Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 10 stycznia 2020

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ul. Konstantynów 1

20-708 Lublin

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 laboratoria


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-16:00

Zobacz jak wygląda DNA drożdży piekarniczych. Izolacja i elektroforeza w żelu agarozowym

Prowadzą: Ewa Gizińska, Andrea Baier

Kto z nas nie widział, jak rośnie ciasto? To produkt wytwarzany przy udziale drożdży. Drożdże piekarnicze (Saccharomyces cerevisiae)to prosty, jednokomórkowy grzyb "przyjazny" człowiekowi m.in. ze względu na swą użyteczność kulinarną. Nie jest również
zakaźny, a więc praca z nim nie pociąga za sobą ryzyka zachorowania. Eksperymentowanie
z drożdżami nie nastręcza również problemów etycznych. Drożdże pod względem budowy komórki, jak i przebiegu szlaków metabolicznych, w dużej mierze przypominają organizmy wielokomórkowe, z człowiekiem włącznie. Wraz z rozwojem wiedzy o budowie materii pojawiła się potrzeba rozdzielania cząsteczek wykazujących zróżnicowane właściwości. Opracowano szereg metod, opierających się na wykorzystaniu różnych zjawisk fizycznych, w celu separacji makrocząsteczek ze względu na ich cechy. Spośród tych metod najbardziej popularnymi technikami stały się techniki elektroforetyczne. Na warsztatach wyizolujemy DNA drożdży i dokonamy jego rozdziału elektroforetycznego w żelu agarozowym.

od 15 lat

3.07 Instytut Biotechnologii

5 z 10

Tak

15:30-16:30

Laboratorium maturzysty

Prowadzą: Radosław Mencfel, Katarzyna Kagan

Matura z biologii to dzisiaj nie tylko sprawdzanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim sprawdzian rozumienia podstawowych procesów biologicznych, dlatego w testach coraz więcej pytań dotyczy doświadczeń. Każde z takich doświadczeń składa się z podstawowych określonych przez metodologię nauk etapów. Dla udzielenie prawidłowej odpowiedzi na tego typu pytania ważne są umiejętności obserwacji i wyciągania właściwych wniosków i co równie istotne umiejętnego ich formułowania. Dlatego zapraszamy tegorocznych maturzystów do naszego laboratorium, gnie będą mogli samodzielnie wykonać kilka wybranych doświadczeń typowych dla testu maturalnego od etapu problemu badawczego (a może hipotezy – rozmiecie różnicę) do końcowego wniosku (a może tezy? :) ).

od 15 lat

2.09 Instytut Biotechnologii

6 z 10

Tak

16:00-16:50

Laboratorium maturalne z chemii

Prowadzi: dr Anna Borówka

Zbliża się czas egzaminów maturalnych. Aby dobrze się do nich przygotować, trzeba powtórzyć i usystematyzować zdobyte dotąd wiadomości. Uczniowie mający zamiar zdawać na maturze chemię będą mieli podczas warsztatów możliwość przypomnienia sobie niektórych doświadczeń, najczęściej pojawiających się w arkuszach maturalnych. Przećwiczą opisywanie przebiegu eksperymentu, formułowanie obserwacji i wniosków. Część doświadczeń sami zaplanują i wykonają. Taka powtórka przed maturą na pewno się przyda :)

od 15 lat

3.13 Instytut Biotechnologii

8 z 10

Tak

16:00-17:00

Zobacz jak wygląda DNA drożdży piekarniczych. Izolacja i elektroforeza w żelu agarozowym.

