Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 12 stycznia 2024

Instytut Biologii

Akademia Pomorska w Słupsku

Ul. Arciszewskiego 22b

76-200 Słupsk

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 prezentacja


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:00-11:55

Prezentacja zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku z zakresu biologii

Prowadzą: mgr Anna Kubacka, mgr Bogumiła Zlot-Sobierajska

Pracownicy Biblioteki oprowadzą Gości po agendach Biblioteki: Wypożyczalnia, Czytelnia, Strefa Wolnego Dostępu, Oddział Informacji Naukowej. Zaprezentują zbiory Biblioteki z zakresu biologii i nauk pokrewnych: nauki medyczne, chemia, rolnictwo, nauki o Ziemi.  Zwrócą uwagę na wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe oraz bazy danych z tego zakresu oraz pokażą jak korzystać z katalogu i Biblioteki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Zainteresowanym osobom pomogą odnaleźć interesujące ich publikacje. 

szkoły ponadpodstawowe, dorośli

Biblioteka, ul. Arciszewskiego 22c

50

Tak

14:00-14:55

Prezentacja zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku z zakresu biologii

Prowadzą: mgr Sabina Czaja, mgr Anna Kubacka

Pracownicy Biblioteki oprowadzą Gości po agendach Biblioteki: Wypożyczalnia, Czytelnia, Strefa Wolnego Dostępu, Oddział Informacji Naukowej. Zaprezentują zbiory Biblioteki z zakresu biologii i nauk pokrewnych: nauki medyczne, chemia, rolnictwo, nauki o Ziemi.  Zwrócą uwagę na wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe oraz bazy danych z tego zakresu oraz pokażą jak korzystać z katalogu i Biblioteki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Zainteresowanym osobom pomogą odnaleźć interesujące ich publikacje. 

szkoły ponadpodstawowe, dorośli

Biblioteka, ul. Arciszewskiego 22c

50

Tak

 wykład


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-09:55

Antybiotyki – dobrodziejstwo czy przekleństwo naszych czasów?

Prowadzą: dr Piotr Perliński, dr Marta Zdanowicz

Wykład poruszy aktualną tematykę dotyczącą skuteczności antybiotyków, celowości ich stosowania, a także wzrastającego niebezpieczeństwa ze strony bakterii charakteryzujących się antybiotykoopornością.

kontakt: piotr.perlinski@upsl.edu.pl, marta.zdanowicz@upsl.edu.pl

szkoły ponadpodstawowe, dorośli

Czytelnia, ul. Arciszewskiego 22c

50

Tak

10:00-10:55

Tajemnice słupskiego Herbarium – część I

Prowadzą: dr hab. Zbigniew Sobisz prof. UP, dr Mariola Truchan

Herbarium Slupensis SLTC istnieje od 1969 roku. Zdeponowano w nim 70.000 arkuszy zielnikowych, w tym największą jest kolekcja roślin naczyniowych – 55.500 alegatów, natomiast kolekcja mszaków i porostów liczy 14. 500 okazów. Częścią kolekcji jest pochodzący z połowy XIX i początku XX wieku depozyt z Muzeum Książąt Pomorskich w Darłowie, tzw. zielnik darłowski. Najcenniejszą jego częścią jest pochodzący z 1811 roku zielnik roślin trujących, którego autorem jest pastor Georg Homann. Uzupełnieniem kolekcji są alegaty pochodzące, m.in. Niemiec, Węgier, Chorwacji, półwyspu skandynawskiego, Francji, Portugalii i Hiszpanii.

kontakt: zbigniew.sobisz@upsl.edu.pl, mariola.truchan@upsl.edu.pl

szkoły ponadpodstawowe, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Czytelnia - Biblioteka, ul. Arciszewskiego 22c

50

Tak

12:00-12:55

„Jadalne komórki bakterii”, czyli co warto wiedzieć o bakteriach fermentacji mlekowej

Prowadzą: dr Marta Zdanowicz, dr Piotr Perliński

Wykład przybliży uczestnikom grupę bakterii fermentacji mlekowej wykorzystywaną do produkcji żywności. Zostanie przedstawiona charakterystyka tych bakterii, przedstawiciele, wykorzystanie w przemyśle oraz wpływ na zdrowie fermentowanych produktów mlecznych i preparatów probiotycznych.

kontakt: marta.zdanowicz@upsl.edu.pl

szkoły ponadpodstawowe, dorośli

Czytelnia, ul. Arciszewskiego 22c

50

Tak

15:00-15:55

Porosty i metody lichenoindykacji

Prowadzi: dr Anna Zduńczyk

Porosty (Lichenes) to niezwykłe, symbiotyczne organizmy, które wykorzystywane są jako bioindykatory do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w miastach. Podczas wykładu zostanie przybliżona słuchaczom tematyka bioindykacji, poznają oni formy wzrostowe porostów oraz metody oceny zanieczyszczenia powietrza z udziałem grzybów zlichenizowanych. Zostanie zaprezentowana skala porostowa oraz formy ekologiczne porostów. Uczestnicy wykładu poznają odpowiedzi na pytania: Dlaczego porosty są tak wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza? Co truje porosty?  Jakie strefy lichenoindykacyjne najczęściej wyznaczane są w miastach? Jakie czynniki mają wpływ na skażenie powietrza? Liczne zdjęcia przybliżą świat porostów, często przez nas niedostrzegany i tajemniczy.

