Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 13 stycznia 2023

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Akademia Pomorska w Słupsku

Ul. Arciszewskiego 22b

76-200 Słupsk

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 Laboratorium


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-12:00

Gleby – skład i właściwości

Prowadzi: dr Joanna Gadziszewska

Ćwiczenia laboratoryjne. Zaprezentowanie podstawowych metod analizy laboratoryjnej gleb m.in. oznaczanie odczynu, gęstość właściwą gleby, oznaczanie składu granulometrycznego gleby metodą laserową.
rezerwacja - e-mail: joanna.gadziszewska@apsl.edu.pl

Szkoła ponadpodstawowa

4, Partyzantów 27

12

Tak

 warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:30-13:00

Woda jako siedlisko życia drobnoustrojów, czyli co warto wiedzieć o mikrobiologii wody

Prowadzą: dr Marta Zdanowicz, dr Piotr Perliński

Warsztaty przybliżą zagadnienia związane z mikrobiologią wody. Uczestnicy poznają metody badania wody, rodzaje posiewów oraz mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody.
rezerwacja - e-mail: marta.zdanowicz@apsl.edu.pl

klasa 7-8 szkoły podstawowej, liceum, dorośli

203

10

Tak

13:45-15:15

Woda jako siedlisko życia drobnoustrojów, czyli co warto wiedzieć o mikrobiologii wody

Prowadzą: dr Marta Zdanowicz, dr Piotr Perliński

Warsztaty przybliżą zagadnienia związane z mikrobiologią wody. Uczestnicy poznają metody badania wody, rodzaje posiewów oraz mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody.

rezerwacja - e-mail: marta.zdanowicz@apsl.edu.pl

klasa 7-8 szkoły podstawowej, liceum, dorośli

203

10

Tak

14:00-15:30

Rośliny wodne moim okiem – warsztaty plastyczne

Prowadzą: dr Mariola Truchan, dr hab. Zbigniew Sobisz prof. AP

Podczas warsztatów uczestnicy na podstawie arkuszy zielnikowych będą wykonywać rysunki roślin wodnych i bagiennych ze zbiorów Herbarium Slupensis. rezerwacja - e-mail: mariola.truchan@apsl.edu.pl

Uczniowie klas I-III

7 w Herbarium Slupensis

10

Tak

16:00-17:30

Przystosowanie roślin wodnych i bagiennych do środowiska – warsztaty

Prowadzą: dr hab. Zbigniew Sobisz prof. AP, dr Mariola Truchan

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z przystosowaniami roślin wodnych i bagiennych do warunków życia w budowie morfologicznej i anatomicznej. W trakcie zajęć uczestnicy samodzielnie wykonają preparaty mikroskopowe ogonka liściowego grążela żółtego. rezerwacja - e-mail: zbigniew.sobisz@apsl.edu.pl

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku

7 w Herbarium Slupensis

10

Tak

 Wykład


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:00-12:00

Co dolega skorupiakom ?

Prowadzą: dr hab. Mykola Ovcharenko, prof. AP

Dlaczego badamy skorupiaki? Skorupiaki wodne a inwazje biologiczne. Pasożyty i symbionty skorupiaków Pomorza.
rezerwacja - e-mail: mykola.ovcharenko@apsl.edu.pl

Bez ograniczeń

224

20

Tak

14:00-15:00

Woda na Ziemi

Prowadzą: dr hab. inż. Józef Antonowicz, prof. AP

Wykład popularnonaukowy. Omówione zostanie występowanie wód powierzchniowych na Ziemi, specyficzne właściwości wody niezbędne dla życia organizmów i funkcjonowania ekosystemów wodnych.
rezerwacja - e-mail: jozef.antonowicz@apsl.edu.pl

szkoły ponadpodstawowe

105

50

Tak

 wykład + warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-11:30

Układ pokarmowy – z czego się składa i jakie ma funkcje?

