Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 08 stycznia 2021

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Uniwersytet Opolski

Ul. Oleska 22

45-052 Opole

Program    układ kategoriami    układ tabelaryczny

12:00


Kategoria: Ogłoszenia

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

12:00-20:00

Noc Biologów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym UO

Prowadzi: Pracownicy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO

Zapraszamy na wirtualne spotkania z naukowcami, podczas których będzie możliwość zadawania pytań, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz dyskusji z prowadzącymi. Zajęcia prowadzone będą na żywo z wykorzystaniem platformy MS Teams. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia. Podczas rezerwacji należy podać swój adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie z linkiem umożliwiającym dołączenie do spotkania. Zaproszenia zostaną przesłane najpóźniej do 7 stycznia do godziny 16:00. Jedno zaproszenie pozwala na uczestniczenie dowolnej liczbie osób na jednym urządzeniu na jednym spotkaniu (1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu). Korzystając z jednego adresu e-mail można dokonać rezerwacji wielu spotkań. Wcześniej zalecamy pobranie i zainstalowanie darmowej aplikacji MS Teams lub przeglądarki MS Edge.

Zarejestrowanie się na spotkanie i dołączenie do niego oznacza wyrażenie zgody na ujawnienie swojego wizerunku i podanych danych innym uczestnikom spotkania. Nie ma konieczności podawania danych osobowych – dołączając do spotkania na MS Teams można posługiwać się pseudonimem. Włączenie kamery i mikrofonu nie jest wymagane, a pytania do prowadzącego można zadawać również poprzez czat. Jednocześnie zabrania się uczestnikom nagrywania spotkań w jakiejkolwiek formie, w celu zapewnienia ochrony wizerunku prowadzących i uczestników spotkania. Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do możliwości nagrania i rozpowszechniania nagrań ze spotkań w celach promocji uczelni, a dołączenie do spotkań przez uczestników jest jednoznaczne z wyrażeniem na to zgody.

bez ograniczeń

MS Teams

brak miejsc

Tak

Kategoria: Prezentacja on-line

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

12:00-12:30

Kto za nas robi kompost?

Prowadzi: dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk prof. UO

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z warunkami kompostowania oraz organizmami, które wyręczają nas w przetwarzaniu odpadów biodegradowalnych w kompost.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: tciesielczuk@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

47 z 50

Tak

Kategoria: Warsztat/Pokaz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

12:30-13:00

Biotechnologia wokół nas

Prowadzą: dr Sławomir Wierzba, mgr inż. Magdalena Piechaczek-Wereszczyńska

Podczas zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z pracą w laboratorium. Będą mogli zobaczyć zarówno eksperymenty z zakresu biologii i chemii, jak również zaobserwować mikroorganizmy w „kropli wody”.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: slawi@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

28 z 30

Tak

13:00


Kategoria: Quiz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

13:00-13:30

Co wiesz o ssakach?

Prowadzi: mgr Magdalena Cielniak

Sprawdź swoją wiedzę oraz spostrzegawczość, biorąc udział w quizie dotyczącym ssaków. W wielu pytaniach zawarte zostaną wskazówki ułatwiające odpowiedź, dlatego liczyć się będzie spryt, a nie encyklopedyczna wiedza. Zachęcamy także do udziału tych, którzy chcą się o ssakach czegoś dowiedzieć, ponieważ po każdym pytaniu nastąpi krótkie wyjaśnienie związanego z nim zagadnienia. Dla wygranych przewidziana jest nagroda w postaci indywidualnych zajęć o tematyce przyrodniczej, które zostaną przeprowadzone w pracowniach Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego (po ustabilizowaniu sytuacji związanej z pandemią).

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: mcielniak@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

11 z 15

Tak

13:45-14:15

Co wiesz o ssakach?

Prowadzi: mgr Magdalena Cielniak

Sprawdź swoją wiedzę oraz spostrzegawczość, biorąc udział w quizie dotyczącym ssaków. W wielu pytaniach zawarte zostaną wskazówki ułatwiające odpowiedź, dlatego liczyć się będzie spryt, a nie encyklopedyczna wiedza. Zachęcamy także do udziału tych, którzy chcą się o ssakach czegoś dowiedzieć, ponieważ po każdym pytaniu nastąpi krótkie wyjaśnienie związanego z nim zagadnienia. Dla wygranych przewidziana jest nagroda w postaci indywidualnych zajęć o tematyce przyrodniczej, które zostaną przeprowadzone w pracowniach Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego (po ustabilizowaniu sytuacji związanej z pandemią).

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: mcielniak@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

13 z 15

Tak

14:00


Kategoria: Pokaz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

14:30-15:00

Fascynujący świat owadów i pajęczaków

Prowadzi: dr Paweł Domagała

Wystawa najciekawszych okazów owadów i pajęczaków z całego świata. Uczestnicy zajęć będą mogli dowiedzieć się ciekawych informacji na temat tej najliczniejszej i najciekawszej grupy zwierząt, jak również zobaczyć największe chrząszcze, motyle, szarańczaki oraz pajęczaki żyjące na świecie.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: pdomagala@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

brak miejsc

Tak

Kategoria: Wykład/Pokaz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

14:00-14:30

Drzewa - przyjaciele ludzi

Prowadzi: dr Elżbieta Gołąbek

Na wykładzie zaprezentowane zostaną funkcje drzew a także najstarsze, najwyższe i najgrubsze egzemplarze na świecie i w Polsce.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia:
golabek@uni.opole.pl

Od 12 lat

on-line

26 z 30

Tak

14:45-15:15

Drzewa - przyjaciele ludzi

Prowadzi: dr Elżbieta Gołąbek

Na wykładzie zaprezentowane zostaną funkcje drzew a także najstarsze, najwyższe i najgrubsze egzemplarze na świecie i w Polsce.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: golabek@uni.opole.pl

Od 12 lat

on-line

30 z 30

Tak

15:00


Kategoria: Pokaz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:15-15:45

Fascynujący świat owadów i pajęczaków

Prowadzi: dr Paweł Domagała

Wystawa najciekawszych okazów owadów i pajęczaków z całego świata. Uczestnicy zajęć będą mogli dowiedzieć się ciekawych informacji na temat tej najliczniejszej i najciekawszej grupy zwierząt, jak również zobaczyć największe chrząszcze, motyle, szarańczaki oraz pajęczaki żyjące na świecie.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.


Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: pdomagala@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

27 z 30

Tak

16:00


Kategoria: Pokaz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:00-16:45

Tadżykistan - miejsce badań

Prowadzi: dr Grzegorz Kłys

Sprawozdanie z biologicznych wypraw do Tadżykistanu – kraju centralnej Azji 2005- 2019.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: gklys@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

29 z 30

Tak

17:00


Kategoria: Pokaz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

17:00-17:30

Cement z morza

Prowadzą: mgr Dawid Mazurek, mgr Piotr Janecki

Historia geologiczna dzisiejszej Opolszczyzny jest bogata. Czytamy ją ze skamieniałości, które są tak liczne, że każdy z nas może dokonać odkrycia. Skały regionu przechowały informacje o początkach Ery Dinozaurów. Z kolei w samym Opolu odsłaniają się skały z końca Ery Dinozaurów - margle i wapienie, które dały nam… przemysł cementowniczy. Podczas pokazu, zaprezentujemy szczątki dawno wymarłych organizmów. Zapraszamy!

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: dawid.mazurek@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

29 z 30

Tak

Kategoria: Prezentacja on-line

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

17:00-17:45

Wybrane aspekty hibernacji nietoperzy

Prowadzi: dr Grzegorz Kłys

Omówione zostaną strategie zimowe krajowych gatunków nietoperzy. Hibernacja, Estywacja, Torpor. Najważniejsze czynniki fizyczne umożliwiające hibernacje nietoperzy. Strategie zimowe. Tworzenie sztucznych schronień.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: gklys@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

45 z 50

Tak

Kategoria: Wykład

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

17:00-18:00

Na co choruje moja roślina?

Prowadzi: dr Jarosław Sławiński

Pod pojęciem choroby rośliny kryje się złożony i wieloetapowy proces, w wyniku którego zostają zaburzone albo całkowicie zahamowane podstawowe lub drugorzędowe procesy życiowe rośliny. Odpowiednio zastosowana diagnostyka, obejmująca rozpoznanie przyczyny choroby jest warunkiem wdrożenia skutecznych metod ograniczających lub eliminujących szkodnika roślin. Celem zajęć będzie przybliżenie Państwu najważniejszych szkodników i patogenów roślin, metod ich rozpoznania i sposobów ograniczania.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: jarek19@uni.opole.pl

bez ograniczeń

on-line

47 z 50

Tak

18:00


Kategoria: Prezentacja on-line

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

18:00-18:45

Trylobity - niezwykli mieszkańcy paleozoicznych oceanów

Prowadzi: Agata Kowalewska

Krótka charakterystyka trylobitów, ciekawostki, dużo zdjęć, informacje jak i gdzie szukać skamieniałości tych zwierząt.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: 129256@student.uni.opole.pl

liceum

on-line

28 z 30

Tak

Kategoria: Wykład/Quiz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

18:00-19:00

Bakterie na okrągło - o plazmidach słów kilka

Prowadzą: dr Karolina Sapoń, mgr inż. Katarzyna Drab, mgr inż. Iga Gawrońska, mgr Dominika Maziarz

Zapoznanie z plazmidami. Czym są, do czego służą i jak są zbudowane. Niektóre antybiotyki przestają działać. Czy jest to wina leków? A może bakterie mają na nie sprytny sposób? O antybiotykooporności. Modyfikacje genetyczne bakterii-co, jak i dlaczego? Produkty pochodzące z drobnoustrojów GMO i ich pozyskiwanie.

Zapraszamy do uważnego wysłuchania naszego wykładu, ponieważ zakończony on będzie konkursem z atrakcyjnymi nagrodami!

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: ksapon@uni.opole.pl

Liceum, Dorośli

on-line

23 z 25

Tak

19:00


Kategoria: Warsztat/Pokaz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

19:00-19:30

Nauka wokół nas

Prowadzą: mgr inż. Paweł Świsłowski, dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Celem pokazu, doświadczeń i prezentowanych eksperymentów jest przedstawienie, że otaczająca nas nauka jest wszędzie w naszym życiu codziennym. Zajęcia praktyczne z pogranicza biologii, chemii i fizyki mają pokazać każdemu, że zjawiska z którymi się spotykamy można wyjaśnić w przystępny sposób i dobrze się przy nich bawić.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: rajfur@uni.opole.pl

7+

on-line

26 z 30

Tak

Kategoria: Wykład/Pokaz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

19:45-20:15

Włosy ludzkie jako bioczujnik zanieczyszczenia środowiska rtęcią

Prowadzą: dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO, mgr inż. Paweł Świsłowski

Zapoznanie młodzieży z wpływem rtęci na organizm człowieka, z metodami oznaczania tego analitu w próbkach ludzkich włosów, demonstracja pomiarów.

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: rajfur@uni.opole.pl

7+

on-line

brak miejsc

Tak

Kategoria: Wykład/Quiz

CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

19:00-20:00

Bakterie na okrągło - o plazmidach słów kilka

Prowadzą: dr Karolina Sapoń, mgr inż. Katarzyna Drab, mgr inż. Iga Gawrońska, mgr Dominika Maziarz

Zapoznanie z plazmidami. Czym są, do czego służą i jak są zbudowane. Niektóre antybiotyki przestają działać. Czy jest to wina leków? A może bakterie mają na nie sprytny sposób? O antybiotykooporności. Modyfikacje genetyczne bakterii-co, jak i dlaczego? Produkty pochodzące z drobnoustrojów GMO i ich pozyskiwanie.

Zapraszamy do uważnego wysłuchania naszego wykładu, ponieważ zakończony on będzie konkursem z atrakcyjnymi nagrodami!

Zajęcia prowadzone na platformie MS Teams. 1 rezerwacja = dostęp na 1 urządzeniu. Rezerwacja jest konieczna do uzyskania linku z dostępem do spotkania. Link będzie przesłany przed rozpoczęciem spotkania na podany adres e-mail.

Rezerwacje można zgłaszać na adres prowadzącego zajęcia: ksapon@uni.opole.pl

Liceum, Dorośli

on-line

22 z 25

Tak

Odwiedzin: 3504666 | Ostatnia aktualizacja: 2021-10-18, 09:06  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.