Prowadzą: Ewa Gizińska, Andrea Baier

Kto z nas nie widział, jak rośnie ciasto? To produkt wytwarzany przy udziale drożdży. Drożdże piekarnicze (Saccharomyces cerevisiae)to prosty, jednokomórkowy grzyb "przyjazny" człowiekowi m.in. ze względu na swą użyteczność kulinarną. Nie jest również
zakaźny, a więc praca z nim nie pociąga za sobą ryzyka zachorowania. Eksperymentowanie
z drożdżami nie nastręcza również problemów etycznych. Drożdże pod względem budowy komórki, jak i przebiegu szlaków metabolicznych, w dużej mierze przypominają organizmy wielokomórkowe, z człowiekiem włącznie. Wraz z rozwojem wiedzy o budowie materii pojawiła się potrzeba rozdzielania cząsteczek wykazujących zróżnicowane właściwości. Opracowano szereg metod, opierających się na wykorzystaniu różnych zjawisk fizycznych, w celu separacji makrocząsteczek ze względu na ich cechy. Spośród tych metod najbardziej popularnymi technikami stały się techniki elektroforetyczne. Na warsztatach wyizolujemy DNA drożdży i dokonamy jego rozdziału elektroforetycznego w żelu agarozowym.

od 14 lat

3.07

brak miejsc

Tak

16:30-17:30

Laboratorium maturzysty

Prowadzą: Radosław Mencfel, Katarzyna Kagan

Matura z biologii to dzisiaj nie tylko sprawdzanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim sprawdzian rozumienia podstawowych procesów biologicznych, dlatego w testach coraz więcej pytań dotyczy doświadczeń. Każde z takich doświadczeń składa się z podstawowych określonych przez metodologię nauk etapów. Dla udzielenie prawidłowej odpowiedzi na tego typu pytania ważne są umiejętności obserwacji i wyciągania właściwych wniosków i co równie istotne umiejętnego ich formułowania. Dlatego zapraszamy tegorocznych maturzystów do naszego laboratorium, gnie będą mogli samodzielnie wykonać kilka wybranych doświadczeń typowych dla testu maturalnego od etapu problemu badawczego (a może hipotezy – rozmiecie różnicę) do końcowego wniosku (a może tezy? :) ).

od 15 lat

2.09

7 z 10

Tak

17:10-18:00

Laboratorium maturalne z chemii

Prowadzi: dr Anna Borówka

Zbliża się czas egzaminów maturalnych. Aby dobrze się do nich przygotować, trzeba powtórzyć i usystematyzować zdobyte dotąd wiadomości. Uczniowie mający zamiar zdawać na maturze chemię będą mieli podczas warsztatów możliwość przypomnienia sobie niektórych doświadczeń, najczęściej pojawiających się w arkuszach maturalnych. Przećwiczą opisywanie przebiegu eksperymentu, formułowanie obserwacji i wniosków. Część doświadczeń sami zaplanują i wykonają. Taka powtórka przed maturą na pewno się przyda :)

od 15 lat

3.13 Instytut Biotechnologii

8 z 10

Tak

 pokaz


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:45-16:30

Hodowla komórek ssaków w warunkach in vitro

Prowadzi: Agnieszka Ścibior i Iwona Zwolak

W ramach pokazu uczestnikom zostanie zaprezentowana Pracownia Stresu Oksydacyjnego i tematyka badawcza Pracowni, w której realizowane są badania w dwóch modelach doświadczalnych (in vivo oraz in vitro). Następnie uczestnicy zapoznają się z tematyką dotyczącą hodowli komórek ssaków. Podczas pokazu zostaną zaprezentowane naczynia hodowlane, pożywki oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia hodowli komórek zwierzęcych. Na pokazie będzie można obejrzeć pod mikroskopem świetlnym komórki ssaków z hodowli in vitro oraz zapoznać się z procedurami hodowli in vitro (pasaż komórek, liczenie komórek, oznaczanie żywotności).

od 15 lat

3.04 ICBN

brak miejsc

Tak

16:00-17:00

Przygotowanie próbek biologicznych do analiz biochemicznych

Prowadzą: Agnieszka Ścibior, Dorota Gołębiowska

W ramach pokazu uczestnikom zostanie zaprezentowana Pracownia Stresu Oksydacyjnego i tematyka badawcza Pracowni. Następnie uczestnicy zapoznają się z procesem przygotowania próbek materiału biologicznego do analiz biochemicznych oraz wybranymi akcesoriami wykorzystywanymi do tego celu.

od 15 lat

3.04 ICBN

8 z 10

Tak

 warszaty


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-16:30

Sinice – bakterie, rośliny czy zwierzęta? – warsztaty mikroskopii świetlnej.