Prowadzą: dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP., dr hab. Halina Tkachenko, prof. AP. we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”

Warsztaty edukacyjne dotyczą wyjaśnienia budowy i funkcji układu pokarmowego, procesów pobierania, trawienia i wchłaniania pokarmu oraz usuwania niestrawionych resztek, enzymatycznych przemian składników pokarmowych w tym układzie. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania szczegółowej budowy anatomicznej oraz funkcji układu pokarmowego z wyszczególnieniem reakcji biochemicznych zachodzących na każdym z jego odcinków. Zajęcia są podzielone na część teoretyczną i praktyczną, po których będą prezentowane eksperymenty, w których będą mogli wziąć udział również uczestnicy warsztatów.

rezerwacja – e-mail: halyna.tkachenko@apsl.edu.pl

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

209

12

Tak

11:30-13:00

Żywność bogactwem wody i składników pokarmowych

Prowadzą: dr hab. Halina Tkachenko, prof. AP, dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”

Warsztaty edukacyjne dotyczą wyjaśnienia roli elementów w produktach spożywczych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, sole mineralne, woda). Uczestnicy będą mieli możliwość poznania jakie są źródła składników pokarmowych, znaczenie białek, cukrów, tłuszczów i wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlaczego błonnik jest niezbędny w naszej diecie. Zajęcia są podzielone na część teoretyczną i praktyczną, po której będą prezentowane ćwiczenia na temat wykrywania obecności wybranych składników pokarmowych w produktach spożywczych, w których będą mogli wziąć udział również uczestnicy warsztatów.
rezerwacja – e-mail: halyna.tkachenko@apsl.edu.pl

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

226

12

Tak

12:00-13:30

Chronione rośliny wodne i błotne w zbiorach Herbarium Slupensis – wykład i warsztaty

Prowadzą: Dr Mariola Truchan, dr hab. Zbigniew Sobisz prof. AP

Warsztaty połączone z rozpoznawaniem roślin chronionych i zasadami przygotowania kart zielnikowych. Uczestnicy warsztatów w oparciu o zbiory zielnikowe będą klasyfikować rośliny objęte całkowitą i częściową ochroną prawną

rezerwacja - e-mail: mariola.truchan@apsl.edu.pl

Uczniowie VI-VIII, licealiści

7 w Herbarium Slupensis

10

Tak

13:00-14:30

Jaka jest rola enzymów trawiennych w układzie pokarmowym?

Prowadzą: dr hab. Natalia Kurhaluk, AP, dr hab. Halina Tkachenko, prof. AP we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”

Uczestnikom warsztatów zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka enzymów trawiennych układu pokarmowego i ich rola w prawidłowym przeprowadzaniu procesów trawienia oraz przyswajaniu przez organizm składników odżywczych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania szczegółowej budowy i mechanizmów funkcjonowania układu pokarmowego człowieka oraz roli wody w tych procesach. Zajęcia są podzielone na część teoretyczną i praktyczną, w której będą prezentowane eksperymenty biochemiczne ukazujące mechanizmy działania enzymów trawiennych układu pokarmowego.

rezerwacja – e-mail: halyna.tkachenko@apsl.edu.pl

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

209

12

Tak

14:30-16:00

Rola składników odżywczych i wody w funkcjonowaniu organizmu

Prowadzą: dr hab. Halina Tkachenko, prof. AP, dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP, we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”

W czasie trwania warsztatów uczestnicy zapoznają się ze składnikami odżywczymi i ich znaczeniem w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Warsztaty będą podzielone na część teoretyczną, gdzie uczestnicy zapoznają się z strukturą i funkcją cukrów, białek i tłuszczy jako podstawowych jednostek budulcowych i energetycznych organizmu oraz jak picie wody wpływa na procesy trawienia. W trakcie części praktycznej każdy uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń laboratoryjnych w celu oznaczeń składników pokarmowych w żywności.

rezerwacja – e-mail: halyna.tkachenko@apsl.edu.pl

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

226

12

Tak

 Wykład, laboratorium


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:00-16:30

Spektrofotometria absorpcji atomowej – analiza manganu w wodzie rzecznej

Prowadzą: dr hab. inż. Józef Antonowicz, prof. AP

Przedstawiony zostanie wykład popularnonaukowy opisujący najważniejsze cechy i zasadę działania spektrofotometru absorpcji atomowej. Następnie na zajęciach laboratoryjnych uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy stężenia manganu metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej w próbkach wody z rzeki Słupia.

rezerwacja - e-mail: jozef.antonowicz@apsl.edu.pl

szkoły ponadpodstawowe

121/119 IBiNoZ

10

Tak

Odwiedzin: 4028385 | Ostatnia aktualizacja: 2023-02-26, 19:50  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.