brak miejsc

Tak

13:00-14:00

Wyizoluj i zmodyfikuj DNA!

Prowadzą: dr Dżamila Bogusławska, dr Andżelina Łopińska

Celem jest przybliżenie wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu medycyny spersonalizowanej. W pierwszej części zapoznamy uczestników z metodami izolacji materiału genetycznego, a w drugiej poznamy typy mutacji powodujących większość schorzeń genetycznych wykorzystując do tego centralny dogmat biologii molekularnej, czyli hipotezę dotyczącą przepływu informacji genetycznej sformułowaną przez Francisa Cricka w 1957 roku.
PRZEBIEG: Zaproponowany temat składać się będzie z dwóch etapów.
W pierwszym wyizolujemy DNA z materiału roślinnego, rozpuścimy go w najpowszechniejszym rozpuszczalniku: w WODZIE. Porównamy zastosowaną metodę do standardowych metod izolacji materiału genetycznego stosowanych w laboratoriach specjalistycznych.
W drugim omówimy typy jednonukleotydowych mutacji punktowych na podstawie praktycznego zadania, w którym zidentyfikujemy mutacje na podstawie podanej sekwencji kodującej DNA wykorzystując zasadę komplementarności zasad w DNA i RNA, kod genetyczny i omówione w trakcie spotkania typy mutacji.

> 15 lat

Bud. A-8, sala 210

9 z 10

Tak

13:00-14:30

Twarda woda – czyli jaka?

Prowadzą: dr inż. Iwona Sergiel, dr inż. Agnieszka Mirończyk

CELE: Celem zajęć jest oznaczenie zasadowości i twardości wody wodociągowej metodą miareczkowania kompleksometrycznego oraz wykorzystanie adsorpcji jonowymiennej, jako jednej z metod usuwania twardości wody.
PRZEBIEG: Zajęcia rozpoczną się krótkim wstępem teoretycznym wprowadzającym
w tematykę zajęć. Następnie uczestnicy samodzielnie oznaczą zasadowość i twardość wody wodociągowej metodą miareczkowania kompleksometrycznego i wyciągną wnioski z doświadczenia.

> 16 lat

Bud. A-8, sala 206

brak miejsc

Tak

15:00-15:45

Sztuka mikroskopowania

Prowadzą: dr Anna Wróblewska-Kurdyk, mgr inż. Magdalena Jandy, inż. Sebastian Jursza

CELE: Poznanie budowy i obsługi mikroskopu świetlnego. Opanowanie przez uczestników techniki mikroskopowania. Samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych przy wykorzystaniu drobnego sprzętu laboratoryjnego i odpowiednich barwników. Przyswojenie informacji z zakresu budowy komórki roślinnej.
PRZEBIEG: Prowadzący zapoznaje uczestników z budową i obsługą mikroskopu. Prezentuje szkło laboratoryjne i narzędzia potrzebne do przygotowania preparatu mikroskopowego. Uczestnicy, korzystając z przygotowanego materiału biologicznego i narzędzi laboratoryjnych
samodzielnie przygotowują preparat mikroskopowy, który następnie oglądają pod mikroskopem. Przy pomocy materiałów dydaktycznych przedstawiających budowę komórki roślinnej rozpoznają elementy widoczne w obrazie mikroskopowym.

> 10 lat

Bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

15:00-16:00

Wyizoluj i zmodyfikuj DNA!

