Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 13 stycznia 2023

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Ul. Akademicka 19

20-033 Lublin

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 15.00 - Uroczyste otwarcie


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-15:15

UROCZYSTE OTWARCIE NOCY BIOLOGÓW 2023

Zapraszamy na uroczyste otwarcie XII Nocy Biologów na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

Bez ograniczeń

Galeria "Pod palmą" - hol budynku WBiB

Bez ograniczeń

Nie

 Laboratoria/Pokazy


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-16:30

Widzieć, słyszeć, czuć - o ludzkich narządach zmysłów

Prowadzą: Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii; dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

Fizjologia zmysłów:
wzroku – oznaczanie ostrości wzroku i pola widzenia, stwierdzenie plamki ślepej na siatkówce, badanie widzenia barw, złudzenia optyczne i powidoki,
słuchu – badanie ostrości słuchu, porównanie przewodnictwa powietrznego i kostnego fal
akustycznych,
smaku – oznaczanie progu smaków. słodkiego, słonego, kwaśnego, gorzkiego i umami
dotyku – oznaczenie czucia dotyku i ucisku na skórze różnych części ciała, wyznaczanie punktów czucia zimna, paradoksalne czucie zimna
równowagi – próba Romberga, próba na krześle obrotowym
Praktyczne ćwiczenia pozwolą rozszerzyć i ugruntować wiedzę dotyczącą funkcjonowania narządów zmysłów.

od 6 lat

0103A

brak miejsc

Tak

15:00-15:45

Tajna broń owadów

Prowadzą: Katedra Immunobiologii dr Sylwia Stączek, dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS, mgr Bartłomiej Iwański, mgr Michał Sułek, mgr Monika Koziej, mgr Wojciech Brzana, Nadia Al-Shawerdi, Aleksandra Modras, Wiktoria Jędrys, Izabela Wlizło

Owady, podobnie jak wszystkie organizmy żywe, mogą ulegać zakażeniu przez mikroorganizmy. Pokonanie infekcji wymaga uruchomienia szeregu procesów odpornościowych. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z metodyką pracy z gąsienicami mola woskowego Galleria mellonella, wykorzystywanego jako organizm modelowy do badania procesów odpornościowych u owadów. Prześledzą cykl życiowy tego gatunku oraz zapoznają się z budową wewnętrzną gąsienicy. Poznają metody immunizacji gąsienic. Pobiorą hemolimfę oraz przygotują i obejrzą preparaty mikroskopowe hemocytów.

od 7 lat

0223B

brak miejsc

Tak

15:00-17:00

Wiem, co jem – warsztaty praktyczne dla dzieci i młodzieży

Prowadzi: SKN BIOTECHNOLOGÓW MIKRON

Chromatograficzny rozdział barwników obecnych w komercyjnie dostępnych słodyczach
Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych
Izolacja kwasów nukleinowych z owoców

9-12 lat

254B

brak miejsc

Tak

15:00-15:45

Wprowadzenie do entomologii

Prowadzą: Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody i Koło Naukowe Biologów; dr hab. Rafał Gosik, Maria Skóra

Podstawowe informacje o różnorodności owadów,
Prezentacja o wybranych aspektach biologii i znaczenia owadów,
Sekcja chrabąszcza majowego
Przygotowanie preparatów mikroskopowych z wybranych elementów ciała owada.

od 10 lat

55B

brak miejsc

Tak

15:00-16:00

Droga do poznania mózgu

Prowadzą: dr hab. Dorota Nieoczym, Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Gra terenowa na terenie wydziału BiB, która rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia w tematykę neurobiologii. Uczestnicy odbędą krótkie warsztaty w sali ćwiczeniowej, a następnie swoją wiedzę będą mogli sprawdzić w krótkiej grze terenowej na Wydziale BiB.

od 10 lat

26B

3 z 10

Tak

15:00-15:45

Kolorowy świat fitochemii

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek, D. Markowska

Uczestnicy pod naszym czujnym okiem będą mogli zanurzyć się w świecie chemii roślin, odkryć jej barwy i odcienie. Zaproponujemy doświadczenia laboratoryjne, które odsłonią przed odbiorcami m.in. barwy antocyjanów i proces fluorescencji

od 12 lat

0153B

brak miejsc

Tak

15:00-16:30

Escape Room: „Na tropie przestępstwa”

Prowadzi: Katedra Biochemii i Biotechnologii / Studenckie Koło Naukowe Biochemików

Wczuj się w rolę detektywa i rozwiąż zagadkę tajemniczego morderstwa! Odkryj kto pozostawił po sobie ślady zbrodni. Z pomocą biochemii zbadaj odciski palców, krew na fartuchu czy ukryty napis. Włam się do komputera w celu zebrania informacji. Zbieraj dowody i rozszyfruj kod do kłódki. Podejrzany jest wśród nas

od 12 lat

255B

brak miejsc

Tak

15:00-15:45

Zrób FitoSPA

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek, D. Markowska

W fitochemicznym SPA zaproponujemy wykonanie naturalnych kosmetyków, tj. kuli do kąpieli, soli z olejkami eterycznymi oraz pasty do zębów. Doświadczenie pracy w laboratorium wzbogaci samodzielne wykonanie glicerynowego mydełka i pomadki do ust czy świeczki sojowej. Wizyta u nas będzie okazją do poznania właściwości poszczególnych składników użytych do wykonania proponowanych przez nas produktów, np. oleju kokosowego czy białej glinki.

od 12 lat

0149B

brak miejsc

Tak

15:00-16:00

Z nowotworem i wirusem za pan brat, czyli do czego stosowane są hodowle komórkowe

Prowadzą: Katedra Wirusologii i Immunologii Kopycińska Magdalena, Mizerska-Kowalska Magdalena, Obara Renata, Pac-Sosińska Małgorzata, Paduch Roman, Pieniądz Paulina, Pięt Mateusz, Sławińska-Brych Adrianna, Sztandera-Tymoczek Monika

Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe procedury związane z hodowlą ludzkich komórek prawidłowych i nowotworowych in vitro. Uczestnikom wyjaśnione zostaną także podstawy badań dotyczących biologii nowotworów oraz badań nad potencjalnymi substancjami terapeutycznymi. Kolejnym aspektem warsztatów będzie prezentacja eksperymentów biologicznych wykonywanych
w dziedzinach wirusologii i immunologii. Uczestnicy dowiedzą się także o ważnym aspekcie współczesnej medycyny, jakim jest profilaktyka zakażeń. Przedstawiona zostanie krótka historia szczepień ochronnych oraz przykłady najważniejszych osiągnięć w dziedzinie wakcynologii.

od 15 lat

311A

brak miejsc

Tak

15:00-15:45

Pyłek roślinny i zapylanie

Prowadzą: Katedra Biologii Komórki; Ewa Szczuka

W ramach projektu zatytułowanego: „Pyłek roślinny i zapylanie” przeprowadzone będą zajęcia laboratoryjne. W trakcie zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem mikroskopów przeprowadzone będą obserwacje pyłku roślin zbieranego przez pszczoły. Ponadto, omówiony zostanie proces zapylenia. Szczególna uwaga będzie poświęcona podkreśleniu znaczenia pyłku oraz procesów zapylania w przyrodzie i działalności człowieka.

od 15 lat

56B

brak miejsc

Tak

15:30-16:15

Co pszczoła do ula niesie?

