Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 15 stycznia 2016
zielonagora

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Zielonogórski

Ul. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 Laboratoria


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:30-17:00

Jak powstaje mysz transgeniczna?

Prowadzą: wykład: dr B.Machnicka, dr R.Grochowalska; zajęcia laboratoryjne: dr D.Bogusławska, dr E.Heger

Zajęcia będą podzielone na część wykładową (35 minut) i część laboratoryjną (60 minut). Celem wykładu będzie omówienie metod transgenezy zwierząt oraz
przedstawienie zwierząt genetycznie modyfikowanych.
W ramach pracy doświadczalnej uczestnicy wykonają izolację genomowego DNA z
tkanki zwierzęcej. Omówiona zostanie lokalizacja i funkcja genomowego,
mitochondrialnego a także porównawczo - chloroplastowego i plastydowego DNA
oraz możliwości i metody ich specyficznego pozyskiwania. Efekty pracy
każdego z uczestników zostaną ocenione metodą spektrofotometrii i
elektroforezy w żelu agarozowym.

uczniowie liceum

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26

brak miejsc

Tak

15:30-17:00

Czym stresują się rośliny?

Prowadzą: dr Katarzyna Dancewicz, mgr Marlena Paprocka, mgr Katarzyna Stec, lic.Katarzyna Kempka

Celem zajęć jest zapoznanie ze specyficznymi reakcjami roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska. Uczestnik wykonuje doświadczenia dotyczące wpływu wybranych czynników stresowych na kiełkowanie i rozwój roślin. Obserwuje wyniki wpływu wybranych stresów abiotycznych: stres osmotyczny – 1% r-r NaCl, stres świetlny – zaciemnienie 1 lux, stres termiczny – 40˚C i 5˚C, stres związany z obecnością pestycydów i metali ciężkich (ołowiu i kadmu) oraz biotycznych, wynikających z obecności szkodników roślin – mszyce i czerwce. Dokonuje obserwacji żerowania szkodników z użyciem binokularu oraz sprzętu EPG do elektronicznej rejestracji żerowania owadów, także na własnych, przyniesionych z domu, zainfekowanych roślinach. Do dyspozycji uczestników są: rośliny, nasiona, sprzęt laboratoryjny (EPG, binokulary, suszarka), szkło laboratoryjne, odczynniki i materiały pomocnicze (instrukcje, karty pracy).

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 2, 7, 8

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Świat glonów

Prowadzą: dr Krystyna Walińska, studenci z Koła Naukowego Biologów

Celem projektu jest przedstawienie budowy, fizjologii i środowiska życia glonów Na planszach przedstawimy przykładowe glony, ich rozmieszczenie pionowe w zbiornikach wodnych oraz szczegóły ich budowy, a uczestnicy pokazu przeprowadzą obserwacje mikroskopowe.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowany będzie sprzęt mikroskopowy, materiał biologiczny i zestawy eksperymentalne. Uczestnicy przygotują preparat mikroskopowy z założonej wcześniej hodowli glonów i podejmą próby ich przyporządkowania do określonego taksonu, przy pomocy tablic pomocniczych. Przy każdym stanowisku jest miejsce dla dwóch uczestników.

Powyżej 10 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

15:30-18:00

Dobre, złe i ulepszone bakterie

Prowadzą: dr Justyna Mazurek, dr Ewa Bok, dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE: Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii ze środowiska. Pokazanie różnorodności świata mikroorganizmów i ich znaczenia w życiu człowieka.
Przedstawienie możliwości „ulepszania bakterii” przez wprowadzenia zmian w ich genomie, dzięki użyciu technikom biologii molekularnej.
PRZEBIEG:
1.Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek, i różnic w budowie, oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu.
2. Oglądanie pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych.
3. Uczestnicy będą amplifikować DNA bakterii w reakcji PCR a następnie ciąć cząsteczki DNA różnymi enzymami restrykcyjnymi i rozdzielać powstałe fragmenty w specjalnym żelu w polu elektrycznym. Zadaniem uczestników będzie analiza wyników i rozwiązanie zagadki jaki enzym restrykcyjny został wykorzystany podczas cięcia DNA?

powyżej 15 roku życia

ul. Monte cassino 21b, bud. A-26, sala 13 i 124

brak miejsc

Tak

15:30-16:15

Krwawa noc

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak, mgr Monika Grandtke, mgr Mateusz Ciepliński,

CELE zajęć: Przeprowadzenie podstawowych badań hematologicznych krwi .
PRZEBIEG zajęć:
1. Przekazanie informacji o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Wykonanie morfologii krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi, barwienie metodą Hema Stain oraz analiza. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Obserwacja żywej kropli krwi.