Prowadzą: dr Dżamila Bogusławska, dr Andżelina Łopińska

Celem jest przybliżenie wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu medycyny spersonalizowanej. W pierwszej części zapoznamy uczestników z metodami izolacji materiału genetycznego, a w drugiej poznamy typy mutacji powodujących większość schorzeń genetycznych wykorzystując do tego centralny dogmat biologii molekularnej, czyli hipotezę dotyczącą przepływu informacji genetycznej sformułowaną przez Francisa Cricka w 1957 roku.
PRZEBIEG: Zaproponowany temat składać się będzie z dwóch etapów.
W pierwszym wyizolujemy DNA z materiału roślinnego, rozpuścimy go w najpowszechniejszym rozpuszczalniku: w WODZIE. Porównamy zastosowaną metodę do standardowych metod izolacji materiału genetycznego stosowanych w laboratoriach specjalistycznych.
W drugim omówimy typy jednonukleotydowych mutacji punktowych na podstawie praktycznego zadania, w którym zidentyfikujemy mutacje na podstawie podanej sekwencji kodującej DNA wykorzystując zasadę komplementarności zasad w DNA i RNA, kod genetyczny i omówione w trakcie spotkania typy mutacji.

> 15 lat

Bud. A-8, sala 210

brak miejsc

Tak

15:00-15:45

Zimna krew

Prowadzi: dr Mateusz Ciepliński

CEL: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią.
2. Omówienie roli wody w organizmie człowieka.
3. Obraz mikroskopowy krwi. Różnicowanie elementów morfotycznych: erytrocytów, leukocytów oraz płytek krwi.
4. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

> 14 lat

Bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

15:00-16:30

Między kuchnią a laboratorium — pokaz gastronomii molekularnej

Prowadzą: Jarosław Kliks, dr Mateusz Ciepliński, Katarzyna Kulus, Agata Rozbicka

CELE: Zapoznanie uczestników z niektórymi technikami kuchni molekularnej oraz z podstawami teoretycznymi przedstawionych metod i surowców tj. sferyfikacji, zastosowania suchego lodu i ciekłego azotu.
PRZEBIEG: Przedstawimy przygotowanie 3 potraw wykorzystujących metody stosowanie w kuchni molekularnej, tj. sferyfikacja, zastosowanie suchego lodu i ciekłego azotu. Uczestnicy będą mieli okazję spróbować każdej potrawy. Dodatkowo przedstawimy krótką prezentację tłumaczącą zjawiska fizyko-chemiczne wykorzystywane podczas gotowania

> 14 lat

Bud. A-8, sala 116

brak miejsc

Tak

15:00-15:45

Wodny mikroświat

Prowadzi: dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

W czasie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji pod mikroskopem mikroorganizmów wodnych, a także zrobić preparaty barwione w celu wizualizacji kształtów i elementów komórkowych.

> 12 lat

Bud. A-8, sala 208

4 z 8

Tak

15:00-15:45

Mniej znani mieszkańcy zbiorników wodnych

Prowadzą: dr Elżbieta Roland, dr Monika Grandtke

Zbiorniki i oczka wodne odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Stanowią przeważnie bardzo bogate ekosystemy. Są środowiskiem życia wielu roślin i zwierząt. Gdyby nie one, nasze środowisko naturalne byłoby znacznie uboższe, mniej różnorodne. Zwykle najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę zwierząt stanowią bezkręgowce. Podczas spotkania będzie okazja, żeby poznać niektóre z nich.

Uczestnik dokonuje obserwacji wybranych organizmów i cech przystosowujących je do warunków naturalnego środowiska życia.

> 12 lat

Bud. A-8, sala 218

12 z 12

Tak

16:00-16:45

Sztuka mikroskopowania

Prowadzą: dr Anna Wróblewska-Kurdyk, mgr inż. Magdalena Jandy, inż. Sebastian Jursza

CELE: Poznanie budowy i obsługi mikroskopu świetlnego. Opanowanie przez uczestników techniki mikroskopowania. Samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych przy wykorzystaniu drobnego sprzętu laboratoryjnego i odpowiednich barwników. Przyswojenie informacji z zakresu budowy komórki roślinnej.
PRZEBIEG: Prowadzący zapoznaje uczestników z budową i obsługą mikroskopu. Prezentuje szkło laboratoryjne i narzędzia potrzebne do przygotowania preparatu mikroskopowego. Uczestnicy, korzystając z przygotowanego materiału biologicznego i narzędzi laboratoryjnych
samodzielnie przygotowują preparat mikroskopowy, który następnie oglądają pod mikroskopem. Przy pomocy materiałów dydaktycznych przedstawiających budowę komórki roślinnej rozpoznają elementy widoczne w obrazie mikroskopowym