kontakt: anna.zdunczyk@upsl.edu.pl

szkoły ponadpodstawowe

Czytelnia - Biblioteka, ul. Arciszewskiego 22c

50

Tak

16:00-16:55

Odgadnij nieznane tajemnice biosfery: nasiona, ekologiczna magia i rewolucja w rolnictwie

Prowadzi: dr inż. Magdalena Piekutowska

🌿🔍 Wykład poświęcony uszlachetnianiu materiału siewnego roślin uprawnych to głębokie zanurzenie w naukowe tajniki agrotechnologii. Celem prelekcji jest skoncentrowanie uwagi słuchaczy na procesie zaprawiania nasion, ukierunkowanym na osiągnięcie optymalnych celów. Analiza różnorodnych rodzajów zapraw nasiennych, ich kluczowych aspektów oraz efektów działania będzie stanowiła centralny punkt omówienia.
🔬 Oprócz tego, uczestnicy wykładu będą miały okazję zgłębić tajemnice praktyk wytwarzania ekologicznych, naturalnych zapraw nasiennych, skupiając się na ich złożonej strukturze i biologicznym wpływie. Przedstawienie praktycznych efektów ich zastosowania wprowadzi słuchaczy w świat nowoczesnych praktyk rolniczych, zwracając uwagę na zrównoważony rozwój.
🌱 W trakcie prezentacji planowany jest pokaz nasion wybranych gatunków roślin uprawnych, stanowiących reprezentację bogactwa flory. Wykład nie omija również praktycznych metod przygotowania ekologicznych zapraw do użytku domowego, ukierunkowanych na zrównoważoną produkcję roślinną.
📚 W ten sposób, prelekcja nie tylko odsłoni przed słuchaczami tajniki agrotechnologii, ale również skłoni do refleksji nad znaczeniem ekologicznego podejścia do rolnictwa. Oczekuje nas nie tylko naukowe rozważania, ale również praktyczne wskazówki, które mogą przyczynić się do ewolucji rolnictwa w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego modelu.

kontakt: magdalena.piekutowska@upsl.edu.pl

szkoły ponadpodstawowe

Czytelnia - Biblioteka, ul. Arciszewskiego 22c

50

Tak

 wykład i pokaz


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:00-11:55

Tajemnice słupskiego Herbarium - część II

Prowadzą: dr Mariola Truchan, dr hab. Zbigniew Sobisz prof. UP

W zbiorach Herbarium zgromadzono dotychczas 112 gatunków podlegających ochronie ustawowej, w tym 94 taksony podlegają ochronie ścisłej, a 18 ochronie częściowej. Kolekcja botaniczna Herbarium posiada w swych zbiorach szereg roślin wymarłych i zagrożonych wyginięciem w skali całego kraju, m.in. dereń szwedzki i karmnik nadmorski - gatunki wymarłe (EX) oraz turzyca wyciągnięta i gałuszka kulecznica – gatunki krytycznie zagrożone (CR). Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z najcenniejszymi zbiorami Herbarium, tj. gatunkami wymarłymi, krytycznie zagrożonymi, rzadkimi, chronionymi i inwazyjnymi. Podczas warsztatów uczestnicy poznają cechy diagnostyczne gatunków inwazyjnych, które zagrażają bioróżnorodności: barszczy kaukaskich, nawłoci późnej i kanadyjskiej oraz rdestowców: ostrokończystego, sachalińskiego i pośredniego.

kontakt: mariola.truchan@upsl.edu.pl, zbigniew.sobisz@upsl.edu.pl

szkoły ponadpodstawowe, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Herbarium Slupensis, sala 5

25

Tak

14:00-14:55

Tajemnice słupskiego Herbarium - część II

Prowadzą: dr Mariola Truchan, dr hab. Zbigniew Sobisz prof. UP

W zbiorach Herbarium zgromadzono dotychczas 112 gatunków podlegających ochronie ustawowej, w tym 94 taksony podlegają ochronie ścisłej, a 18 ochronie częściowej. Kolekcja botaniczna Herbarium posiada w swych zbiorach szereg roślin wymarłych i zagrożonych wyginięciem w skali całego kraju, m.in. dereń szwedzki i karmnik nadmorski - gatunki wymarłe (EX) oraz turzyca wyciągnięta i gałuszka kulecznica – gatunki krytycznie zagrożone (CR). Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z najcenniejszymi zbiorami Herbarium, tj. gatunkami wymarłymi, krytycznie zagrożonymi, rzadkimi, chronionymi i inwazyjnymi. Podczas warsztatów uczestnicy poznają cechy diagnostyczne gatunków inwazyjnych, które zagrażają bioróżnorodności: barszczy kaukaskich, nawłoci późnej i kanadyjskiej oraz rdestowców: ostrokończystego, sachalińskiego i pośredniego.

kontakt: mariola.truchan@upsl.edu.pl, zbigniew.sobisz@upsl.edu.pl

szkoły ponadpodstawowe, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Herbarium Slupensis, sala 5

25

Tak

Odwiedzin: 4443602 | Ostatnia aktualizacja: 2024-06-12, 13:04  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.