Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 11 stycznia 2019

Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 WARSZTATY/LABORATORIA


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

12:00-13:30

Wpływ wybranych związków chemicznych na genotoksyczność komórek z wykorzystaniem testu Allium

Prowadzą: dr Małgorzata Śliwińska; mgr Marta Kaczmarek, Koło Naukowe Biotechnologów: Aurelia Roszczyniała

Zanieczyszczenie środowiska nieustannie rośnie. Emisja szkodliwych substancji do powietrza, wody i gleby, oprócz negatywnego wpływu na klimat i ekosystemy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi. Z tego względu, w ostatnich latach, obserwuje się rozwój metod biologicznych pozwalających na monitorowanie zmian zachodzących w środowisku. Jednym z takich narzędzi jest test Allium. Młoda tkanka twórcza korzeni cebuli nadaje się do tego typu testów. Działając czynnymi związkami chemicznymi na te komórki, można szybko zaobserwować zmiany lub zahamowanie procesów kariokinezy i cytokinezy. Uczestnicy zajęć wykonają barwione preparaty rozmazowe z merystemów wzrostu korzeni Allium, a następnie mikroskopowo ocenią wpływ czasu ekspozycji i stężeń wybranych związków chemicznych na przebieg podziału komórek.

Młodzież licealna i dorośli

Zakład Biochemii i Biologii Komórki ul. Poniatowskiego 12, laboratorium nr 07 (piętro -1)

4 z 10

Tak

14:00-15:30

Czy wiemy co jemy

Prowadzą: dr Katarzyna Robaszkiewicz; dr Małgorzata Śliwińska; Oliwia Kiełpińska; Klaudia Świderska; Mateusz Kubiak

Celem zajęć będzie rozszerzenie wiedzy na temat budowy, pochodzenia, właściwości i znaczenia cukrów i białek dla organizmów żywych. Uczestnicy laboratorium po krótkiej prelekcji multimedialnej poznają reakcje chemiczne pozwalające wykrywać cukry i białka. Wykonają szereg doświadczeń na znanych wszystkim produktach spożywczych (np. sałata, ogórek, mleko, miód, jajko, napój energetyzujący, chleb, banan, makaron,…) oraz sprawdzą czy w liściu, w którym nie zachodzi fotosynteza, występują cukry.

Młodzież licealna

Zakład Biochemii i Biologii Komórki ul. Poniatowskiego 12 laboratorium nr 07 (poziom -1)

2 z 16

Tak

14:45-15:45

Barwniki fotosyntetyczne, czyli dlaczego rośliny są zielone

Prowadzą: dr Dawid Mikulski; dr hab. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. UKW; dr Joanna Dróżdż-Afelt

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są barwniki fotosyntetyczne, dlaczego rośliny są zielone oraz czemu kolor liści się mienia. Ponadto uczestnicy przeprowadzą pełne postępowanie analityczne mające na celu ekstrakcje barwników fotosyntetycznych z komórek roślinnych oraz wykonaj rozdział otrzymanych barwników z wykorzystaniem chromatografii bibułowej. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z innymi typami chromatografii wykorzystywanymi we współczesnej biotechnologii.

Młodzież licealna

Zakład Biotechnologii ul. Poniatowskiego 12 sala 011 (niski Parter)

12 z 12

Tak

15:00-16:30

Twarzą w twarz z mikrobami

Prowadzą: dr Marta Małecka-Adamowicz; mgr Emilia Jankowiak; Naukowe Koło Biologii Molekularnej: Wiktoria Kurzyńska; Joanna Koniec

Czy pojęcie wirusy, bakterie, grzyby pleśniowe muszą się nam kojarzyć ze strachem, chorobą, zagrożeniem? A może wśród nich są nasi sprzymierzeńcy? Na te, i inne pytania odpowiemy Wam na warsztatach w Zakładzie Mikrobiologii. Przyjdź koniecznie, a poznasz tajniki mikrobiologii od „kuchni” i staniesz oko w oko z mikrobami.