> 10 lat

Bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Zimna krew

Prowadzi: dr Mateusz Ciepliński

CEL: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią.
2. Omówienie roli wody w organizmie człowieka.
3. Obraz mikroskopowy krwi. Różnicowanie elementów morfotycznych: erytrocytów, leukocytów oraz płytek krwi.
4. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

> 14 lat

Bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Wodny mikroświat

Prowadzi: dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

W czasie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji pod mikroskopem mikroorganizmów wodnych, a także zrobić preparaty barwione w celu wizualizacji kształtów i elementów komórkowych.

> 12 lat

Bud. A-8, sala 208

2 z 8

Tak

16:00-16:45

Mniej znani mieszkańcy zbiorników wodnych

Prowadzą: dr Elżbieta Roland, dr Monika Grandtke

Zbiorniki i oczka wodne odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Stanowią przeważnie bardzo bogate ekosystemy. Są środowiskiem życia wielu roślin i zwierząt. Gdyby nie one, nasze środowisko naturalne byłoby znacznie uboższe, mniej różnorodne. Zwykle najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę zwierząt stanowią bezkręgowce. Podczas spotkania będzie okazja, żeby poznać niektóre z nich.

Uczestnik dokonuje obserwacji wybranych organizmów i cech przystosowujących je do warunków naturalnego środowiska życia.

> 12 lat

Bud. A-8, sala 218

12 z 12

Tak

16:15-17:15

Wyizoluj i zmodyfikuj DNA!

Prowadzą: dr Dżamila Bogusławska, dr Andżelina Łopińska

Celem jest przybliżenie wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu medycyny spersonalizowanej. W pierwszej części zapoznamy uczestników z metodami izolacji materiału genetycznego, a w drugiej poznamy typy mutacji powodujących większość schorzeń genetycznych wykorzystując do tego centralny dogmat biologii molekularnej, czyli hipotezę dotyczącą przepływu informacji genetycznej sformułowaną przez Francisa Cricka w 1957 roku.
PRZEBIEG: Zaproponowany temat składać się będzie z dwóch etapów.
W pierwszym wyizolujemy DNA z materiału roślinnego, rozpuścimy go w najpowszechniejszym rozpuszczalniku: w WODZIE. Porównamy zastosowaną metodę do standardowych metod izolacji materiału genetycznego stosowanych w laboratoriach specjalistycznych.
W drugim omówimy typy jednonukleotydowych mutacji punktowych na podstawie praktycznego zadania, w którym zidentyfikujemy mutacje na podstawie podanej sekwencji kodującej DNA wykorzystując zasadę komplementarności zasad w DNA i RNA, kod genetyczny i omówione w trakcie spotkania typy mutacji.

> 15 lat

Bud. A-8, sala 210

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Sztuka mikroskopowania

Prowadzą: dr Anna Wróblewska-Kurdyk, mgr inż. Magdalena Jandy, inż. Sebastian Jursza

CELE: Poznanie budowy i obsługi mikroskopu świetlnego. Opanowanie przez uczestników techniki mikroskopowania. Samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych przy wykorzystaniu drobnego sprzętu laboratoryjnego i odpowiednich barwników. Przyswojenie informacji z zakresu budowy komórki roślinnej.
PRZEBIEG: Prowadzący zapoznaje uczestników z budową i obsługą mikroskopu. Prezentuje szkło laboratoryjne i narzędzia potrzebne do przygotowania preparatu mikroskopowego. Uczestnicy, korzystając z przygotowanego materiału biologicznego i narzędzi laboratoryjnych
samodzielnie przygotowują preparat mikroskopowy, który następnie oglądają pod mikroskopem. Przy pomocy materiałów dydaktycznych przedstawiających budowę komórki roślinnej rozpoznają elementy widoczne w obrazie mikroskopowym.