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii; dr hab. Małgorzata Wrzesień, mgr inż. Karolina Tymoszuk, mgr inż. Jacek Jachuła

Zajęcia laboratoryjne, które zapoznają uczestników z wyglądem i wyposażeniem pracowni laboratoryjnej, stosowanymi w niej metodami pracy. Podczas warsztatów poznają oni hierarchię w rodzinie pszczelej, działanie oraz zastosowanie w kuchni, medycynie, kosmetologii produktów pochodzących z ula. Zajęcia pozwolą zapoznać uczestników z problemem zmniejszania się liczebności owadów zapylających w krajobrazie rolniczym i miejskim (monokultury, pestycydy, fragmentacja siedlisk, wzrost temperatur rocznych), oraz sposobem tworzenia tzw. taśmy pokarmowej dla owadów zapylających w naszych ogrodach. Uczestnicy sami wykonają proste doświadczenia laboratoryjne, które pozwolą na określenie jakości produktów pszczelich, zapoznają się z analizą pyłkową jako narzędziem do identyfikacji miodów odmianowych i importowanych oraz wpływem temperatury na system reprodukcyjny roślin.

od 7 lat

146B

brak miejsc

Tak

15:45-16:30

Wprowadzenie do entomologii

Prowadzą: Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody i Koło Naukowe Biologów; dr hab. Rafał Gosik, Maria Skóra

Podstawowe informacje o różnorodności owadów,
Prezentacja o wybranych aspektach biologii i znaczenia owadów,
Sekcja chrabąszcza majowego
Przygotowanie preparatów mikroskopowych z wybranych elementów ciała owada.

od 10 lat

55B

brak miejsc

Tak

16:00-17:00

Elektryczne rośliny

Prowadzą: Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki; Kamila Kupisz, Mateusz Koselski, Piotr Waśko, Dariusz Kluczyk, Maria Stolarz

Pokaz przedstawia różne aspekty powstawania i wykorzystywania napięcia elektrycznego w organizmach roślinnych. U roślin owadożernych, efekt rozchodzenia się chwilowych zmian elektrycznych jest widoczny "gołym okiem", ale czy u innych roślin także takie zmiany występują? Czy z roślin można uzyskać energię elektryczną? Czy rośliny zastąpią węgiel i staną się ekologicznym źródłem prądu? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy pokazu pt. „Elektryczne rośliny”.

Bez ograniczeń

0137

brak miejsc

Tak

16:00-17:00

Kwiaty, pszczoły i owoce. Współdziałanie dla bioróżnorodności.

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii; Katedra Immunobiologii; Anna Rysiak, Aneta Ptaszyńska

Interdyscyplinarne, praktyczne zajęcia łączące wiedzę o roślinach (botanika) i ich związkach z owadami (zoologia). Będziemy poznawać budowę kwiatów, ziaren pyłku i pszczoły miodnej w skali makro -
i mikroskopowej. „Współpraca” zapylaczy i roślin ma kluczowe znaczenie w tworzeniu nasion i owoców, zapewnia dobrostan pszczole miodnej i dzikim zapylaczom, utrzymuje bioróżnorodność w skali lokalnej i globalnej. Nasze zajęcia uświadamiają rolę zapylaczy w biosferze i zagrożenia jakie stwarza dla nich współczesny świat, podając jednocześnie prosty „przepis” na ich ochronę

Bez ograniczeń

150B

8 z 15

Tak

16:00-16:30

Opowieści z krypty

Prowadzą: Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii; J. Jakubowicz-Gil, B. Pawlikowska-Pawlęga, M. Hułas-Stasiak, J. Kapral-Piotrowska, P. Dobrowolski, A. Zając, M. Niedźwiedź (koordynator)

Prezentacja wybranych narządów anatomicznych człowieka. Ciekawostki dotyczące ich budowy i funkcjonowania

Bez ograniczeń

136B

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Grzyby użyteczne w biotechnologii

Prowadzą: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej; dr A. Nowak, mgr M. Kutyła, dr K. Wlizło, mgr K. Próchniak, dr A. Gromada, dr K. Buczek, dr hab. M. Majewska, dr hab. A. Wiater, prof. UMCS, dr hab. M. Trytek, prof. UMCS, dr hab. J. Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, prof. M. Janczarek

Zapoznanie uczestników z gatunkami grzybów mikroskopowych i wielkoowocnikowych znanych z ich wysokiej użyteczności w różnych gałęziach przemysłu, jak między innymi przemysł chemiczny, spożywczy czy browarniczy. Przygotowanie i obserwacja preparatów grzybów mikroskopowych bytujących między innymi na żywności. Krótkie doświadczenia z produktami wytworzonymi przez poznane gatunki grzybów

od 6 lat

106A

brak miejsc

Tak

16:00-17:00

MikroGrzyby

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i EkologiI dr Urszula Świderska, dr Monika Kozłowska, Studenci

W czasie warsztatów chcemy pokazać grzyby na co dzień niezauważalne nieuzbrojonym okiem. Chociaż po przybliżeniu informacji o objawach porażenia roślin przez grzyby uświadamiamy sobie, że jednak już kiedyś je widzieliśmy, to jednak, żeby dokładnie zobaczyć ich mikrostruktury, potrzebujemy mikroskopu. Dlatego w trakcie spotkania każdy Uczestnik będzie mógł wybrać obiekty do obserwacji oraz samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe. Wspólnie sprawdzimy co udało się zatopić w małej, błękitnej kropli odczynnika

od 7 lat

265B

brak miejsc

Tak

16:00-17:45

Pracownia młodego laboranta

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów “Bakcyl”

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów “ Bakcyl” zaprasza na warsztaty poświęcone pracom w laboratorium. W programie warsztatów: prezentacja sprzętu laboratoryjnego, nauka pipetowania, wykonanie własnego preparatu mikroskopowego i wiele innych doświadczeń laboratoryjnych.

od 10 lat

0109A

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Kolorowy świat fitochemii

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek, D. Markowska

Uczestnicy pod naszym czujnym okiem będą mogli zanurzyć się w świecie chemii roślin, odkryć jej barwy i odcienie. Zaproponujemy doświadczenia laboratoryjne, które odsłonią przed odbiorcami m.in. barwy antocyjanów i proces fluorescencji

od 12 lat

0153B

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Zrób FitoSPA

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek, D. Markowska

W fitochemicznym SPA zaproponujemy wykonanie naturalnych kosmetyków, tj. kuli do kąpieli, soli z olejkami eterycznymi oraz pasty do zębów. Doświadczenie pracy w laboratorium wzbogaci samodzielne wykonanie glicerynowego mydełka i pomadki do ust czy świeczki sojowej. Wizyta u nas będzie okazją do poznania właściwości poszczególnych składników użytych do wykonania proponowanych przez nas produktów, np. oleju kokosowego czy białej glinki.

od 12 lat

0149B

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Pyłek roślinny i zapylanie

Prowadzą: Katedra Biologii Komórki; Ewa Szczuka

W ramach projektu zatytułowanego: „Pyłek roślinny i zapylanie” przeprowadzone będą zajęcia laboratoryjne. W trakcie zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem mikroskopów przeprowadzone będą obserwacje pyłku roślin zbieranego przez pszczoły. Ponadto, omówiony zostanie proces zapylenia. Szczególna uwaga będzie poświęcona podkreśleniu znaczenia pyłku oraz procesów zapylania w przyrodzie i działalności człowieka.

od 15 lat

56B

brak miejsc

Tak

16:15-17:15

Droga do poznania mózgu

Prowadzą: dr hab. Dorota Nieoczym, Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Gra terenowa na terenie wydziału BiB, która rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia w tematykę neurobiologii. Uczestnicy odbędą krótkie warsztaty w sali ćwiczeniowej, a następnie swoją wiedzę będą mogli sprawdzić w krótkiej grze terenowej na Wydziale BiB.

od 10 lat

26B

10 z 10

Tak

16:15-17:00

Tajna broń owadów

Prowadzą: Katedra Immunobiologii dr Sylwia Stączek, dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS, mgr Bartłomiej Iwański, mgr Michał Sułek, mgr Monika Koziej, mgr Wojciech Brzana, Nadia Al-Shawerdi, Aleksandra Modras, Wiktoria Jędrys, Izabela Wlizło

Owady, podobnie jak wszystkie organizmy żywe, mogą ulegać zakażeniu przez mikroorganizmy. Pokonanie infekcji wymaga uruchomienia szeregu procesów odpornościowych. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z metodyką pracy z gąsienicami mola woskowego Galleria mellonella, wykorzystywanego jako organizm modelowy do badania procesów odpornościowych u owadów. Prześledzą cykl życiowy tego gatunku oraz zapoznają się z budową wewnętrzną gąsienicy. Poznają metody immunizacji gąsienic. Pobiorą hemolimfę oraz przygotują i obejrzą preparaty mikroskopowe hemocytów.

od 7 lat

0223B

brak miejsc

Tak

16:15-17:15

Z nowotworem i wirusem za pan brat, czyli do czego stosowane są hodowle komórkowe

Prowadzą: Katedra Wirusologii i Immunologii Kopycińska Magdalena, Mizerska-Kowalska Magdalena, Obara Renata, Pac-Sosińska Małgorzata, Paduch Roman, Pieniądz Paulina, Pięt Mateusz, Sławińska-Brych Adrianna, Sztandera-Tymoczek Monika

Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe procedury związane z hodowlą ludzkich komórek prawidłowych i nowotworowych in vitro. Uczestnikom wyjaśnione zostaną także podstawy badań dotyczących biologii nowotworów oraz badań nad potencjalnymi substancjami terapeutycznymi. Kolejnym aspektem warsztatów będzie prezentacja eksperymentów biologicznych wykonywanych
w dziedzinach wirusologii i immunologii. Uczestnicy dowiedzą się także o ważnym aspekcie współczesnej medycyny, jakim jest profilaktyka zakażeń. Przedstawiona zostanie krótka historia szczepień ochronnych oraz przykłady najważniejszych osiągnięć w dziedzinie wakcynologii.

od 15 lat

311A

13 z 25

Tak

16:30-17:00

Opowieści z krypty

Prowadzą: Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii; J. Jakubowicz-Gil, B. Pawlikowska-Pawlęga, M. Hułas-Stasiak, J. Kapral-Piotrowska, P. Dobrowolski, A. Zając, M. Niedźwiedź (koordynator)

Prezentacja wybranych narządów anatomicznych człowieka. Ciekawostki dotyczące ich budowy i funkcjonowania

Bez ograniczeń

136B

brak miejsc

Tak

16:30-18:00

Widzieć, słyszeć, czuć - o ludzkich narządach zmysłów

Prowadzą: Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii; dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

Fizjologia zmysłów:
wzroku – oznaczanie ostrości wzroku i pola widzenia, stwierdzenie plamki ślepej na siatkówce, badanie widzenia barw, złudzenia optyczne i powidoki,
słuchu – badanie ostrości słuchu, porównanie przewodnictwa powietrznego i kostnego fal
akustycznych,
smaku – oznaczanie progu smaków. słodkiego, słonego, kwaśnego, gorzkiego i umami
dotyku – oznaczenie czucia dotyku i ucisku na skórze różnych części ciała, wyznaczanie punktów czucia zimna, paradoksalne czucie zimna
równowagi – próba Romberga, próba na krześle obrotowym
Praktyczne ćwiczenia pozwolą rozszerzyć i ugruntować wiedzę dotyczącą funkcjonowania narządów zmysłów.

od 6 lat

0103A

12 z 20

Tak

16:30-17:15

Co pszczoła do ula niesie?

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii; dr hab. Małgorzata Wrzesień, mgr inż. Karolina Tymoszuk, mgr inż. Jacek Jachuła

Zajęcia laboratoryjne, które zapoznają uczestników z wyglądem i wyposażeniem pracowni laboratoryjnej, stosowanymi w niej metodami pracy. Podczas warsztatów poznają oni hierarchię w rodzinie pszczelej, działanie oraz zastosowanie w kuchni, medycynie, kosmetologii produktów pochodzących z ula. Zajęcia pozwolą zapoznać uczestników z problemem zmniejszania się liczebności owadów zapylających w krajobrazie rolniczym i miejskim (monokultury, pestycydy, fragmentacja siedlisk, wzrost temperatur rocznych), oraz sposobem tworzenia tzw. taśmy pokarmowej dla owadów zapylających w naszych ogrodach. Uczestnicy sami wykonają proste doświadczenia laboratoryjne, które pozwolą na określenie jakości produktów pszczelich, zapoznają się z analizą pyłkową jako narzędziem do identyfikacji miodów odmianowych i importowanych oraz wpływem temperatury na system reprodukcyjny roślin.

od 7 lat

146B

brak miejsc

Tak

16:30-17:00

Kultury in vitro, czyli jak wyhodować rośliny w probówce?

Prowadzą: Katedra Biologii Komórki dr Marcin Domaciuk, Julia Kanatek, Hubert Jędrocha, Kacper Bednarski, Zuzanna Gazda

W ramach pokazu Kultury in vitro, czyli jak wyhodować rośliny w probówce? odbywającego się w Pracowni kultur in-vitro, Katedry Biologii Komórki uczestnicy zapoznają się z podstawowymi wiadomościami na temat hodowli kultur tkankowych In-vitro. Uczestniczyć będą uczestniczyć w obserwacjach mikroskopowych fragmentów roślin wyhodowanych w probówkach, a także będą mogli samodzielnie założyć hodowlę ogórka, dyni, słonecznika lub sałaty w warunkach sterylnych.

od 10 lat

120B

brak miejsc

Tak

16:40-18:10

Escape Room: „Na tropie przestępstwa”

Prowadzi: Katedra Biochemii i Biotechnologii / Studenckie Koło Naukowe Biochemików

Wczuj się w rolę detektywa i rozwiąż zagadkę tajemniczego morderstwa! Odkryj kto pozostawił po sobie ślady zbrodni. Z pomocą biochemii zbadaj odciski palców, krew na fartuchu czy ukryty napis. Włam się do komputera w celu zebrania informacji. Zbieraj dowody i rozszyfruj kod do kłódki. Podejrzany jest wśród nas

od 12 lat

255B

brak miejsc

Tak

16:45-17:30

Bezkręgowce na wyciągnięcie ręki

Prowadzą: Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS, Sekcja Entomologicznej SKNB: Grzegorz K. Wagner, Ewa Pietrykowska-Tudruj, Wojciech Czarniawski, Lucyna Kuzko, Natalia Misiura, Joanna Markowska

Zapraszamy na podróż po świecie bezkręgowców, począwszy od najprostszych, jednokomórkowych przedstawicieli pierwotniaków, poprzez drobne wodne organizmy wielokomórkowe (parzydełkowce, wirki, wrotki, skorupiaki), aż po pokaźnych rozmiarów stawonogi lądowe.
Podczas warsztatów, każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy z żywym organizmem, a także poobserwować i „pogłaskać” żywe owady tropikalne (karaczany, modliszki, straszyki, mrówki żniwiarki i inne). Dla odważnych – spotkanie oko w oko z jadowitymi pająkami i skorpionami.

od 5 lat

55B

brak miejsc

Tak

16:50-17:35

Grzyby użyteczne w biotechnologii

Prowadzą: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej; dr A. Nowak, mgr M. Kutyła, dr K. Wlizło, mgr K. Próchniak, dr A. Gromada, dr K. Buczek, dr hab. M. Majewska, dr hab. A. Wiater, prof. UMCS, dr hab. M. Trytek, prof. UMCS, dr hab. J. Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, prof. M. Janczarek

Zapoznanie uczestników z gatunkami grzybów mikroskopowych i wielkoowocnikowych znanych z ich wysokiej użyteczności w różnych gałęziach przemysłu, jak między innymi przemysł chemiczny, spożywczy czy browarniczy. Przygotowanie i obserwacja preparatów grzybów mikroskopowych bytujących między innymi na żywności. Krótkie doświadczenia z produktami wytworzonymi przez poznane gatunki grzybów

od 6 lat

106A

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Elektryczne rośliny

Prowadzą: Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki; Kamila Kupisz, Mateusz Koselski, Piotr Waśko, Dariusz Kluczyk, Maria Stolarz

Pokaz przedstawia różne aspekty powstawania i wykorzystywania napięcia elektrycznego w organizmach roślinnych. U roślin owadożernych, efekt rozchodzenia się chwilowych zmian elektrycznych jest widoczny "gołym okiem", ale czy u innych roślin także takie zmiany występują? Czy z roślin można uzyskać energię elektryczną? Czy rośliny zastąpią węgiel i staną się ekologicznym źródłem prądu? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy pokazu pt. „Elektryczne rośliny”.

Bez ograniczeń

0137

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Kwiaty, pszczoły i owoce. Współdziałanie dla bioróżnorodności.

