Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 10 stycznia 2020

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Akademia Pomorska w Słupsku

Ul. Arciszewskiego 22b

76-200 Słupsk

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 warszaty


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-11:30

Poznaj najgroźniejsze rośliny inwazyjne

Prowadzą: dr hab. Zbigniew Sobisz prof. AP, dr Mariola Truchan

Rośliny inwazyjne nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności inwazyjne gatunki obce oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych. Warsztaty będą poświęcone gatunkom obcym sprowadzonym lub rozprzestrzenionym poza swoimi naturalnymi siedliskami: barszczowi Sosnowskiego, niecierpkowi gruczołowatemu, nawłoci kanadyjskiej i rdestowcom: ostrokończystemu, sachalińskiemu i pośredniemu

VI-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoła średnia

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 231

15

Tak

10:00-11:15

Zmiany klimatu a środowisko morskie Bałtyku

Prowadzi: dr Magdalena Wielgat - Rychert

Celem wykładu jest zapoznanie uczniów z konsekwencjami jakie zmiany klimatu niosą dla organizmów żywnych na przykładzie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego. Wykład rozpocznie krótkie wprowadzenie , jak należy rozumieć terminy globalne ocieplenie i efekt cieplarniany. Charakterystyka środowiska morskiego Bałtyku zostanie połączona z omówieniem zmian jakie zachodzą w Bałtyku w ostatnich latach, w tym zmian związanych z globalnym ociepleniem.

1 - 2 klasa liceum

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 7

50

Tak

11:30-13:00

Poznaj najgroźniejsze rośliny inwazyjne

Prowadzą: dr hab. Zbigniew Sobisz prof. AP, dr Mariola Truchan

Rośliny inwazyjne nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności inwazyjne gatunki obce oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych. Warsztaty będą poświęcone gatunkom obcym sprowadzonym lub rozprzestrzenionym poza swoimi naturalnymi siedliskami: barszczowi Sosnowskiego, niecierpkowi gruczołowatemu, nawłoci kanadyjskiej i rdestowcom: ostrokończystemu, sachalińskiemu i pośredniemu

VI-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoła średnia

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 231

15

Tak

12:00-13:15

Zmiany klimatu a środowisko morskie Bałtyku

Prowadzi: dr Magdalena Wielgat - Rychert

Celem wykładu jest zapoznanie uczniów z konsekwencjami jakie zmiany klimatu niosą dla organizmów żywnych na przykładzie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego. Wykład rozpocznie krótkie wprowadzenie , jak należy rozumieć terminy globalne ocieplenie i efekt cieplarniany. Charakterystyka środowiska morskiego Bałtyku zostanie połączona z omówieniem zmian jakie zachodzą w Bałtyku w ostatnich latach, w tym zmian związanych z globalnym ociepleniem.

1 - 2 klasa liceum

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 7

50

Tak

13:00-15:30

Poznaj najgroźniejsze rośliny inwazyjne

Prowadzą: dr hab. Zbigniew Sobisz prof. AP, dr Mariola Truchan

Rośliny inwazyjne nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności inwazyjne gatunki obce oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych. Warsztaty będą poświęcone gatunkom obcym sprowadzonym lub rozprzestrzenionym poza swoimi naturalnymi siedliskami: barszczowi Sosnowskiego, niecierpkowi gruczołowatemu, nawłoci kanadyjskiej i rdestowcom: ostrokończystemu, sachalińskiemu i pośredniemu

VI-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoła średnia

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 231

15

Tak

13:00-14:00

Zasady 7 „R”, Zero Waste i styl życia

Prowadzą: dr hab. Halina Tkachenko, prof. nadzw., dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. nadzw., mgr Mirosława Jagodzińska we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”

Realizowane warsztaty działalności oświatowo-wychowawczej pozwolą na uczulenie młodzieży na niekorzystne zmiany stanu środowiska spowodowane zanieczyszczeniami z powodów nadmiernych ilości wyrzucanych śmieci i zdolności do samodzielnego rozwiązywania sytuacji by wyeliminować lub w znaczny sposób ograniczyć ich wpływ na ekologię dużych i małych miast. Warsztaty poświęcone wyjaśnieniu zagadnień co zrobić, aby żyć oszczędniej, produkować mniej odpadów, nie tracąc na wygodzie i zyskując przy tym więcej czasu na cieszenie się życiem.

Szkoła podstawowa, szkoła średnia, dorośli

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 209

15

Tak

14:00-15:00

Dieta śródziemnomorska – odchudzanie czy styl życia?

Prowadzą: dr hab. Halina Tkachenko, prof. nadzw., dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. nadzw., mgr Mirosława Jagodzińska we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”

Warsztaty oświatowo-edukacyjne dotyczą wyjaśnienia zasad diety śródziemnomorskiej, aspektów zdrowotnych i odchudzania się na diecie śródziemnomorskiej, odpowiadają na pytanie jak wygląda dieta śródziemnomorska po polsku oraz podają przykładowy jadłospis diety śródziemnomorskiej.

