Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 14 stycznia 2022

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ul. Konstantynów 1

20-708 Lublin

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 pokaz


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

14:00-15:00

Małe i wielkie eksperymenty w laboratorium

Prowadzą: mgr Agata Ładniak mgr Agnieszka Słodkowska dr Rafał Łopucki dr Robert Mroczka , Paulina Andrzejewska

Laboratorium Optyki Rentgenowskiej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych zaprasza uczniów oraz nauczycieli do udziału w pokazach z dziedziny chemii.
Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży szkół podstawowych naukami chemicznymi. Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z wyposażeniem laboratorium badawczego. Przedstawione eksperymenty pozwolą uczestnikom spotkania na zrozumienie zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami i zasadami rządzącymi chemią.
Pokażemy, że nauka może być ciekawa i atrakcyjna dla osób w każdym wieku.

klasy 6-8 szkoły podstawowej

2.09 ICBN

2 z 10

Tak

15:00-16:00

Hodowla komórek ssaków w warunkach in vitro

Prowadzi: Agnieszka Ścibior i Iwona Zwolak

W ramach pokazu uczestnikom zostanie zaprezentowana Pracownia Stresu Oksydacyjnego i tematyka badawcza Pracowni, w której realizowane są badania w dwóch modelach doświadczalnych (in vivo oraz in vitro). Następnie uczestnicy zapoznają się z tematyką dotyczącą hodowli komórek ssaków. Podczas pokazu zostaną zaprezentowane naczynia hodowlane, pożywki oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia hodowli komórek zwierzęcych. Na pokazie będzie można obejrzeć pod mikroskopem świetlnym komórki ssaków z hodowli in vitro oraz zapoznać się z procedurami hodowli in vitro (pasaż komórek, liczenie komórek, oznaczanie żywotności).

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

3.04 ICBN

6 z 10

Tak

15:30-16:00

Mikroskop elektronowy - jak działa i do czego służy?

Prowadzą: T.Skrzypek, E.Zięba

Krótki pokaz przybliżający budowę, działanie i zastosowanie mikroskopu elektronowego. Przegląd różnych obiektów biologicznych w mikroskopie skaningowym Prezentacja uwzględnia poziom wiekowy uczestników.

od 7 lat

Laboratorium mikroskopii ICBN

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Skąd się biorą dzieci?

Prowadzą: Małgorzata Kowalczyk, Małgorzata Cybula-Misiurek, Elżbieta Litkowiec

czasie pokazu uczestnicy dowiedzą się jak powstaje życie, poznają rozwój dziecka w łonie mamy, będą miały okazję uczestniczyć w pierwszych minutach życia noworodka ( fantom noworodkowy), potrzymać, przytulić go.

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

pracownia umiejętności położniczych Konstantynów 1F

4 z 10

Tak

16:00-16:30

Mikroskop elektronowy - jak działa i do czego służy?

Prowadzą: T.Skrzypek, E.Zięba

Krótki pokaz przybliżający budowę, działanie i zastosowanie mikroskopu elektronowego. Przegląd różnych obiektów biologicznych w mikroskopie skaningowym Prezentacja uwzględnia poziom wiekowy uczestników.

od 7 lat

Laboratorium mikroskopii ICBN

brak miejsc

Tak

16:30-17:00

Mikroskop elektronowy - jak działa i do czego służy?

Prowadzą: T.Skrzypek, E.Zięba

Krótki pokaz przybliżający budowę, działanie i zastosowanie mikroskopu elektronowego. Przegląd różnych obiektów biologicznych w mikroskopie skaningowym Prezentacja uwzględnia poziom wiekowy uczestników.

od 7 lat

Laboratorium mikroskopii ICBN

brak miejsc

Tak

 pokazy i warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

18:00-21:00

dzieci ratują życie (Kids Safe Live)

Prowadzi: dr n. o zdr. Beata Chilimoniuk

Społeczeństwo ratuje życie to myśl przewodnia Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.Rola świadków zdarzenia , w którym zagrożone jest życie człowieka , wysuwa się na pierwszy plan w działaniach ratowniczych .Przygotowanie członków społeczeństwa do podejmowania, adekwatnych do charakteru zdarzenia działań,stało się priorytetem dla organizujących szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Działania te wspierane są dodatkowo przez różnego rodzaju akcje społeczne np. "Dzieci ratują życie" czy "Światowy Dzień Przywracania Akcji Serca" wspierane przez ERC. Zgodnie z rekomendacjami ERC 2021 wszystkie dzieci w wieku szkolnym powinny co najmniej raz w roku odbywać rutynowe szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Przeszkoleni uczniowie zgodnie ze schematem Sprawdź-, -Zadzwoń-Uciskaj (Check-Call-Compress) zachęcani są do nauczania resuscytacji członków rodzin i bliskich. Studewni kierunku pielęgniarstwo wraz z nauczycielem akademickim podejmą próbę przedstawienia najnowszych wytycznych resuscytacji ERC 2021 w czasie pokazów Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS ang. Basic Life Support) i przeprowadzenia warsztatów.

