Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 13 stycznia 2023

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

14:00-15:00

Oznaczanie stężenia ortofosforanów w wodzie metodą spektrofotometryczną

Prowadzą: dr Beata Koim-Puchowska, Członkowie Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych: Grzegorz Powalski, Katarzyna Skibowska

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodą spektrofotometryczną, stosowaną w analizie stężenia m.in. ortofosforanów w wodzie oraz z działaniem spektrofotometru. Ponadto poznają źródła nadmiaru fosforanów w wodzie oraz związane z tym pojęcie eutrofizacji wód i wpływ tego procesu na bioróżnorodność zbiorników wodnych.

Klasy VII-VIII szkoły podstawowej Młodzież licealna

Katedra Biotechnologii, ul. Poniatowskiego 12, sala 011

brak miejsc

Tak

14:30-15:30

Oko w oko z mikrobami

Prowadzą: dr Marta Małecka-Adamowicz, studenci: Joanna Dąbrowska Klaudia Pęcherzewska

W ramach zaproponowanych zajęć uczestnikom zostaną przybliżone zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty związane ze światem mikroorganizmów. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej mikroskopii oraz opanowanie umiejętności przeprowadzania obserwacji mikroskopowych form morfologicznych bakterii na podstawie wcześniej przygotowanych i wybarwionych przez uczestników preparatów.

7-8 klasa szkoły podstawowej

Katedra Mikrobiologii i Immunobiologii, Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, sala 328

3 z 12

Tak

15:00-16:00

Oznaczanie zawartości związków chloru w wodzie

Prowadzą: dr Joanna Dróżdż-Afelt, Członkowie Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych: Alicja Formuszewicz, Laura Synak

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z metodyką oznaczania zawartości jonów chlorkowych w wodzie metodą miareczkową. Dowiedzą się również skąd może pochodzić chlor występujący w wodach naturalnych oraz poznają dopuszczalne wartości klasyfikujące wodę jako zdatną do picia.

Klasy VII-VIII szkoły podstawowej Młodzież licealna

Katedra Biotechnologii, ul. Poniatowskiego 12, sala 011

brak miejsc

Tak

15:30-17:30

Woda glebowa i jej funkcje

Prowadzą: dr Jolanta Tyburska – Woś, dr Anna Frymark - Szymkowiak

Ilość wody w glebie bezpośrednio wpływa na wzrost roślin oraz funkcjonowanie mikroorganizmów glebowych i jest uzależniona nie tylko od ilości opadów, ale także od właściwości fizycznych samej gleby. Podczas warsztatów dokonamy pomiaru zawartości wody w glebie, zmierzymy pojemność polową gleb a także sprawdzimy co pomaga zatrzymywać wodę w glebie. Zobaczymy również jak rodzaj gleby wpływa na szybkość przepływu wody.

6-8 klasa szkoły podstawowej, młodzież licealna

Katedra Biologii Środowiska, Al. Ossolińskich 12, sala 3

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Co wiesz o komórkach?

Prowadzą: dr Sandra Jankowska – Wróblewska, dr Magdalena Trojankiewicz

Nie ufaj pozorom, że budowa żywej komórki jest skomplikowana i nudna. Czy wiesz, że podstawowym składnikiem chemicznym komórki jest woda?? Przyjdź na warsztaty i dowiedz się więcej o cytozolu i organellach komórkowych. Wykonaj własnoręcznie model komórki!

4 - 6 klasa szkoły podstawowej

Katedra Genetyki, Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, sala 230

brak miejsc

Tak

16:00-17:00

Kolory nie tylko dla Picassa – czyli wykorzystywanie barw w metodach analitycznych

Prowadzą: mgr Iwona Ałtyn, dr hab. Magdalena Twarużek prof. uczelni, Jakub Wojtacki

Na warsztatach uczniowie zapoznają się z technikami metod analitycznych, wykorzystywanych w biologii i toksykologii. Na zajęciach uczestnicy nie tylko nauczą się w jaki sposób należy przygotować roztwory do analizy ale również za pomocą alkacymetrii oraz spektrofotometrii będą mogli przeprowadzić analizy roztworów wodnych.

Młodzież licealna

Katedra Fizjologii i Toksykologii, ul. Chodkiewicza 30, sala 1.4

brak miejsc

Tak

16:00-18:00

Osmoza i dyfuzja, czyli jak komórka pobiera i usuwa wodę oraz inne cząsteczki

Prowadzą: dr Małgorzata Siatkowska, dr Katarzyna Robaszkiewicz, członkowie Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych: Martyna Urbańska, Filip Szymanowski

Zapewne wiesz, że każda komórka otoczona jest półprzepuszczalną błoną. Jej zadaniem jest
zapewnienie integralności komórek poprzez zachowanie odpowiedniego składu chemicznego zarówno wewnątrz, jak i w środowisku zewnątrzkomórkowym. Dlaczego woda przemieszcza się z miejsc, w których substancje rozpuszczone są mniej stężone, do obszarów o wyższym stężeniu składników chemicznych? Czy znane są Tobie określenia: hipertoniczny, hipotoniczny i izotoniczny? To właśnie one są używane do stwierdzenia, czy roztwór spowoduje przemieszczenie się wody do lub z komórki. Woda i różne niewielkie związki chemiczne czy jony niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania komórek mogą być transportowane na drodze osmozy lub dyfuzji. Jaka jest różnica między tymi procesami? Dowiesz się w trakcie zajęć. Wykonując kilka prostych doświadczeń chemicznych sprawdzimy jak woda i inne związki przemieszczają się przez półprzepuszczalne błony. Pod mikroskopem zobaczymy, co dzieje się z komórkami umieszczonymi w środowisku izo-, hipo-
i hipertonicznym.

> 15 lat

Katedra Biochemii i Biologii Komórki, ul. Poniatowskiego 12, sala 07 (piętro: -1)

3 z 10

Tak

16:00-17:00

„Pijecie a o nich nie wiecie, bakterie ukryte w wodzie”

Prowadzą: lek. wet. Katarzyna Łubiech, dr hab. Magdalena Twarużek prof. uczelni

Opis merytoryczny: Warsztaty przybliżą uczestnikom zagadnienia związane z badaniami mikrobiologicznymi wody. Przedstawione zostaną bakterie, dla których woda jest środowiskiem życia oraz ich wpływ na nasze zdrowie. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie wykonać badania mające na celu określenie jakości mikrobiologicznej wody.

Młodzież licealna

Katedra Fizjologii i Toksykologii, ul. Chodkiewicza 30, sala 1.5

1 z 9

Tak

16:00-17:00

Oznaczanie twardości wody

Prowadzą: dr inż. Małgorzata Sutkowy, Członkowie Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych: Paulina Głazik, Małgorzata Musiał

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego na kranie, umywalce, w czajniku i innych powierzchniach pojawia się osad z kamienia? Wszystkiemu winna jest wysoka twardość wody. Na naszym warsztacie dowiesz się, czym dokładnie jest twarda woda i oznaczysz ją przy pomocy miareczkowania kompleksometrycznego.

Klasy VII-VIII szkoły podstawowej Młodzież licealna

Katedra Biotechnologii, ul. Poniatowskiego 12, sala 011

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Jak smakuje genetyka – sprawdź, w jaki sposób odczuwasz gorzki smak

Prowadzą: dr Sandra Jankowska – Wróblewska, dr Magdalena Trojankiewicz

Molekularne podstawy odczuwania gorzkiego smaku z wykorzystaniem fenylotiomocznika (PTC)

Młodzież licealna

Katedra Genetyki, Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, sala 230

4 z 12

Tak

17:00-18:00

Niech moc będzie z wodą !

Prowadzą: mgr Gabriela Pilarska, dr hab. Magdalena Twarużek prof. uczelni, Joanna Dąbrowska, Klaudia Pęcherzewska

Co wiemy o wodzie, która jest idealnym rozpuszczalnikiem. Pozwala stworzyć doskonałe środowisko dla wszystkich procesów życiowych, które przebiegają w organizmie. Doświadczenia z wodą mogą by bardzo pouczające, gdyż jak wiemy woda otacza nas w wieloraki sposób. Podczas warsztatów uczniowie wcielą się w pracowników laboratorium toksykologicznego, w którym poznają zasady jednej z podstawowych metod analitycznych jaką jest chromatografia. Dowiedzą się dlaczego trawa jest zielona i dlaczego liście zmieniają kolor jesienią.

Młodzież licealna

Katedra Fizjologii i Toksykologii, ul. Chodkiewicza 30, sala 1.5

1 z 10

Tak

18:00-19:30

Czy las oczyszcza wodę?