Szkoła podstawowa, szkoła średnia, dorośli

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 209

15

Tak

15:30-16:30

Morfologiczne i anatomiczne przystosowanie roślin do warunków środowiska

Prowadzi: dr Anna Zduńczyk

Uczestnicy warsztatów będą korzystać z  materiałów zielnikowych, trwałych preparatów mikroskopowych  oraz samodzielnie będą wykonywać preparaty mikroskopowe z roślin. Celem zajęć jest obserwacja przystosowania się roślin do warunków środowiska (np. warunków suszy). 

od 15 lat

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 231

12

Tak

17:00-18:00

Morfologiczne i anatomiczne przystosowanie roślin do warunków środowiska

Prowadzi: dr Anna Zduńczyk

Uczestnicy warsztatów będą korzystać z  materiałów zielnikowych, trwałych preparatów mikroskopowych  oraz samodzielnie będą wykonywać preparaty mikroskopowe z roślin. Celem zajęć jest obserwacja przystosowania się roślin do warunków środowiska (np. warunków suszy). 

od 15 lat

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 231

12

Tak

 wykład


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-10:30

Historyczne i współczesne zmiany klimatu

Prowadzi: dr Dariusz Baranowski

Na wykładzie przedstawione zostaną zmiany klimatu Ziemi od początku jej istnienia do czasów współczesnych. Omówiony zostanie również efekt cieplarniany na Ziemi w porównaniu do wybranych planet Układu Słonecznego.

VI-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoła średnia

aula przy ul. Słowiańskiej 8

100

Tak

 wykład i warsztat


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-11:00

Zdrowa dieta – zdrowa planeta

Prowadzą: dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. nadzw., dr hab. Halina Tkachenko, prof. nadzw., mgr Mirosława Jagodzińska we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”

Warsztaty działalności oświatowo-wychowawczej dotyczą realizacji działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży kształtujących wiedzę, zachowania i styl życia korzystne dla człowieka i środowiska. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia społeczeństwa w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

Szkoła podstawowa, szkoła średnia, dorośli

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 209

15

Tak

10:15-11:15

Zmiany zasolenia i fitoplankton w Morzu Bałtyckim

Prowadzi: dr inż. Józef Antonowicz

Na zajęciach omówione będą problemy dynamiki zasolenia, wlewów wód z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego i wpływ poziomu zasolenia na bioróżnorodność fitoplanktonu.
Na części praktycznej zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia analiz zasolenia, pH wody morskiej oraz wód słonawych. Zdeterminowania stężenia składników zasolenia wody morskiej takich jak chlorki oraz wapń i magnez.
Na warsztatach będzie możliwość obserwacji pod mikroskopem preparatów fitoplanktonu pobranego z strefy brzegowej Morza Bałtyckiego oraz wód słonawych. Będzie również możliwość oznaczenia stężenia chlorofilu metodą spektrofotometryczną będącego wskaźnikiem biomasy fitoplanktonu.

szkoła średnia

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 121

12

Tak

11:00-12:00

Szyja smartfonowa – plaga zespołów bólowych młodzieży

Prowadzą: dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. nadzw., dr hab. Halina Tkachenko, prof. nadzw., mgr Mirosława Jagodzińska we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”

Warsztaty działalności oświatowo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży kształtujących wiedzę i zachowania na temat nadmiernego używania smartfonów w życiu codziennym i problemów z tym związanych. Zaobserwowano, że wśród nastolatków i młodych dorosłych coraz częściej zdarza się diagnozować problemy związane z tzw. sms-ową szyją (text neck syndrome). Impreza jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia społeczeństwa w zakresie profilaktyki prozdrowotnej dotyczącej stylu życia korzystnego dla człowieka.

Szkoła podstawowa, szkoła średnia, dorośli

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 209

15

Tak

11:30-12:30

Zmiany zasolenia i fitoplankton w Morzu Bałtyckim

Prowadzi: dr inż. Józef Antonowicz

Na zajęciach omówione będą problemy dynamiki zasolenia, wlewów wód z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego i wpływ poziomu zasolenia na bioróżnorodność fitoplanktonu.
Na części praktycznej zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia analiz zasolenia, pH wody morskiej oraz wód słonawych. Zdeterminowania stężenia składników zasolenia wody morskiej takich jak chlorki oraz wapń i magnez.
Na warsztatach będzie możliwość obserwacji pod mikroskopem preparatów fitoplanktonu pobranego z strefy brzegowej Morza Bałtyckiego oraz wód słonawych. Będzie również możliwość oznaczenia stężenia chlorofilu metodą spektrofotometryczną będącego wskaźnikiem biomasy fitoplanktonu.

szkoła średnia

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 121

12

Tak

14:00-15:00

Zmiany zasolenia i fitoplankton w Morzu Bałtyckim

Prowadzi: dr inż. Józef Antonowicz

Na zajęciach omówione będą problemy dynamiki zasolenia, wlewów wód z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego i wpływ poziomu zasolenia na bioróżnorodność fitoplanktonu.
Na części praktycznej zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia analiz zasolenia, pH wody morskiej oraz wód słonawych. Zdeterminowania stężenia składników zasolenia wody morskiej takich jak chlorki oraz wapń i magnez.
Na warsztatach będzie możliwość obserwacji pod mikroskopem preparatów fitoplanktonu pobranego z strefy brzegowej Morza Bałtyckiego oraz wód słonawych. Będzie również możliwość oznaczenia stężenia chlorofilu metodą spektrofotometryczną będącego wskaźnikiem biomasy fitoplanktonu.

szkoła średnia

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, sala 121

12

Tak

Odwiedzin: 3180132 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 14:49  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.