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

16:30-17:15

Krwawa noc

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak, mgr Monika Grandtke, mgr Mateusz Ciepliński,

CELE zajęć: Przeprowadzenie podstawowych badań hematologicznych krwi .
PRZEBIEG zajęć:
1. Przekazanie informacji o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Wykonanie morfologii krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi, barwienie metodą Hema Stain oraz analiza. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Obserwacja żywej kropli krwi.

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Świat glonów

Prowadzą: dr Krystyna Walińska, studenci z Koła Naukowego Biologów

Celem projektu jest przedstawienie budowy, fizjologii i środowiska życia glonów Na planszach przedstawimy przykładowe glony, ich rozmieszczenie pionowe w zbiornikach wodnych oraz szczegóły ich budowy, a uczestnicy pokazu przeprowadzą obserwacje mikroskopowe.
PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowany będzie sprzęt mikroskopowy, materiał biologiczny i zestawy eksperymentalne. Uczestnicy przygotują preparat mikroskopowy z założonej wcześniej hodowli glonów i podejmą próby ich przyporządkowania do określonego taksonu, przy pomocy tablic pomocniczych. Przy każdym stanowisku jest miejsce dla dwóch uczestników.

Powyżej 10 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 204

5 z 14

Tak

17:15-18:45

Jak powstaje mysz transgeniczna?

Prowadzą: wykład: dr B.Machnicka, dr R.Grochowalska; zajęcia laboratoryjne: dr D.Bogusławska, dr E.Heger

Zajęcia będą podzielone na część wykładową (35 minut) i część laboratoryjną (60 minut). Celem wykładu będzie omówienie metod transgenezy zwierząt oraz
przedstawienie zwierząt genetycznie modyfikowanych.
W ramach pracy doświadczalnej uczestnicy wykonają izolację genomowego DNA z
tkanki zwierzęcej. Omówiona zostanie lokalizacja i funkcja genomowego,
mitochondrialnego a także porównawczo - chloroplastowego i plastydowego DNA
oraz możliwości i metody ich specyficznego pozyskiwania. Efekty pracy
każdego z uczestników zostaną ocenione metodą spektrofotometrii i
elektroforezy w żelu agarozowym.

uczniowie liceum

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26

brak miejsc

Tak

17:15-18:45

Czym stresują się rośliny?

Prowadzą: dr Katarzyna Dancewicz, mgr Marlena Paprocka, mgr Katarzyna Stec, lic.Katarzyna Kempka

Celem zajęć jest zapoznanie ze specyficznymi reakcjami roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska. Uczestnik wykonuje doświadczenia dotyczące wpływu wybranych czynników stresowych na kiełkowanie i rozwój roślin. Obserwuje wyniki wpływu wybranych stresów abiotycznych: stres osmotyczny – 1% r-r NaCl, stres świetlny – zaciemnienie 1 lux, stres termiczny – 40˚C i 5˚C, stres związany z obecnością pestycydów i metali ciężkich (ołowiu i kadmu) oraz biotycznych, wynikających z obecności szkodników roślin – mszyce i czerwce. Dokonuje obserwacji żerowania szkodników z użyciem binokularu oraz sprzętu EPG do elektronicznej rejestracji żerowania owadów, także na własnych, przyniesionych z domu, zainfekowanych roślinach. Do dyspozycji uczestników są: rośliny, nasiona, sprzęt laboratoryjny (EPG, binokulary, suszarka), szkło laboratoryjne, odczynniki i materiały pomocnicze (instrukcje, karty pracy).

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 2, 7, 8

brak miejsc

Tak

17:30-18:15

Krwawa noc

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak, mgr Monika Grandtke, mgr Mateusz Ciepliński,

CELE zajęć: Przeprowadzenie podstawowych badań hematologicznych krwi .
PRZEBIEG zajęć:
1. Przekazanie informacji o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Wykonanie morfologii krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi, barwienie metodą Hema Stain oraz analiza. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Obserwacja żywej kropli krwi.