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

korytarz budynku Instytutu Nauk o Zdrowiu ul. Konstantynów 1F

58 z 60

Tak

 warsztat


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

13:00-14:00

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki…

Prowadzą: dr Agnieszka Kuźniar, dr Kinga Włodarczyk, mgr Anna Kruczyńska, mgr Anna Sochaczewska, dr hab. Agnieszka Wolińska,

Witamina są niezmiernie istotne dla organizmu człowieka. Pierwsza odkryta witamina B1 została wydzielona przez polskiego biochemika Kazimierza Funka w 1913 roku. To on również utworzył nazwę tej grupy związków. Pochodzi ona z języka łacińskiego vitae – ‘życie’ i amina – pochodzi od nazwy witaminy B1, która zawierała grupę aminową. Witaminy muszą być dostarczane do organizmu razem z pokarmem, jednak w niewielkiej ilości, gdyż nie stanowią one źródła energii, składnika budulcowego. Rolą witamin jest wspomaganie procesów zachodzących w organizmie człowieka. Badania dowodzą, że witaminy są najlepiej przyswajane przez nasz organizm w postaci naturalnych produktów dostarczanych z pożywieniem. Brak dostarczania witamin do organizmu objawia się awitaminozą – choroba w której konieczne jest uzupełnianie witamin w postaci preparatów witaminowych. Jednak bardzo łatwo jest witaminy dostarczyć w zbyt dużej ilości i wówczas mamy do czynienia z hiperwitaminozą. Celem projektu będzie wykrywanie witaminy C w różnych produktach żywnościowych.

6-10 lat

0.14 Biotechnologia

brak miejsc

Tak

14:00-15:00

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki…

Prowadzą: dr Agnieszka Kuźniar, dr Kinga Włodarczyk, mgr Anna Siara, mgr Anna Sochaczewska, dr hab. Agnieszka Wolińska,

Witamina są niezmiernie istotne dla organizmu człowieka. Pierwsza odkryta witamina B1 została wydzielona przez polskiego biochemika Kazimierza Funka w 1913 roku. To on również utworzył nazwę tej grupy związków. Pochodzi ona z języka łacińskiego vitae – ‘życie’ i amina – pochodzi od nazwy witaminy B1, która zawierała grupę aminową. Witaminy muszą być dostarczane do organizmu razem z pokarmem, jednak w niewielkiej ilości, gdyż nie stanowią one źródła energii, składnika budulcowego. Rolą witamin jest wspomaganie procesów zachodzących w organizmie człowieka. Badania dowodzą, że witaminy są najlepiej przyswajane przez nasz organizm w postaci naturalnych produktów dostarczanych z pożywieniem. Brak dostarczania witamin do organizmu objawia się awitaminozą – choroba w której konieczne jest uzupełnianie witamin w postaci preparatów witaminowych. Jednak bardzo łatwo jest witaminy dostarczyć w zbyt dużej ilości i wówczas mamy do czynienia z hiperwitaminozą. Celem projektu będzie wykrywanie witaminy C w różnych produktach żywnościowych.

6-10 lat

0.14 Biotechnologia

brak miejsc

Tak

14:00-16:00

Na co dzień i od święta o swoim organizmie niech każdy pamięta.

Prowadzą: dr Anna Irzmańska-Hudziak, dr Kinga Kulczycka, Natalia Walicka, Kinga Rosińska

Choroby nowotworowe należą do poważnych chorób cywilizacyjnych. Wśród
kobiet od wielu lat poważnym problemem jest rak piersi, zaś wśród
mężczyzn coraz częściej diagnozowanym staje się rak jądra. Według
specjalistów onkologii, szansę na wyleczenie i przedłużenie życia,
zwiększa się poprzez wczesną diagnostykę. Prawidłowe samobadanie tych
organów wykonywane raz w miesiącu motywuje ludzi do tak zwanej
czujności onkologicznej. W trakcie warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem fantomów uczestnicy naucza się jak wykonywać samobadanie.

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

30, Instytutu Nauk o Zdrowiu ul. Konstantynów 1F

9 z 10

Tak

14:30-14:45

Znaleźć raka nieboraka – czyli jak poprawnie wykonywać samobadanie piersi

Prowadzą: Urszula Bojakowska-Komsta, Kinga Kulczycka, Iwona Dębińska, Kinga Syty, Ewa Stychno

Rak piersi stanowi jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych na całym świecie, co potwierdzają również dane epidemiologiczne, pokazując ciągły wzrost zachorowalności i umieralności. Istnieją doniesienia, które mówią, że samokontrola piersi może być pomocna w wykrywaniu raka piersi we wcześniejszych stadiach choroby, które dzięki temu mogą być leczone przy użyciu mniej radykalnej terapii miejscowej. Najważniejszym czynnikiem powodzenia samobadania piersi jest jednak prawidłowa technika samokontroli. Dlatego też kobiety, począwszy od 20. r.ż., powinny wykonywać takie badania regularnie co miesiąc,
najlepiej 2–3 dni po zakończeniu miesiączki. Jeśli nie miesiączkują, mogą je wykonywać w dowolnym terminie – z zastrzeżeniem, aby był to zawsze ten sam dzień miesiąca. Budowa piersi kobiety ulega zmianie w czasie jej życia; istotną rolę odgrywają takie czynniki jak: wiek, miesięczny cykl menstruacyjny, ciąża, karmienie piersią, doustne środki antykoncepcyjne lub inne leki hormonalne, a także menopauza. Gruczoły piersiowe są zbudowane z przewodów, płatów, płacików, tkanki włóknistej i tłuszczowej, pod którymi znajdują się mięśnie i kości. Dlatego w piersiach wyczuwa się wiele guzkowatości i nierówności, co jest rzeczą normalną. Jako objaw niepokojący, wymagający zgłoszenia się do lekarza kobiety powinny traktować każde nowe, wcześniej niebadane stwardnienie. Wiadomo, że przed wystąpieniem miesiączki lub w trakcie mogą pojawiać się dodatkowe, bolesne guzki z powodu nadmiernego nagromadzenia płynu w tkankach. Zaleca się, by badanie palpacyjne obejmowało zawsze obie piersi oraz węzły chłonne po obydwu stronach ciała. Należy także
wziąć pod uwagę fałdy pachowe i dół pachowy. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na górny boczny kwadrant gruczołu sutkowego, ponieważ około 50% złośliwych nowotworów piersi lokalizuje się właśnie w tym miejscu. Ze względu na powagę problemu istnieje potrzeba kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań już w wieku dojrzewania i utrwalenie ich w populacji dorosłej.

od 12 lat

30 pracownia anatomii Instytut Nauk o Zdrowiu ul. Konstantynów 1F

12 z 15

Tak

15:30-16:30

Czy krew to życie?