> 10 lat

Bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

17:00-18:30

Między kuchnią a laboratorium — pokaz gastronomii molekularnej

Prowadzą: Jarosław Kliks, dr Mateusz Ciepliński, Katarzyna Kulus, Agata Rozbicka

CELE: Zapoznanie uczestników z niektórymi technikami kuchni molekularnej oraz z podstawami teoretycznymi przedstawionych metod i surowców tj. sferyfikacji, zastosowania suchego lodu i ciekłego azotu.
PRZEBIEG: Przedstawimy przygotowanie 3 potraw wykorzystujących metody stosowanie w kuchni molekularnej, tj. sferyfikacja, zastosowanie suchego lodu i ciekłego azotu. Uczestnicy będą mieli okazję spróbować każdej potrawy. Dodatkowo przedstawimy krótką prezentację tłumaczącą zjawiska fizyko-chemiczne wykorzystywane podczas gotowania

> 14 lat

Bud. A-8, sala 116

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Woda jako środowisko wewnętrzne i zewnętrzne organizmów żywych

Prowadzą: dr Katarzyna Dancewicz, mgr inż. Magdalena Jandy, inż. Sebastian Jursza

CELE: Zapoznanie uczestników z rolą wody jako środowiska wewnętrznego organizmu żywego, zapewniającego: ruchy cytoplazmy, ruchy turgorowe i higroskopijne roślin, zjawisko gutacji i plazmolizy. Zapoznanie uczestników z przystosowaniami bezkręgowców do życia w środowisku wodnym.
PRZEBIEG: Uczestnicy wykonują doświadczenia ukazujące rolę wody jako środowiska wewnętrznego organizmów żywych: gutacja, ruchy turgorowe i higroskopijne roślin, ruchy cytoplazmy, plazmoliza. Następnie uczestnicy przeprowadzają obserwacje żywych bezkręgowców słodkowodnych: wypławki, rozwielitki, ochotki, rureczniki, ochotki, ślimaki, małżoraczki…i analizują ich różnorodne przystosowania do życia w wodzie.

> 12 lat

Bud. A-8, sala 7

brak miejsc

Tak

 Prezentacja + Warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

11:00-11:45

Mój „ślad wodny"

Prowadzi: dr Olaf Ciebiera

Ślad wodny (water footprint) to suma zużycia wody nie tylko w gospodarstwie domowym, ale i w procesach wytwórczych poszczególnych dóbr które wykorzystujemy. Celem zajęć jest:
- określenie ile tak naprawdę zużywamy wody;
- określenie czynników mających największy wpływ na zużycie wody;
- wskazanie konsekwencji środowiskowych zużycia wody.

PRZEBIEG: Wprowadzenie w formie prezentacji - 15 min, ćwiczenie „Mój ślad wodny” - 25 min. Do wykonania ćwiczenia niezbędny jest smartfon z dostępem do Internetu oraz podstawowa znajomość języka angielskiego.

> 15 lat

Bud. A-8, sala 117

brak miejsc

Tak

12:00-13:00

Mikroplastik w wodzie i zwierzętach

Prowadzą: dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ, mgr Michał Szkudlarek

Mikroplastik to drobiny syntetycznych polimerów wielkości mniejszej niż 5 mm. Cechują się trwałością, zdolnością do przemieszczania się, zmiany koloru i krystaliczności, dalszej fragmentacji, bioakumulacji i adsorpcji toksyn i/lub metali. Jest to wszechobecny polutant. Zajęcia przybliżą stan wiedzy na temat zanieczyszczenia mikroplastikiem wód śródlądowych i zwierząt je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem płazów. Ponadto, wytłumaczone zostaną metody badania mikroplastiku. Opowiemy także o jego źródłach w środowisku i konsekwencjach obecności w wodach.
PRZEBIEG: Wykład z pokazem slajdów oraz tablicami informacyjnymi. Samodzielna obserwacja różnych typów mikroplastiku pod binokularem.

