Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 12 stycznia 2024

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ul. ul. Chełmońskiego 38c

51-630 Wrocław

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 laboratory classes in English


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:30-18:30

Whispers of the Anatomical Labyrinth: Unveiling Secrets in Mouse Dissection

Prowadzą: dr Lynda Bourebaba, MSc Nabila Bourebaba

BRAK WOLNYCH MIEJSC

NO VACANCIES

In the dimly lit laboratory, cloaked in an eerie silence broken only by the faint hum of machinery, a mouse lies still upon the cold, sterile table. The scalpel's dance can begin, to unveil secrets held within the tiny creature's frame. Each incision is a whisper, an invitation to decipher the enigmatic script of life etched in its delicate anatomy. As the mysteries unfold, the dissection becomes a ritual—an arcane communion with the veiled intricacies that bind the mundane to the mystical.
Embark on a journey into the enigmatic tapestry of life as we unravel the secrets within the majestic whispers of a mouse's anatomy—join us in the mysterious exploration of the unseen realms.

Contact regarding reservation: lynda.bourebaba@upwr.edu.pl

od 16 lat

ul. Norwida 27C, Wrocław, budynek A12, sala ćwiczeniowa 01A (parter), Katedra Biologii Eksperymentalnej

Tak

 pogadanka+warsztat


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-19:00

Twardziele wśród mięczaków

Prowadzi: dr Elżbieta KowalskaZAJĘCIA W BUDYNKU E2!!!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Jaki to gatunek? Malakologiczne warsztaty z oznaczania wybranych gatunków ślimaków i małży występujących w Polsce.

Kontakt w sprawie rezerwacji: elzbieta.kowalska@upwr.edu.pl

bez ograniczeń

Instytut Biologii Środowiskowej ul. Kożuchowska 5b, Wrocław, budynek E2, sala 206

Tak

 prelekcja + pokaz + laboratorium


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

14:45-16:15

Hodowle komórkowe od kuchni

Prowadzą: dr hab. Jarosław Króliczewski, dr Magdalena Zyzak, dr Magdalena Zboińska


BRAK MIEJSC

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawami prowadzenia hodowli komórkowych. Dowiedzą się, jakie czynniki są niezbędne do utrzymania przy życiu komórek w warunkach in vitro i do czego linie komórkowe są wykorzystywane przez naukowców. Ponadto, zaprezentowane zostaną specjalne pojemniki do hodowli komórkowych oraz przeprowadzona zostanie obserwacja mikroskopowa komórek adherentnych i zawiesinowych, w tym komórek barwionych. Uczestnicy będą mieli również okazję założyć samodzielnie hodowlę komórkową.


Kontakt w sprawie rezerwacji: jaroslaw.kroliczewski@upwr.edu.pl

od 14 lat

ul. Norwida 27C, Wrocław, budynek A12, sala konferencyjna Katedry Biologii Eksperymentalnej (I piętro)

Tak

 warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-18:00

Preparacja drobnych stawonogów

Prowadzą: dr Magdalena Felska, członkowie SKN BIOSUS: Michał Marciniak, Filip Bałuszyński

ZAJĘCIA W BUDYNKU E2!!!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Na warsztatach skupimy się na poznawaniu tajników preparacji stawonogów na szkiełkach mikroskopowych. Nauczymy się jak odpowiednio przygotować stawonogi do obserwacji mikroskopowej oraz jak samodzielnie krok po kroku wykonać stały preparat mikroskopowy by preparowany okaz był czytelny. Będzie to wyjątkowa okazja aby zobaczyć niewidoczne gołym okiem szczegóły budowy tych fascynujących stworzeń.

Kontakt w sprawie rezerwacji: magdalena.felska@upwr.edu.pl

od 14 lat

Instytut Biologii Środowiskowej (E2), Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców, ul. Kożuchowska 5b, sala 207 (17Z, I piętro)

Tak

17:30-19:00

Dlaczego krwinki czerwone zmieniają kształty?

Prowadzą: dr hab. inż. Dorota Bonarska-Kujawa, dr inż. Sylwia Cyboran-Mikołajczyk, mgr inż. Natalia Trochanowska-Pauk, mgr Teresa Kaźmierczak, mgr Anny Jaśkiewicz


BRAK WOLNYCH MIEJSC

Słuchacze będą uczestniczyć w modyfikowaniu krwinki czynnikami fizycznymi i
chemicznymi i oznaczać stopień ich uszkodzenia, na podstawie stężenia hemoglobiny uwolnionej
z komórki. Ponadto, uczestnicy warsztatów przygotują preparaty mikroskopowe zawierające
erytrocyty kontrolne i modyfikowane oraz będą identyfikować poszczególne kształty krwinek z
użyciem mikroskopu sprzężonego z kamerą cyfrową.

Zajęcia dla osób niewrażliwych na widok krwi!

Kontakt w sprawie rezerwacji: natalia.trochanowska-pauk@upwr.edu.pl

od 12 lat (UWAGA: zajęcia dla osób niewrażliwych na widok krwi!)

Katedra Fizyki i Biofizyki, ul. Norwida 25, Wrocław, budynek A2, sale laboratoryjne 236 i 231

12

Tak

 warsztaty anatomiczne


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:15-19:30

Antropologiczne warsztaty anatomiczne

Prowadzą: dr Katarzyna Graja, SKN Antropologów Juvenis - Wiktoria Gontarz, Oliwia Paluch, Małgorzata Mądrzyńska, Zuzanna Kłeczek, Marianna GromekBRAK WOLNYCH MIEJSC

Warsztaty anatomiczne przeprowadzone przez SKN Antropologów Juvenis to niepowtarzalna okazja zgłębienia tajemnic anatomii przy wykorzystaniu prawdziwego szkieletu. W pierwszej części warsztatów pod opieką doświadczonych instruktorów i specjalistów z dziedziny anatomii, uczestnicy warsztatów będą mogli bacznie przyglądać się kościom, zrozumieć ich funkcje i rolę w układzie kostnym. .W drugiej części zajęć przyjrzymy się dokładnie ludzkiej czaszce - wykonamy analizę antropologiczną, podczas której określimy wiek osobnika w chwili śmierci oraz płeć. Warsztaty są skierowane do wszystkich pasjonatów nauki o ludzkim ciele, jego funkcji oraz historii.

Kontakt w sprawie rezerwacji: skn.antropologow.juvenis@gmail.com

od 12 lat

Zakład Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, Wrocław, budynek E3, sala 106 (I piętro)

Tak

 warsztaty bioinformatyczne


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-17:30

Wizualizacja danych biologicznych

Prowadzą: członkowie SKN Bioinformatyków: Magdalena Mikołajek, Klaudiusza Tomczyk, opiekun: dr Magdalena Frąszczak

Uczestnikom przestawiony zostanie model symulujący rozrastającą się populacje. Po wstępie teoretycznym każdy z uczestników uzyska dostęp do swojej własnej populacji i będzie miał możliwość modyfikowania zestawu parametrów wpływających na model symulacyjny. Efekt wprowadzonych zmian będzie można obserwować na podstawie wizualizacji ukazującej zmieniający się stan populacji w czasie rzeczywistym. Przeprowadzone doświadczenie w uproszczony sposób ukazuje, jak czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne wpływać mogą na stan faktyczny konkretnej populacji. Symulowanie takich procesów odnajduje zastosowanie w np. analizach tempa i sposobu rozprzestrzeniania się chorób u grupy osób.

Kontakt w sprawie rezerwacji: sknbioinformatykow@gmail.com lub magdalena.fraszczak@upwr.edu.pl

14-18 lat

Budynek Żywienia Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38d,Wrocław, budynek E11, sala 366

18

Tak

 wykład


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-18:00

Patologie w sztuce, malarstwo, rzeźba

Prowadzi: dr hab. Dariusz Nowakowski

Przegląd wybranych dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba) od starożytności do czasów współczesnych, w których możemy zauważyć przedstawione przez artystę choroby dręczące człowieka, co jest wyrazem znajomości anatomii i patologii ciała ludzkiego.

od liceum do 101 lat

Budynek Anatomii i Antropologii (E3) sala VIIIW ul. Kożuchowska 5, Wrocław

80

Nie

 wykład + pokaz + dyskusja + (dla odważnych) DEGUSTACJA CIASTEK Z MĄKI Z OWADÓW :)


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-18:30

OWADY JAKO ŹRÓDŁO BIAŁKA - Miejska hodowla muchy czarnej (Hermetia illucens) z przeznaczeniem na produkcję białka owadziego z wykorzystaniem miejskich odpadów organicznych.