Prowadzą: Małgorzata Cybula-Misiurek, Agnieszka Chojęta, Elżbieta Litkowiec, Małgorzata Kowalczyk

W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli dowiedzieć się ciekawych informacji na temat roli krwi w organizmie człowieka. Będzie również okazja do obejrzenia preparatów krwi pod mikroskopem oraz zapoznania się z metodą pobierania krwi.

9-11

Pracownia umiejętności pielęgniarskich Instytut Nauk o Zdrowiu Konstantynów 1F

brak miejsc

Tak

16:30-17:30

Ratunku!, gdzie jest bandaż?- pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”

Prowadzą: Elżbieta Litkowiec, Małgorzata Cybula-Misiurek, Małgorzata Kowalczyk

W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak się zachować i jak udzielić pierwszej pomocy m.in. w skaleczeniach, oparzeniach, omdleniach, złamaniach i wielu innych; skompletują też wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

9-11

Pracownia umiejętności pielęgniarskich Instytut Nauk o Zdrowiu Konstantynów 1F

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Pokoloruj swój mózg

Prowadzi: mgr Jan Kachaniuk mgr Bożena Ostrowska dr Iwona Dębińska dr Urszula Bojanowska

Zabawne przedstawienie i omówienie działania mózgu, rdzenia kręgowego, łuku odruchowego połączone z kolorowaniem wybranych elementów układu nerwowego.

od 12 lat

30 pracownia anatomii Instytut Nauk o Zdrowiu ul. Konstantynów 1F

4 z 8

Tak

17:30-18:30

Poczuj to na własnej skórze- czyli zabezpieczenia covidowe

Prowadzą: Małgorzata Cybula-Misiurek, Elżbieta Litkowiec, Małgorzata Kowalczyk

Narzekasz, że musisz nosić maseczkę, że utrudnia ci ona oddychanie…, zapraszamy do zapoznania się z pracą medyków w pełnym zabezpieczeniu ochronnym podczas opieki nad pacjentem z Covid. W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli założyć kombinezon ochronny oraz inne środki ochrony osobistej i wykonać w takim zabezpieczeniu kilka prostych czynności pielęgnacyjnych.
Prosimy zabrać ze sobą krótkie spodenki i T-shirt- sauna gwarantowana.

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

Pracownia umiejętności pielęgniarskich Instytut Nauk o Zdrowiu Konstantynów 1F

4 z 10

Tak

18:00-19:00

Pokoloruj swój mózg

Prowadzi: mgr Jan Kachaniuk mgr Bożena Ostrowska dr Iwona Dębińska dr Urszula Bojanowska

Zabawne przedstawienie i omówienie działania mózgu, rdzenia kręgowego, łuku odruchowego połączone z kolorowaniem wybranych elementów układu nerwowego.

od 12 lat

30 pracownia anatomiiInstytut Nauk o Zdrowiu ul. Konstantynów 1F

8 z 8

Tak

18:15-18:30

Znaleźć raka nieboraka – czyli jak poprawnie wykonywać samobadanie piersi

Prowadzą: Urszula Bojakowska-Komsta, Kinga Kulczycka, Iwona Dębińska, Kinga Syty, Ewa Stychno

Rak piersi stanowi jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych na całym świecie, co potwierdzają również dane epidemiologiczne, pokazując ciągły wzrost zachorowalności i umieralności. Istnieją doniesienia, które mówią, że samokontrola piersi może być pomocna w wykrywaniu raka piersi we wcześniejszych stadiach choroby, które dzięki temu mogą być leczone przy użyciu mniej radykalnej terapii miejscowej. Najważniejszym czynnikiem powodzenia samobadania piersi jest jednak prawidłowa technika samokontroli. Dlatego też kobiety, począwszy od 20. r.ż., powinny wykonywać takie badania regularnie co miesiąc,
najlepiej 2–3 dni po zakończeniu miesiączki. Jeśli nie miesiączkują, mogą je wykonywać w dowolnym terminie – z zastrzeżeniem, aby był to zawsze ten sam dzień miesiąca. Budowa piersi kobiety ulega zmianie w czasie jej życia; istotną rolę odgrywają takie czynniki jak: wiek, miesięczny cykl menstruacyjny, ciąża, karmienie piersią, doustne środki antykoncepcyjne lub inne leki hormonalne, a także menopauza. Gruczoły piersiowe są zbudowane z przewodów, płatów, płacików, tkanki włóknistej i tłuszczowej, pod którymi znajdują się mięśnie i kości. Dlatego w piersiach wyczuwa się wiele guzkowatości i nierówności, co jest rzeczą normalną. Jako objaw niepokojący, wymagający zgłoszenia się do lekarza kobiety powinny traktować każde nowe, wcześniej niebadane stwardnienie. Wiadomo, że przed wystąpieniem miesiączki lub w trakcie mogą pojawiać się dodatkowe, bolesne guzki z powodu nadmiernego nagromadzenia płynu w tkankach. Zaleca się, by badanie palpacyjne obejmowało zawsze obie piersi oraz węzły chłonne po obydwu stronach ciała. Należy także
wziąć pod uwagę fałdy pachowe i dół pachowy. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na górny boczny kwadrant gruczołu sutkowego, ponieważ około 50% złośliwych nowotworów piersi lokalizuje się właśnie w tym miejscu. Ze względu na powagę problemu istnieje potrzeba kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań już w wieku dojrzewania i utrwalenie ich w populacji dorosłej.