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii; Katedra Immunobiologii; Anna Rysiak, Aneta Ptaszyńska

Interdyscyplinarne, praktyczne zajęcia łączące wiedzę o roślinach (botanika) i ich związkach z owadami (zoologia). Będziemy poznawać budowę kwiatów, ziaren pyłku i pszczoły miodnej w skali makro -
i mikroskopowej. „Współpraca” zapylaczy i roślin ma kluczowe znaczenie w tworzeniu nasion i owoców, zapewnia dobrostan pszczole miodnej i dzikim zapylaczom, utrzymuje bioróżnorodność w skali lokalnej i globalnej. Nasze zajęcia uświadamiają rolę zapylaczy w biosferze i zagrożenia jakie stwarza dla nich współczesny świat, podając jednocześnie prosty „przepis” na ich ochronę

Bez ograniczeń

150B

brak miejsc

Tak

17:00-17:30

Opowieści z krypty

Prowadzą: Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii; J. Jakubowicz-Gil, B. Pawlikowska-Pawlęga, M. Hułas-Stasiak, J. Kapral-Piotrowska, P. Dobrowolski, A. Zając, M. Niedźwiedź (koordynator)

Prezentacja wybranych narządów anatomicznych człowieka. Ciekawostki dotyczące ich budowy i funkcjonowania

Bez ograniczeń

136B

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Skąd to świecenie? O świecących cząsteczkach słów kilka

Prowadzą: Laboratorium Biospektroskopii/ KBK / KFRiB: dr hab. Ewa Janik, dr Piotr Waśko, Jagoda Hamera, Karolina Kukiełka, Arkadiusz Jastrzębski

W przyrodzie istnieje wiele zjawisk, którym towarzyszy emisja światła. Szczególne znaczenie w Biologii i Biotechnologii ma zjawisko fluorescencji oraz fosforescencji (luminescencja). Zapraszamy na demonstrację często nieoczywistych substancji i organizmów zdolnych do emitowania światła.

Bez ograniczeń

31B

brak miejsc

Tak

17:00-17:30

Kultury in vitro, czyli jak wyhodować rośliny w probówce?

Prowadzą: Katedra Biologii Komórki dr Marcin Domaciuk, Julia Kanatek, Hubert Jędrocha, Kacper Bednarski, Zuzanna Gazda

W ramach pokazu Kultury in vitro, czyli jak wyhodować rośliny w probówce? odbywającego się w Pracowni kultur in-vitro, Katedry Biologii Komórki uczestnicy zapoznają się z podstawowymi wiadomościami na temat hodowli kultur tkankowych In-vitro. Uczestniczyć będą uczestniczyć w obserwacjach mikroskopowych fragmentów roślin wyhodowanych w probówkach, a także będą mogli samodzielnie założyć hodowlę ogórka, dyni, słonecznika lub sałaty w warunkach sterylnych.

od 10 lat

120B

brak miejsc

Tak

17:15-18:00

Kolorowy świat fitochemii

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek, D. Markowska

Uczestnicy pod naszym czujnym okiem będą mogli zanurzyć się w świecie chemii roślin, odkryć jej barwy i odcienie. Zaproponujemy doświadczenia laboratoryjne, które odsłonią przed odbiorcami m.in. barwy antocyjanów i proces fluorescencji

od 12 lat

0153B

brak miejsc

Tak

17:15-18:00

Zrób FitoSPA

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek, D. Markowska

W fitochemicznym SPA zaproponujemy wykonanie naturalnych kosmetyków, tj. kuli do kąpieli, soli z olejkami eterycznymi oraz pasty do zębów. Doświadczenie pracy w laboratorium wzbogaci samodzielne wykonanie glicerynowego mydełka i pomadki do ust czy świeczki sojowej. Wizyta u nas będzie okazją do poznania właściwości poszczególnych składników użytych do wykonania proponowanych przez nas produktów, np. oleju kokosowego czy białej glinki.

od 12 lat

0149B

brak miejsc

Tak

17:30-18:00

Opowieści z krypty

Prowadzą: Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii; J. Jakubowicz-Gil, B. Pawlikowska-Pawlęga, M. Hułas-Stasiak, J. Kapral-Piotrowska, P. Dobrowolski, A. Zając, M. Niedźwiedź (koordynator)

Prezentacja wybranych narządów anatomicznych człowieka. Ciekawostki dotyczące ich budowy i funkcjonowania

Bez ograniczeń

136B

brak miejsc

Tak

17:30-18:30

MikroGrzyby

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i EkologiI dr Urszula Świderska, dr Monika Kozłowska, Studenci

W czasie warsztatów chcemy pokazać grzyby na co dzień niezauważalne nieuzbrojonym okiem. Chociaż po przybliżeniu informacji o objawach porażenia roślin przez grzyby uświadamiamy sobie, że jednak już kiedyś je widzieliśmy, to jednak, żeby dokładnie zobaczyć ich mikrostruktury, potrzebujemy mikroskopu. Dlatego w trakcie spotkania każdy Uczestnik będzie mógł wybrać obiekty do obserwacji oraz samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe. Wspólnie sprawdzimy co udało się zatopić w małej, błękitnej kropli odczynnika

od 7 lat

265B

3 z 12

Tak

17:30-18:15

Co pszczoła do ula niesie?

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii; dr hab. Małgorzata Wrzesień, mgr inż. Karolina Tymoszuk, mgr inż. Jacek Jachuła

Zajęcia laboratoryjne, które zapoznają uczestników z wyglądem i wyposażeniem pracowni laboratoryjnej, stosowanymi w niej metodami pracy. Podczas warsztatów poznają oni hierarchię w rodzinie pszczelej, działanie oraz zastosowanie w kuchni, medycynie, kosmetologii produktów pochodzących z ula. Zajęcia pozwolą zapoznać uczestników z problemem zmniejszania się liczebności owadów zapylających w krajobrazie rolniczym i miejskim (monokultury, pestycydy, fragmentacja siedlisk, wzrost temperatur rocznych), oraz sposobem tworzenia tzw. taśmy pokarmowej dla owadów zapylających w naszych ogrodach. Uczestnicy sami wykonają proste doświadczenia laboratoryjne, które pozwolą na określenie jakości produktów pszczelich, zapoznają się z analizą pyłkową jako narzędziem do identyfikacji miodów odmianowych i importowanych oraz wpływem temperatury na system reprodukcyjny roślin.

od 7 lat

146B

brak miejsc

Tak

17:30-18:00

Kultury in vitro, czyli jak wyhodować rośliny w probówce?

Prowadzą: Katedra Biologii Komórki dr Marcin Domaciuk, Julia Kanatek, Hubert Jędrocha, Kacper Bednarski, Zuzanna Gazda

W ramach pokazu Kultury in vitro, czyli jak wyhodować rośliny w probówce? odbywającego się w Pracowni kultur in-vitro, Katedry Biologii Komórki uczestnicy zapoznają się z podstawowymi wiadomościami na temat hodowli kultur tkankowych In-vitro. Uczestniczyć będą uczestniczyć w obserwacjach mikroskopowych fragmentów roślin wyhodowanych w probówkach, a także będą mogli samodzielnie założyć hodowlę ogórka, dyni, słonecznika lub sałaty w warunkach sterylnych.

od 10 lat

120B

1 z 15

Tak

17:30-18:30

Z nowotworem i wirusem za pan brat, czyli do czego stosowane są hodowle komórkowe

Prowadzą: Katedra Wirusologii i Immunologii Kopycińska Magdalena, Mizerska-Kowalska Magdalena, Obara Renata, Pac-Sosińska Małgorzata, Paduch Roman, Pieniądz Paulina, Pięt Mateusz, Sławińska-Brych Adrianna, Sztandera-Tymoczek Monika

Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe procedury związane z hodowlą ludzkich komórek prawidłowych i nowotworowych in vitro. Uczestnikom wyjaśnione zostaną także podstawy badań dotyczących biologii nowotworów oraz badań nad potencjalnymi substancjami terapeutycznymi. Kolejnym aspektem warsztatów będzie prezentacja eksperymentów biologicznych wykonywanych
w dziedzinach wirusologii i immunologii. Uczestnicy dowiedzą się także o ważnym aspekcie współczesnej medycyny, jakim jest profilaktyka zakażeń. Przedstawiona zostanie krótka historia szczepień ochronnych oraz przykłady najważniejszych osiągnięć w dziedzinie wakcynologii.

od 15 lat

311A

2 z 25

Tak

17:30-18:30

Droga do poznania mózgu

Prowadzą: dr hab. Dorota Nieoczym, Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Gra terenowa na terenie wydziału BiB, która rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia w tematykę neurobiologii. Uczestnicy odbędą krótkie warsztaty w sali ćwiczeniowej, a następnie swoją wiedzę będą mogli sprawdzić w krótkiej grze terenowej na Wydziale BiB.

od 10 lat

26B

5 z 10

Tak

17:40-18:25

Grzyby użyteczne w biotechnologii

Prowadzą: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej; dr A. Nowak, mgr M. Kutyła, dr K. Wlizło, mgr K. Próchniak, dr A. Gromada, dr K. Buczek, dr hab. M. Majewska, dr hab. A. Wiater, prof. UMCS, dr hab. M. Trytek, prof. UMCS, dr hab. J. Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, prof. M. Janczarek