Prowadzi: Tomasz Lenard

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z budową mikroskopów świetlnych, które będą wykorzystywać do oglądania samodzielnie przygotowanych preparatów mikroskopowych. W trakcie zajęć omówione zostaną budowa, znaczenie, rola oraz zagrożenia dla środowiska płynące z obecności tych mikroorganizmów w środowisku wodnym.

od 15 lat

2.08 Instytut Biotechnologii

brak miejsc

Tak

15:00-16:30

Bajkowy ogródek w szkle. Jak wykonać prostą dekorację do własnego pokoju?

Prowadzą: dr inż. Katarzyna Karczmarz, Paulina Fryc, Dominika Sadowska

Projekt ma charakter warsztatowy. Projekty ogrodów dla dzieci niejednokrotnie dowodzą, że włączenie dzieci w projektowanie ogrodu nie tylko jest możliwe, ale stanowi doskonałą okazję do edukacji przestrzennej, społecznej i środowiskowej. Może być też świetną zabawą. Jak również realizacją prawa dzieci do wypowiadania się w sprawach dla nich ważnych (zagwarantowanego przez Konwencje o Prawach Dzieci).
Warsztaty są próbą realizacji takiego projektu, lecz w wersji miniaturowej. Zajęcia maja na celu:
a) wyjaśnienie pojęcia ogród w szkle;
b) umożliwienie dzieciom przedstawienia własnych pomysłów na zagospodarowanie miejsca do zabawy lub pracy;
c) zapoznanie z dwiema propozycjami stworzenia ogrodu kieszonkowego ( w formie kompozycji w zamkniętym naczyniu i ogrodu mobilnego, w odkrytym pojemniku);
d) możliwość wykorzystania zdolności manualnych i wizualnych uczestników poprzez wykonywanie przykładowych mini ogródków;
e) uczestnicy warsztatów będą zachęcani do zaprezentowania własnych pomysłów na podręczny ogródek, z przygotowanego wcześniej (przez organizatorów) materiału roślinnego, który można wyeksponować na biurku, tarasie, balkonie lub innym dogodnym miejscu.
Zajęcia mają na celu poszerzenie wrażliwości estetycznej osób oraz ich umiejętności samodzielnego tworzenia kompozycji przestrzennych w oparciu o różne zasady harmonii i dynamiki.

6-12 lat

201 budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

5 z 15

Tak

16:00-16:45

Kolorowy świat roślin

Prowadzą: dr Paweł Patrzylas, Natalia Worobij, Wioletta Wawer

Świat roślin to wiele ciekawych związków chemicznych. Najbardziej widowiskowymi są barwniki. Wśród nich są chlorofile, o których można śmiało powiedzieć, że warunkują życie na naszej planecie. W zielonych częściach roślin towarzyszą im karotenoidy, dość powszechnie występujące również w owocach i warzywach. Najbardziej znany wśród karotenoidów β-karoten jest prekursorem witaminy A. Antocyjany to barwniki warunkujące czerwone, niebieskie i fioletowe zabarwienie kwiatów, owoców, a czasem nawet liści i łodyg. Występują w owocach czarnego bzu, borówki czernicy, porzeczki czarnej, czy czerwonych winogron. Są wykorzystywane przez człowieka zarówno jako barwniki jak i leki.
Podczas naszych zajęć uczestnicy będą mogli poznać roślinne barwniki i ich właściwości przeprowadzając m.in. ich rozdział metodą chromatografii cienkowarstwowej.