> 14 lat

Bud. A-8, sala 118

6 z 10

Tak

12:00-12:45

Mój „ślad wodny"

Prowadzi: dr Olaf Ciebiera

Ślad wodny (water footprint) to suma zużycia wody nie tylko w gospodarstwie domowym, ale i w procesach wytwórczych poszczególnych dóbr które wykorzystujemy. Celem zajęć jest:
- określenie ile tak naprawdę zużywamy wody;
- określenie czynników mających największy wpływ na zużycie wody;
- wskazanie konsekwencji środowiskowych zużycia wody.

PRZEBIEG: Wprowadzenie w formie prezentacji - 15 min, ćwiczenie „Mój ślad wodny” - 25 min. Do wykonania ćwiczenia niezbędny jest smartfon z dostępem do Internetu oraz podstawowa znajomość języka angielskiego.

> 15 lat

Bud. A-8, sala 117

20 z 20

Tak

15:00-16:15

Siła zaklęta w wodzie – historia odkryć z fizyki

Prowadzi: dr Anna Timoszyk

: Celem wykładu jest przedstawienie historii odkryć z fizyki związanych z wodą (hydrostatyka), zastosowania wiedzy w praktyce i zasady działania urządzeń „wodnych” ale również przedstawienie ciekawostek historycznych związanych z urządzeniami „wodnymi” i możliwością wykorzystania „siły” wody do czasów współczesnych. Podstawą wykładu jest prezentacja multimedialna z możliwością zobaczenia i sprawdzenia działania prostych przyrządów, które są stosowane do tej pory, a których zasada działania jest oparta na podstawowych odkryciach z zakresu hydrostatyki.

> 13 lat

Bud. A-8, sala 18

31 z 32

Tak

16:00-17:00

Mikroplastik w wodzie i zwierzętach

Prowadzą: dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ, mgr Michał Szkudlarek

Mikroplastik to drobiny syntetycznych polimerów wielkości mniejszej niż 5 mm. Cechują się trwałością, zdolnością do przemieszczania się, zmiany koloru i krystaliczności, dalszej fragmentacji, bioakumulacji i adsorpcji toksyn i/lub metali. Jest to wszechobecny polutant. Zajęcia przybliżą stan wiedzy na temat zanieczyszczenia mikroplastikiem wód śródlądowych i zwierząt je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem płazów. Ponadto, wytłumaczone zostaną metody badania mikroplastiku. Opowiemy także o jego źródłach w środowisku i konsekwencjach obecności w wodach.
PRZEBIEG: Wykład z pokazem slajdów oraz tablicami informacyjnymi. Samodzielna obserwacja różnych typów mikroplastiku pod binokularem.

> 14 lat

Bud. A-8, sala 118

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Mój „ślad wodny"

Prowadzi: dr Olaf Ciebiera

Ślad wodny (water footprint) to suma zużycia wody nie tylko w gospodarstwie domowym, ale i w procesach wytwórczych poszczególnych dóbr które wykorzystujemy. Celem zajęć jest:
- określenie ile tak naprawdę zużywamy wody;
- określenie czynników mających największy wpływ na zużycie wody;
- wskazanie konsekwencji środowiskowych zużycia wody.

PRZEBIEG: Wprowadzenie w formie prezentacji - 15 min, ćwiczenie „Mój ślad wodny” - 25 min. Do wykonania ćwiczenia niezbędny jest smartfon z dostępem do Internetu oraz podstawowa znajomość języka angielskiego.