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

18:00-20:30

Dobre, złe i ulepszone bakterie

Prowadzą: dr Justyna Mazurek, dr Ewa Bok, dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik

CELE: Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii ze środowiska. Pokazanie różnorodności świata mikroorganizmów i ich znaczenia w życiu człowieka.
Przedstawienie możliwości „ulepszania bakterii” przez wprowadzenia zmian w ich genomie, dzięki użyciu technikom biologii molekularnej.
PRZEBIEG:
1.Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek, i różnic w budowie, oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu.
2. Oglądanie pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych.
3. Uczestnicy będą amplifikować DNA bakterii w reakcji PCR a następnie ciąć cząsteczki DNA różnymi enzymami restrykcyjnymi i rozdzielać powstałe fragmenty w specjalnym żelu w polu elektrycznym. Zadaniem uczestników będzie analiza wyników i rozwiązanie zagadki jaki enzym restrykcyjny został wykorzystany podczas cięcia DNA?

powyżej 15 roku życia

ul. Monte cassino 21b, bud. A-26, sala 13 i 124

brak miejsc

Tak

 warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:30-16:30

Tajemnice kraniometrii

Prowadzą: dr Agnieszka Ważna, dr Jan Cichocki, Anna Bator, mgr Adrianna Kościelska, dr Elżbieta Roland, prof. dr hab.Grzegorz Gabryś

Każdy ssak ma specyficznie zbudowaną czaszkę. Analiza kształtu i położenia poszczególnych kości oraz uzębienia pozwala na oznaczenie gatunku oraz poznanie wielu aspektów jego biologii. Typ uzębienia mówi nam jaki pokarm preferuje zwierzę. Dowiadujemy się czy jest spokojnym wegetarianinem, czy też drapieżnikiem gustującym w diecie mięsnej. Jak to się dzieje, że siekacze bobrów rosną przez całe życie gryzonia, a łamacze wilka radzą sobie z najgrubszą kością? Dlaczego sarna nie ma siekaczy w górnej szczęce? Po co królikowi podwójne siekacze? Skąd się biorą poroża jeleniowatych i rogi owiec? Niepowtarzalna okazja, żeby poznać tajniki budowy czaszki ssaków.
PRZEBIEG zajęć:
Etapy:
1. wprowadzenie:
a) zapoznanie się z ogólną budową czaszki oraz cechami pomocnymi w oznaczaniu gatunków,
2. realizacja:
a) oznaczanie gatunków przy użyciu specjalistycznych kluczy,
b) analiza uzębienia w celu poznania sposobu i rodzaju zjadanego pokarmu,
3. podsumowanie.

Powyżej 10 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

7 z 16

Tak

15:30-16:30

Chatka dla Puchatka, czyli zbuduj domek dla zwierzaka

Prowadzą: mgr Marcin Warchałowski, mgr Adrianna Kościelska, Anna Bator

„Chatka dla Puchatka” to projekt, w którym dzieci same, z wcześniej przygotowanych zestawów budują schronienia dla dzikich zwierząt. Sam etap tworzenia sztucznych schronień jest poprzedzony pogadanką na temat zwierząt zamieszkujących budowane schronienia. Finalną częścią każdych warsztatów jest tworzenie sztucznych schronień dla nietoperzy, popielic, pszczół samotnic oraz ich dekorowanie.
Celem projektu jest przybliżenie młodym słuchaczom problemu utraty siedlisk przez wiele gatunków zwierząt i jednoczesne wskazanie metod czynnej ochrony zagrożonych gatunków.
PRZEBIEG:
Uczestnik własnoręcznie buduje schronienia dla zwierząt.
Etapy:
1. Prezentacja multimedialna
2. Dekorowanie przez dzieci desek, które posłużą do budowy budek.
3. Skręcanie schronień

6 - 12 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 217

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Obrazy malowane światłem

Prowadzą: dr Anna Timoszyk, dr Agnieszka Mirończyk, studenci i doktoranci

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zjawiskami optycznymi w przyrodzie, zrozumienie ich natury oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
Doświadczenia z optyki można przedstawić w sposób interesujący i pobudzający chęć poszerzania wiedzy. W ramach projektu zaoferowana będzie uczniom możliwość zapoznania się z podstawowymi własnościami światła, tj. jego załamaniem i odbiciem, a dzięki temu zrozumieniem podstawowych zjawisk, takich jak: powstawanie obrazu na siatkówce oka, korekcja wad wzroku, powstawanie obrazu w aparacie fotograficznym i mikroskopie, zjawisko powstawania tęczy oraz zjawiskami falowymi, takimi jak: polaryzacja, dyfrakcja i interferencja światła. Uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonania wielu eksperymentów.
PRZEBIEG:
Uczestnik samodzielnie przeprowadza doświadczenia z zakresu optyki geometrycznej i falowej.
Etapy:
1. demonstracja przez prowadzącego podstawowych zjawisk optycznych – eksperymenty i środki multimedialne;
Uczestnicy samodzielnie wykonują następujące doświadczenia:
2. odtworzenie układu optycznego oka, aparatu i mikroskopu za pomocą soczewek i modeli tych przyrządów optycznych;
3. korekcja krótkowzroczności i nadwzroczności z wykorzystaniem odpowiednich soczewek i modeli oka;
4. powstawanie obrazu w camera obscura;
5. otrzymywanie tęczy;
6. addytywność barw i widzenie barw w zależności od źródła światła – wykorzystanie m.in. okularów do mieszania barw i okularów do oglądania w 3D;
7. sprawdzenie, czy soczewki okularów przepuszczają promieniowanie spolaryzowane i zawierają filtry przeciwsłoneczne.