Młodzież licealna

Zakład Mikrobiologii ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 10 sala 328 (III piętro)

10 z 10

Tak

15:00-15:45

Mikroskopijne gwiazdy

Prowadzi: dr Małgorzata Sutkowy

Terminem Pediastrum (z gr. Pedion – płaski, astron – gwiazda) określa się mikroskopijne glony z grupy zielenic, których skupienia komórek są gwiazdkowatego kształtu, do czego zresztą odnosi się polska nazwa Gwiazdoszek. Pediastrum składa się z 4 do 64 komórek zebranych w płaskie, okrągłe cenobium, w którym komórki zewnętrzne posiadają wyrostki przypominające promienie gwiazdy.
W Zakładzie Biotechnologii UKW, w ramach prowadzonych badań naukowych, założone są w warunkach laboratoryjnych hodowle czterech różnych pod względem morfologicznym gatunków Pediastrum (P. boryanum, P. tetras P. duplex, i P. simplex) Proponowane warsztaty będą nie tylko okazją do zapoznania się z podejmowaną tematyką naukowo-badawczą jednostki, ale również zajęciami praktycznymi umożliwiającymi bliższe poznanie preparatyki mikroskopowej.

szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum

Zakład Biotechnologii ul. Poniatowskiego 12 sala 3 (Parter)

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.

Prowadzą: dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski prof. nadzw. UKW; dr Beata Koim-Puchowska; dr Joanna Dróżdż-Afelt; mgr Aleksandra Menka

Katar, kaszel, osłabienie i gotowe przeziębienie.
Jak zaradzić temu chcesz to witamin dużo bierz.
Kto odpornym być więc chce witaminę zjada C.
Chcesz wiedzieć jakie jest najlepsze źródło witaminy C to przyjdź na nasze warsztaty. Zapraszamy !!!

Młodzież licealna

Zakład Biotechnologii ul. Poniatowskiego 12 sala 010

4 z 8

Tak

16:00-17:00

AZOTANY i AZOTYNY w produktach spożywczych - źródła, wpływ na zdrowie

Prowadzą: mgr Iwona Ałtyn; dr hab. Magdalena Twarużek prof.nadzw. UKW

Azotany znajdują się głównie w warzywach w wyniku stosowania nawozów, a azotyny – w przetworach mięsnych, gdzie są używane jako konserwant chroniący przed jadem kiełbasianym. Związki azotowe można dostarczać sobie również z wodą pitną. Nadmierna ilość związków azotu w żywności jest niebezpieczna dla zdrowia i może powodować m.in. sinicę, niedokrwistość, zaburzenie funkcjonowania jelit oraz nowotwory. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania technik laboratoryjnych oraz wykrycia tych związków w produktach spożywczych.

Młodzież licealna

Katedra Fizjologii i Toksykologii ul. Chodkiewicza 30 sala dydaktyczna nr 1.4

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.

Prowadzą: Koło Naukowe Biotechnologów: Alicja Zielińska; Mateusz Grzegorczyk; dr Beata Koim-Puchowska; mgr Aleksandra Menka

Katar, kaszel, osłabienie i gotowe przeziębienie.
Jak zaradzić temu chcesz to witamin dużo bierz.
Kto odpornym być więc chce witaminę zjada C.
Chcesz wiedzieć jakie jest najlepsze źródło witaminy C to przyjdź na nasze warsztaty. Zapraszamy !!!

Młodzież licealna

Zakład Biotechnologii ul. Poniatowskiego 12 sala 010

8 z 8

Tak

 Wykład z prezentacją


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-16:00

Związki chorób człowieka z genetyką – przegląd, badania, przyszłość leczenia

Prowadzi: dr Bartosz Ulaszewski

Spotkanie będzie obejmowało tematykę chorób człowieka, gdzie komponent genetyczny odgrywa istotną rolę. Na wykładzie zostanie przedstawiona charakterystyka chorób związanych z aberracjami chromosomowymi, mutacjami pojawiającymi się wielu lub jednym genie. W drugiej części omówione zostaną metody diagnostyki oraz leczenia wraz ze wskazaniem nowych rozwiązań.