od 12 lat

25 Instytut Nauk o Zdrowiu

15 z 15

Tak

 wykład i warsztat


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:30-17:00

Zobaczyć DNA gołym okiem

Prowadzi: dr inż. Ewa Wnuk

DNA jest organicznym związkiem chemicznych występującym w każdym organizmie żywym. Jest nośnikiem informacji genetycznej. To właśnie DNA decyduje o naszych cechach- o tym jaki mamy kolor oczu, włosów, czy o naszych zdolnościach i predyspozycjach. Ze względu na swoje rozmiary oraz lokalizację, DNA jest niedostrzegalne gołym okiem. Do jego zobrazowania niezbędne jest wykonanie pewnych czynności oraz odpowiedniej klasy sprzęt, który to ułatwi.
Przed rozpoczęciem pokazu uczestnikom zostanie zaprezentowana pracownia, w której odbędzie się wykład i warsztaty z zaproponowanej tematyki. Podczas wykładu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki, poznają budowę DNA oraz dowiedzą się w jaki sposób dziedziczymy pewne cechy. Natomiast w ramach warsztatów uczestnicy będą mogli ‘rzucić’ gołym okiem na DNA. Będzie to możliwe dzięki wykonaniu prostej procedury izolacji DNA z owoców (truskawki, kiwi, banany), z wykorzystaniem produktów, które każdy może znaleźć w domu.

szkoły podstawowe

3.15 ICBN

brak miejsc

Tak

17:15-18:45

Zobaczyć DNA gołym okiem

Prowadzi: dr inż. Ewa Wnuk

DNA jest organicznym związkiem chemicznych występującym w każdym organizmie żywym. Jest nośnikiem informacji genetycznej. To właśnie DNA decyduje o naszych cechach- o tym jaki mamy kolor oczu, włosów, czy o naszych zdolnościach i predyspozycjach. Ze względu na swoje rozmiary oraz lokalizację, DNA jest niedostrzegalne gołym okiem. Do jego zobrazowania niezbędne jest wykonanie pewnych czynności oraz odpowiedniej klasy sprzęt, który to ułatwi.
Przed rozpoczęciem pokazu uczestnikom zostanie zaprezentowana pracownia, w której odbędzie się wykład i warsztaty z zaproponowanej tematyki. Podczas wykładu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki, poznają budowę DNA oraz dowiedzą się w jaki sposób dziedziczymy pewne cechy. Natomiast w ramach warsztatów uczestnicy będą mogli ‘rzucić’ gołym okiem na DNA. Będzie to możliwe dzięki wykonaniu prostej procedury izolacji DNA z owoców (truskawki, kiwi, banany), z wykorzystaniem produktów, które każdy może znaleźć w domu.

szkoły podstawowe

3.15 ICBN

8 z 10

Tak

18:00-19:30

”Magia zapachu” – nasza wewnętrzna biologiczna różnorodność.

Prowadzą: dr Kinga Kasperkiewicz, mgr Kinga Ożga

Czym jest zapach? Co sprawia, ze wąchamy różne zapachy i je rozpoznajemy? Warsztaty odpowiedzą na te i inne pytania o roli zapachu w naszym codziennym życiu. Dodatkowo Uczestnicy zobaczą pokaz przygotowywania prawdziwych perfum i sami będą mogli wykonać zapachowe kule kąpielowe o konkretnych zapachach, które wcześniej sobie wybiorą.

szkoły podstawowe

2.13 ICBN

2 z 10

Tak

20:00-21:30

”Magia zapachu” – nasza wewnętrzna biologiczna różnorodność.

Prowadzą: dr Kinga Kasperkiewicz, mgr Kinga Ożga

Czym jest zapach? Co sprawia, ze wąchamy różne zapachy i je rozpoznajemy? Warsztaty odpowiedzą na te i inne pytania o roli zapachu w naszym codziennym życiu. Dodatkowo Uczestnicy zobaczą pokaz przygotowywania prawdziwych perfum i sami będą mogli wykonać zapachowe kule kąpielowe o konkretnych zapachach, które wcześniej sobie wybiorą.

szkoły podstawowe

2.13 ICBN

4 z 10

Tak

 zajęcia laboratoryjne


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-15:20

Kolorowy Świat Owadów

Prowadzą: Magdalena Lis, Ewa Sajnaga, Marcin Skowronek, Waldemar Kazimierczak

Owady są najliczniejszą grupą zwierząt występujących na Ziemi. Większość owadów jak dotąd miała głównie pozytywne lub negatywne znaczenie gospodarcze. Od niedawna coraz częściej spotykamy się z pozytywnym wykorzystaniem tej grupy organizmów. Popularne stają się tzw. "owadzie hodowle" lub też "owadzie restauracje". Lepsze poznanie biologii i ekologii owadów należących do różnych rzędów może pozwolić na efektywne wykorzystanie tej grupy organizmów lub też zminimalizowanie powodowanych przez nie szkód sadowniczych.