Zapoznanie uczestników z gatunkami grzybów mikroskopowych i wielkoowocnikowych znanych z ich wysokiej użyteczności w różnych gałęziach przemysłu, jak między innymi przemysł chemiczny, spożywczy czy browarniczy. Przygotowanie i obserwacja preparatów grzybów mikroskopowych bytujących między innymi na żywności. Krótkie doświadczenia z produktami wytworzonymi przez poznane gatunki grzybów

od 6 lat

106A

brak miejsc

Tak

17:45-18:30

Skąd to świecenie? O świecących cząsteczkach słów kilka

Prowadzą: Laboratorium Biospektroskopii/ KBK / KFRiB: dr hab. Ewa Janik, dr Piotr Waśko, Jagoda Hamera, Karolina Kukiełka, Arkadiusz Jastrzębski

W przyrodzie istnieje wiele zjawisk, którym towarzyszy emisja światła. Szczególne znaczenie w Biologii i Biotechnologii ma zjawisko fluorescencji oraz fosforescencji (luminescencja). Zapraszamy na demonstrację często nieoczywistych substancji i organizmów zdolnych do emitowania światła.

Bez ograniczeń

31B

brak miejsc

Tak

17:45-18:30

Bezkręgowce na wyciągnięcie ręki

Prowadzą: Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS, Sekcja Entomologicznej SKNB: Grzegorz K. Wagner, Ewa Pietrykowska-Tudruj, Wojciech Czarniawski, Lucyna Kuzko, Natalia Misiura, Joanna Markowska

Zapraszamy na podróż po świecie bezkręgowców, począwszy od najprostszych, jednokomórkowych przedstawicieli pierwotniaków, poprzez drobne wodne organizmy wielokomórkowe (parzydełkowce, wirki, wrotki, skorupiaki), aż po pokaźnych rozmiarów stawonogi lądowe.
Podczas warsztatów, każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy z żywym organizmem, a także poobserwować i „pogłaskać” żywe owady tropikalne (karaczany, modliszki, straszyki, mrówki żniwiarki i inne). Dla odważnych – spotkanie oko w oko z jadowitymi pająkami i skorpionami.

od 5 lat

55B

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Tańczące rośliny

Prowadzą: Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki; Maria Stolarz, Kazimierz Trębacz, Kamila Kupisz, Magdalena Depa, Mateusz Koselski, Dariusz Kluczyk, Piotr Waśko

Podczas pokazu przedstawione zostaną wybrane gatunki rośliny wykazujące szybkie, łatwo dostrzegalne ruchy oraz rośliny z pozoru nieruchome wykazujące powolne ruchy zwane cirkumnutacjami link. Cechą ruchów roślin jest ich powtarzalność czyli rytm, który może być szybki albo wolny. Rośliny o zróżnicowanej rytmice wykazujące skomplikowane wzory trajektorii ruchu zostaną przedstawione na filmach wykonanych metodą poklatkową.

Bez ograniczeń

0137B

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Kwiaty, pszczoły i owoce. Współdziałanie dla bioróżnorodności.

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii; Katedra Immunobiologii; Anna Rysiak, Aneta Ptaszyńska

Interdyscyplinarne, praktyczne zajęcia łączące wiedzę o roślinach (botanika) i ich związkach z owadami (zoologia). Będziemy poznawać budowę kwiatów, ziaren pyłku i pszczoły miodnej w skali makro -
i mikroskopowej. „Współpraca” zapylaczy i roślin ma kluczowe znaczenie w tworzeniu nasion i owoców, zapewnia dobrostan pszczole miodnej i dzikim zapylaczom, utrzymuje bioróżnorodność w skali lokalnej i globalnej. Nasze zajęcia uświadamiają rolę zapylaczy w biosferze i zagrożenia jakie stwarza dla nich współczesny świat, podając jednocześnie prosty „przepis” na ich ochronę

Bez ograniczeń

150B

brak miejsc

Tak

18:00-20:00

Wiem, co jem – warsztaty praktyczne dla dzieci i młodzieży

Prowadzi: SKN BIOTECHNOLOGÓW MIKRON

Krótki kurs pipetowania
Wykrywanie bakterii kwasu mlekowego w jogurtach i produktach mlecznych
Produkcja mleka bez laktozy
Izolacja DNA z owoców

13-17 lat

254B

2 z 15

Tak

18:15-20:00

Pracownia młodego laboranta

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów “Bakcyl”

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów “ Bakcyl” zaprasza na warsztaty poświęcone pracom w laboratorium. W programie warsztatów: prezentacja sprzętu laboratoryjnego, nauka pipetowania, wykonanie własnego preparatu mikroskopowego i wiele innych doświadczeń laboratoryjnych.

od 10 lat

0109A

brak miejsc

Tak

18:20-19:50

Escape Room: „Na tropie przestępstwa”

Prowadzi: Katedra Biochemii i Biotechnologii / Studenckie Koło Naukowe Biochemików

Wczuj się w rolę detektywa i rozwiąż zagadkę tajemniczego morderstwa! Odkryj kto pozostawił po sobie ślady zbrodni. Z pomocą biochemii zbadaj odciski palców, krew na fartuchu czy ukryty napis. Włam się do komputera w celu zebrania informacji. Zbieraj dowody i rozszyfruj kod do kłódki. Podejrzany jest wśród nas

od 12 lat

255B

brak miejsc

Tak

18:30-19:15

Skąd to świecenie? O świecących cząsteczkach słów kilka

Prowadzą: Laboratorium Biospektroskopii/ KBK / KFRiB: dr hab. Ewa Janik, dr Piotr Waśko, Jagoda Hamera, Karolina Kukiełka, Arkadiusz Jastrzębski

W przyrodzie istnieje wiele zjawisk, którym towarzyszy emisja światła. Szczególne znaczenie w Biologii i Biotechnologii ma zjawisko fluorescencji oraz fosforescencji (luminescencja). Zapraszamy na demonstrację często nieoczywistych substancji i organizmów zdolnych do emitowania światła.

Bez ograniczeń

31B

brak miejsc

Tak

18:30-19:15

Grzyby użyteczne w biotechnologii

Prowadzą: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej; dr A. Nowak, mgr M. Kutyła, dr K. Wlizło, mgr K. Próchniak, dr A. Gromada, dr K. Buczek, dr hab. M. Majewska, dr hab. A. Wiater, prof. UMCS, dr hab. M. Trytek, prof. UMCS, dr hab. J. Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, prof. M. Janczarek

Zapoznanie uczestników z gatunkami grzybów mikroskopowych i wielkoowocnikowych znanych z ich wysokiej użyteczności w różnych gałęziach przemysłu, jak między innymi przemysł chemiczny, spożywczy czy browarniczy. Przygotowanie i obserwacja preparatów grzybów mikroskopowych bytujących między innymi na żywności. Krótkie doświadczenia z produktami wytworzonymi przez poznane gatunki grzybów

od 6 lat

106A

brak miejsc

Tak

18:30-19:15

Co pszczoła do ula niesie?