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 205 i 206

brak miejsc

Tak

15:30-16:15

Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy liściaste rosnące wokół nas?

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło, mgr Wojciech Mandryk

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów liściastych.
PRZEBIEG: Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów liściastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Klucz zaopatrzony będzie również w zdjęcia. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić zdecydowaną większość drzew i krzewów liściastych pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

Bez ograniczeń

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 219

6 z 15

Tak

15:30-16:15

Co skrywa galas?

Prowadzi: dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych

Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży ze zjawiskiem powstawania wyrośli roślinnych wywoływanych przez owady tworzące galasy.
PRZEBIEG: 1. Krótkie wprowadzenie w postaci prezentacji multimedialnej,
2. Zapoznanie się z kolekcją galasów,
3. Preparatyka makroskopowa galasów
4. Omówienie wniosków

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 203

15 z 15

Tak

16:30-17:15

Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy liściaste rosnące wokół nas?

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło, mgr Wojciech Mandryk

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów liściastych.
PRZEBIEG: Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów liściastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Klucz zaopatrzony będzie również w zdjęcia. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić zdecydowaną większość drzew i krzewów liściastych pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

Bez ograniczeń

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 219

15 z 15

Tak

16:30-17:15

Co skrywa galas?

Prowadzi: dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych

Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży ze zjawiskiem powstawania wyrośli roślinnych wywoływanych przez owady tworzące galasy.
PRZEBIEG: 1. Krótkie wprowadzenie w postaci prezentacji multimedialnej,
2. Zapoznanie się z kolekcją galasów,
3. Preparatyka makroskopowa galasów
4. Omówienie wniosków

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 203

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Tajemnice kraniometrii

Prowadzą: dr Agnieszka Ważna, dr Jan Cichocki, Anna Bator, mgr Adrianna Kościelska, dr Elżbieta Roland, prof. dr hab.Grzegorz Gabryś

Każdy ssak ma specyficznie zbudowaną czaszkę. Analiza kształtu i położenia poszczególnych kości oraz uzębienia pozwala na oznaczenie gatunku oraz poznanie wielu aspektów jego biologii. Typ uzębienia mówi nam jaki pokarm preferuje zwierzę. Dowiadujemy się czy jest spokojnym wegetarianinem, czy też drapieżnikiem gustującym w diecie mięsnej. Jak to się dzieje, że siekacze bobrów rosną przez całe życie gryzonia, a łamacze wilka radzą sobie z najgrubszą kością? Dlaczego sarna nie ma siekaczy w górnej szczęce? Po co królikowi podwójne siekacze? Skąd się biorą poroża jeleniowatych i rogi owiec? Niepowtarzalna okazja, żeby poznać tajniki budowy czaszki ssaków.
PRZEBIEG zajęć:
Etapy:
1. wprowadzenie:
a) zapoznanie się z ogólną budową czaszki oraz cechami pomocnymi w oznaczaniu gatunków,
2. realizacja:
a) oznaczanie gatunków przy użyciu specjalistycznych kluczy,
b) analiza uzębienia w celu poznania sposobu i rodzaju zjadanego pokarmu,
3. podsumowanie.