1. Szkoła Podstawowa klasy 7-8 2. Liceum

2.14 Instytut Biotechnologii

8 z 10

Tak

16:00-17:00

Tęczowa analiza flamastrów

Prowadzą: dr Agnieszka Kuźniar, dr hab. Agnieszka Wolińska, mgr Kinga Włodarczyk, mgr Anna Sochaczewska, dr Artur Banach, Emila Kidyba

Chromatografia jest jedną z nowocześniejszych metod analitycznych służących do detekcji, rozdziału i oznaczania różnych substancji chemicznych. Jednym z rodzajów tej metody jest chromatografia cienkowarstwowa (TLC – z ang. Thin Layer Chromatography). Termin chromatografia cienkowarstwowa pochodzi od metody oznaczania na cienkiej warstwie fazy stacjonarnej naniesionej na podłoże z płytek szklanych lub folii aluminiowych czy polimerowych. Jej zastosowanie w życiu codziennym związane jest głównie z ujawnieniem fałszowania dokumentów czy testami paskowymi dostępnymi w aptece: np. ciążowy. Na warsztatach zostanie przedstawione użycie metody chromatografii cienkowarstwowej do rozdziału tuszu flamastra czarnego, niebieskiego, brązowego.
Wykonaj analizę rozdziału tuszu pochodzącego z Twojego flamastra!!!
Przynieś na warsztaty flamastry w wyżej podanych kolorach!!!

szkoła podstawowa

1.05 Instytut Biotechnologii

12 z 12

Tak

16:00-17:00

Mam tę moc! – owocowa energia

Prowadzą: dr Weronika Goraj, dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, dr Artur Banach, Wiktoria Górczyńska Magadlena Kropielnicka

W obecnych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez elektryczności. Wiele urządzeń, które wykorzystujemy na co dzień zasilanych jest bateriami. Każda bateria zbudowana jest z elektrod (katody i anody) oraz elektrolitu. Zasada działania baterii polega na reakcji chemicznej, która zachodzi pomiędzy elektrodami i elektrolitem.
Na zajęciach uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat budowy i zasady działania baterii, dzięki możliwości własnoręcznego ich skonstruowania z owoców i warzyw. Dzieci będą miały również okazję sprawdzić ile energii wyprodukują takie baterie oraz czy korzystając z nich uda się zaświecić żarówkę lub uruchomić proste urządzenie elektroniczne. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do testowania owocowej energii!

klasy I-III szkoły podstawowej

1.07

16 z 20

Tak

16:30-18:00

Kokedama - jak wykonać wiszący ogród?

Prowadzą: dr inż. Katarzyna Karczmarz, Paulina Fryc, Dominika Sadowska

Projekt ma charakter warsztatowy.
Warsztaty maja na celu:
a) wyjaśnienie pojęć: kokedama i ogród wiszący;
b) umożliwienie dzieciom przedstawienia własnych pomysłów na zagospodarowanie miejsca do zabawy lub pracy;
c) zapoznanie z dwiema propozycjami stworzenia ogrodu wiszącego (w kuli z podłoża oraz w kuli z gąbki florystycznej);
d) możliwość wykorzystania zdolności manualnych i wizualnych uczestników poprzez wykonywanie przykładowych mini ogródków;
e) uczestnicy warsztatów będą zachęcani do zaprezentowania własnych pomysłów na wiszący ogródek, z przygotowanego wcześniej (przez organizatorów) materiału roślinnego, który można wyeksponować nad biurkiem, na tarasie, balkonie lub innym dogodnym miejscu.
Zajęcia mają na celu poszerzenie wrażliwości estetycznej osób oraz ich umiejętności samodzielnego tworzenia kompozycji przestrzennych w oparciu o różne zasady harmonii i dynamiki.