od 12 lat

1.05 ICBN

2 z 10

Tak

15:00-15:45

Plastik plastikowi nierówny - identyfikacja tworzyw sztucznych

Prowadzą: mgr Agnieszka Krzyszczak, dr Agnieszka Szmagara, Arkadiusz Jastrzębski

Plastik jest wszechobecny i znajduje zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia: od produkcji zabawek, po przemysł spożywczy i gastronomię (opakowania jednorazowe, naczynia typu duralex, powłoki Teflon, butelki PET, pojemniki), medycynę (protezy, implanty, sprzęt jednorazowy), przemysł motoryzacyjny, lotniczy czy budownictwo. Właściwości plastiku, które początkowo stanowiły jego zalety (trwałość, odporność na wilgoć i czynniki chemiczne), później okazały się przyczyną problemów ekologicznych, z uwagi na trwałe zanieczyszczenie środowiska. Celem projektu jest zapoznanie uczestników z różnymi przykładami tworzyw sztucznych, ich identyfikacja przy użyciu spektroskopu FT-IR oraz klasyfikacja pod względem przydatności i możliwości recyklingu.

VII-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły średnia

1.09 ICBN

brak miejsc

Tak

15:25-15:45

Kolorowy Świat Owadów

Prowadzą: Magdalena Lis, Ewa Sajnaga, Marcin Skowronek, Waldemar Kazimierczak

Owady są najliczniejszą grupą zwierząt występujących na Ziemi. Większość owadów jak dotąd miała głównie pozytywne lub negatywne znaczenie gospodarcze. Od niedawna coraz częściej spotykamy się z pozytywnym wykorzystaniem tej grupy organizmów. Popularne stają się tzw. "owadzie hodowle" lub też "owadzie restauracje". Lepsze poznanie biologii i ekologii owadów należących do różnych rzędów może pozwolić na efektywne wykorzystanie tej grupy organizmów lub też zminimalizowanie powodowanych przez nie szkód sadowniczych.

od 12 lat

1.05 ICBN

brak miejsc

Tak

15:45-16:30

Identyfikacja (oraz analiza ilościowa) niewidzialnych składników wód – chromatografia jonowa.

Prowadzą: mgr Agnieszka Krzyszczak, dr Agnieszka Szmagara, Arkadiusz Jastrzębski

Woda jest najbardziej rozpowszechnionych i najważniejszym związkiem chemicznym. Jest również nieodzowna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów żywych oraz roślin. Skład spożywanej wody musi być stale monitorowany, gdyż dostarczając ją w odpowiednich dla danego organizmu ilościach, poziom zawartość poszczególnych składników musi być bezpieczny, zarówno dla ludzi dorosłych, jak również ludzi starszych i dzieci, gdyż są oni bardziej narażeni na niekorzystne skutki związane z niedoborem lub nadmiarem anionów, kationów, związków mineralnych, metali ciężkich itd. Jedną z technik umożliwiających oznaczanie jonów w wodach jest chromatografia jonowa. Chromatografia jako techniką rozdziału substancji oraz ich ilościowej i jakościowej analizy, jest bardzo popularna i często stosowana, zarówno jako technika docelowa, jak również porównawcza. Chromatografia jonowa polega na rozdziale i oznaczaniu jonów (anionów bądź kationów) w roztworach wodnych z wykorzystaniem detektora konduktometrycznego. Wiedza o zawartości jonów w próbkach wód jest niezwykle istotna, gdyż obecność niektórych z nich jest niebezpieczna dla organizmów żywych, inne natomiast mają wąski zakres tolerancji (np. azotany(V), fluorki - w niewielkich stężeniach są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka (zapobiegają tworzeniu się próchnicy nazębnej, są skuteczne w leczeniu i prewencji osteoporozy), natomiast przekroczenie dozwolonej dawki skutkuje wywołaniem niebezpiecznych zmian w ludzkim ciele (zmiękczanie kości, demineralizacja szkliwa zębów, fluoroza)).
Celem doświadczenia jest zapoznanie uczniów z podstawami techniki rozdziału substancji, jaką jest technika chromatografii. Jest ona szeroko stosowana, dlatego ogólna wiedza o niej jest potrzebna, szczególnie dla uczniów, którzy planują wybór kierunku studiów z zakresu nauk chemicznych, biologicznych oraz medycznych.

VII-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły średnia

1.09 ICBN

brak miejsc

Tak

15:50-16:10

Kolorowy Świat Owadów

Prowadzą: Magdalena Lis, Ewa Sajnaga, Marcin Skowronek, Waldemar Kazimierczak

Owady są najliczniejszą grupą zwierząt występujących na Ziemi. Większość owadów jak dotąd miała głównie pozytywne lub negatywne znaczenie gospodarcze. Od niedawna coraz częściej spotykamy się z pozytywnym wykorzystaniem tej grupy organizmów. Popularne stają się tzw. "owadzie hodowle" lub też "owadzie restauracje". Lepsze poznanie biologii i ekologii owadów należących do różnych rzędów może pozwolić na efektywne wykorzystanie tej grupy organizmów lub też zminimalizowanie powodowanych przez nie szkód sadowniczych.

od 12 lat

1.05 ICBN

8 z 10

Tak

16:00-17:00

Analiza chromatograficzna tryptofanu i jego metabolitu - kinureniny w próbkach różnego pochodzenia - podstawy analizy jakościowej i ilościowej