Powyżej 10 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Chatka dla Puchatka, czyli zbuduj domek dla zwierzaka

Prowadzą: mgr Marcin Warchałowski, mgr Adrianna Kościelska, Anna Bator

„Chatka dla Puchatka” to projekt, w którym dzieci same, z wcześniej przygotowanych zestawów budują schronienia dla dzikich zwierząt. Sam etap tworzenia sztucznych schronień jest poprzedzony pogadanką na temat zwierząt zamieszkujących budowane schronienia. Finalną częścią każdych warsztatów jest tworzenie sztucznych schronień dla nietoperzy, popielic, pszczół samotnic oraz ich dekorowanie.
Celem projektu jest przybliżenie młodym słuchaczom problemu utraty siedlisk przez wiele gatunków zwierząt i jednoczesne wskazanie metod czynnej ochrony zagrożonych gatunków.
PRZEBIEG:
Uczestnik własnoręcznie buduje schronienia dla zwierząt.
Etapy:
1. Prezentacja multimedialna
2. Dekorowanie przez dzieci desek, które posłużą do budowy budek.
3. Skręcanie schronień

6 - 12 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 217

1 z 16

Tak

16:45-17:45

Obrazy malowane światłem

Prowadzą: dr Anna Timoszyk, dr Agnieszka Mirończyk, studenci i doktoranci

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zjawiskami optycznymi w przyrodzie, zrozumienie ich natury oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
Doświadczenia z optyki można przedstawić w sposób interesujący i pobudzający chęć poszerzania wiedzy. W ramach projektu zaoferowana będzie uczniom możliwość zapoznania się z podstawowymi własnościami światła, tj. jego załamaniem i odbiciem, a dzięki temu zrozumieniem podstawowych zjawisk, takich jak: powstawanie obrazu na siatkówce oka, korekcja wad wzroku, powstawanie obrazu w aparacie fotograficznym i mikroskopie, zjawisko powstawania tęczy oraz zjawiskami falowymi, takimi jak: polaryzacja, dyfrakcja i interferencja światła. Uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonania wielu eksperymentów.
PRZEBIEG:
Uczestnik samodzielnie przeprowadza doświadczenia z zakresu optyki geometrycznej i falowej.
Etapy:
1. demonstracja przez prowadzącego podstawowych zjawisk optycznych – eksperymenty i środki multimedialne;
Uczestnicy samodzielnie wykonują następujące doświadczenia:
2. odtworzenie układu optycznego oka, aparatu i mikroskopu za pomocą soczewek i modeli tych przyrządów optycznych;
3. korekcja krótkowzroczności i nadwzroczności z wykorzystaniem odpowiednich soczewek i modeli oka;
4. powstawanie obrazu w camera obscura;
5. otrzymywanie tęczy;
6. addytywność barw i widzenie barw w zależności od źródła światła – wykorzystanie m.in. okularów do mieszania barw i okularów do oglądania w 3D;
7. sprawdzenie, czy soczewki okularów przepuszczają promieniowanie spolaryzowane i zawierają filtry przeciwsłoneczne.

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 205 i 206

brak miejsc

Tak

17:30-18:15

Co skrywa galas?

Prowadzi: dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych

Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży ze zjawiskiem powstawania wyrośli roślinnych wywoływanych przez owady tworzące galasy.
PRZEBIEG: 1. Krótkie wprowadzenie w postaci prezentacji multimedialnej,
2. Zapoznanie się z kolekcją galasów,
3. Preparatyka makroskopowa galasów
4. Omówienie wniosków

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 203

brak miejsc

Tak

17:30-18:15

Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy liściaste rosnące wokół nas?

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło, mgr Wojciech Mandryk

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów liściastych.
PRZEBIEG: Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów liściastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Klucz zaopatrzony będzie również w zdjęcia. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić zdecydowaną większość drzew i krzewów liściastych pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

Bez ograniczeń

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 219

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Tajemnice kraniometrii

Prowadzą: dr Agnieszka Ważna, dr Jan Cichocki, Anna Bator, mgr Adrianna Kościelska, dr Elżbieta Roland, prof. dr hab.Grzegorz Gabryś

Każdy ssak ma specyficznie zbudowaną czaszkę. Analiza kształtu i położenia poszczególnych kości oraz uzębienia pozwala na oznaczenie gatunku oraz poznanie wielu aspektów jego biologii. Typ uzębienia mówi nam jaki pokarm preferuje zwierzę. Dowiadujemy się czy jest spokojnym wegetarianinem, czy też drapieżnikiem gustującym w diecie mięsnej. Jak to się dzieje, że siekacze bobrów rosną przez całe życie gryzonia, a łamacze wilka radzą sobie z najgrubszą kością? Dlaczego sarna nie ma siekaczy w górnej szczęce? Po co królikowi podwójne siekacze? Skąd się biorą poroża jeleniowatych i rogi owiec? Niepowtarzalna okazja, żeby poznać tajniki budowy czaszki ssaków.
PRZEBIEG zajęć:
Etapy:
1. wprowadzenie:
a) zapoznanie się z ogólną budową czaszki oraz cechami pomocnymi w oznaczaniu gatunków,
2. realizacja:
a) oznaczanie gatunków przy użyciu specjalistycznych kluczy,
b) analiza uzębienia w celu poznania sposobu i rodzaju zjadanego pokarmu,
3. podsumowanie.