6-12 lat

201 budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

6 z 15

Tak

17:00-17:45

Kolorowy świat roślin

Prowadzą: dr Paweł Patrzylas, Natalia Worobij, Wioletta Wawer

Świat roślin to wiele ciekawych związków chemicznych. Najbardziej widowiskowymi są barwniki. Wśród nich są chlorofile, o których można śmiało powiedzieć, że warunkują życie na naszej planecie. W zielonych częściach roślin towarzyszą im karotenoidy, dość powszechnie występujące również w owocach i warzywach. Najbardziej znany wśród karotenoidów β-karoten jest prekursorem witaminy A. Antocyjany to barwniki warunkujące czerwone, niebieskie i fioletowe zabarwienie kwiatów, owoców, a czasem nawet liści i łodyg. Występują w owocach czarnego bzu, borówki czernicy, porzeczki czarnej, czy czerwonych winogron. Są wykorzystywane przez człowieka zarówno jako barwniki jak i leki.
Podczas naszych zajęć uczestnicy będą mogli poznać roślinne barwniki i ich właściwości przeprowadzając m.in. ich rozdział metodą chromatografii cienkowarstwowej.

1. Szkoła podstawowa: klasy 7-8

2.14 Instytut Biotechnologii

10 z 10

Tak

17:00-18:00

Tęczowa analiza flamastrów

Prowadzą: dr Agnieszka Kuźniar, dr hab. Agnieszka Wolińska, mgr Kinga Włodarczyk, mgr Anna Sochaczewska, dr Artur Banach

Chromatografia jest jedną z nowocześniejszych metod analitycznych służących do detekcji, rozdziału i oznaczania różnych substancji chemicznych. Jednym z rodzajów tej metody jest chromatografia cienkowarstwowa (TLC – z ang. Thin Layer Chromatography). Termin chromatografia cienkowarstwowa pochodzi od metody oznaczania na cienkiej warstwie fazy stacjonarnej naniesionej na podłoże z płytek szklanych lub folii aluminiowych czy polimerowych. Jej zastosowanie w życiu codziennym związane jest głównie z ujawnieniem fałszowania dokumentów czy testami paskowymi dostępnymi w aptece: np. ciążowy. Na warsztatach zostanie przedstawione użycie metody chromatografii cienkowarstwowej do rozdziału tuszu flamastra czarnego, niebieskiego, brązowego.
Wykonaj analizę rozdziału tuszu pochodzącego z Twojego flamastra!!!
Przynieś na warsztaty flamastry w wyżej podanych kolorach!!!

szkoła podstawowa

1.05 Instytut Biotechnologii

12 z 12

Tak

 wystawa


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-18:00

Zwiedzanie Muzeum Biotechnologii Przemysłowej

MUZEUM BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁOWEJznajduje się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i jest owocem pracy entuzjastów biotechnologii zrzeszonych w Lubelskim Biotechnologicznym Stowarzyszeniu Edukacyjnym.Wystawy obejmują ponad 80 eksponatów, całkowicie odnowionych i sprawnych, które wykorzystywane są do prowadzenia warsztatów i pokazów edukacyjnych, świetnie prezentujących żywą lekcję historii naszej lubelskiej rodzimej biotechnologii.Opiekę nad Muzeum sprawują członkowie Koła Naukowego Biotechnologii, którzy wraz z członkami Stowarzyszenia zajmują się:

organizacją pokazów edukacyjnych przybliżających młodzieży szkolnej, akademickiej dawnych technik i metod produkcji leków metodami ręcznymi, półautomatycznymi,
prezentacją dawnej aparatury, sprzętu i urządzeń produkcyjnych wykorzystywanych w biotechnologii przemysłowej,
utrwaleniem pamięci o osobach zasłużonych dla lubelskiego przemysłu biotechnologicznego,
prezentacją zdjęć archiwalnych z dawnych procesów produkcyjnych i kontroli jakości leków,
tworzeniem wystaw edukacyjnych z historii biotechnologii.

Bez ograniczeń

Nie

Odwiedzin: 3180092 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 14:49  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.