> 15 lat

Bud. A-8, sala 117

10 z 20

Tak

16:30-18:15

Siła zaklęta w wodzie – historia odkryć z fizyki

Prowadzi: dr Anna Timoszyk

: Celem wykładu jest przedstawienie historii odkryć z fizyki związanych z wodą (hydrostatyka), zastosowania wiedzy w praktyce i zasady działania urządzeń „wodnych” ale również przedstawienie ciekawostek historycznych związanych z urządzeniami „wodnymi” i możliwością wykorzystania „siły” wody do czasów współczesnych. Podstawą wykładu jest prezentacja multimedialna z możliwością zobaczenia i sprawdzenia działania prostych przyrządów, które są stosowane do tej pory, a których zasada działania jest oparta na podstawowych odkryciach z zakresu hydrostatyki.

> 13 lat

Bud. A-8, sala 18

32 z 32

Tak

17:00-17:45

Mój „ślad wodny”

Prowadzi: dr Olaf Ciebiera

CELE: Ślad wodny (water footprint) to suma zużycia wody nie tylko w gospodarstwie domowym, ale i w procesach wytwórczych poszczególnych dóbr które wykorzystujemy. Celem zajęć jest:
- określenie ile tak naprawdę zużywamy wody;
- określenie czynników mających największy wpływ na zużycie wody;
- wskazanie konsekwencji środowiskowych zużycia wody.

PRZEBIEG: Wprowadzenie w formie prezentacji - 15 min, ćwiczenie „Mój ślad wodny” - 25 min. Do wykonania ćwiczenia niezbędny jest smartfon z dostępem do Internetu oraz podstawowa znajomość języka angielskiego.

> 15 lat

Bud. A-8, sala 117

8 z 20

Tak

 Wykład


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

11:00-11:45

Woda jako środowisko życia płazów

Prowadzą: dr hab. prof. UZ Bartłomiej Najbar, mgr Michał Szkudlarek

Płazy są globalnie jedną z najbardziej zagrożonych wyginięciem grup kręgowców. Wykład przedstawi znaczenie wody w ich rozwoju i dorosłym życiu. Ponadto, opowiemy o retencji oraz poruszymy problem wysychania zbiorników wodnych. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się o przystosowaniach płazów do wodnego trybu życia.

> 14 lat

Bud. A-8, sala 118

brak miejsc

Tak

12:00-12:45

Las nocą

Prowadzą: Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Anna Bator-Kocoł, Krzysztof Nowakowski

Zapraszamy do poznania tajników naszych badań nad ssakami. Realizujemy je głównie na odludnych obszarach leśnych, nad rzekami, jeziorami i bagniskami w nocy, bez wykorzystania światła, które przestraszyłoby zwierzęta, obiekty naszych badań. Otacza nas wówczas prawdziwa dzika przyroda. Noc powoduje jednak wiele ograniczeń, żeby ten tajemniczy świat zobaczyć, zarejestrować i właściwie zinterpretować. Nowoczesne badania opierają się na wykorzystaniu technologii, które tę barierę pozwalają obejść. Chcemy Państwu pokazać nasze materiały dokumentacyjne, zebrane z użyciem kamery termowizyjnej, fotopułapek i detektorów, które są punktem wyjścia do pisanych przez nas publikacji naukowych. Pozwalają nam podejrzeć naturalne, niekiedy zaskakujące, zachowania różnych gatunków ssaków i zobaczyć prawdziwe bogactwo lasu, który budzi się, gdy ludzie udają się na nocny odpoczynek.

Bez ograniczeń

Bud. A-8, sala 115

Bez ograniczeń

Nie

15:00-15:45

Woda jako środowisko życia płazów

Prowadzą: dr hab. prof. UZ Bartłomiej Najbar, mgr Michał Szkudlarek

Płazy są globalnie jedną z najbardziej zagrożonych wyginięciem grup kręgowców. Wykład przedstawi znaczenie wody w ich rozwoju i dorosłym życiu. Ponadto, opowiemy o retencji oraz poruszymy problem wysychania zbiorników wodnych. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się o przystosowaniach płazów do wodnego trybu życia.