Prowadzi: dr inż. Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska

Lasy zatrzymują, magazynują, oczyszczają i wprowadzają do obiegu przyrodniczego znaczne ilości wody. Las ogranicza spływ wód opadowych i przekształca go w spowolniony, podziemny obieg biologiczny. Las oczyszcza wodę; proces zachodzi w szczególnie aktywnym środowisku gleb leśnych, pełniących rolę filtru biologicznego. Celem warsztatu będzie dyskusja zawierająca merytoryczne podstawy obiegu wody w przyrodzie oraz znaczenia siedlisk leśnych w oczyszczaniu wody. Uczestnicy przeprowadzą proste doświadczenie wizualizujące aktywność filtracyjną gleby leśnej.

uczniowie klas 3-5 szkoły podstawowej

Katedra Biologii Środowiska, Al. Ossolińskich 12, sala 3

5 z 10

Tak

18:30-19:15

Jak zrobić słodki model DNA?

Prowadzi: dr Joanna Meger

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób DNA może kodować i przekazywać informacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania organizmu? Tak jak książka kucharska zawiera kompletny przepis na danie, tak DNA przechowuje przepis na życie organizmu. Stwórz własny model DNA z cukierków, aby zobaczyć tą niezwykłą strukturę z bliska.

4-6 klasa szkoły podstawowej

Katedra Genetyki, Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, sala 230

brak miejsc

Tak

 wycieczka terenowa do bydgoskiego Parku "Balaton"


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

12:00-13:30

Zimowe życie na wodnym zbiorniku

Prowadzą: mgr Monika Wójcik-Musiał, lic. Bartosz Musiał

Woda to jedno ze środowisk życia dzikich ptaków, które tak bardzo lubimy obserwować podczas wiosennych i letnich spacerów. Co jednak dzieje się, kiedy nadchodzi zima, a zbiorniki wodne zamarzają, czy te zwierzęta są w stanie przetrwać? A może w toku ewolucji wykształciły one jakieś specjalne przystosowania, mechanizmy do tego, aby pokonać srogie mrozy? Czy to prawda, że ptaki mają "zimne nogi" oraz że łabędzie mają 25 tysięcy piór na ciele? W jakich organach ptaki gromadzą zapasy tłuszczu na zimę? W którym kierunku odwracają się, kiedy wieje zimny wiatr? Na te pytania uczestnicy wycieczki odpowiedzą sobie wspólnie z prowadzącymi podczas obserwacji ptaków zimujących na zbiorniku (obserwacje prowadzone będą przy użyciu lunet ornitologicznych).

Bez ograniczeń

Przystani szkółki żeglarskiej nad Balatonem

5 z 30

Tak

 Wykład


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

17:00-18:00

Woda w mieście – jakie zwierzęta z niej korzystają?

Prowadzi: mgr Wojciech Lipa

W wodzie można spotkać wiele gatunków bezkręgowców oraz kręgowców. Jednak wody potrzebują wszystkie gatunki, nawet takie, które z wodą, zwyczajnie nam się nie kojarzą. Jakie zwierzęta i w jaki sposób z niej korzystają? Dowiecie się właśnie z tego wykładu, dlatego nie zwlekajcie i zapiszcie się na niego już dziś!

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

ul. Ossolińskich 12, sala 116

brak miejsc

Tak

18:15-19:15

Wybrane gatunki obce inwazyjne w polskich wodach

Prowadzi: mgr Wojciech Lipa

Woda jest środowiskiem do życia dla wielu gatunków zwierząt, zarówno dla kręgowców, jak i dla bezkręgowców. Niestety, w wyniku zminimalizowania lub całkowitego zlikwidowania barier geograficznych, spora część gatunków obcych, będących jednocześnie gatunkami inwazyjnymi, dostała się do naszych wód. Jakie to gatunki? Skąd i w jaki sposób dostały się do Polski? Czy możemy uratować rzeki i jeziora? Na te i na wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć podczas tego wykładu. Nie zwlekaj i zapisz się na niego już dziś!

Bez ograniczeń wiekowych

ul. Ossolińskich 12, sala 116

brak miejsc

Tak

 Wykład z pokazem


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-15:45

Czym zajmują się biotechnolodzy?

Prowadzą: dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. uczelni

Biotechnologia to nauka na miarę XXI wieku. Czym zajmują się biotechnolodzy i jakie mają narzędzia? Czym są kultury in vitro? Do czego są potrzebne naukowcom i praktykom? Na czym polega klonowanie roślin w warunkach in vitro? Jeśli ciekawi Was odpowiedź na te i podobne pytania przyjdźcie koniecznie! Zapraszamy!

15-19 lat

Katedra Biologii Środowiska, Al. Ossolińskich 12, sala 116

15 z 30

Tak

Odwiedzin: 4135363 | Ostatnia aktualizacja: 2023-04-21, 14:51  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.