Prowadzą: członkowie SKN Żywienia Zwierząt: Rozalia Kowal, Klaudia Sowa, Szymon Gwoździewicz

Projekt pt.: Miejska hodowla muchy czarnej (Hermetia illucens) z przeznaczeniem na produkcję białka owadziego z wykorzystaniem miejskich odpadów organicznych został zrealizowany przez grupę studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Żywienia Zwierząt, działającego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Celem projektu było przedstawienie zalet hodowli muchy czarnej. Larwy Hermetia illucens wykorzystują odpady organiczne/gastronomiczne (charakteryzujące się niską jakością i wartością odżywczą) na wysokiej jakości białko owadzie. W ramach projektu przeprowadziliśmy hodowlę doświadczalną oraz poznaliśmy skład chemiczny i jakość białka pozyskanego od owadów paszowych żywionych miejskimi odpadami organicznymi w postaci resztek warzyw i owoców.
Głównym zadaniem było założenie hodowli muchy czarnej (z zakupionego materiału wyjściowego). W tym celu stworzona została konstrukcja umożliwiająca zamkniętą hodowlę muchy czarnej:
1. tzw. “love-cage” umożliwiający kopulowanie osobników i składanie jaj,
2. pojemnik na odpadki organiczne, w którym odchowywane będa larwy.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r. dopuszcza stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów do karmienia drobiu, trzody chlewnej oraz zwierząt akwakultury.
Hodowla owadów paszowych jest pierwszym etapem produkcji białka owadziego, które po przetworzeniu mogłoby zostać zastosowane w żywieniu zwierząt np. ryb utrzymywanych w parkowych stawach i oczkach wodnych.

od 16 lat

ul Chełmońskiego 38C, Wrocław, budynek E12, sala AB (I piętro)

40

Nie

 zajęcia laboratoryjne


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

18:30-20:00

Izolacja DNA

Prowadzą: członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Biomedyków: Karolina Wójcik, Domnika Orzoł, Piotr Szpak, Wiktoria Kulpa, Maurycy Jurczykowski, opiekunowie: dr Magdalena Zyzak, dr hab. Jarosław Króliczewski


BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia dotyczące izolacji DNA, jednej z podstawowych technik wykorzystywanych w biologii molekularnej.

Kontakt w sprawie rezerwacji: 115154@student.upwr.edu.pl

od 12 lat

ul. Norwida 27C, Wrocław, budynek A12, sala ćwiczeniowa 01A (parter), Katedra Biologii Eksperymentalnej

Tak

18:30-19:30

Otaczający Świat Okiem Dziecka

Prowadzi: SKN BIOSUS

ZAJĘCIA W BUDYNKU E2!!!

Poznawanie otaczającego nas świata poprzez poprzez zabawę w formie doświadczeń biologiczno-chemicznych. Eksperymenty będą przeprowadzane indywidualnie przez uczestników. W zabawie wykorzystane zostaną ogólnodostępne składniki, dzięki czemu możliwe będzie powtórzenie doświadczeń w domu.

Kontakt w sprawie rezerwacji: sknbiosus@gmail.com

6-12 lat

Instytut Biologii Środowiskowej, Kożuchowska 5b, Wrocław, budynek E2, sala 207 (17z)

15

Tak

20:15-21:00

Quiz

Prowadzi: Natalia Rogosch - Interdyscyplinarne Koło Naukowe Biomedyków

Quiz o tematyce biologicznej.

szkoła ponadpodstawowa

ul. Norwida 27C, Wrocław, budynek A12, sala konferencyjna Katedry Biologii Eksperymentalnej (I piętro)

20

Nie

Odwiedzin: 4365429 | Ostatnia aktualizacja: 2024-04-24, 10:34  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.