Młodzież licealna, która ukończyła nauczanie z genetyki

Katedra Genetyki Al. Powstańców Wielkopolskich 10 sala nr 30 (parter)

1 z 30

Tak

15:00-16:00

Idąc tropem dzikich zwierząt…

Prowadzą: Koło Naukowe Przyrodników: Wojciech Lipa; mgr Ewa Wachowiak – Świtała

Spacerując w lesie, czy na łące masz szansę zobaczyć tropy zwierząt lub ich ślady… Do kogo mogą one należeć? Na wykładzie nauczysz się w jaki sposób wykrywać obecność ssaków, ptaków, owadów… Dowiesz się, czym różni się ślad od tropu? Co to jest wypluwka, a co nazywamy „sznurowaniem”. Zapraszamy do wspólnego tropienia zwierząt.

Dzieci klasy IV - VI

Instytut Biologii Środowiska Al. Ossolińskich sala 116

5 z 25

Tak

15:00-15:30

Dzikie rośliny jadalne

Prowadzi: dr Barbara Waldon

Rośliny stanowią dla człowieka źródło pokarmu od najdawniejszych czasów. Sklepowe półki uginają się od żywności, jednak nie zawsze do końca wiemy w jakich warunkach ona powstała. Współczesna wielkotowarowa produkcja żywności wiąże się z wieloma zagrożeniami, jak chemizacja i modyfikacje genetyczne. W Polsce w stanie dzikim występuje około 2500 tys. gatunków roślin, z czego prawie połowa jest jadalna. Warto czasem zrezygnować z supermarketu i poznać przynajmniej kilka roślin, które mogą być dla nas źródłem pełnowartościowego pożywienia i witamin.

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym

Instytut Biologii Środowiska Al. Ossolińskich 12 sala 201

18 z 20

Tak

15:00-15:45

Śmiertelna wędrówka – dlaczego prowadzi się akcje przenoszenia płazów

Prowadzi: Koło Naukowe Przyrodników: Barbara Szulc

Każdego roku wiosną, kiedy dni przestają być mroźne – ze snu budzą się płazy. Po kilku miesiącach hibernacji, nie idą żerować, a rozpoczynają niebezpieczną i ryzykowną wędrówkę do zbiorników wodnych, aby się rozmnażać. Niebezpieczeństwo czeka jednak na każdej drodze, przez którą przyjdzie im przejść, gdyż są masowo rozjeżdżane przez samochody. Wykład przedstawia metodę ochrony migrujących płazów, którą stosuje się również w regionie.

Bez ograniczeń

Instytut Biologii Środowiska Al. Ossolińskich 12 sala 109

4 z 20

Tak

16:00-17:00

Ssaki i ptaki grzebiące polskich lasów.

Prowadzą: Koło Naukowe Przyrodników: Agnieszka Małecka; Wojciech Lipa; mgr Ewa Wachowiak – Świtała

Czy wiesz jakie zwierzęta możesz spotkać w lesie? W jaki sposób wykrywać obecność tych zwierząt? Na wykładzie dowiesz się jakie „kuraki” oraz ssaki możemy spotkać w lesie. Dowiesz się także o mało znanych ciekawostkach na ich temat oraz poznasz specjalistyczne słownictwo. Będzie to dobra okazja, żeby poznać zasady zachowania w lesie. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej przyrody.

Dzieci klasy IV - VI

Instytut Biologii Środowiska Al. Ossolińskich sala 116

5 z 25

Tak

16:00-16:45

Wąż ze słonecznej polany, czyli kilka słów o gniewoszu plamistym

Prowadzi: Koło Naukowe Przyrodników: Barbara Szulc

Być może nie każdy słyszał o tym wężu, a tylko niewielu ludziom udało się go zaobserwować. Ten osobliwy wąż większość swojego czasu spędza w ukryciu i jest jednym z najrzadszych kręgowców w Polsce. Poznajcie gniewosza plamistego, który przez swoje podobieństwo do żmii zygzakowatej jest z nią mylony i omyłkowo tępiony przez ludzi – choć jest absolutnie niegroźny!
Wykład opowiada o biologii i ekologii gniewosza oraz o zagrożeniach i problemach ochrony tego rzadkiego i urokliwego węża.

Bez ograniczeń

Instytut Biologii Środowiska Al. Ossolińskich 12 sala 109

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Jakie ptaki możesz spotkać w mieście?

Prowadzą: Koło Naukowe Przyrodników: Agnieszka Małecka; Wojciech Lipa; mgr Ewa Wachowiak – Świtała

Czy wiesz jakie ptaki możesz spotkać w mieście? W jaki sposób dokarmiać je zimą, aby im nie zaszkodzić? Nauczymy Ciebie także rozróżniać podstawowe gatunki ptaków, jakie możesz spotkać w parku czy też nad rzeką. Chcielibyśmy Cię zainspirować do obcowania z przyrodą, która jest dookoła nas!

Dzieci klasy IV - VI

Instytut Biologii Środowiska Al. Ossolińskich sala 109

brak miejsc

Tak

17:30-18:30

Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem

Prowadzi: dr inż. Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska

Już w starożytności „ojciec medycyny”, Hippokrates z Kos (460 – 370 p.n.e.), opierając się na racjonalnych metodach leczenia dostrzegał istotny wpływ środowiska i jedzenia na zdrowie oraz kondycję człowieka – „Niech pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoim pożywieniem”. W trakcie prezentacji multimedialnej poddamy dyskusji wybrane zagadnienia związane z żywnością funkcjonalną pochodzenia roślinnego. Popularna i modna w ostatnich czasach super żywność charakteryzuje się dużą zawartością cennych składników odżywczych oraz substancji bioaktywnych. Jarmuż, brokuły, buraki, czosnek, jabłka, truskawki, aronia, siemię lniane oraz kasze obecne są w naszej diecie od zarania dziejów. Jednak współcześnie posiłek nie służy już wyłącznie zaspokojeniu głodu w celu utrzymania podstawowych funkcji życiowych. Priorytetem dietetyków stała się żywności o ukierunkowanym działaniu, stymulująca zdrowie człowieka oraz obniżająca ryzyko zachorowania na wiele przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Produkty roślinne są kluczowym elementem naszej diety. Zwiększony udział produktów spożywczych pochodzenia roślinnego, bogaty w błonnik, witaminy, minerały i antyoksydanty, daje nadzieję, że poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę możemy ograniczyć globalny problem chorób cywilizacyjnych.

gimnazjum, liceum, osoby dorosłe

Instytut Biologii Środowiska Al. Ossolińskich 12 sala 116

26 z 30

Tak

17:30-18:00

Niebezpieczne rośliny

Prowadzi: dr Renata Hoffmann

Wiele roślin podziwiamy, bowiem stanowią one ozdobę naszych ogrodów, parków; z wielu czerpiemy pożytek wykorzystując ich właściwości lecznicze. Mało kto jednak zastanawia się nad tym, że niektóre mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i całych ekosystemów. Przykładem są rośliny inwazyjne - nieproszeni goście w naszym otoczeniu. Niejednokrotnie są to uciekinierzy z ogrodów botanicznych, a walka z nimi nastręcza wiele trudności i często jest nieskuteczna.

Młodzież licealna i dorośli

Instytut Biologii Środowiska Al. Ossolińskich 12 sala 201

16 z 20

Tak

18:00-18:45

Banki Mleka Kobiecego. Mleko - biała waluta na wagę złota

Prowadzą: lek.wet. Katarzyna Łubiech; mgr Karolina Ropejko; dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. UKW

Podczas wykładu uczestnicy poznają historię oraz funkcjonowanie Banków Mleka, korzyści płynące z bycia dawczynią mleka i dzieleniem się tym, co jest najważniejsze dla nowonarodzonych dzieci oraz rolę Banków Mleka w karmieniu dzieci przedwcześnie urodzonych. Ponadto słuchacze wykładu poznają skład mleka kobiecego oraz jakie wartości odżywcze posiada. Wykład ten pozwoli na poznanie niezwykłych „banków” oraz zdobycie wiedzy skąd pochodzi mleko kobiece dla wcześniaków.

Bez ograniczeń

ul. Chodkiewicza 30 Budynek F - Aula LBM

73 z 80

Tak

Odwiedzin: 2757693 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 15:58  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.