Powyżej 10 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Chatka dla Puchatka, czyli zbuduj domek dla zwierzaka

Prowadzą: mgr Marcin Warchałowski, mgr Adrianna Kościelska, Anna Bator

„Chatka dla Puchatka” to projekt, w którym dzieci same, z wcześniej przygotowanych zestawów budują schronienia dla dzikich zwierząt. Sam etap tworzenia sztucznych schronień jest poprzedzony pogadanką na temat zwierząt zamieszkujących budowane schronienia. Finalną częścią każdych warsztatów jest tworzenie sztucznych schronień dla nietoperzy, popielic, pszczół samotnic oraz ich dekorowanie.
Celem projektu jest przybliżenie młodym słuchaczom problemu utraty siedlisk przez wiele gatunków zwierząt i jednoczesne wskazanie metod czynnej ochrony zagrożonych gatunków.
PRZEBIEG:
Uczestnik własnoręcznie buduje schronienia dla zwierząt.
Etapy:
1. Prezentacja multimedialna
2. Dekorowanie przez dzieci desek, które posłużą do budowy budek.
3. Skręcanie schronień

6 - 12 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 217

3 z 16

Tak

18:00-19:00

Obrazy malowane światłem

Prowadzą: dr Anna Timoszyk, dr Agnieszka Mirończyk, studenci i doktoranci

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zjawiskami optycznymi w przyrodzie, zrozumienie ich natury oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
Doświadczenia z optyki można przedstawić w sposób interesujący i pobudzający chęć poszerzania wiedzy. W ramach projektu zaoferowana będzie uczniom możliwość zapoznania się z podstawowymi własnościami światła, tj. jego załamaniem i odbiciem, a dzięki temu zrozumieniem podstawowych zjawisk, takich jak: powstawanie obrazu na siatkówce oka, korekcja wad wzroku, powstawanie obrazu w aparacie fotograficznym i mikroskopie, zjawisko powstawania tęczy oraz zjawiskami falowymi, takimi jak: polaryzacja, dyfrakcja i interferencja światła. Uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonania wielu eksperymentów.
PRZEBIEG:
Uczestnik samodzielnie przeprowadza doświadczenia z zakresu optyki geometrycznej i falowej.
Etapy:
1. demonstracja przez prowadzącego podstawowych zjawisk optycznych – eksperymenty i środki multimedialne;
Uczestnicy samodzielnie wykonują następujące doświadczenia:
2. odtworzenie układu optycznego oka, aparatu i mikroskopu za pomocą soczewek i modeli tych przyrządów optycznych;
3. korekcja krótkowzroczności i nadwzroczności z wykorzystaniem odpowiednich soczewek i modeli oka;
4. powstawanie obrazu w camera obscura;
5. otrzymywanie tęczy;
6. addytywność barw i widzenie barw w zależności od źródła światła – wykorzystanie m.in. okularów do mieszania barw i okularów do oglądania w 3D;
7. sprawdzenie, czy soczewki okularów przepuszczają promieniowanie spolaryzowane i zawierają filtry przeciwsłoneczne.

powyżej 12 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 205 i 206

10 z 16

Tak

 pokaz/warsztat


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:30-16:30

Magia to... czy chemia?

Prowadzą: dr Agnieszka Mirończyk, dr Anna Timoszyk, studenci

Cel zajęć to odkrywanie światła i kolorów w oparciu o atrakcyjne i efektowne doświadczenia chemiczne pobudzające wyobraźnię i pragnienie wiedzy. Eksplozja światła i barw poparta wiedzą teoretyczną wyjaśniającą obserwowane zjawiska z naukowym komentarzem.
Zajęcia mają na celu zainteresowanie młodzieży naukami chemicznymi.
PRZEBIEG:
Pokazy zaskakujących i efektownych doświadczeń chemicznych z częściowym udziałem uczestników. Odpowiemy m. in. na pytanie: czy woda może zapłonąć?, wywołamy złoty deszcz, stworzymy świecące świetliki i sprawimy, że landrynka zaświeci.
W programie:
1. Reakcje gwałtownego utleniania związków chemicznych.
2. Reakcje luminescencji.
3. Barwne reakcje strąceniowe.
4. Chemiczne oscylacje, czyli kilka barw z jednego roztworu.
5. Kolorowe kwiaty.

