1 z 9

Lokalizacja CLNP

2 z 9

Praca serca

3 z 9

Laboratorium

4 z 9

laboratorium

5 z 9

Laboratorium komputerowe

6 z 9

Laboratorium grzybów i bakterii

7 z 9

Laboratorium diety sów

8 z 9

Warsztaty z termogramu

9 z 9

Laboratorium DNA

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo