Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 10 stycznia 2020

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ul. Oczapowskiego 1A

10-719 Olsztyn

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 Gry


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-20:00

Gra terenowa "Poszukiwany - poszukiwana" Potrzebne telefony komórkowe ze skanerem kodów QR i dostęp do internetu.

Prowadzi: dr Elżbieta Ejdys

Gra terenowa "Poszukiwany - poszukiwana" ma charakter podchodów z kodami QR. Aby odnaleźć Zaginionego lub Zaginioną trzeba zdobyć wskazówki. Nie będzie to jednak proste. Podpowiedź, jak dotrzeć do celu można dostać tylko mierząc się z zadaniami, które wymyślili mykolodzy z Katedry Mikrobiologii i Mykologii. Kto będzie najmądrzejszy, najszybszy i najsprawniejszy, pierwszy dowie się, kim jest tytułowy Poszukiwany/Poszukiwana :). Można się bawić w grupie lub samemu.


Rejestracja nie jest wymagana. Gra jest dostępna dla zainteresowanych i odbywa się bez udziału nauczyciela akademickiego

b/o

Teren wokół budynku Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A

Bez ograniczeń

Nie

09:00-21:00

Z paszportem i mądrą sową

Prowadzą: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, studenci WBiB

Żeby zacząć grę trzeba udać się do budynku Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1a. Tam poszukać miejsca, gdzie wydawane są specjalne "paszporty". Paszporty są jednocześnie kartą go gry (w nim zbiera uczestnik specjalne pieczątki i wpisuje nazwy odpowiednich gatunków). W każdym budynku ukryte są tajemnicze kartki z sową i logo Nocy Biologów. W niektórych miejscach można zdobyć pieczątki, w innych odszyfrować nazwę gatunku. Z wypełnionym paszportem trzeba udać się ponownie do Collegium Biologiae i po okazaniu paszportu można będzie zdobyć nagrodę. Im więcej zdobytych pieczątek i odszyfrowanych nazw gatunkowych, tym cenniejsza nagroda.

b/o

Hol, Collegium Biologiae

500

Nie

 laboratoria


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-10:30

Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes

Prowadzą: Dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska


Brak wolnych miejsc
W dzisiejszym świecie ogromnym zagrożeniem dla ludzi są przestępstwa, ataki terrorystyczne i klęski żywiołowe, dlatego identyfikacja osobnicza ma ogromne znaczenie. Dzięki odkryciom z dziedziny biologii molekularnej, indywidualizacja śladów biologicznych i wskazanie konkretnej osoby, od której pochodzi dany ślad stały się możliwe. rozróżniać krew ludzką i zwierzęcą), przeprowadzą izolację materiału genetycznego (gDNA) oraz łańcuchową
: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe BiotechnologówRezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Collegium Biologiae, Ul. Oczapowskiego 1A, sala 224 (II piętro)

15

Tak

09:00-10:30

Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną”

Prowadzą: dr Piotr Androsiuk; mgr Sylwia Milarska; dr Kamil Szandar

Brak wolnych miejsc
Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat materiału genetycznego i uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Zaprezentowane zostaną profesjonalne metody ekstrakcji kwasów nukleinowych z układów biologicznych. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego DNA w żelu agarozowym (podstawowej techniki wizualizacji kwasów nukleinowych).Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Plac Łódzki 3, pok. 4 (parter)

15

Tak

11:00-12:30

Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska


Brak wolnych miejsc
W dzisiejszym świecie ogromnym zagrożeniem dla ludzi są przestępstwa, ataki terrorystyczne i klęski żywiołowe, dlatego identyfikacja osobnicza ma ogromne znaczenie. Dzięki odkryciom z dziedziny biologii molekularnej, indywidualizacja śladów biologicznych i wskazanie konkretnej osoby, od której pochodzi dany ślad stały się możliwe. Ponadto, metoda opracowana przez K. Mullisa w latach 80, zwana techniką amplifikacji PCR (Polymerase Chain Reaction), umożliwiła badanie materiału zawierającego znikome ilości DNA i pozwoliła na analizę nawet częściowo zdegradowanego DNA. Warsztaty mają na celu poznanie metodbiologii molekularnej stosowanych w diagnostyce kryminalistycznej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą rozpoznawać ślady biologiczne(wykrywać plamy krwi zestawem BLUESTAR® Forensic, rozróżniać krew ludzką i zwierzęcą), przeprowadzą izolację materiału genetycznego (gDNA) oraz łańcuchową reakcję polimerazy w celu identyfikacji płci genetycznej na podstawie analizy fragmentów genu amelogeniny.

Współprowadzący: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe BiotechnologówRezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

14-16 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Collegium Biologiae, Ul. Oczapowskiego 1A, sala 224 (II piętro)

15

Tak

11:00-12:30

Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną”

Prowadzą: dr Piotr Androsiuk; mgr Sylwia Milarska; dr Kamil Szandar


Brak wolnych miejsc
Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat materiału genetycznego i uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Zaprezentowane zostaną profesjonalne metody ekstrakcji kwasów nukleinowych z układów biologicznych. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego DNA w żelu agarozowym (podstawowej techniki wizualizacji kwasów nukleinowych).Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Plac Łódzki 3, pok. 4 (parter)

15

Tak

11:00-12:30

e-barwniki

Prowadzą: dr Angelika Król; dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najczęściej stosowanymi barwnikami wykorzystywanymi przez producentów do barwienia słodyczy. Dodatkowo uczestnicy zajęć będą mogli wykonać izolację i rozdział barwników metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).


Rezerwacja (poza projektem): angelika.krol@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Biochemii, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 324 (III piętro)

8

Tak

11:00-13:00

W pracowni histologa

Prowadzi: dr Janusz Najdzion

Brak wolnych miejsc
Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z procedurą histologiczną, według której można wykonać preparaty mikroskopowe techniką parafinową. W laboratorium histologicznym na przygotowanych stanowiskach uczestnicy będą pod kierunkiem pracowników wykonywać kolejne czynności związane z wykonaniem preparatu, m.in. przygotowanie szkiełek podstawowych, zatapianie materiału w bloczki parafinowe, krojenie bloczków na mikrotomie, naklejanie skrawków na szkiełka na łaźni wodnej, uwadnianie skrawków w szeregu alkoholowym i ich barwienie m.in. fioletem krezylowym wybarwiającym ciała komórek nerwowych, odwadnianie i prześwietlanie, zamknięcie preparatu, obserwacja pod mikroskopem.


Rezerwacja (poza projektem): tel 89 523-43-13;
jnajdzion@uwm.edu.pl

13-19 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Pl. Łódzki 3, sala: 336 (III piętro);

10

Tak

13:00-14:30

Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska


Brak wolnych miejsc
W dzisiejszym świecie ogromnym zagrożeniem dla ludzi są przestępstwa, ataki terrorystyczne i klęski żywiołowe, dlatego identyfikacja osobnicza ma ogromne znaczenie. Dzięki odkryciom z dziedziny biologii molekularnej, indywidualizacja śladów biologicznych i wskazanie konkretnej osoby, od której pochodzi dany ślad stały się możliwe. Ponadto, metoda opracowana przez K. Mullisa w latach 80, zwana techniką amplifikacji PCR (Polymerase Chain Reaction), umożliwiła badanie materiału zawierającego znikome ilości DNA i pozwoliła na analizę nawet częściowo zdegradowanego DNA. Warsztaty mają na celu poznanie metodbiologii molekularnej stosowanych w diagnostyce kryminalistycznej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą rozpoznawać ślady biologiczne(wykrywać plamy krwi zestawem BLUESTAR® Forensic, rozróżniać krew ludzką i zwierzęcą), przeprowadzą izolację materiału genetycznego (gDNA) oraz łańcuchową reakcję polimerazy w celu identyfikacji płci genetycznej na podstawie analizy fragmentów genu amelogeniny.

Współprowadzący: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe BiotechnologówRezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

14-16 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Collegium Biologiae, Ul. Oczapowskiego 1A, sala 224 (II piętro)

15

Tak

14:00-15:30

e-barwniki

Prowadzą: dr Angelika Król; dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najczęściej stosowanymi barwnikami wykorzystywanymi przez producentów do barwienia słodyczy. Dodatkowo uczestnicy zajęć będą mogli wykonać izolację i rozdział barwników metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).


Rezerwacja (poza projektem): angelika.krol@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Biochemii, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 324 (III piętro)

8

Tak

16:00-17:30

Analiza spektralna pochodnych hemoglobiny

Prowadzą: dr. hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM; dr Natalia Kordulewska

Hemoglobina wykazuje powinowactwo do tlenu. Wiązanie jest odwracalne. Inne czynniki także mogą reagować z hemoglobiną modyfikując jej własności. Znajduje to odbicie w zmianie absorpcji promieniowania widzialnego.


Rezerwacja (poza projektem): beata.jarmolowska@uwm.edu.pl

szkoła średnia

Katedra Biochemii, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 325 (III piętro)

12

Tak

18:00-19:30

Analiza spektralna pochodnych hemoglobiny

Prowadzą: dr. hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM; dr Natalia Kordulewska

Hemoglobina wykazuje powinowactwo do tlenu. Wiązanie jest odwracalne. Inne czynniki także mogą reagować z hemoglobiną modyfikując jej własności. Znajduje to odbicie w zmianie absorpcji promieniowania widzialnego.


Rezerwacja (poza projektem): beata.jarmolowska@uwm.edu.pl

szkoła średnia

Katedra Biochemii, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 325 (III piętro)

12

Tak

 pokaz


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:00-21:00

Ciasteczka z owadami

Prowadzą: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, studenci, Wimlandia

Ciasteczka owsiane z larwami owadów (chrząszcz mącznik młynarek) - do skosztowania dla odważnych. Ciasteczka upiecze Pan Tomasz Derdoń i pojawią się w godzinach popołudniowych. Natomiast od rana na stoisku informacyjnym będzie można oglądać film z zajęć dla studentów. W ramach przedmiotu entomologia i akarologia studenci, doktoranci i pracownicy udali się do kucharzy z Wimlandii, by wspólnie eksperymentować kulinarnie z owadami. Przykład współpracy naukowców z przedsiębiorcami z Warmii i Mazur. Razem poszukujemy rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania przyszłości.

b/o

Hol, Collegium Biologiae

Bez ograniczeń

Nie

11:00-19:00

Siateczki nie trzeba

Prowadzi: Studenci biotechnologii

Studenci biotechnologii w czasie Nocy Biologów 2020 zorganizują stanowisko „Siateczki nie trzeba” (dzięki Kołu Biotechnologów). Akcja będzie trwać w piątek (10.stycznia) od godziny 11:00 do 19:00. Studenci zapraszają każdego chętnego do pomocy. Można przynieść stare firanki, igły, nici. Można będzie się nauczyć samodzielnego szycia woreczków zakupowych ze starych firanek.

b/o

Hol, Collegium Biologiae

Bez ograniczeń

Nie

 Postery


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-20:00

Zmiany klimatu

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Katarzyna Krawczyk; dr Joanna Ruszczyńska; dr Justyna Święczkowska

Problem zmiany klimatu, który dotyczy nie tylko naszego kraju ale całego globu zostanie przedstawiony jako sesja posterowa: przyczyny, skutki, mity oraz działania w celu jego ochrony.

b/o

Hol Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A (parter)

Bez ograniczeń

Nie

 Quizy i konkursy


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-10:45

Quiz dla małych przyrodników

Prowadzą: dr Joanna Ruszczyńska; dr Justyna Święczkowska; dr Katarzyna Krawczyk; dr Patryk Mizia; dr hab. Hanna Ciecierska

Quiz ma na celu poszerzenie wiedzy przyrodniczej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera zagadki obrazkowe i dźwiękowe z zakresu botaniki, zoologii i ekologii związane z właściwym zachowaniem wobec świata. Możliwość doświadczania pewnych zjawisk staje się doskonałym podłożem do kształtowania przyrodniczych zainteresowań dzieci.


Rezerwacja (poza projektem): joanna.ruszczynska@uwm.edu.pl

5-10 lat

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, sala 102 (I piętro)

20

Tak

11:00-11:45

Quiz dla małych przyrodników

Prowadzą: dr Joanna Ruszczyńska; dr Justyna Święczkowska; dr Katarzyna Krawczyk; dr Patryk Mizia; dr hab. Hanna Ciecierska

Quiz ma na celu poszerzenie wiedzy przyrodniczej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera zagadki obrazkowe i dźwiękowe z zakresu botaniki, zoologii i ekologii związane z właściwym zachowaniem wobec świata. Możliwość doświadczania pewnych zjawisk staje się doskonałym podłożem do kształtowania przyrodniczych zainteresowań dzieci.


Rezerwacja (poza projektem): joanna.ruszczynska@uwm.edu.pl

5-10 lat

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, sala 102 (I piętro)

20

Tak

12:00-12:45

Quiz dla małych przyrodników

Prowadzą: dr Joanna Ruszczyńska; dr Justyna Święczkowska; dr Katarzyna Krawczyk; dr Patryk Mizia; dr hab. Hanna Ciecierska

Quiz ma na celu poszerzenie wiedzy przyrodniczej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera zagadki obrazkowe i dźwiękowe z zakresu botaniki, zoologii i ekologii związane z właściwym zachowaniem wobec świata. Możliwość doświadczania pewnych zjawisk staje się doskonałym podłożem do kształtowania przyrodniczych zainteresowań dzieci.


Rezerwacja (poza projektem): joanna.ruszczynska@uwm.edu.pl

5-10 lat

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, sala 102 (I piętro)

20

Tak

 Warsztaty i pokazy


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

08:30-10:00

Fascynujący świat pijawek

Prowadzi: dr Iwona Jeleń


Brak wolnych miejsc
Słuchacze będą mieli okazje poznać różnorodność świata pijawek ( na przykładzie naszych krajowych gatunków), który większości osób kojarzy się tylko z krwiopijną pijawką lekarską. Omówiona zostanie między innymi ich budowa, biologia. Forma zajęć: warsztaty, pokazRezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

8-12 lat

Katedra Zoologii; ul.Oczapowskiego 5, sala 094 (piwnica)

25

Tak

09:00-10:30

Kwasy nukleinowe w różnej postaci

Prowadzą: dr Olga Jabłońska; dr Anna Leska


Brak wolnych miejsc
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnymi postaciami kwasów nukleinowych DNA i RNA analizowanych przy pomocy technik laboratoryjnych takich jak rozdział elektroforetyczny oraz mikroskopia świetlna. Uczestnicy zobaczą cząsteczki DNA i RNA w świetle UV oraz materiał genetyczny pod postacią chromosomów metafazowych. Osoby uczestniczące zapoznają się z wybranymi metodami analiz kwasów nukleinowych (określanie wielkości fragmentów DNA i morfologii chromosomów).
Klasa dzielona jest na 2 grupy (po max 15 osób) pracujące w oddzielnych pracowniach.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

15-16 lat

Katedra Zoologii; ul. Oczapowskiego 5, sala 254

30

Tak

09:00-10:30

Czy ktoś sprawdza, czy są pasożyty w rybach? – czyli warsztaty dotyczące pasożytów ryb morskich i tego, czy mogą one być groźne dla człowieka

Prowadzą: dr hab. Elżbieta Łopieńska – Biernat; mgr Robert Stryński


Brak wolnych miejsc
W rybach występują różne pasożyty, jednak większość z nich bytuje w ich przewodzie pokarmowym, który zwykle jest usuwany podczas patroszenia – często jeszcze na pokładzie jednostki rybackiej. Wśród pasożytów ryb bałtyckich, w tym w dorszach są jednak takie, które mogą migrować do mięśni – czyli znaleźć się w filetach, które potem dostępne są w sprzedaży. Są to larwy nicieni należących do rodziny Anisakidae (Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens a także Contracaecum osculatum) i mogą być groźne dla człowieka, jeżeli przypadkowo zostaną zjedzone żywe. Nicienie z tego rodzaju występują w morzach i oceanach na całym świecie.
Jakie konsekwencje niesie za sobą zjedzenie ryby zarażonej pasożytem? Czy objawy choroby można odczuć jedynie po zjedzeniu surowej ryby np. w postaci sushi? Czy po usmażeniu filetów można czuć się bezpiecznie? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów.
Podczas warsztatów zapoznamy się z tematyką nicieni pasożytniczych występujących w rybach i tym, jakie zagrożenia dla ludzi mogą one powodować.
W części praktycznej obejrzymy nicienie Anisakis simplex oraz wykonamy preparaty histologiczne (barwienie hematoksylina-eozyna) tych pasożytów w celu zobrazowania ich budowy wewnętrznej i omówienia najważniejszych tkanek tych organizmów, ze wskazaniem które są najważniejsze dla wzrostu i rozwoju organizmu pasożytniczego.
Warsztaty mają na celu przybliżenie tematyki nicieni pasożytniczych występujących w rybach, które mogą powodować choroby u ludzi.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

14-16 lat

Katedra Biochemii, ul. Oczapowskiego 1A, sala 327 (III piętro)

20

Tak

09:00-10:00

Zostań „Ratownikiem Przyrody”

Prowadzi: prof. dr hab. Alicja Boroń

Pokazanie działalności człowieka skutkującej niszczeniem przyrody (wyręby lasów, efekty globalnego ocieplenia, niewłaściwe sortowanie śmieci, skutki używania plastików) oraz prostych działań, które może wykonać każdy aby stać się Ratownikiem Przyrody (ograniczanie drukowania i zużycia papieru, właściwe sortowanie śmieci, zastępowanie wyrobów plastikowych innymi, ograniczenie kupowania ubrań, korzystanie z transportu publicznego, promocja ekologicznego zachowania się, i inne) oraz przedstawienie wymiernych korzyści z takich działań.


Rezerwacja (poza projektem): alibo@uwm.edu.plbrr>

6-10 lat

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5, sala 265 (I piętro)

24

Tak

09:00-12:30

Poznaj własny organizm

Prowadzą: dr hab. Anna Robak, prof. UWM; studenci z Koła naukowego Neuron

Zajęcia mają charakter warsztatów laboratoryjnych w pracowni histologiczno-anatomicznej z prezentacją multimedialną wprowadzającą w tematykę i cel zajęć. Uczestnicy dowiedzą się o poziomach organizacji strukturalnej organizmu - od komórek i tkanek do narządów i ich układów. Na modelach poznają ogólne rozmieszczenie narządów w organizmie, a pod mikroskopem zobaczą podstawową jednostkę budulcową – komórkę oraz główne rodzaje narządów (zwarty i rurowy). Poznają ważniejsze funkcje tkanek w narządach. Następnie spróbują w zespołach praktycznie rozpoznać dwa rodzaje narządów oraz odróżnić tętnicę od żyły na preparatach demonstracyjnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poznaniem wybranych aspektów budowy własnego ciała.


Rezerwacja (poza projektem): ankar@uwm.edu.pl

13-17 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Plac Łódzki 3, sala 319 (III piętro)

12

Tak

09:00-09:45

Ekstrakcja barwników roślinnych i ich zastosowanie

Prowadzi: mgr Teresa Jagielska


Brak wolnych miejsc

Rośliny są źródłem wielu przydatnych człowiekowi związków chemicznych. Należą do nich barwniki roślinne. Ze względu na swe właściwości mają zastosowanie w wielu dziedzinach:
kosmetyce, farmacji, przemyśle spożywczym, farbiarskim i sztuce. Naturalne barwniki roślinne są biodegradowalne i ich stosowanie nie zagraża człowiekowi ani środowisku. Na warsztatach będziemy izolować niektóre barwniki roślinne, poznawać ich właściwości i stosować w praktyce.
Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Szklarnia WBiB, ul. Heweliusza 22

15

Tak

09:45-10:45

Czy barwniki naturalne są „eko”?

Prowadzą: dr Ewa Szypulska; dr Janusz Wasilewski

Krótki wykład (20 minut) połączony z warsztatami (40 min.). Uczestnik pozna technologię barwienia tkanin barwnikami naturalnymi i jej wpływ na środowisko. Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł własnoręcznie sprawdzić jak wyciągi z surowców roślinnych wybarwiają wybrane tkaniny naturalne i syntetyczne.


Rezerwacja (poza projektem): ewa.fraczek@uwm.edu.pl

od 12 lat

Katedra Biochemii; ul. Oczapowskiego 1A, sala 328 (III piętro)

Tak

10:00-10:45

Grzyby do zadań specjalnych. Formy organizacji ciała grzybów – organizmy jednokomórkowe i strzępkowe.

Prowadzi: dr hab. Anna Biedunkiewicz


Brak wolnych miejsc
Jak wyglądają mikroorganizmy, które pełnią tak pożyteczną rolę dla człowieka? Czy można je hodować w warunkach laboratoryjnych? Jakie części owocnika pieczarki zjadamy? W jaki sposób rosną grzyby pleśniowe?

Grzyby są spotykane w życiu codziennym. Są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle spożywczym. Jednokomórkowe grzyby - drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisie są, ze względu na zdolności fermentacyjne, niezbędne do prawidłowego wypieku pieczywa, ciast drożdżowych czy też produkcji piwa, natomiast grzyby strzępkowe Penicillium roqueforti czy Penicillium cammeberti nadają niepowtarzalny, specyficzny smak różnego typu serom pleśniowym (Roquefort, Gorgonzola, Camembert, Brie) Z kolei popularne owocniki pieczarki łąkowej Agaricus campestris czy pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus są bogatym źródłem witamin z grupy B, mikroelementów, a także białka i są chętnie stosowane w kuchni do wzbogacania smaku potraw. Jak jest zbudowany ich owocnik? Jak przebiegają strzępki w takim owocniku? Czy łatwo jest je rozdzielić? Czym jest tkanka plektenchymatyczna?
W przypadku całych klas druga grupa może brać udział w zajęciach „Co kryje powierzchnia liścia”.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 202 (II piętro)

15

Tak

10:00-10:45

Co kryje powierzchnia liści?

Prowadzi: dr Ewa Sucharzewska


Brak wolnych miejsc
Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży szkolnej z różnymi formami życia grzybów (saprotrofizm, pasożytnictwo) oraz różnorodnością morfologiczną tej grupy organizmów. Zajęcia będą dotyczyły mikroskopijnych grzybów, bytujących na powierzchni roślin oraz powodujących choroby roślin. Młodzież wykona proste doświadczenie, z zastosowaniem barwników przyżyciowych, w celu wykrycia zarodników grzybów na powierzchni roślin rosnących w różnych środowiskach (pokój, park itp.); zapozna się z objawami chorobowymi i różnorodnymi utworami grzybów. Pozna pospolite gatunki grzybów, mające szczególne znaczenie dla zdrowia człowieka (alergie).

W przypadku całych klas druga grupa może brać udział w zajęciach „Grzyby do zadań specjalnych”.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 303 (III piętro)

15

Tak

10:00-11:30

Fascynujący świat pijawek

Prowadzi: dr Iwona Jeleń


Brak wolnych miejsc
Słuchacze będą mieli okazje poznać różnorodność świata pijawek ( na przykładzie naszych krajowych gatunków), który większości osób kojarzy się tylko z krwiopijną pijawką lekarską. Omówiona zostanie między innymi ich budowa, biologia. Forma zajęć: warsztaty, pokazRezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

8-12 lat

Katedra Zoologii; ul.Oczapowskiego 5, sala 094 (piwnica)

25

Tak

10:00-10:45

Powiększ co się da

Prowadzą: mgr Marek Piłat; dr Anna Nynca

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami mikroskopowania. Podczas warsztatów będzie możliwość obejrzenia w mikroskopie stereoskopowym przyniesionych ze sobą drobnych przedmiotów lub gotowych preparatów przygotowanych w laboratorium.Rezerwacja (poza projektem): marek.pilat@uwm.edu.pl

7-8 lat

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny "Laboratorium Diagnostyki Molekularnej", ul. Prawocheńskiego 5, sala 016

10

Tak

10:00-10:45

Ekstrakcja barwników roślinnych i ich zastosowanie

Prowadzi: mgr Teresa Jagielska


Brak wolnych miejsc
Rośliny są źródłem wielu przydatnych człowiekowi związków chemicznych. Należą do nich barwniki roślinne. Ze względu na swe właściwości mają zastosowanie w wielu dziedzinach:
kosmetyce, farmacji, przemyśle spożywczym, farbiarskim i sztuce. Naturalne barwniki roślinne są biodegradowalne i ich stosowanie nie zagraża człowiekowi ani środowisku. Na warsztatach będziemy izolować niektóre barwniki roślinne, poznawać ich właściwości i stosować w praktyce.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 15 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Szklarnia WBiB, ul. Heweliusza 22

12

Tak

10:00-10:45

Ile jest kawy w kawie i czekolady w czekoladzie?

Prowadzą: dr hab. Dorota Górniak; dr hab. Hanna Ciecierska


Brak wolnych miejsc
Na świecie mamy zasadniczo dwa gatunki kawy: arabica i robusta. Spotykamy jednak dużo mieszanek, kaw smakowych, kawy niskodrażniących oraz sposobów ich przyrządzania. Jakie są najlepsze? Kopi Luwak, Blue Mountain z Jamajki, a może najdroższa Lavazza lub Illy?

Z ziarna kakaowca Europejczycy dopiero na początku XIX w. zaczęli wytwarzać czekoladę, dzisiaj mamy wiele jej rodzajów: gorzka, deserowa, mleczna, biała, z dodatkami czy smakowe itd. – jakie są również najlepsze oraz ile jest w nich kakaowca? Zmiany klimatu na świecie powodują pogorszenie warunków uprawy kakaowców.

Dlaczego powinniśmy, a może nie powinniśmy spożywać kawy czy czekolady? - Dowiecie się na warsztatach.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 010 (parter)

12

Tak

10:00-11:00

Zostań „Ratownikiem Przyrody”

Prowadzi: prof. dr hab. Alicja Boroń

Pokazanie działalności człowieka skutkującej niszczeniem przyrody (wyręby lasów, efekty globalnego ocieplenia, niewłaściwe sortowanie śmieci, skutki używania plastików) oraz prostych działań, które może wykonać każdy aby stać się Ratownikiem Przyrody (ograniczanie drukowania i zużycia papieru, właściwe sortowanie śmieci, zastępowanie wyrobów plastikowych innymi, ograniczenie kupowania ubrań, korzystanie z transportu publicznego, promocja ekologicznego zachowania się, i inne) oraz przedstawienie wymiernych korzyści z takich działań.


Rezerwacja (poza projektem): alibo@uwm.edu.plbrr>

6-10 lat

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5, sala 265 (I piętro)

24

Tak

10:00-11:30

Zwierzęta w biotechnologii (2)

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska


Brak wolnych miejsc


Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „Zwierzęta w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.
.

Wykonawcy: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe Biotechnologów.


Rezerwacja (poza projektem): nina.smolinska@uwm.edu.pl

3-10 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 226 (II piętro)

20

Tak

11:00-11:45

Grzyby do zadań specjalnych. Formy organizacji ciała grzybów – organizmy jednokomórkowe i strzępkowe.

Prowadzi: dr hab. Anna Biedunkiewicz


Brak wolnych miejsc
Jak wyglądają mikroorganizmy, które pełnią tak pożyteczną rolę dla człowieka? Czy można je hodować w warunkach laboratoryjnych? Jakie części owocnika pieczarki zjadamy? W jaki sposób rosną grzyby pleśniowe?

Grzyby są spotykane w życiu codziennym. Są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle spożywczym. Jednokomórkowe grzyby - drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisie są, ze względu na zdolności fermentacyjne, niezbędne do prawidłowego wypieku pieczywa, ciast drożdżowych czy też produkcji piwa, natomiast grzyby strzępkowe Penicillium roqueforti czy Penicillium cammeberti nadają niepowtarzalny, specyficzny smak różnego typu serom pleśniowym (Roquefort, Gorgonzola, Camembert, Brie) Z kolei popularne owocniki pieczarki łąkowej Agaricus campestris czy pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus są bogatym źródłem witamin z grupy B, mikroelementów, a także białka i są chętnie stosowane w kuchni do wzbogacania smaku potraw. Jak jest zbudowany ich owocnik? Jak przebiegają strzępki w takim owocniku? Czy łatwo jest je rozdzielić? Czym jest tkanka plektenchymatyczna?
W przypadku całych klas druga grupa może brać udział w zajęciach „Co kryje powierzchnia liścia”.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 15 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 202 (II piętro)

15

Tak

11:00-11:45

Co kryje powierzchnia liści?

Prowadzi: dr Ewa Sucharzewska


Brak wolnych miejsc
Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży szkolnej z różnymi formami życia grzybów (saprotrofizm, pasożytnictwo) oraz różnorodnością morfologiczną tej grupy organizmów. Zajęcia będą dotyczyły mikroskopijnych grzybów, bytujących na powierzchni roślin oraz powodujących choroby roślin. Młodzież wykona proste doświadczenie, z zastosowaniem barwników przyżyciowych, w celu wykrycia zarodników grzybów na powierzchni roślin rosnących w różnych środowiskach (pokój, park itp.); zapozna się z objawami chorobowymi i różnorodnymi utworami grzybów. Pozna pospolite gatunki grzybów, mające szczególne znaczenie dla zdrowia człowieka (alergie).

W przypadku całych klas druga grupa może brać udział w zajęciach „Grzyby do zadań specjalnych”.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 15 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 303 (III piętro)

15

Tak

11:00-12:30

Kwasy nukleinowe w różnej postaci

Prowadzą: dr Olga Jabłońska; dr Anna Leska


Brak wolnych miejsc
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnymi postaciami kwasów nukleinowych DNA i RNA analizowanych przy pomocy technik laboratoryjnych takich jak rozdział elektroforetyczny oraz mikroskopia świetlna. Uczestnicy zobaczą cząsteczki DNA i RNA w świetle UV oraz materiał genetyczny pod postacią chromosomów metafazowych. Osoby uczestniczące zapoznają się z wybranymi metodami analiz kwasów nukleinowych (określanie wielkości fragmentów DNA i morfologii chromosomów).
Klasa dzielona jest na 2 grupy (po max 15 osób) pracujące w oddzielnych pracowniach.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

15-16 lat

Katedra Zoologii; ul. Oczapowskiego 5, sala 254

30

Tak

11:00-12:30

Czy ktoś sprawdza, czy są pasożyty w rybach? – czyli warsztaty dotyczące pasożytów ryb morskich i tego, czy mogą one być groźne dla człowieka

Prowadzą: dr hab. Elżbieta Łopieńska – Biernat; mgr Robert Stryński


Brak wolnych miejsc
W rybach występują różne pasożyty, jednak większość z nich bytuje w ich przewodzie pokarmowym, który zwykle jest usuwany podczas patroszenia – często jeszcze na pokładzie jednostki rybackiej. Wśród pasożytów ryb bałtyckich, w tym w dorszach są jednak takie, które mogą migrować do mięśni – czyli znaleźć się w filetach, które potem dostępne są w sprzedaży. Są to larwy nicieni należących do rodziny Anisakidae (Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens a także Contracaecum osculatum) i mogą być groźne dla człowieka, jeżeli przypadkowo zostaną zjedzone żywe. Nicienie z tego rodzaju występują w morzach i oceanach na całym świecie.
Jakie konsekwencje niesie za sobą zjedzenie ryby zarażonej pasożytem? Czy objawy choroby można odczuć jedynie po zjedzeniu surowej ryby np. w postaci sushi? Czy po usmażeniu filetów można czuć się bezpiecznie? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów.
Podczas warsztatów zapoznamy się z tematyką nicieni pasożytniczych występujących w rybach i tym, jakie zagrożenia dla ludzi mogą one powodować.
W części praktycznej obejrzymy nicienie Anisakis simplex oraz wykonamy preparaty histologiczne (barwienie hematoksylina-eozyna) tych pasożytów w celu zobrazowania ich budowy wewnętrznej i omówienia najważniejszych tkanek tych organizmów, ze wskazaniem które są najważniejsze dla wzrostu i rozwoju organizmu pasożytniczego.
Warsztaty mają na celu przybliżenie tematyki nicieni pasożytniczych występujących w rybach, które mogą powodować choroby u ludzi.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

14-16 lat

Katedra Biochemii, ul. Oczapowskiego 1A, sala 327 (III piętro)

20

Tak

11:00-12:30

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska


Brak wolnych miejsc
W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.

Tematy:

1. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.

4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.

5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?

6. Świecący wulkan.

7. Zwariowane mleko.

8. Skaczące jajko.

9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.

10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.

11. Lawalampa i inne.

Wykonawcy: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe Biotechnologów.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-12 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala P13 (piwnica)

25

Tak

11:00-11:45

Powiększ co się da

Prowadzą: mgr Marek Piłat; dr Anna Nynca

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami mikroskopowania. Podczas warsztatów będzie możliwość obejrzenia w mikroskopie stereoskopowym przyniesionych ze sobą drobnych przedmiotów lub gotowych preparatów przygotowanych w laboratorium.Rezerwacja (poza projektem): marek.pilat@uwm.edu.pl

7-8 lat

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny "Laboratorium Diagnostyki Molekularnej", ul. Prawocheńskiego 5, sala 016

10

Tak

11:00-12:30

Identyfikacja flawonoidów w roślinach techniką TLC

Prowadzi: dr Regina Frączek


Brak wolnych miejsc
Nanoszenie prób ekstraktów roślinnych
na płytki TLC (płytki krzemionkowe). Rozwijanie i suszenie chromatografów,.
Identyfikacja uzyskanych frakcji flawonoidów – obserwacja np.: pod UV, po użyciu wywoływaczy chemicznych.


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Biochemii, ul. Oczapowskiego 1A, III piętro - korytarz

12

Tak

11:00-11:45

Ekstrakcja barwników roślinnych i ich zastosowanie

Prowadzi: mgr Teresa Jagielska

Rośliny są źródłem wielu przydatnych człowiekowi związków chemicznych. Należą do nich barwniki roślinne. Ze względu na swe właściwości mają zastosowanie w wielu dziedzinach:
kosmetyce, farmacji, przemyśle spożywczym, farbiarskim i sztuce. Naturalne barwniki roślinne są biodegradowalne i ich stosowanie nie zagraża człowiekowi ani środowisku. Na warsztatach będziemy izolować niektóre barwniki roślinne, poznawać ich właściwości i stosować w praktyce.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Szklarnia WBiB, ul. Heweliusza 22

12

Tak

11:00-11:45

Ile jest kawy w kawie i czekolady w czekoladzie?

Prowadzą: dr hab. Dorota Górniak; dr hab. Hanna Ciecierska


Brak wolnych miejsc
Na świecie mamy zasadniczo dwa gatunki kawy: arabica i robusta. Spotykamy jednak dużo mieszanek, kaw smakowych, kawy niskodrażniących oraz sposobów ich przyrządzania. Jakie są najlepsze? Kopi Luwak, Blue Mountain z Jamajki, a może najdroższa Lavazza lub Illy?

Z ziarna kakaowca Europejczycy dopiero na początku XIX w. zaczęli wytwarzać czekoladę, dzisiaj mamy wiele jej rodzajów: gorzka, deserowa, mleczna, biała, z dodatkami czy smakowe itd. – jakie są również najlepsze oraz ile jest w nich kakaowca? Zmiany klimatu na świecie powodują pogorszenie warunków uprawy kakaowców.

Dlaczego powinniśmy, a może nie powinniśmy spożywać kawy czy czekolady? - Dowiecie się na warsztatach.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 010 (parter)

12

Tak

11:00-12:30

Jak się pracuje w laboratorium biochemicznym?

Prowadzą: dr Anna Cieślińska, dr Ewa Fiedorowicz


Brak wolnych miejsc
Zaprosimy najmłodszych do zwiedzenia naszych laboratoriów i pokażemy sprzęty, na których są wykonywane badania. Następnie dzieci wczują się w role naukowców i pomogą nam w codziennej pracy! Każdy będzie mógł zostać prawdziwym naukowcem!Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-12 lat

Katedra Biochemii; ul. Oczapowskiego 1A, III piętro (korytarz)

20

Tak

11:00-12:30

Poznaj własny organizm

Prowadzą: dr hab. Anna Robak, prof. UWM; studenci z Koła naukowego Neuron

Zajęcia mają charakter warsztatów laboratoryjnych w pracowni histologiczno-anatomicznej z prezentacją multimedialną wprowadzającą w tematykę i cel zajęć. Uczestnicy dowiedzą się o poziomach organizacji strukturalnej organizmu - od komórek i tkanek do narządów i ich układów. Na modelach poznają ogólne rozmieszczenie narządów w organizmie, a pod mikroskopem zobaczą podstawową jednostkę budulcową – komórkę oraz główne rodzaje narządów (zwarty i rurowy). Poznają ważniejsze funkcje tkanek w narządach. Następnie spróbują w zespołach praktycznie rozpoznać dwa rodzaje narządów oraz odróżnić tętnicę od żyły na preparatach demonstracyjnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poznaniem wybranych aspektów budowy własnego ciała.


Rezerwacja (poza projektem): ankar@uwm.edu.pl

13-17 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Plac Łódzki 3, sala 319 (III piętro)

12

Tak

11:00-12:00

Czy barwniki naturalne są „eko”?

Prowadzą: dr Ewa Szypulska; dr Janusz Wasilewski

Krótki wykład (20 minut) połączony z warsztatami (40 min.). Uczestnik pozna technologię barwienia tkanin barwnikami naturalnymi i jej wpływ na środowisko. Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł własnoręcznie sprawdzić jak wyciągi z surowców roślinnych wybarwiają wybrane tkaniny naturalne i syntetyczne.


Rezerwacja (poza projektem): ewa.fraczek@uwm.edu.pl

od 12 lat

Katedra Biochemii; ul. Oczapowskiego 1A, sala 328 (III piętro)

Tak

12:00-12:45

Grzyby do zadań specjalnych. Formy organizacji ciała grzybów – organizmy jednokomórkowe i strzępkowe.

Prowadzi: dr hab. Anna Biedunkiewicz


Brak wolnych miejsc
Jak wyglądają mikroorganizmy, które pełnią tak pożyteczną rolę dla człowieka? Czy można je hodować w warunkach laboratoryjnych? Jakie części owocnika pieczarki zjadamy? W jaki sposób rosną grzyby pleśniowe?

Grzyby są spotykane w życiu codziennym. Są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle spożywczym. Jednokomórkowe grzyby - drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisie są, ze względu na zdolności fermentacyjne, niezbędne do prawidłowego wypieku pieczywa, ciast drożdżowych czy też produkcji piwa, natomiast grzyby strzępkowe Penicillium roqueforti czy Penicillium cammeberti nadają niepowtarzalny, specyficzny smak różnego typu serom pleśniowym (Roquefort, Gorgonzola, Camembert, Brie) Z kolei popularne owocniki pieczarki łąkowej Agaricus campestris czy pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus są bogatym źródłem witamin z grupy B, mikroelementów, a także białka i są chętnie stosowane w kuchni do wzbogacania smaku potraw. Jak jest zbudowany ich owocnik? Jak przebiegają strzępki w takim owocniku? Czy łatwo jest je rozdzielić? Czym jest tkanka plektenchymatyczna?
W przypadku całych klas druga grupa może brać udział w zajęciach „Co kryje powierzchnia liścia”.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 15 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 202 (II piętro)

15

Tak

12:00-12:45

Co kryje powierzchnia liści?

Prowadzi: dr Ewa Sucharzewska


Brak wolnych miejsc
Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży szkolnej z różnymi formami życia grzybów (saprotrofizm, pasożytnictwo) oraz różnorodnością morfologiczną tej grupy organizmów. Zajęcia będą dotyczyły mikroskopijnych grzybów, bytujących na powierzchni roślin oraz powodujących choroby roślin. Młodzież wykona proste doświadczenie, z zastosowaniem barwników przyżyciowych, w celu wykrycia zarodników grzybów na powierzchni roślin rosnących w różnych środowiskach (pokój, park itp.); zapozna się z objawami chorobowymi i różnorodnymi utworami grzybów. Pozna pospolite gatunki grzybów, mające szczególne znaczenie dla zdrowia człowieka (alergie).

W przypadku całych klas druga grupa może brać udział w zajęciach „Grzyby do zadań specjalnych”.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 15 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 303 (III piętro)

15

Tak

12:00-13:30

Fascynujący świat pijawek

Prowadzi: dr Iwona Jeleń

Słuchacze będą mieli okazje poznać różnorodność świata pijawek ( na przykładzie naszych krajowych gatunków), który większości osób kojarzy się tylko z krwiopijną pijawką lekarską. Omówiona zostanie między innymi ich budowa, biologia. Forma zajęć: warsztaty, pokazRezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

8-12 lat

Katedra Zoologii; ul.Oczapowskiego 5, sala 094 (piwnica)

25

Tak

12:00-13:30

Zwierzęta w biotechnologii

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska


Brak wolnych miejsc
Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „Zwierzęta w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.


Wykonawcy: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe Biotechnologów.


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-10 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 226 (II piętro)

20

Tak

12:00-12:45

Powiększ co się da

Prowadzą: mgr Marek Piłat; dr Anna Nynca


Brak wolnych miejsc
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami mikroskopowania. Podczas warsztatów będzie możliwość obejrzenia w mikroskopie stereoskopowym przyniesionych ze sobą drobnych przedmiotów lub gotowych preparatów przygotowanych w laboratorium.Rezerwacja (poza projektem): marek.pilat@uwm.edu.pl

7-8 lat

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny "Laboratorium Diagnostyki Molekularnej", ul. Prawocheńskiego 5, sala 016

10

Tak

12:00-12:45

Ekstrakcja barwników roślinnych i ich zastosowanie

Prowadzi: mgr Teresa Jagielska


Brak wolnych miejsc
Rośliny są źródłem wielu przydatnych człowiekowi związków chemicznych. Należą do nich barwniki roślinne. Ze względu na swe właściwości mają zastosowanie w wielu dziedzinach:
kosmetyce, farmacji, przemyśle spożywczym, farbiarskim i sztuce. Naturalne barwniki roślinne są biodegradowalne i ich stosowanie nie zagraża człowiekowi ani środowisku. Na warsztatach będziemy izolować niektóre barwniki roślinne, poznawać ich właściwości i stosować w praktyce.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Szklarnia WBiB, ul. Heweliusza 22

12

Tak

12:00-12:45

Ile jest kawy w kawie i czekolady w czekoladzie?

Prowadzą: dr hab. Dorota Górniak; dr hab. Hanna Ciecierska


Brak wolnych miejsc
Na świecie mamy zasadniczo dwa gatunki kawy: arabica i robusta. Spotykamy jednak dużo mieszanek, kaw smakowych, kawy niskodrażniących oraz sposobów ich przyrządzania. Jakie są najlepsze? Kopi Luwak, Blue Mountain z Jamajki, a może najdroższa Lavazza lub Illy?

Z ziarna kakaowca Europejczycy dopiero na początku XIX w. zaczęli wytwarzać czekoladę, dzisiaj mamy wiele jej rodzajów: gorzka, deserowa, mleczna, biała, z dodatkami czy smakowe itd. – jakie są również najlepsze oraz ile jest w nich kakaowca? Zmiany klimatu na świecie powodują pogorszenie warunków uprawy kakaowców.

Dlaczego powinniśmy, a może nie powinniśmy spożywać kawy czy czekolady? - Dowiecie się na warsztatach.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 010 (parter)

12

Tak

12:00-13:00

Fascynujący świat bakterii

Prowadzą: Koło Naukowe Mikrobiologów, opiekun dr hab. Dorota Górniak


Brak wolnych miejsc
Jak wyglądają bakterie? Czy bakterie widać „gołym” okiem? Co jedzą bakterie? Co to jest szalka Petriego. Jak wyhodować bakterie? (samodzielne przygotowanie pożywki, którą można będzie zabrać do domu) Czy wszystkie bakterie są groźne? Czy bakterie są jadalne? Jakie bakterie jedzą ludzie?


Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 206 (II piętro)

12

Tak

12:15-13:15

Czy barwniki naturalne są „eko”?

Prowadzą: dr Ewa Szypulska; dr Janusz Wasilewski

Krótki wykład (20 minut) połączony z warsztatami (40 min.). Uczestnik pozna technologię barwienia tkanin barwnikami naturalnymi i jej wpływ na środowisko. Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł własnoręcznie sprawdzić jak wyciągi z surowców roślinnych wybarwiają wybrane tkaniny naturalne i syntetyczne.


Rezerwacja (poza projektem): ewa.fraczek@uwm.edu.pl

od 12 lat

Katedra Biochemii; ul. Oczapowskiego 1A, sala 328 (III piętro)

Tak

12:30-15:00

Co jedzą sowy? (warsztaty)

Prowadzą: dr Andrzej Górski; dr hab. Joanna Pakulnicka

W trakcie zajęć laboratoryjnych uczestnicy zapoznają się z metodami badania pokarmu sów odżywiających się głównie drobnymi ssakami. Poznają metody preparowania wypluwek (zrzutek), oznaczania ich zawartości i ustalania składu pokarmu.Rezerwacja (poza projektem): andrzej.gorski@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódzki 3, sala 307

12

Tak

12:30-14:45

Fotosynteza a globalne zmiany środowiska

Prowadzi: dr hab. Anna Bochenek

Zajęcia laboratoryjne polegające na ekstrakcji oraz badaniu fizycznych i chemicznych właściwości barwników fotosyntetycznych. Podczas ekstrakcji (trwa ok 0.5 h) zostanie przedstawione znaczenie fotosyntezy dla globalnych zmian środowiska w historii Ziemi oraz nadzieje, jakie budzi ten proces w próbach przeciwstawiania się zmianom zachodzącym obecnie.


Rezerwacja (poza projektem): anna.bochenek@uwm.edu.pl

liceum

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, sala 120 (I piętro)

16

Tak

13:00-13:45

Jak rozpoznać gatunki drzew, gdy nie mają liści?

Prowadzą: dr Justyna Święczkowska; dr Katarzyna Krawczyk; dr Joanna Ruszczyńska; dr Patryk Mizia; dr hab. Hanna Ciecierska

Rozpoznawanie gatunków drzew zimą może stanowić wspaniałą zabawę, a równocześnie dostarczać wiele satysfakcji. Zadanie jest o tyle utrudnione, że nie możemy opierać się na podstawowych elementach wykorzystywanych do oznaczania w innych porach roku, czyli na liściach, kwiatach i owocach. To, co mamy do dyspozycji to jedynie pędy a na nich pąki. Zrobiło się trudno? Nie bardzo. Dzięki tym warsztatom sprawimy, że dla prawdziwych znawców drzew już samo obejrzenie pąków zimowych wystarczy do bezbłędnego rozpoznania gatunku.


Rezerwacja (poza projektem): joanna.ruszczynska@uwm.edu.pl

od 7 lat

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, sala 102 (I piętro)

26

Tak

13:00-13:45

Grzyby do zadań specjalnych. Formy organizacji ciała grzybów – organizmy jednokomórkowe i strzępkowe.

Prowadzi: dr hab. Anna Biedunkiewicz


Brak wolnych miejsc
Jak wyglądają mikroorganizmy, które pełnią tak pożyteczną rolę dla człowieka? Czy można je hodować w warunkach laboratoryjnych? Jakie części owocnika pieczarki zjadamy? W jaki sposób rosną grzyby pleśniowe?

Grzyby są spotykane w życiu codziennym. Są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle spożywczym. Jednokomórkowe grzyby - drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisie są, ze względu na zdolności fermentacyjne, niezbędne do prawidłowego wypieku pieczywa, ciast drożdżowych czy też produkcji piwa, natomiast grzyby strzępkowe Penicillium roqueforti czy Penicillium cammeberti nadają niepowtarzalny, specyficzny smak różnego typu serom pleśniowym (Roquefort, Gorgonzola, Camembert, Brie) Z kolei popularne owocniki pieczarki łąkowej Agaricus campestris czy pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus są bogatym źródłem witamin z grupy B, mikroelementów, a także białka i są chętnie stosowane w kuchni do wzbogacania smaku potraw. Jak jest zbudowany ich owocnik? Jak przebiegają strzępki w takim owocniku? Czy łatwo jest je rozdzielić? Czym jest tkanka plektenchymatyczna?
W przypadku całych klas druga grupa może brać udział w zajęciach „Co kryje powierzchnia liścia”.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 202 (II piętro)

15

Tak

13:00-13:45

Co kryje powierzchnia liści?

Prowadzi: dr Ewa Sucharzewska


Brak wolnych miejsc
Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży szkolnej z różnymi formami życia grzybów (saprotrofizm, pasożytnictwo) oraz różnorodnością morfologiczną tej grupy organizmów. Zajęcia będą dotyczyły mikroskopijnych grzybów, bytujących na powierzchni roślin oraz powodujących choroby roślin. Młodzież wykona proste doświadczenie, z zastosowaniem barwników przyżyciowych, w celu wykrycia zarodników grzybów na powierzchni roślin rosnących w różnych środowiskach (pokój, park itp.); zapozna się z objawami chorobowymi i różnorodnymi utworami grzybów. Pozna pospolite gatunki grzybów, mające szczególne znaczenie dla zdrowia człowieka (alergie).

W przypadku całych klas druga grupa może brać udział w zajęciach „Grzyby do zadań specjalnych”.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 15 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 303 (III piętro)

15

Tak

13:00-14:30

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska


Brak wolnych miejsc
W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.

Tematy:

1. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.

4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.

5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?

6. Świecący wulkan.

7. Zwariowane mleko.

8. Skaczące jajko.

9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.

10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.

11. Lawalampa i inne.

Wykonawcy: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe Biotechnologów.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-12 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala P13 (piwnica)

25

Tak

13:00-13:45

Powiększ co się da

Prowadzą: mgr Marek Piłat; dr Anna Nynca


Brak wolnych miejsc
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami mikroskopowania. Podczas warsztatów będzie możliwość obejrzenia w mikroskopie stereoskopowym przyniesionych ze sobą drobnych przedmiotów lub gotowych preparatów przygotowanych w laboratorium.Rezerwacja (poza projektem): marek.pilat@uwm.edu.pl

7-8 lat

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny "Laboratorium Diagnostyki Molekularnej", ul. Prawocheńskiego 5, sala 016

10

Tak

13:00-14:30

Identyfikacja flawonoidów w roślinach techniką TLC

Prowadzi: dr Regina Frączek


Brak wolnych miejsc
Nanoszenie prób ekstraktów roślinnych
na płytki TLC (płytki krzemionkowe). Rozwijanie i suszenie chromatografów,.
Identyfikacja uzyskanych frakcji flawonoidów – obserwacja np.: pod UV, po użyciu wywoływaczy chemicznych.


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Biochemii, ul. Oczapowskiego 1A, III piętro - korytarz

12

Tak

13:00-13:45

Ekstrakcja barwników roślinnych i ich zastosowanie

Prowadzi: mgr Teresa Jagielska


Brak wolnych miejsc
Rośliny są źródłem wielu przydatnych człowiekowi związków chemicznych. Należą do nich barwniki roślinne. Ze względu na swe właściwości mają zastosowanie w wielu dziedzinach:
kosmetyce, farmacji, przemyśle spożywczym, farbiarskim i sztuce. Naturalne barwniki roślinne są biodegradowalne i ich stosowanie nie zagraża człowiekowi ani środowisku. Na warsztatach będziemy izolować niektóre barwniki roślinne, poznawać ich właściwości i stosować w praktyce.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Szklarnia WBiB, ul. Heweliusza 22

12

Tak

13:00-13:45

Ile jest kawy w kawie i czekolady w czekoladzie?

Prowadzą: dr hab. Dorota Górniak; dr hab. Hanna Ciecierska


Brak wolnych miejsc
Na świecie mamy zasadniczo dwa gatunki kawy: arabica i robusta. Spotykamy jednak dużo mieszanek, kaw smakowych, kawy niskodrażniących oraz sposobów ich przyrządzania. Jakie są najlepsze? Kopi Luwak, Blue Mountain z Jamajki, a może najdroższa Lavazza lub Illy?

Z ziarna kakaowca Europejczycy dopiero na początku XIX w. zaczęli wytwarzać czekoladę, dzisiaj mamy wiele jej rodzajów: gorzka, deserowa, mleczna, biała, z dodatkami czy smakowe itd. – jakie są również najlepsze oraz ile jest w nich kakaowca? Zmiany klimatu na świecie powodują pogorszenie warunków uprawy kakaowców.

Dlaczego powinniśmy, a może nie powinniśmy spożywać kawy czy czekolady? - Dowiecie się na warsztatach.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 010 (parter)

12

Tak

13:00-13:45

Jak się pracuje w laboratorium biochemicznym?

Prowadzą: dr Anna Cieślińska, dr Ewa Fiedorowicz


Brak wolnych miejsc
Zaprosimy najmłodszych do zwiedzenia naszych laboratoriów i pokażemy sprzęty, na których są wykonywane badania. Następnie dzieci wczują się w role naukowców i pomogą nam w codziennej pracy! Każdy będzie mógł zostać prawdziwym naukowcem!Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-12 lat

Katedra Biochemii; ul. Oczapowskiego 1A, III piętro (korytarz)

20

Tak

13:00-13:45

Neurony – istoty o wielu twarzach

Prowadzą: dr hab. Równiak Maciej; dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich zastosowaniem w badaniach naukowych.

Uczestnicy poznają różne metody stosowane w pracowni immunohistochemicznej i histologicznej. Metody te pozwalają na:

poznanie budowy wewnętrznej perykarionu;

poznanie morfologii całego neuronu ;

wykrycie substancji biologicznie czynnych (neurotransmiterów, neurmodulatorów).

Uczestnicy przeprowadzą obserwacje preparatów pod mikroskopem epifluorescencyjnym i świetlnym w celu porównania cech charakterystycznych komórki nerwowej.


Rezerwacja (poza projektem): m.domagalska@uwm.edu.pl

13-16 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Plac Łódzki 3, sala 334 (III piętro)

15

Tak

13:30-14:30

Fascynujący świat bakterii

Prowadzą: Koło Naukowe Mikrobiologów, opiekun dr hab. Dorota Górniak


Brak wolnych miejsc
Jak wyglądają bakterie? Czy bakterie widać „gołym” okiem? Co jedzą bakterie? Co to jest szalka Petriego. Jak wyhodować bakterie? (samodzielne przygotowanie pożywki, którą można będzie zabrać do domu) Czy wszystkie bakterie są groźne? Czy bakterie są jadalne? Jakie bakterie jedzą ludzie?


Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 206 (II piętro)

12

Tak

13:45-14:45

„Top model w nauce”- przewodnik po organizmach modelowych powszechnie stosowanych w badaniach naukowych

Prowadzi: dr Anna Leska

Uczestnicy warsztatów poznają najczęściej stosowane obiekty badawcze w nauce.
Wspólnie odpowiemy na pytania:

Czy w laboratorium również istnieją modele?

Czym charakteryzują się organizmy modelowe?

Czy i dlaczego powinny nam się podobać?

Czym zaskarbiły sobie popularność wśród badaczy?

W jakich przełomowych odkryciach uczestniczyły, jakie zagadki pomogły rozwikłać?

Od bakterii Escherichia coli po przedstawiciela naczelnych – makaka: fascynujące osiągnięcia naukowe z organizmami modelowymi w roli głównej.


Rezerwacja (poza projektem): anna.leska@uwm.edu.pl

13-18

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5, sala 094 (piwnica)

30

Tak

14:00-17:00

„Biologu ulecz się sam” – czyli badanie własnego DNA w kierunku detekcji czynnika ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego

Prowadzą: dr Elżbieta Łopieńska – Biernat; mgr Robert Stryński

„Biologu ulecz się sam” – czyli laboratorium biomedyczne, którego uczestnicy będą przeprowadzać identyfikacje polimorfizmu (zmienności) genu konwertazy angiotensynowej, czyli enzymu odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie mięśnia sercowego. Polimorfizm konwertazy angiotensynowej jest badany w aspekcie chorób krążenia. Enzym zaangażowany jest w utrzymanie prawidłowej regulacji ciśnienia krwi i równowagi elektrolitowej, a także ma znaczenie w patomechanizmie miażdżycy. Poziom enzymu konwertazy angiotensynowej w surowicy jest dziedziczny. W genie konwertzy angiotensynowej zidentyfikowano polimorfizm insercyjno-delecyjny, który obejmuje 287 nukleotydów w intronie 16. W populacji występują trzy genotypy: II, ID oraz DD. Genotyp DD charakteryzuje zwiększony o 100% poziom enzymu konwertazy angiotensynowej w tkankach w porównaniu z genotypem II, a genotyp ID ma poziom pośredni. Zróżnicowanie między osobnikami jest efektem lokalizacji u niektórych osób motywu wyciszającego, którego brak prowadzi do nadekspresji genu. Genotyp DD jest czynnikiem ryzyka występowania zawału mięśnia sercowego.

Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z dziedzicznością genów, a także z definicją oraz mechanizmem działaniem wybranych enzymów w tkankach ludzkiego organizmu. Dodatkowo laboratoria mają za zadanie zwrócenie uwagi na tematykę chorób krążenia.

W trakcie zajęć słuchaczom zostanie przedstawiony wstęp teoretyczny, a część praktyczna będzie polegała na izolacji genomowego DNA z komórek nabłonka śluzówki jamy ustnej, reakcji PCR i elektroforezy agarozowej (to wymaga czasu…).

W czasie zajęć planowana jest przerwa w godz. 15.30-16.00.Rezerwacja (poza projektem): ela.lopienska@uwm.edu.pl

liceum

Katedra Biochemii, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 327 (III piętro)

15

Tak

15:00-15:45

Jak się pracuje w laboratorium biochemicznym?

Prowadzą: dr Anna Cieślińska, dr Ewa Fiedorowicz


Brak wolnych miejsc
Zaprosimy najmłodszych do zwiedzenia naszych laboratoriów i pokażemy sprzęty, na których są wykonywane badania. Następnie dzieci wczują się w role naukowców i pomogą nam w codziennej pracy! Każdy będzie mógł zostać prawdziwym naukowcem!Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-12 lat

Katedra Biochemii; ul. Oczapowskiego 1A, III piętro (korytarz)

20

Tak

15:00-15:45

Dlaczego orzechy są zdrowe?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Katarzyna Krawczyk; dr Joanna Ruszczyńska; dr Justyna Święczkowska

Orzechy są najbardziej wartościowe ze wszystkich bakalii. Mają co prawda dużo tłuszczu i kalorii, ale są to korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe, zmniejszające ryzyko bardzo wielu chorób np. serca, mózgu, skóry.
Sprawdzimy, które orzechy są najzdrowsze, jaki mają skład i własności zdrowotne (degustacja niektórych) oraz z jakich stref klimatycznych pochodzą.

Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

od 11 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 010 (parter)

12

Tak

15:00-15:45

Jak rozpoznać gatunki drzew, gdy nie mają liści?

Prowadzą: dr Justyna Święczkowska; dr Katarzyna Krawczyk; dr Joanna Ruszczyńska; dr Patryk Mizia; dr hab. Hanna Ciecierska

Rozpoznawanie gatunków drzew zimą może stanowić wspaniałą zabawę, a równocześnie dostarczać wiele satysfakcji. Zadanie jest o tyle utrudnione, że nie możemy opierać się na podstawowych elementach wykorzystywanych do oznaczania w innych porach roku, czyli na liściach, kwiatach i owocach. To, co mamy do dyspozycji to jedynie pędy a na nich pąki. Zrobiło się trudno? Nie bardzo. Dzięki tym warsztatom sprawimy, że dla prawdziwych znawców drzew już samo obejrzenie pąków zimowych wystarczy do bezbłędnego rozpoznania gatunku.


Rezerwacja (poza projektem): joanna.ruszczynska@uwm.edu.pl

od 7 lat

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, sala 102 (I piętro)

26

Tak

15:00-16:00

Fascynujący świat bakterii

Prowadzą: Koło Naukowe Mikrobiologów, opiekun dr hab. Dorota Górniak


Brak wolnych miejsc
Jak wyglądają bakterie? Czy bakterie widać „gołym” okiem? Co jedzą bakterie? Co to jest szalka Petriego. Jak wyhodować bakterie? (samodzielne przygotowanie pożywki, którą można będzie zabrać do domu) Czy wszystkie bakterie są groźne? Czy bakterie są jadalne? Jakie bakterie jedzą ludzie?


Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 206 (II piętro)

12

Tak

15:00-17:15

Fotosynteza a globalne zmiany środowiska

Prowadzą: dr hab. Anna Bochenek; dr Ewa Gojło

Zajęcia laboratoryjne polegające na ekstrakcji oraz badaniu fizycznych i chemicznych właściwości barwników fotosyntetycznych. Podczas ekstrakcji (trwa ok 0.5 h) zostanie przedstawione znaczenie fotosyntezy dla globalnych zmian środowiska w historii Ziemi oraz nadzieje, jakie budzi ten proces w próbach przeciwstawiania się zmianom zachodzącym obecnie.


Rezerwacja (poza projektem): anna.bochenek@uwm.edu.pl

liceum

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, sala 120 (I piętro)

16

Tak

15:15-17:45

Co jedzą sowy? (warsztaty)

Prowadzą: dr Andrzej Górski; dr hab. Joanna Pakulnicka

W trakcie zajęć laboratoryjnych uczestnicy zapoznają się z metodami badania pokarmu sów odżywiających się głównie drobnymi ssakami. Poznają metody preparowania wypluwek (zrzutek), oznaczania ich zawartości i ustalania składu pokarmu.Rezerwacja (poza projektem): andrzej.gorski@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódzki 3, sala 307

12

Tak

15:45-17:15

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.

Tematy:

1. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.

4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.

5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?

6. Świecący wulkan.

7. Zwariowane mleko.

8. Skaczące jajko.

9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.

10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.

11. Lawalampa i inne.

Wykonawcy: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe Biotechnologów.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-12 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala P13 (piwnica)

25

Tak

16:00-16:45

Zapisane w genach

Prowadzą: dr Wioletta E. Pluskota; dr Katarzyna Głowacka


Brak wolnych miejsc
Uczestnicy poznają mechanizm ekspresji informacji genetycznej oraz dowiedzą się dlaczego niektóre cechy dziedziczą się w sposób zależny a inne niezależnie. Przekonają się jak wiele różnych osobników zakodowanych jest w genomie zawierającym taką samą liczbę genów a różniących się jedynie ich formą.


Rezerwacja (poza projektem): kasiag@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, sala 118 (I piętro)

12

Tak

16:00-19:00

Giełda pomysłów - odzysk surowców wtórnych

Prowadzi: mgr Teresa Jagielska

W chwili obecnej zagospodarowanie odpadów staje się dużym problemem. Produkujemy coraz więcej śmieci, szczególnie takich, które rozkładają się przez dziesiątki lat. Dlatego może warto się zastanowić, czy możliwe jest powtórne wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów do sporządzenia rzeczy użytecznych. Zapraszamy wszystkich chętnych z własnymi pomysłami na „drugie życie” dla odpadów ale mamy kilka własnych i zapraszamy do tworzenia.

b/o

Szklarnia WBiB, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Heweliusza 22

Bez ograniczeń

Nie

16:00-16:45

Dlaczego orzechy są zdrowe?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Katarzyna Krawczyk; dr Joanna Ruszczyńska; dr Justyna Święczkowska

Orzechy są najbardziej wartościowe ze wszystkich bakalii. Mają co prawda dużo tłuszczu i kalorii, ale są to korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe, zmniejszające ryzyko bardzo wielu chorób np. serca, mózgu, skóry.
Sprawdzimy, które orzechy są najzdrowsze, jaki mają skład i własności zdrowotne (degustacja niektórych) oraz z jakich stref klimatycznych pochodzą.

Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

od 11 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 010 (parter)

12

Tak

16:00-16:45

Jak rozpoznać gatunki drzew, gdy nie mają liści?

Prowadzą: dr Justyna Święczkowska; dr Katarzyna Krawczyk; dr Joanna Ruszczyńska; dr Patryk Mizia; dr hab. Hanna Ciecierska

Rozpoznawanie gatunków drzew zimą może stanowić wspaniałą zabawę, a równocześnie dostarczać wiele satysfakcji. Zadanie jest o tyle utrudnione, że nie możemy opierać się na podstawowych elementach wykorzystywanych do oznaczania w innych porach roku, czyli na liściach, kwiatach i owocach. To, co mamy do dyspozycji to jedynie pędy a na nich pąki. Zrobiło się trudno? Nie bardzo. Dzięki tym warsztatom sprawimy, że dla prawdziwych znawców drzew już samo obejrzenie pąków zimowych wystarczy do bezbłędnego rozpoznania gatunku.


Rezerwacja (poza projektem): joanna.ruszczynska@uwm.edu.pl

od 7 lat

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, sala 102 (I piętro)

26

Tak

16:15-17:45

Zwierzęta w biotechnologii

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska

Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „Zwierzęta w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.


Wykonawcy: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe Biotechnologów.


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-10 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 226 (II piętro)

20

Tak

16:30-17:30

Fascynujący świat bakterii.

Prowadzą: Koło Naukowe Mikrobiologów, opiekun dr hab. Dorota Górniak


Brak wolnych miejsc
Jak wyglądają bakterie? Czy bakterie widać „gołym” okiem? Co jedzą bakterie? Co to jest szalka Petriego. Jak wyhodować bakterie? (samodzielne przygotowanie pożywki, którą można będzie zabrać do domu) Czy wszystkie bakterie są groźne? Czy bakterie są jadalne? Jakie bakterie jedzą ludzie?


Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 206 (II piętro)

12

Tak

17:00-17:45

Świat pod mikroskopem

Prowadzą: dr Katarzyna Głowacka; dr Wioletta E. Pluskota

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli obejrzeć gotowe, jak i przygotować własne preparaty mikroskopowe.Rezerwacja (poza projektem): kasiag@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, sala 118 (I piętro)

12

Tak

17:00-17:45

Dlaczego orzechy są zdrowe?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Katarzyna Krawczyk; dr Joanna Ruszczyńska; dr Justyna Święczkowska

Orzechy są najbardziej wartościowe ze wszystkich bakalii. Mają co prawda dużo tłuszczu i kalorii, ale są to korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe, zmniejszające ryzyko bardzo wielu chorób np. serca, mózgu, skóry.
Sprawdzimy, które orzechy są najzdrowsze, jaki mają skład i własności zdrowotne (degustacja niektórych) oraz z jakich stref klimatycznych pochodzą.

Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

od 11 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 010 (parter)

12

Tak

17:30-19:00

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Panasiewicz; dr Agata Żmijewska

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.

Tematy:

1. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.

4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.

5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?

6. Świecący wulkan.

7. Zwariowane mleko.

8. Skaczące jajko.

9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.

10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.

11. Lawalampa i inne.

Wykonawcy: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” oraz Koło Naukowe Biotechnologów.Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-12 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala P13 (piwnica)

25

Tak

18:00-18:45

Dlaczego orzechy są zdrowe?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Katarzyna Krawczyk; dr Joanna Ruszczyńska; dr Justyna Święczkowska

Orzechy są najbardziej wartościowe ze wszystkich bakalii. Mają co prawda dużo tłuszczu i kalorii, ale są to korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe, zmniejszające ryzyko bardzo wielu chorób np. serca, mózgu, skóry.
Sprawdzimy, które orzechy są najzdrowsze, jaki mają skład i własności zdrowotne (degustacja niektórych) oraz z jakich stref klimatycznych pochodzą.

Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

od 11 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 010 (parter)

12

Tak

18:00-19:00

Fascynujący świat bakterii.

Prowadzą: Koło Naukowe Mikrobiologów, opiekun dr hab. Dorota Górniak

Jak wyglądają bakterie? Czy bakterie widać „gołym” okiem? Co jedzą bakterie? Co to jest szalka Petriego. Jak wyhodować bakterie? (samodzielne przygotowanie pożywki, którą można będzie zabrać do domu) Czy wszystkie bakterie są groźne? Czy bakterie są jadalne? Jakie bakterie jedzą ludzie?


Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 206 (II piętro)

12

Tak

18:00-20:00

Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał. Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych gleb (np. barwa gleby wg atlasu Munsella i innych) i chemicznych (np. ph gleby i innych)

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Na warsztatach będzie można rozpoznawać minerały po takich cechach jak: barwa, rysa, połysk, twardość, smak, zapach, rozpuszczalność w wodzie, reakcja z różnymi odczynnikami chemicznymi. Będzie można określić barwę próbki gleby posługując się atlasem Munsella oraz oznaczyć właściwość chemiczna gleb np. ph. .
Warszaty – czas ok. 45 minut, godziny do uzgodnienia przy rezerwacjiRezerwacja (poza projektem): jan.pawluczuk@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów, Plac Łódzki 3, sala 118

10

Tak

19:00-19:45

Dlaczego orzechy są zdrowe?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Katarzyna Krawczyk; dr Joanna Ruszczyńska; dr Justyna Święczkowska

Orzechy są najbardziej wartościowe ze wszystkich bakalii. Mają co prawda dużo tłuszczu i kalorii, ale są to korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe, zmniejszające ryzyko bardzo wielu chorób np. serca, mózgu, skóry.
Sprawdzimy, które orzechy są najzdrowsze, jaki mają skład i własności zdrowotne (degustacja niektórych) oraz z jakich stref klimatycznych pochodzą.

Rezerwacja (poza projektem): gorniak@uwm.edu.pl

od 11 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 010 (parter)

12

Tak

 wykłady


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-09:45

Wpływ promieniowania jonizującego na organizm człowieka – czy jest się czego bać?

Prowadzi: dr Janusz Najdzion

Słuchacze wykładu otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:

- Dlaczego promieniowanie jonizujące jest szkodliwe dla człowieka?

- Czy każda dawka promieniowania jest szkodliwa?

- Jakie są teorie dotyczące szkodliwości małych dawek promieniowania?

- Jakie dawki promieniowania otrzymujemy na co dzień i od czego one zależą?

- Czy w związku z tym mamy się czego obawiać?


Rezerwacja (poza projektem): jnajdzion@uwm.edu.pl

od 13 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Pl. Łódzki 3, sala: 334 (III piętro);

20

Tak

10:00-10:45

Katastrofy w elektrowniach jądrowych i ich skutki biologiczne – prawdy, półprawdy i mity.

Prowadzi: dr Janusz Najdzion

Słuchacze wykładu otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:

- Ile osób poniosło śmierć na skutek 3 największych katastrof w elektrowniach w Three Mile Island, Czarnobylu i Fukushimie?

- Jaki był wpływ tych katastrof na zapadalność na choroby nowotworowe?

- Jaki był wpływ tych katastrof na zdrowie ludzi w Polsce?

- Jaki był wpływ tych katastrof na faunę w okolicach elektrowni?


Rezerwacja (poza projektem): jnajdzion@uwm.edu.pl

od 13 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Pl. Łódzki 3, sala: 334 (III piętro);

20

Tak

11:00-11:45

Wpływ antropogenicznych źródeł pokarmu na funkcjonowanie populacji ptaków

Prowadzą: dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM

Zostanie pokazana rola pokarmu pochodzenia antropogenicznego (intencjonalne i nieintencjonalne dokarmianie) na zmiany zasięgów gatunków, dynamikę liczebności i zagęszczenia, poszerzanie niszy ekologicznej, procesy populacyjne (rozrodczość i śmiertelność) oraz zmiany behawioralne prowadzące do adaptacji w środowisku miejskim
Wykład ma pomóc zrozumieć jak dokarmianie ptaków wpływa na funkcjonowanie populacji ptaków, dlaczego z jednej strony jest korzystne, a z drugiej stanowi zagrożenie.


Rezerwacja (poza projektem): jacek.nowakowski@uwm.edu.pl

od 15 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 005 (parter)

30

Tak

11:00-11:45

Główne typy gleb Polski

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Będą przedstawione główne typy gleb Polski wg systematyki Polskiego Towarzystwa Glebowego. Na wykładzie przedstawi się budowę profili gleb w powiązaniu z procesami glebowymi. Będzie omówiona przydatność gospodarcza i formy ochrony gleb najceniejszych.


Rezerwacja (poza projektem): jan.pawluczuk@uwm.edu.pl

od 10 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów, Plac Łódzki 3, sala 118

15

Tak

12:00-13:00

Leniwy ornitolog czyli ptaki z okien mieszkania

Prowadzi: mgr Krzysztof Lewandowski

Jakie ptaki można zobaczyć nie wychodząc z domu a jedynie obserwując je przez okna mieszkania?Rezerwacja (poza projektem): lewan@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódźki 3, sala 316 (III piętro)

40

Tak

12:00-13:30

Niebezpieczne kleszcze – prawda czy mit?

Prowadzi: dr hab. Małgorzata Dmitryjuk

Na wykładzie dowiemy się:

-jakie gatunki kleszczy są groźne dla człowieka i zwierząt oraz dlaczego?

-jakie groźne patogeny przenoszą kleszcze?

- jakie są mechanizmy transmisji tych patogenów?

-jak można zarazić się boreliozą, jak ją rozpoznać i leczyć?

-jak możemy się chronić przed kleszczami?

12+

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 005 (parter)

60

Nie

12:00-12:45

Główne typy gleb Polski

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Będą przedstawione główne typy gleb Polski wg systematyki Polskiego Towarzystwa Glebowego. Na wykładzie przedstawi się budowę profili gleb w powiązaniu z procesami glebowymi. Będzie omówiona przydatność gospodarcza i formy ochrony gleb najceniejszych.


Rezerwacja (poza projektem): jan.pawluczuk@uwm.edu.pl

od 10 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów, Plac Łódzki 3, sala 118

15

Tak

13:00-13:45

Główne typy gleb Polski

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Będą przedstawione główne typy gleb Polski wg systematyki Polskiego Towarzystwa Glebowego. Na wykładzie przedstawi się budowę profili gleb w powiązaniu z procesami glebowymi. Będzie omówiona przydatność gospodarcza i formy ochrony gleb najceniejszych.


Rezerwacja (poza projektem): jan.pawluczuk@uwm.edu.pl

od 10 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów, Plac Łódzki 3, sala 118

15

Tak

13:00-13:45

Tajemnice mitozy – podstawowego procesu życia

Prowadzi: Dr Katarzyna Głowacka


Brak wolnych miejsc
Uczestnicy poznają przebieg procesu mitozy oraz jego znaczenie dla życia.


Rezerwacja (poza projektem): katarzyna.glowacka@uwm.edu.pl

od 16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, sala 107 (I piętro)

20

Tak

13:50-14:50

Przyroda w mieście

Prowadzi: mgr Krzysztof Lewandowski

Zapoznanie z gatunkami żyjącymi w mieście na przykładzie jednego z parków miejskich


Rezerwacja (poza projektem): lewan@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódźki 3, sala 316 (III piętro)

40

Tak

14:00-14:45

Podróż do wnętrza komórki

Prowadzi: dr Katarzyna Głowacka


Brak wolnych miejsc
Uczestnicy poznają budowę komórek oraz organelli komórkowych na podstawie obrazów mikroskopowych.


Rezerwacja (poza projektem): katarzyna.glowacka@uwm.edu.pl

od 16 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, sala 107 (I piętro)

20

Tak

16:00-17:00

„Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes”

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM

Historia biologii molekularnej w kryminalistyce. Zastosowanie diagnostyki molekularnej do ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Rodzaje śladów biologicznych zabezpieczanych na miejscu przestępstwa.
Polimorfizm genomowego DNA w diagnostyce kryminalistycznej do określania płci i genetycznego profilu sprawcy.

od 11 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, Aula lub P13

100

Nie

18:00-19:00

„Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes”

Prowadzi: dr hab. Grzegorz Panasiewicz

Historia biologii molekularnej w kryminalistyce. Zastosowanie diagnostyki molekularnej do ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Rodzaje śladów biologicznych zabezpieczanych na miejscu przestępstwa.
Polimorfizm genomowego DNA w diagnostyce kryminalistycznej do określania płci i genetycznego profilu sprawcy.

od 11 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, Aula lub P13

100

Nie

 wystawa


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

08:00-20:00

Niezwykłe opowieści o przyrodzie w telefonie komórkowym

Prowadzą: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Krótkie opisy niezwykłych i zaskakujących gatunków, żyjących obok nas, a także przybyszy z daleka, nawet z Australii uzupełnione qr kodami, które linkują do dłuższych opowieści. By wybrać się w tę podróż wystarczy telefon komórkowy z mobilnym internetem i zainstalowany, bezpłatny czytnik kodów QR.

od 13 lat

hol, Plac Łódzki 3, III piętro

Bez ograniczeń

Nie

09:00-20:00

Dokarmianie ptaków – jak pomóc by nie zaszkodzić

Prowadzą: dr Beata Dulisz; mgr Anna Maria Stawicka; mgr Paweł Knozowski; Elżbieta Wilińska

Prezentacja:

pokarmów właściwych przy dokarmianiu ptaków różnych gatunków,

różnych modeli karmników i podajników pokarmu, w tym takich do samodzielnego wykonania

gatunków ptaków, które mogą być spotykane w karmnikach.

b/o

Hol Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A (parter)

Bez ograniczeń

Nie

11:00-12:00

Jak długo żyją rośliny, zwierzęta i nasze śmieci?

Prowadzi: prof. dr hab. Alicja Boroń

Postery i gabloty prezentujące długość życia wybranych roślin i zwierząt w porównaniu do „czasu życia naszych śmieci”, czyli czasu wymaganego do rozłożenia się śmieci wytwarzanych przez ludzi.


Rezerwacja (poza projektem): alibo@uwm.edu.pl

6-16 lat

Hol Katedry Zoologii, ul. Oczapowskiego 5, I piętro

24

Tak

12:00-13:00

Jak długo żyją rośliny, zwierzęta i nasze śmieci?

Prowadzi: prof. dr hab. Alicja Boroń

Postery i gabloty prezentujące długość życia wybranych roślin i zwierząt w porównaniu do „czasu życia naszych śmieci”, czyli czasu wymaganego do rozłożenia się śmieci wytwarzanych przez ludzi.


Rezerwacja (poza projektem): alibo@uwm.edu.pl

6-16 lat

Hol Katedry Zoologii, ul. Oczapowskiego 5, I piętro

24

Tak

13:00-14:00

Jak długo żyją rośliny, zwierzęta i nasze śmieci?

Prowadzi: prof. dr hab. Alicja Boroń

Postery i gabloty prezentujące długość życia wybranych roślin i zwierząt w porównaniu do „czasu życia naszych śmieci”, czyli czasu wymaganego do rozłożenia się śmieci wytwarzanych przez ludzi.


Rezerwacja (poza projektem): alibo@uwm.edu.pl

6-16 lat

Hol Katedry Zoologii, ul. Oczapowskiego 5, I piętro

24

Tak

15:00-17:30

Mineralogia i petrografia

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Prezentacja wybranych minerałów i skal

Prezentacja głównych profili głównych typów gleb Polski na monolitach.
Grupy po 15 osób. Zwiedzanie wystawy – czas ok. 45 minut, godziny do uzgodnienia przy rezerwacji.Rezerwacja (poza projektem): jan.pawluczuk@uwm.edu.pl

od 6 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów, Plac Łódzki 3, hol przy sali 118 (I piętro)

15

Tak

 Wystawy


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

08:00-20:00

Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu

Prowadzą: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Antropogeniczne krajobrazy Warmii i Mazur to interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Krajobraz to nie tylko odczuwanie piękna i estetyka doznań, to także syntetyczne spojrzenie na ekosystemy i wielowiekowe oddziaływania antropogeniczne. Trwa Dekada Bioróżnorodności ONZ (2011-2020). Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna dla gospodarki i ochrony przyrody w skali lokalnej jak i globalnej? Jakie jest nasze regionalne dziedzictwo przyrodnicze?

Wystawa zdjęć i opisów wybranych roślin, grzybów i zwierząt Warmii i Mazur wraz z elementami etnografii oraz wykorzystania w dawnym i współczesnym ziołolecznictwie, gastronomii oraz perspektywy wykorzystania w biogospodarce. Wystawa zawiera wielkoformatowe wydruki zdjęć przyrodniczych Warmii i Mazur, krajobrazu rolnego, mozaiki siedlisk, stanowiących przykłady biogospodarki, wpisującej się w dawny krajobraz. Integralnym uzupełnieniem wystawy są internetowe wpisy na blogu, opisujące dokładniej wzajemne związki przyrody i kultury, z przykładami gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Na planszach wystawowym znajdują się kody QR, umożliwiające szybkie odwiedzenie opisowych stron internetowych, wraz ze zdjęciami i filmikami. Wystawa zawiera 10 wielkoformatowych wydruków ze zdjęciami roślin, grzybów i zwierząt oraz ekosystemów, krótkie opisy oraz QR Code (dla osób z mobilnym Internetem w smartfonach i tabletach), kierującymi do szerszych opisów znajdujących się w internecie.

b/o

hol, Plac Łódzki 3, III piętro

Bez ograniczeń

Nie

08:00-20:00

Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Prowadzą: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk

Wystawa zdjęć z krótkimi opisami oraz QR Kodami, linkującymi do obszerniejszych artykułów i filmów (wykorzystanie mobilnego Internetu). Fotorelacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Plansze dotyczą współpracy badawczej, różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i leśnych, konferencji zorganizowanej w ramach Dnia Wody, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i raz zwierząt gospodarskich, przyrodzie Parku Brenne, wodzie w krajobrazie i wykorzystywania zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązaniu bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej.

b/o

hol, Plac Łódzki 3, III piętro

Bez ograniczeń

Nie

 Zwiedzanie


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-09:45

Kręgowce chronione i zagrożone Warmii i Mazur

Prowadzą: dr Robert Krupa, Beata Bogdan, Małgorzata Białousz

Wycieczka po muzeum z prezentacją preparatów i wykładem


Rezerwacja (poza projektem): robert.krupa@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5; sala 265 (Muzeum przyrodnicze im. Prof. dr Janiny Węgris), I piętro

26

Tak

10:00-10:45

Kręgowce chronione i zagrożone Warmii i Mazur

Prowadzą: dr Robert Krupa, Beata Bogdan, Małgorzata Białousz

Wycieczka po muzeum z prezentacją preparatów i wykładem


Rezerwacja (poza projektem): robert.krupa@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5; sala 265 (Muzeum przyrodnicze im. Prof. dr Janiny Węgris), I piętro

26

Tak

16:00-17:00

Ptaki wokół nas

Prowadzą: dr Robert Krupa, Julia Eljasiak, Alicja Maciejewska

Wycieczka po muzeum z prezentacją preparatów i wykładem multimedialnym
Rezerwacja (poza projektem): robert.krupa@uwm.edu.pl

b/o

Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5; sala 265 (Muzeum przyrodnicze im. Prof. dr Janiny Węgris), I piętro

26

Tak

Odwiedzin: 3180149 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 14:49  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.