powyżej 14 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

10 z 30

Tak

15:30-16:15

Sowy - nocni łowcy

Prowadzą: dr Marcin Bocheński, dr Olaf Ciebiera, mgr Ewa Burda, mgr Karolina Chosińska, mgr Damian Markulak, mgr Andżelina Łopińska, mgr Natalia Janczycka, Arkadiusz Stamm

Celem zajęć jest przedstawienie wiadomości z zakresu ewolucji i przystosowań anatomicznych jakie wykształciły sowy do bycia perfekcyjnymi drapieżnikami. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące biologii życia sów, środowiska występowania, zagrożeń i ochrony tych gatunków sów, które możemy spotkać w Polsce.
PRZEBIEG:
1) Prezentacja multimedialna – przedstawienie wizerunków i głosów sów polski.
2) Prezentacja multimedialna – wiadomości z zakresu ewolucji, przystosowań anatomicznych, biologii i życia sów.
3) Zadania do rozwiązania na podstawie wysłuchanych wiadomości oraz instrukcjach w kartach pracy.

powyżej 8 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 18

15 z 15

Tak

15:30-17:30

Biologia to, czy już plastyka?

Prowadzi: mgr Sebastian Pilichowski

Współczesny świat nauki przyspiesza zastępowanie starych technik stosowanych w nauce nowymi, zazwyczaj zautomatyzowanymi i zdigitalizowanymi. Dotyczy to również obrazowania obiektów widzianych pod mikroskopem. Współcześnie, bowiem, rysunek ołówkiem zastąpiony został fotografią spod mikroskopu w formie cyfrowej, co daje dalsze możliwości jej komputerowej edycji. Niniejsze warsztaty mają na celu z jednej strony cofnięcie się w czasie, a z drugiej użycie dostępnych na co dzień technologii do sporządzenia rysunku spod mikroskopu w powiększonej skali. Rysowanym obiektem będą elementy aparatu gębowego owadów.
Przebieg zajęć:
1) Wprowadzenie (budowa gryzącego aparatu gębowego owadów, przygotowanie preparatu),
2) Własnoręczne przygotowanie preparatu przez uczestników zajęć.
3) Wykonanie zdjęcia smartfonem, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem spod mikroskopu.
4) Prowadzący pobiera zdjęcia na komputer, nakłada siatkę, drukuje plik i wręcza uczestnikom.
5) Uczestnik otrzymuje arkusz papieru milimetrowego, ołówek, gumkę i odwzorowuje obraz spod mikroskopu z wydruku z siatką na papierze milimetrowym.
6) Podsumowanie zajęć przez prowadzącego.

powyżej 14 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 118

6 z 16

Tak

16:30-17:15

Sowy - nocni łowcy

Prowadzą: dr Marcin Bocheński, dr Olaf Ciebiera, mgr Ewa Burda, mgr Karolina Chosińska, mgr Damian Markulak, mgr Andżelina Łopińska, mgr Natalia Janczycka, Arkadiusz Stamm

Celem zajęć jest przedstawienie wiadomości z zakresu ewolucji i przystosowań anatomicznych jakie wykształciły sowy do bycia perfekcyjnymi drapieżnikami. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące biologii życia sów, środowiska występowania, zagrożeń i ochrony tych gatunków sów, które możemy spotkać w Polsce.
PRZEBIEG:
1) Prezentacja multimedialna – przedstawienie wizerunków i głosów sów polski.
2) Prezentacja multimedialna – wiadomości z zakresu ewolucji, przystosowań anatomicznych, biologii i życia sów.
3) Zadania do rozwiązania na podstawie wysłuchanych wiadomości oraz instrukcjach w kartach pracy.

powyżej 8 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 18

8 z 15

Tak

16:45-17:45

Magia to…. czy chemia?