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii; dr hab. Małgorzata Wrzesień, mgr inż. Karolina Tymoszuk, mgr inż. Jacek Jachuła

Zajęcia laboratoryjne, które zapoznają uczestników z wyglądem i wyposażeniem pracowni laboratoryjnej, stosowanymi w niej metodami pracy. Podczas warsztatów poznają oni hierarchię w rodzinie pszczelej, działanie oraz zastosowanie w kuchni, medycynie, kosmetologii produktów pochodzących z ula. Zajęcia pozwolą zapoznać uczestników z problemem zmniejszania się liczebności owadów zapylających w krajobrazie rolniczym i miejskim (monokultury, pestycydy, fragmentacja siedlisk, wzrost temperatur rocznych), oraz sposobem tworzenia tzw. taśmy pokarmowej dla owadów zapylających w naszych ogrodach. Uczestnicy sami wykonają proste doświadczenia laboratoryjne, które pozwolą na określenie jakości produktów pszczelich, zapoznają się z analizą pyłkową jako narzędziem do identyfikacji miodów odmianowych i importowanych oraz wpływem temperatury na system reprodukcyjny roślin.

od 7 lat

146B

2 z 20

Tak

18:45-19:30

Bezkręgowce na wyciągnięcie ręki

Prowadzą: Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS, Sekcja Entomologicznej SKNB: Grzegorz K. Wagner, Ewa Pietrykowska-Tudruj, Wojciech Czarniawski, Lucyna Kuzko, Natalia Misiura, Joanna Markowska

Zapraszamy na podróż po świecie bezkręgowców, począwszy od najprostszych, jednokomórkowych przedstawicieli pierwotniaków, poprzez drobne wodne organizmy wielokomórkowe (parzydełkowce, wirki, wrotki, skorupiaki), aż po pokaźnych rozmiarów stawonogi lądowe.
Podczas warsztatów, każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy z żywym organizmem, a także poobserwować i „pogłaskać” żywe owady tropikalne (karaczany, modliszki, straszyki, mrówki żniwiarki i inne). Dla odważnych – spotkanie oko w oko z jadowitymi pająkami i skorpionami.

od 5 lat

55B

brak miejsc

Tak

18:45-19:45

Droga do poznania mózgu

Prowadzą: dr hab. Dorota Nieoczym, Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Gra terenowa na terenie wydziału BiB, która rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia w tematykę neurobiologii. Uczestnicy odbędą krótkie warsztaty w sali ćwiczeniowej, a następnie swoją wiedzę będą mogli sprawdzić w krótkiej grze terenowej na Wydziale BiB.

od 10 lat

26B

6 z 10

Tak

18:45-19:30

Kolorowy świat fitochemii

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek, D. Markowska

Uczestnicy pod naszym czujnym okiem będą mogli zanurzyć się w świecie chemii roślin, odkryć jej barwy i odcienie. Zaproponujemy doświadczenia laboratoryjne, które odsłonią przed odbiorcami m.in. barwy antocyjanów i proces fluorescencji

od 12 lat

0153B

brak miejsc

Tak

18:45-19:30

Zrób FitoSPA

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek

W fitochemicznym SPA zaproponujemy wykonanie naturalnych kosmetyków, tj. kuli do kąpieli, soli z olejkami eterycznymi oraz pasty do zębów. Doświadczenie pracy w laboratorium wzbogaci samodzielne wykonanie glicerynowego mydełka i pomadki do ust czy świeczki sojowej. Wizyta u nas będzie okazją do poznania właściwości poszczególnych składników użytych do wykonania proponowanych przez nas produktów, np. oleju kokosowego czy białej glinki.

od 12 lat

0149B

brak miejsc

Tak

19:00-20:00

Tańczące rośliny

Prowadzą: Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki; Maria Stolarz, Kazimierz Trębacz, Kamila Kupisz, Magdalena Depa, Mateusz Koselski, Dariusz Kluczyk, Piotr Waśko

Podczas pokazu przedstawione zostaną wybrane gatunki rośliny wykazujące szybkie, łatwo dostrzegalne ruchy oraz rośliny z pozoru nieruchome wykazujące powolne ruchy zwane cirkumnutacjami link. Cechą ruchów roślin jest ich powtarzalność czyli rytm, który może być szybki albo wolny. Rośliny o zróżnicowanej rytmice wykazujące skomplikowane wzory trajektorii ruchu zostaną przedstawione na filmach wykonanych metodą poklatkową.

Bez ograniczeń

0137B

1 z 12

Tak

19:00-20:00

MikroGrzyby

Prowadzą: Katedra Botaniki, Mykologii i EkologiI dr Urszula Świderska, dr Monika Kozłowska, Studenci

W czasie warsztatów chcemy pokazać grzyby na co dzień niezauważalne nieuzbrojonym okiem. Chociaż po przybliżeniu informacji o objawach porażenia roślin przez grzyby uświadamiamy sobie, że jednak już kiedyś je widzieliśmy, to jednak, żeby dokładnie zobaczyć ich mikrostruktury, potrzebujemy mikroskopu. Dlatego w trakcie spotkania każdy Uczestnik będzie mógł wybrać obiekty do obserwacji oraz samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe. Wspólnie sprawdzimy co udało się zatopić w małej, błękitnej kropli odczynnika

od 7 lat

265B

brak miejsc

Tak

19:15-20:00

Skąd to świecenie? O świecących cząsteczkach słów kilka

Prowadzą: Laboratorium Biospektroskopii/ KBK / KFRiB: dr hab. Ewa Janik, dr Piotr Waśko, Jagoda Hamera, Karolina Kukiełka, Arkadiusz Jastrzębski

W przyrodzie istnieje wiele zjawisk, którym towarzyszy emisja światła. Szczególne znaczenie w Biologii i Biotechnologii ma zjawisko fluorescencji oraz fosforescencji (luminescencja). Zapraszamy na demonstrację często nieoczywistych substancji i organizmów zdolnych do emitowania światła.

Bez ograniczeń

31B

brak miejsc

Tak

19:20-20:05

Grzyby użyteczne w biotechnologii

Prowadzą: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej; dr A. Nowak, mgr M. Kutyła, dr K. Wlizło, mgr K. Próchniak, dr A. Gromada, dr K. Buczek, dr hab. M. Majewska, dr hab. A. Wiater, prof. UMCS, dr hab. M. Trytek, prof. UMCS, dr hab. J. Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, prof. M. Janczarek

Zapoznanie uczestników z gatunkami grzybów mikroskopowych i wielkoowocnikowych znanych z ich wysokiej użyteczności w różnych gałęziach przemysłu, jak między innymi przemysł chemiczny, spożywczy czy browarniczy. Przygotowanie i obserwacja preparatów grzybów mikroskopowych bytujących między innymi na żywności. Krótkie doświadczenia z produktami wytworzonymi przez poznane gatunki grzybów

od 6 lat

106A

brak miejsc

Tak

19:45-20:30

Kolorowy świat fitochemii

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek, D. Markowska

Uczestnicy pod naszym czujnym okiem będą mogli zanurzyć się w świecie chemii roślin, odkryć jej barwy i odcienie. Zaproponujemy doświadczenia laboratoryjne, które odsłonią przed odbiorcami m.in. barwy antocyjanów i proces fluorescencji

od 12 lat

0153B

brak miejsc

Tak

19:45-20:30

Zrób FitoSPA

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Fitochemików, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki WBiB, dr hab. A. Hanaka, prof. UMCS, dr hab. S. Dresler, prof. UMCS M. Sawic, W. Grzywacz, P. Kuźma, D. Świstak, W. Rząd, A. Goławska, K. Hołub, N. Piętka, A. Matuła, M. Lewkowicz, M. Wilkołek

W fitochemicznym SPA zaproponujemy wykonanie naturalnych kosmetyków, tj. kuli do kąpieli, soli z olejkami eterycznymi oraz pasty do zębów. Doświadczenie pracy w laboratorium wzbogaci samodzielne wykonanie glicerynowego mydełka i pomadki do ust czy świeczki sojowej. Wizyta u nas będzie okazją do poznania właściwości poszczególnych składników użytych do wykonania proponowanych przez nas produktów, np. oleju kokosowego czy białej glinki.

od 12 lat

0149B

brak miejsc

Tak

20:00-21:30

Escape Room: „Na tropie przestępstwa”

Prowadzi: Katedra Biochemii i Biotechnologii / Studenckie Koło Naukowe Biochemików

Wczuj się w rolę detektywa i rozwiąż zagadkę tajemniczego morderstwa! Odkryj kto pozostawił po sobie ślady zbrodni. Z pomocą biochemii zbadaj odciski palców, krew na fartuchu czy ukryty napis. Włam się do komputera w celu zebrania informacji. Zbieraj dowody i rozszyfruj kod do kłódki. Podejrzany jest wśród nas.

od 12 lat

255B

brak miejsc

Tak

 Pokazy filmowe/Wystawy


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-20:00

Piękne i niezwykłe: obrazy z życia ważek

Prowadzą: dr hab. Paweł Buczyński, prof. UMCS; mgr Agnieszka Tańczuk - UMCS: WBiB Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody; dr hab. Edyta Buczyńska, prof. UP – UP, WBŚ, Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

Wystawa fotograficzna pokazująca piękno i życie owadów na przykładzie ważek, obejmująca ich: wygląd, zachowania, kluczowe elementy cyklu życiowego, znaczenie ekologiczne i dla człowieka

Bez ograniczeń

Galeria "Pod palmą" - hol budynku WBiB

Bez ograniczeń

Nie

16:00-22:00

Światło i dźwięk

Prowadzą: dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS

Pokaz diaporam (fotografie z podkładem muzycznym) prezentujących szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze

Bez ograniczeń

Hol przy Galerii pod Palmą

Bez ograniczeń

Nie

18:00-19:30

Serce dębu - dokumentalny film przyrodniczy

Prowadzi: dr Ewa Janik-Zabrotowicz

Na wielbicieli przyrody czeka ekscytująca podróż do mikro i makro świata natury. Zapraszamy na spektakularny film „Serce dębu” z obsadą jedyną w swoim rodzaju: zwinne myszy, skoczne wiewiórki, szybkie sójki, delikatne ryjkowce, czy mrówki. Wszystkimi zmysłami będziesz mógł dotknąć świata zwierząt, którym rządzi przyjaźń, czułość, ale także walka o przetrwanie, potrzeba schronienia, strach. Dzięki wszędobylskiej kamerze zajrzysz do mysiej nory, do wnętrza żołędzia, ujrzysz ryjkowca „przeglądającego się” w kropli wody będziesz mknął razem z sójką podczas ucieczki przed drapieżnikiem.
Film w reżyserii Laurenta Charbonniera (operator kamer podczas powstawania filmu „Makrokosmos”) to widowisko, które porwie Cię na 80 minut do nieprzerwanego koła życia dzikich zwierząt bytujących dookoła 200-letniego dębu. Wspaniałe obrazy i dźwięki natury pozostaną z Toba na długo. Usłyszysz, jak bije serce lasu.
UWAGA!!! Odbiór biletów przez osoby z rezerwacją możliwy będzie w holu budynku WBIB (Akademicka 19) w dniu 13.01.23 w godzinach 15.30-17.00. Bilety nieodebrane do 17.00 zostaną przekazane innym uczestnikom Nocy Biologów.

od 8 lat

Kino Bajka (Radziszewskiego 8)

6 z 39

Tak

20:00-21:00

Piękne i niezwykłe: obrazy z życia ważek - spotkanie z autorami wystawy

Prowadzą: dr hab. Paweł Buczyński, prof. UMCS; mgr Agnieszka Tańczuk - UMCS: WBiB Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody; dr hab. Edyta Buczyńska, prof. UP – UP, WBŚ, Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

Spotkanie z autorami wystawy fotograficznej pokazującej piękno i życie owadów na przykładzie ważek
Pogadanka obejmująca wygląd, zachowania, kluczowe elementy cyklu życiowego, znaczenie ekologiczne i znaczenie ważek w życiu człowieka. Autorzy chętnie odpowiedzą na pytania gości dotyczące zarówno ważek jak i warsztatu pracy.

Bez ograniczeń

Galeria "Pod palmą" - hol budynku WBiB

16 z 30

Tak

 Wykłady


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:45-16:30

Lecznicze dżdżownice –czyli preparaty z dżdżownic do zastosowania w medycynie

Prowadzą: dr hab Marta Fiołka, prof UMCS; Katedra Immunobiologii

O leczniczej mocy dżdżownic znanej już starożytnym kulturom Chin, Indonezji, czy Japonii dowiecie się Państwo „z pierwszej ręki”. Współczesną wiedzą w tym zakresie oraz swoimi badaniami nad aktywnością przeciwbakteryjną, przeciwgrzybową, antyoksydacyjną przeciwzapalną i przeciwnowotworową ekstraktów z dżdżownic podzieli się z Państwem ekspert w tym zakresie i hodowca tych niezwykłych zwierząt w jednej osobie. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z nowoczesnym podejściem do medycyny tradycyjnej.

od 15 lat

0129B

58 z 80

Tak

16:00-17:00

Mrok w cieniu świateł, czyli o oddziaływaniu antropogenicznej emisji światła na środowisko

Prowadzą: dr Maciej Filipiuk, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Ujarzmienie elektryczności, zapewniające powszechny dostęp do energii o niewyobrażalnej wcześniej skali, poskutkowało silnym przyspieszeniem ludzkiej ekspansji i zintensyfikowaniem naszego oddziaływania na środowisko. Znaczącą – bo widoczną wyraźnie nawet z kosmosu – formą tego oddziaływania jest postępujące rozświetlanie naturalnego mroku nocy. Zaburzenie ekspozycji na światło nie może pozostawać bez znaczenia dla przyrody, gdyż to właśnie energia światła słonecznego leży u podstaw życia na Ziemi, a odwieczne, roczne i dobowe cykle oświetlenia regulują rytm funkcjonowania pojedynczych organizmów i całych ekosystemów. W jaki więc sposób "zanieczyszczenie światłem" oddziałuje na organizmy, w tym na człowieka? Jaka jest jego skala i jakie są skutki? Czy dynamicznie rosnąca, antropogeniczna emisja światła stanowi realny problem, któremu należy poświęcić więcej uwagi

od 12 lat

0131B

80 z 80

Tak

16:30-17:30

Bakteria – wróg, czy przyjaciel rośliny?

Prowadzi: Małgorzata Majewska Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

1. Opis zespołu bakterii glebowych i zasiedlających tkanki roślin. Ryzobakterie występujące w glebie przylegającej do korzeni oraz endofity zasiedlane korzenie, pędy, liście, kwiaty, owoce i nasiona.
2. Korzyści wynikające z zasiedlenia rośliny przez bakterie: wiązanie azotu atmosferycznego, wspomaganie tworzenia symbiozy roślin z grzybami (mikoryzy), wspomaganie wzrostu roślin poprzez produkcję fitohormonów, związków ułatwiających pobieranie żelaza (sideroforów), enzymów (np. deaminaz), związków zwiększających rozpuszczalność mineralnych form fosforu (np. kwasów organicznych, chelatorów), związków hamujących wzrost patogenów (np. antybiotyków), związków podnoszących odporność roślin na patogeny (np. fitoaleksyn)
3. Zastosowanie mikroorganizmów glebowych w rolnictwie (bionawozy, biologiczna ochrona roślin przed chorobami) oraz w ochronie środowiska (fitoremediacja terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami ropopochodnymi.

od 12 lat

0129B

42 z 80

Tak

17:00-18:00

Nieznane życie nietoperzy

Prowadzą: Illia Nekrutov; Studenckie Koło Naukowe Biologów

Rząd Nietoperze (Chiroptera) jest jedną z najsłabiej poznanych grup w świecie zwierząt. Nietoperze to jedyny rząd ssaków zdolny do aktywnego lotu, orientujący się w przestrzeni za pomocą ultradźwięków. Wykład będzie zawierał ogólne wiadomości o nietoperzach, szczególne o hibernacji, echolokacji, badaniach nad nietoperzami i działalności Centrum Badań I Rehabilitacji Nietoperzy.
W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z podstawami analizy ultradźwięku, rozczytywania sonogramu za pomocą specjalnego programu i będą mieli możliwość nauczyć się korzystania z detektora ultradźwiękowego dla rozpoznania niektórych gatunków nietoperzy Polski.

od 15 lat

0131B

54 z 80

Tak

17:30-18:30

Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych na podstawie „Słownika” Adama Fischera

Prowadzą: Maria Skóra, Koło Naukowe Biologów

Omówienie znaczenia wybranych roślin w wierzeniach ludowych.

od 10 lat

0129B

60 z 80

Tak

18:00-19:00

Motyle - mitologia zaklęta w nazwach

Prowadzą: Agnieszka Tańczuk, doktorantka II roku nauk biologicznych; Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Niegdyś wierzono, że motyl to uosobienie duszy, twierdził tak np. Arystoteles, który nazwał motyla Psyche co po grecku znaczy właśnie „dusza”. Ćma leci do światła niczym dusza człowieka przyciągana jest ku prawdzie. Motyle symbolizują kruchość i nietrwałość, gdyż większość gatunków żyje od kilku dni do kilku tygodni. Dawne kultury widzą w takim zachowaniu naukę dla ludzi, aby cenili każdą chwilę, żyli pełnią życia i byli aktywnymi uczestnikami historii świata, a nie jedynie biernymi obserwatorami. Naukowcy określając gatunki korzystają z łaciny i języka greckiego, Grecy z kolei uwielbiali sztukę i piękno, tak więc tutaj nauka łączy się ściśle ze sztuką, a wiele nazw motyli otrzymało nazwy zaczerpnięte z mitologii greckiej i o tym właśnie chciałabym opowiedzieć, gdyż przyroda istotnie potrafi czarować!