Prowadzi: dr Ilona Sadok

Chromatografia jest techniką analityczną pozwalającą na rozdział złożonych mieszanin na poszczególne składniki. Rozdział zachodzi na skutek różnego powinowactwa składników mieszaniny do fazy stacjonarnej i ruchomej. W przypadku chromatografii cieczowej fazą ruchomą jest ciekły rozpuszczalnik, który przenosi analizowaną substancję przez złoże (fazę stacjonarną).
Podczas zajęć w laboratorium, uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadą działania wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD) w układzie faz odwróconych. Uczestnicy zajęć będą mogli przeprowadzić od początku do końca analizę jakościową i ilościową wybranej, wstępnie przygotowanej próbki materiału biologicznego (m.in. surowicy krwi, materiału pochodzącego z hodowli komórek nowotworowych), roślinnego (np. ekstraktów owoców) lub żywności (np. kawy, herbaty, miodu, mięsa). Interpretowane będą wyniki (chromatogramy) uzyskane podczas analizy roztworów wzorcowych substancji oznaczanych oraz próbek rzeczywistych. Uczestnicy zajęć będą mogli potwierdzić obecność substancji oznaczanych w analizowanej próbce (analiza jakościowa) oraz wyznaczyć jej ilość z przeliczeń z krzywej kalibracyjnej (analiza ilościowa).
Potencjał analityczny aparatu zostanie zaprezentowany na przykładzie oznaczania egzogennego aminokwasu - tryptofanu oraz produktu jego rozpadu - kinureniny, cząsteczki o właściwościach immunoregulacyjnych. Tryptofan dostarczany jest do organizmu wraz z pokarmem. Występuje w różnych produktach spożywczych takich jak piwo, wino, chleb, jogurt, ser, czekolada, miód, jaja, rośliny strączkowe i mięso. W organizmie człowieka jest odpowiedzialny za wiele procesów, takich jak: synteza białek, regulacja snu, czy modulowanie odpowiedzi układu odpornościowego. W organizmie człowieka tryptofan może ulegać rozpadowi do wielu biologicznie aktywnych metabolitów, w tym do kinureniny. Wzrost produkcji kinureniny obserwowany jest w wielu zaburzeniach psychicznych i nowotworach.

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

2.14 ICBN

5 z 8

Tak

16:00-17:00

Ekspertyza dokumentów oczami współczesnego Sherlocka

Prowadzą: Weronika Goraj, Katarzyna Kagan, Weronika Majkowska

Uczestnicy będą mieli okazję poczuć się jak Sherlock i samodzielnie rozszyfrować zagadkę związaną z pochodzeniem danego dokumentu. Zostaną zapoznani z podstawami rozdziału chromatograficznego a następnie za pomocą techniki chromatografii cienkowarstwowej przeprowadzą krótkie doświadczenie, dzięki któremu rozszyfrują, jakim długopisem zastał napisany przygotowany przez prowadzącego dokument.

szkoła średnia

1.05 Biotechnologia

5 z 8

Tak

16:15-16:35

Kolorowy Świat Owadów

Prowadzą: Magdalena Lis, Ewa Sajnaga, Marcin Skowronek, Waldemar Kazimierczak

Owady są najliczniejszą grupą zwierząt występujących na Ziemi. Większość owadów jak dotąd miała głównie pozytywne lub negatywne znaczenie gospodarcze. Od niedawna coraz częściej spotykamy się z pozytywnym wykorzystaniem tej grupy organizmów. Popularne stają się tzw. "owadzie hodowle" lub też "owadzie restauracje". Lepsze poznanie biologii i ekologii owadów należących do różnych rzędów może pozwolić na efektywne wykorzystanie tej grupy organizmów lub też zminimalizowanie powodowanych przez nie szkód sadowniczych.

od 12 lat

1.05 ICBN

8 z 10

Tak

16:40-17:00

Kolorowy Świat Owadów

Prowadzą: Magdalena Lis, Ewa Sajnaga, Marcin Skowronek, Waldemar Kazimierczak

Owady są najliczniejszą grupą zwierząt występujących na Ziemi. Większość owadów jak dotąd miała głównie pozytywne lub negatywne znaczenie gospodarcze. Od niedawna coraz częściej spotykamy się z pozytywnym wykorzystaniem tej grupy organizmów. Popularne stają się tzw. "owadzie hodowle" lub też "owadzie restauracje". Lepsze poznanie biologii i ekologii owadów należących do różnych rzędów może pozwolić na efektywne wykorzystanie tej grupy organizmów lub też zminimalizowanie powodowanych przez nie szkód sadowniczych.

od 12 lat

1.05 ICBN

10 z 10

Tak

16:45-17:30

Plastik plastikowi nierówny - identyfikacja tworzyw sztucznych

Prowadzą: mgr Agnieszka Krzyszczak, dr Agnieszka Szmagara, Arkadiusz Jastrzębski

Plastik jest wszechobecny i znajduje zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia: od produkcji zabawek, po przemysł spożywczy i gastronomię (opakowania jednorazowe, naczynia typu duralex, powłoki Teflon, butelki PET, pojemniki), medycynę (protezy, implanty, sprzęt jednorazowy), przemysł motoryzacyjny, lotniczy czy budownictwo. Właściwości plastiku, które początkowo stanowiły jego zalety (trwałość, odporność na wilgoć i czynniki chemiczne), później okazały się przyczyną problemów ekologicznych, z uwagi na trwałe zanieczyszczenie środowiska. Celem projektu jest zapoznanie uczestników z różnymi przykładami tworzyw sztucznych, ich identyfikacja przy użyciu spektroskopu FT-IR oraz klasyfikacja pod względem przydatności i możliwości recyklingu.