Prowadzą: dr Agnieszka Mirończyk, dr Anna Timoszyk, studenci

Cel zajęć to odkrywanie światła i kolorów w oparciu o atrakcyjne i efektowne doświadczenia chemiczne pobudzające wyobraźnię i pragnienie wiedzy. Eksplozja światła i barw poparta wiedzą teoretyczną wyjaśniającą obserwowane zjawiska z naukowym komentarzem.
Zajęcia mają na celu zainteresowanie młodzieży naukami chemicznymi.
PRZEBIEG:
Pokazy zaskakujących i efektownych doświadczeń chemicznych z częściowym udziałem uczestników. Odpowiemy m. in. na pytanie: czy woda może zapłonąć?, wywołamy złoty deszcz, stworzymy świecące świetliki i sprawimy, że landrynka zaświeci.
W programie:
1. Reakcje gwałtownego utleniania związków chemicznych.
2. Reakcje luminescencji.
3. Barwne reakcje strąceniowe.
4. Chemiczne oscylacje, czyli kilka barw z jednego roztworu.
5. Kolorowe kwiaty.

powyżej 14 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

4 z 30

Tak

17:30-18:15

Sowy - nocni łowcy

Prowadzą: dr Marcin Bocheński, dr Olaf Ciebiera, mgr Ewa Burda, mgr Karolina Chosińska, mgr Damian Markulak, mgr Andżelina Łopińska, mgr Natalia Janczycka, Arkadiusz Stamm

Celem zajęć jest przedstawienie wiadomości z zakresu ewolucji i przystosowań anatomicznych jakie wykształciły sowy do bycia perfekcyjnymi drapieżnikami. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące biologii życia sów, środowiska występowania, zagrożeń i ochrony tych gatunków sów, które możemy spotkać w Polsce.
PRZEBIEG:
1) Prezentacja multimedialna – przedstawienie wizerunków i głosów sów polski.
2) Prezentacja multimedialna – wiadomości z zakresu ewolucji, przystosowań anatomicznych, biologii i życia sów.
3) Zadania do rozwiązania na podstawie wysłuchanych wiadomości oraz instrukcjach w kartach pracy.

powyżej 8 lat

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 18

brak miejsc

Tak

17:40-19:40

Biologia to, czy już plastyka?

Prowadzi: mgr Sebastian Pilichowski

Współczesny świat nauki przyspiesza zastępowanie starych technik stosowanych w nauce nowymi, zazwyczaj zautomatyzowanymi i zdigitalizowanymi. Dotyczy to również obrazowania obiektów widzianych pod mikroskopem. Współcześnie, bowiem, rysunek ołówkiem zastąpiony został fotografią spod mikroskopu w formie cyfrowej, co daje dalsze możliwości jej komputerowej edycji. Niniejsze warsztaty mają na celu z jednej strony cofnięcie się w czasie, a z drugiej użycie dostępnych na co dzień technologii do sporządzenia rysunku spod mikroskopu w powiększonej skali. Rysowanym obiektem będą elementy aparatu gębowego owadów.
Przebieg zajęć:
1) Wprowadzenie (budowa gryzącego aparatu gębowego owadów, przygotowanie preparatu),
2) Własnoręczne przygotowanie preparatu przez uczestników zajęć.
3) Wykonanie zdjęcia smartfonem, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem spod mikroskopu.
4) Prowadzący pobiera zdjęcia na komputer, nakłada siatkę, drukuje plik i wręcza uczestnikom.
5) Uczestnik otrzymuje arkusz papieru milimetrowego, ołówek, gumkę i odwzorowuje obraz spod mikroskopu z wydruku z siatką na papierze milimetrowym.
6) Podsumowanie zajęć przez prowadzącego.

powyżej 14 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 118

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Magia to…. czy chemia?

Prowadzą: dr Agnieszka Mirończyk, dr Anna Timoszyk, studenci

el zajęć to odkrywanie światła i kolorów w oparciu o atrakcyjne i efektowne doświadczenia chemiczne pobudzające wyobraźnię i pragnienie wiedzy. Eksplozja światła i barw poparta wiedzą teoretyczną wyjaśniającą obserwowane zjawiska z naukowym komentarzem.
Zajęcia mają na celu zainteresowanie młodzieży naukami chemicznymi.
PRZEBIEG:
Pokazy zaskakujących i efektownych doświadczeń chemicznych z częściowym udziałem uczestników. Odpowiemy m. in. na pytanie: czy woda może zapłonąć?, wywołamy złoty deszcz, stworzymy świecące świetliki i sprawimy, że landrynka zaświeci.
W programie:
1. Reakcje gwałtownego utleniania związków chemicznych.
2. Reakcje luminescencji.
3. Barwne reakcje strąceniowe.
4. Chemiczne oscylacje, czyli kilka barw z jednego roztworu.
5. Kolorowe kwiaty.

powyżej 14 roku życia

ul. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

1 z 30

Tak

Odwiedzin: 1518346 | Ostatnia aktualizacja: 2015-10-12, 12:47  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.