Bez ograniczeń

0131B

74 z 80

Tak

18:30-19:30

Bakteria – wróg, czy przyjaciel rośliny?

Prowadzi: Małgorzata Majewska Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

1. Opis zespołu bakterii glebowych i zasiedlających tkanki roślin. Ryzobakterie występujące w glebie przylegającej do korzeni oraz endofity zasiedlane korzenie, pędy, liście, kwiaty, owoce i nasiona.
2. Korzyści wynikające z zasiedlenia rośliny przez bakterie: wiązanie azotu atmosferycznego, wspomaganie tworzenia symbiozy roślin z grzybami (mikoryzy), wspomaganie wzrostu roślin poprzez produkcję fitohormonów, związków ułatwiających pobieranie żelaza (sideroforów), enzymów (np. deaminaz), związków zwiększających rozpuszczalność mineralnych form fosforu (np. kwasów organicznych, chelatorów), związków hamujących wzrost patogenów (np. antybiotyków), związków podnoszących odporność roślin na patogeny (np. fitoaleksyn)
3. Zastosowanie mikroorganizmów glebowych w rolnictwie (bionawozy, biologiczna ochrona roślin przed chorobami) oraz w ochronie środowiska (fitoremediacja terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami ropopochodnymi.

od 12 lat

0129B

30 z 80

Tak

19:00-20:00

Antropocen, Insektagedon i inne plagi

Prowadzi: Aneta Ptaszyńska. Katedra Immunobiologii

Prelekcja i dyskusja o roli człowieka w przekształcaniu niszy ekologicznej jaką jest ziemia.

Bez ograniczeń

0131B

25 z 80

Tak

20:00-21:00

Mrok w cieniu świateł, czyli o oddziaływaniu antropogenicznej emisji światła na środowisko

Prowadzą: dr Maciej Filipiuk, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Ujarzmienie elektryczności, zapewniające powszechny dostęp do energii o niewyobrażalnej wcześniej skali, poskutkowało silnym przyspieszeniem ludzkiej ekspansji i zintensyfikowaniem naszego oddziaływania na środowisko. Znaczącą – bo widoczną wyraźnie nawet z kosmosu – formą tego oddziaływania jest postępujące rozświetlanie naturalnego mroku nocy. Zaburzenie ekspozycji na światło nie może pozostawać bez znaczenia dla przyrody, gdyż to właśnie energia światła słonecznego leży u podstaw życia na Ziemi, a odwieczne, roczne i dobowe cykle oświetlenia regulują rytm funkcjonowania pojedynczych organizmów i całych ekosystemów. W jaki więc sposób "zanieczyszczenie światłem" oddziałuje na organizmy, w tym na człowieka? Jaka jest jego skala i jakie są skutki? Czy dynamicznie rosnąca, antropogeniczna emisja światła stanowi realny problem, któremu należy poświęcić więcej uwagi

od 12 lat

0131B

30 z 80

Tak

 Wykłady i Pokazy online


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

06:00-22:00

Pracownia młodego laboranta


Link do wydarzenia: KLIKNIJ


Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów “Bakcyl”

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów “ Bakcyl” zaprasza na serię wykładów i nagrań dotyczących ciekawego świata mikroorganizmów oraz niezwykłych doświadczeń

Link do pokazu:
link

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Nie

10:00-10:45

Tajemnicze życie pszczół


Link do wydarzenia: KLIKNIJ


Prowadzą: Aneta Ptaszyńska; Katedra Immunobiologii

Co dzieje się w ulu? Jak królowa wydaje rozkazy? Czy pszczoły produkują mleko? Jak się porozumiewają? I wreszcie co im grozi i co nam zagraża jeśli wyginą. Te i inne słodkie i gorzkie tajemnice pszczelego roju poznać będzie można na tym wykładzie.

Link do wydarzenia:
link

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Nie

11:00-11:45

Mrok w cieniu świateł, czyli o oddziaływaniu antropogenicznej emisji światła na środowisko


Link do wydarzenia: KLIKNIJ


Prowadzą: dr Maciej Filipiuk, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Ujarzmienie elektryczności, zapewniające powszechny dostęp do energii o niewyobrażalnej wcześniej skali, poskutkowało silnym przyspieszeniem ludzkiej ekspansji i zintensyfikowaniem naszego oddziaływania na środowisko. Znaczącą – bo widoczną wyraźnie nawet z kosmosu – formą tego oddziaływania jest postępujące rozświetlanie naturalnego mroku nocy. Zaburzenie ekspozycji na światło nie może pozostawać bez znaczenia dla przyrody, gdyż to właśnie energia światła słonecznego leży u podstaw życia na Ziemi, a odwieczne, roczne i dobowe cykle oświetlenia regulują rytm funkcjonowania pojedynczych organizmów i całych ekosystemów. W jaki więc sposób "zanieczyszczenie światłem" oddziałuje na organizmy, w tym na człowieka? Jaka jest jego skala i jakie są skutki? Czy dynamicznie rosnąca, antropogeniczna emisja światła stanowi realny problem, któremu należy poświęcić więcej uwagi?

Link do wydarzenia:
link

od 12 lat

Bez ograniczeń

Nie

12:00-12:45

Bakteria – wróg, czy przyjaciel rośliny?


Link do wydarzenia: KLIKNIJ


Prowadzą: Małgorzata Majewska; Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

1. Opis zespołu bakterii glebowych i zasiedlających tkanki roślin. Ryzobakterie występujące w glebie przylegającej do korzeni oraz endofity zasiedlane korzenie, pędy, liście, kwiaty, owoce i nasiona.
2. Korzyści wynikające z zasiedlenia rośliny przez bakterie: wiązanie azotu atmosferycznego, wspomaganie tworzenia symbiozy roślin z grzybami (mikoryzy), wspomaganie wzrostu roślin poprzez produkcję fitohormonów, związków ułatwiających pobieranie żelaza (sideroforów), enzymów (np. deaminaz), związków zwiększających rozpuszczalność mineralnych form fosforu (np. kwasów organicznych, chelatorów), związków hamujących wzrost patogenów (np. antybiotyków), związków podnoszących odporność roślin na patogeny (np. fitoaleksyn)
3. Zastosowanie mikroorganizmów glebowych w rolnictwie (bionawozy, biologiczna ochrona roślin przed chorobami) oraz w ochronie środowiska (fitoremediacja terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami ropopochodnymi.

Link do wydarzenie:
link

od 12 lat

Bez ograniczeń

Nie

13:00-13:45

Nieznane życie nietoperzy


Link do wydarzenia: KLIKNIJ


Prowadzą: Illia Nekrutov; Studenckie Koło Naukowe Biologów

Rząd Nietoperze (Chiroptera) jest jedną z najsłabiej poznanych grup w świecie zwierząt. Nietoperze to jedyny rząd ssaków zdolny do aktywnego lotu, orientujący się w przestrzeni za pomocą ultradźwięków. Wykład będzie zawierał ogólne wiadomości o nietoperzach, szczególne o hibernacji, echolokacji, badaniach nad nietoperzami i działalności Centrum Badań I Rehabilitacji Nietoperzy.

Link do wydarzenia:
link

od 15 lat

Bez ograniczeń

Nie

14:00-14:45

Lecznicze dżdżownice –czyli preparaty z dżdżownic do zastosowania w medycynie


Link do wydarzenia: KLIKNIJ


Prowadzą: dr hab Marta Fiołka, prof UMCS; Katedra Immunobiologii

O leczniczej mocy dżdżownic znanej już starożytnym kulturom Chin, Indonezji, czy Japonii dowiecie się Państwo „z pierwszej ręki”. Współczesną wiedzą w tym zakresie oraz swoimi badaniami nad aktywnością przeciwbakteryjną, przeciwgrzybową, antyoksydacyjną przeciwzapalną i przeciwnowotworową ekstraktów z dżdżownic podzieli się z Państwem ekspert w tym zakresie i hodowca tych niezwykłych zwierząt w jednej osobie. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z nowoczesnym podejściem do medycyny tradycyjnej.

Link do wydarzenia:
link

od 12 lat

Bez ograniczeń

Nie

Odwiedzin: 4135401 | Ostatnia aktualizacja: 2023-04-21, 14:51  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.