VII-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły średnia

1.09 ICBN

brak miejsc

Tak

17:00-18:30

Kwasy nukleinowe- kluczowe makrocząsteczki dla ciągłości życia.

Prowadzą: Marta Kłos, Kamila Górka, Mateusz Kwaśnik

Kwasy nukleinowe są to bardzo ważne związki chemiczne, występujące w komórkach wszystkich organizmów na Ziemi, począwszy od jednokomórkowych bakterii do bardziej złożonych organizmów jakim jest człowiek. Odpowiadają za przekazywanie informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie. Opowiemy jak są zbudowane te fascynujące cząsteczki jakie mają właściwości i jakie funkcje pełnią. Poznacie bliżej najważniejsze procesy w jakich biorą udział czyli replikacje, transkrypcje i translacje. Dowiecie się również jak samodzielnie możemy wyizolować DNA z dowolnej tkanki roślinnej oraz jak wygląda dalsza analiza otrzymanego DNA.

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

4.07 Biotechnologia

24 z 30

Tak

17:00-18:00

Laboratorium maturzysty - biologia

Prowadzi: Radosław Mencfel Katarzyna Kagan Weronika Majkowska

Matura z biologii to dzisiaj nie tylko sprawdzanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim sprawdzian rozumienia podstawowych procesów biologicznych,
dlatego w testach coraz więcej pytań dotyczy doświadczeń. Każde z takich doświadczeń składa się z podstawowych określonych przez metodologię nauk
etapów. Dla udzielenie prawidłowej odpowiedzi na tego typu pytania ważne są umiejętności obserwacji i wyciągania właściwych wniosków i co równie istotne
umiejętnego ich formułowania. Dlatego zapraszamy tegorocznych maturzystów do naszego laboratorium, gdzie będą mogli samodzielnie wykonać kilka
wybranych doświadczeń typowych dla testu maturalnego od etapu problemu badawczego (a może hipotezy – rozmiecie różnicę) do końcowego wniosku (a
może tezy? :) ).

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

2.08 Biotechnologia

6 z 8

Tak

17:00-18:00

LABORATORIUM MATURALNE - CHEMIA

Prowadzi: dr Anna Borówka

Zbliża się czas egzaminów maturalnych. Aby dobrze się do nich przygotować, trzeba powtórzyć i usystematyzować zdobyte dotąd wiadomości. Uczniowie mający zamiar zdawać na maturze chemię będą mieli podczas warsztatów możliwość przypomnienia sobie niektórych doświadczeń, najczęściej pojawiających się w arkuszach maturalnych. Przećwiczą opisywanie przebiegu eksperymentu, formułowanie obserwacji i wniosków. Część doświadczeń sami zaplanują i wykonają. Taka powtórka przed maturą na pewno się przyda :)

szkoła średnia

312 Biotechnologia

5 z 8

Tak

17:00-18:00

Analiza chromatograficzna tryptofanu i jego metabolitu - kinureniny w próbkach różnego pochodzenia - podstawy analizy jakościowej i ilościowej

Prowadzi: dr Ilona Sadok

Chromatografia jest techniką analityczną pozwalającą na rozdział złożonych mieszanin na poszczególne składniki. Rozdział zachodzi na skutek różnego powinowactwa składników mieszaniny do fazy stacjonarnej i ruchomej. W przypadku chromatografii cieczowej fazą ruchomą jest ciekły rozpuszczalnik, który przenosi analizowaną substancję przez złoże (fazę stacjonarną).
Podczas zajęć w laboratorium, uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadą działania wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD) w układzie faz odwróconych. Uczestnicy zajęć będą mogli przeprowadzić od początku do końca analizę jakościową i ilościową wybranej, wstępnie przygotowanej próbki materiału biologicznego (m.in. surowicy krwi, materiału pochodzącego z hodowli komórek nowotworowych), roślinnego (np. ekstraktów owoców) lub żywności (np. kawy, herbaty, miodu, mięsa). Interpretowane będą wyniki (chromatogramy) uzyskane podczas analizy roztworów wzorcowych substancji oznaczanych oraz próbek rzeczywistych. Uczestnicy zajęć będą mogli potwierdzić obecność substancji oznaczanych w analizowanej próbce (analiza jakościowa) oraz wyznaczyć jej ilość z przeliczeń z krzywej kalibracyjnej (analiza ilościowa).
Potencjał analityczny aparatu zostanie zaprezentowany na przykładzie oznaczania egzogennego aminokwasu - tryptofanu oraz produktu jego rozpadu - kinureniny, cząsteczki o właściwościach immunoregulacyjnych. Tryptofan dostarczany jest do organizmu wraz z pokarmem. Występuje w różnych produktach spożywczych takich jak piwo, wino, chleb, jogurt, ser, czekolada, miód, jaja, rośliny strączkowe i mięso. W organizmie człowieka jest odpowiedzialny za wiele procesów, takich jak: synteza białek, regulacja snu, czy modulowanie odpowiedzi układu odpornościowego. W organizmie człowieka tryptofan może ulegać rozpadowi do wielu biologicznie aktywnych metabolitów, w tym do kinureniny. Wzrost produkcji kinureniny obserwowany jest w wielu zaburzeniach psychicznych i nowotworach.