> 14 lat

Bud. A-8, sala 118

7 z 20

Tak

16:00-16:45

Las nocą

Prowadzą: Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Anna Bator-Kocoł, Krzysztof Nowakowski

Zapraszamy do poznania tajników naszych badań nad ssakami. Realizujemy je głównie na odludnych obszarach leśnych, nad rzekami, jeziorami i bagniskami w nocy, bez wykorzystania światła, które przestraszyłoby zwierzęta, obiekty naszych badań. Otacza nas wówczas prawdziwa dzika przyroda. Noc powoduje jednak wiele ograniczeń, żeby ten tajemniczy świat zobaczyć, zarejestrować i właściwie zinterpretować. Nowoczesne badania opierają się na wykorzystaniu technologii, które tę barierę pozwalają obejść. Chcemy Państwu pokazać nasze materiały dokumentacyjne, zebrane z użyciem kamery termowizyjnej, fotopułapek i detektorów, które są punktem wyjścia do pisanych przez nas publikacji naukowych. Pozwalają nam podejrzeć naturalne, niekiedy zaskakujące, zachowania różnych gatunków ssaków i zobaczyć prawdziwe bogactwo lasu, który budzi się, gdy ludzie udają się na nocny odpoczynek.

Bez ograniczeń

Bud. A-8, sala 115

Bez ograniczeń

Nie

17:00-17:45

Termoregulacja człowieka

Prowadzi: dr Artur Wandycz

CELE: Przedstawienie zagadnień związanych z utrzymywaniem ciepłoty ciała ludzkiego w różnych warunkach środowiskowych i podczas wysiłku fizycznego

> 15 lat

Bud. A-8, sala 115

Bez ograniczeń

Nie

 Wykład on-line


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

17:00-17:45

Dlaczego rośliny są rozrzutne w korzystaniu z wody?


Link do wydarzenia: KLIKNIJ


Prowadzi: prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło

W trakcie wykładu udamy się w podróż razem z wodą przez całą roślinę. Będzie to podróż nie tylko fizyczna ale również ewolucyjna. Spróbujemy wyjaśnić przyczyny rozrzutności wodnej roślin, dowiemy się ile wody jest potrzebnej do produkcji jednej czekolady, pomidora czy bułki. Dowiemy się dlaczego mamy problemy z wodą i dlaczego to w istotny sposób wpływa na globalne ocieplenie. Będą to więc ciekawostki, animacje i krótkie filmy, które pozwolą nam spojrzeć na zagadnienia wody w środowisku z szerszej perspektywy.


Bez ograniczeń

Uczestnicy powinni być zalogowani na koncie google; sugerowana przeglądarka: Google Chrome

Bez ograniczeń

Nie

18:00-18:45

Fermentacja w produkcji żywności


Link do wydarzenia: KLIKNIJ


Prowadzi: dr Andrzej Jurkowski

CELE: popularyzacja wiedzy nt. procesów fermentacji w produkcji żywności

Bez ograniczeń

Uczestnicy powinni być zalogowani na koncie google. Sugerowana przeglądarka: Google Chrome

Bez ograniczeń

Nie

19:00-19:45

Fermentacja w produkcji żywności


Link do wydarzenia: KLIKNIJ


Prowadzi: dr Andrzej Jurkowski

CELE: popularyzacja wiedzy nt. procesów fermentacji w produkcji żywności

Bez ograniczeń

Uczestnicy powinni być zalogowani na koncie google. Sygerowana przeglądarka: Google Chrome

Bez ograniczeń

Nie

Odwiedzin: 4135375 | Ostatnia aktualizacja: 2023-04-21, 14:51  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.