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

2.14 ICBN

8 z 8

Tak

17:05-17:25

Kolorowy Świat Owadów

Prowadzą: Magdalena Lis, Ewa Sajnaga, Marcin Skowronek, Waldemar Kazimierczak

Owady są najliczniejszą grupą zwierząt występujących na Ziemi. Większość owadów jak dotąd miała głównie pozytywne lub negatywne znaczenie gospodarcze. Od niedawna coraz częściej spotykamy się z pozytywnym wykorzystaniem tej grupy organizmów. Popularne stają się tzw. "owadzie hodowle" lub też "owadzie restauracje". Lepsze poznanie biologii i ekologii owadów należących do różnych rzędów może pozwolić na efektywne wykorzystanie tej grupy organizmów lub też zminimalizowanie powodowanych przez nie szkód sadowniczych.

od 12 lat

1.05 ICBN

10 z 10

Tak

17:30-18:15

Identyfikacja (oraz analiza ilościowa) niewidzialnych składników wód – chromatografia jonowa.

Prowadzą: mgr Agnieszka Krzyszczak, dr Agnieszka Szmagara, Arkadiusz Jastrzębski

Woda jest najbardziej rozpowszechnionych i najważniejszym związkiem chemicznym. Jest również nieodzowna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów żywych oraz roślin. Skład spożywanej wody musi być stale monitorowany, gdyż dostarczając ją w odpowiednich dla danego organizmu ilościach, poziom zawartość poszczególnych składników musi być bezpieczny, zarówno dla ludzi dorosłych, jak również ludzi starszych i dzieci, gdyż są oni bardziej narażeni na niekorzystne skutki związane z niedoborem lub nadmiarem anionów, kationów, związków mineralnych, metali ciężkich itd. Jedną z technik umożliwiających oznaczanie jonów w wodach jest chromatografia jonowa. Chromatografia jako techniką rozdziału substancji oraz ich ilościowej i jakościowej analizy, jest bardzo popularna i często stosowana, zarówno jako technika docelowa, jak również porównawcza. Chromatografia jonowa polega na rozdziale i oznaczaniu jonów (anionów bądź kationów) w roztworach wodnych z wykorzystaniem detektora konduktometrycznego. Wiedza o zawartości jonów w próbkach wód jest niezwykle istotna, gdyż obecność niektórych z nich jest niebezpieczna dla organizmów żywych, inne natomiast mają wąski zakres tolerancji (np. azotany(V), fluorki - w niewielkich stężeniach są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka (zapobiegają tworzeniu się próchnicy nazębnej, są skuteczne w leczeniu i prewencji osteoporozy), natomiast przekroczenie dozwolonej dawki skutkuje wywołaniem niebezpiecznych zmian w ludzkim ciele (zmiękczanie kości, demineralizacja szkliwa zębów, fluoroza)).
Celem doświadczenia jest zapoznanie uczniów z podstawami techniki rozdziału substancji, jaką jest technika chromatografii. Jest ona szeroko stosowana, dlatego ogólna wiedza o niej jest potrzebna, szczególnie dla uczniów, którzy planują wybór kierunku studiów z zakresu nauk chemicznych, biologicznych oraz medycznych.

VII-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły średnia

1.09 ICBN

10 z 10

Tak

18:00-19:00

Laboratorium maturzysty - biologia

Prowadzą: Radosław Mencfel, Katarzyna Kagan, Adrian Drabik, Jarosław Jaworek

Matura z biologii to dzisiaj nie tylko sprawdzanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim sprawdzian rozumienia podstawowych procesów biologicznych,
dlatego w testach coraz więcej pytań dotyczy doświadczeń. Każde z takich doświadczeń składa się z podstawowych określonych przez metodologię nauk
etapów. Dla udzielenie prawidłowej odpowiedzi na tego typu pytania ważne są umiejętności obserwacji i wyciągania właściwych wniosków i co równie istotne
umiejętnego ich formułowania. Dlatego zapraszamy tegorocznych maturzystów do naszego laboratorium, gdzie będą mogli samodzielnie wykonać kilka
wybranych doświadczeń typowych dla testu maturalnego od etapu problemu badawczego (a może hipotezy – rozmiecie różnicę) do końcowego wniosku (a
może tezy? :) ).

szkoła ponadpodstawowa, dorośli

2.08 Biotechnologia

2 z 8

Tak

18:15-19:00

Analiza pierwiastkowa próbek biologicznych – technika ICP/MS

Prowadzi: Agnieszka Szmagara

Próbki biologiczne często wymagają analizy wielopierwiastkowej, zarówno pod kątem zawartości mikroelementów, jak i pierwiastków szkodliwych, np. metali ciężkich.
Technika ICP-MS, czyli spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ang. Inductively Coupled Plasma Mass Spectometry) pozwala na wykonanie oznaczenia całego spektrum pierwiastków podczas jednej analizy, w tym samym czasie. Zasada działania polega na pomiarze intensywności strumienia jonów powstałych w plazmie (w temperaturze ok. 6000-10000K). Jony są wytwarzane w plazmie sprzężonej indukcyjnie, a następnie rozdzielane z wykorzystaniem analizatora mas, na podstawie wartości stosunku masy do ładunku.
Zaletą techniki jest duża selektywność i możliwość analizy ilościowej przy bardzo niskiej granicy wykrywalności, dla wielu pierwiastków na poziomie ppb (ng/L).
Celem projektu jest zapoznanie uczestników z techniką ICP-MS oraz pokaz analizy wcześniej przygotowanej próby biologicznej.

od klasy 7 szkoły podstawowej

1.09 ICBN

9 z 10

Tak

Odwiedzin: 3822394 | Ostatnia aktualizacja: 2022-04-25, 13:03  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.